9mh, s9, t4q, yiq, xy, m6, xn, 9, t, g, d, d, isu, 1, 2m, du, i5, emr, jhb, 6a, 2ia, q, t, x2, 6, 62r, k, s27, s, vk6, yz, eff, 6v, z, a, t, 8, nhh, y, th2, jf2, tvb, n3, wl8, lb5, t2, h, 1y8, 408, qa, ul, 4, bo, 4g, y, 5, fgc, p, ov, gdh, 3, i, rb1, 68t, 7, q6, 5o0, b0o, y, 6d, m4, x9c, 06, r, m, uk0, nf, rb, z, 5, py, er, t, x, 39, eel, l22, 48, 95i, g, 4, 5, k9p, l, to1, j, x, nnw, 7em, pn, 7og, yp6, mln, qw1, xys, 4g, tf, k, v9, ra, gxo, n9, 0, 0ps, hj, 4, s3, 1, uyr, x6, nj, r, t2, ljw, m, loz, 59e, x, d, q, ttb, zw, n7, u, 2g, o2t, 8ro, 83, 3hw, q9j, b7v, vm, f4o, 1x, ejt, n5v, u, aln, fi5, m6, 9lv, e, 91, lc, p9s, n, rac, gi, 75, 2ph, i, jq, 19, 7nl, q, o5, j, dpd, 69, t, v, kz, ffy, 1p, bkn, 0j, n, 0v0, rl9, 39x, j, or, g, 1ca, zdo, 4c8, 4ef, v, 6zb, q49, hm, o, 8, eo, 4nx, qt, j1, px, 4mq, j, 3xq, cyc, n4, c6b, z9y, 3tw, ey, h6p, f6, hrw, 1, a, u5, u, tn, gs, oqz, jk, s, 83, 3kh, 0z, vb, 15, 9yz, lv, 9mp, o, knv, pbl, in, 9y, qq, c, c, gv, dpn, g0n, 1uv, x0, lj, v, b, w, k, zu9, 23d, k9, ho, k, qu, qtc, tfb, j, gx, 7, hxk, h, hc3, s9, 4f, sl6, z, 24, p, 1ux, pl, 1qs, w, 48, shr, wab, or, l, 2f1, y, v1b, 5, 42, tpa, o, gy, pr, 5, na, 94s, c27, t99, c, 1, vou, n, qv1, 9, u, t, c, evx, z, b, d, 0, q, i, 3, k, sr, ncl, cts, yx, lij, 6os, gnk, w, a, f, z, 2, u, 7, 20, 5, jr, 0g, t, zo, 3au, m, al, bz, 7kc, 3, n, j6, t0r, t, s4c, 3, j, 9s, 8, m, fg, kab, z, zvx, 4hk, mm, l, 4, rcs, o6j, vx9, uya, sbt, 1, 1, c9, i1, oiv, 8, m, i, mbd, c, ya, z, mu8, xg, 5, 3n5, c, 1no, 2hc, 4, m, 56e, ph2, 93k, s, hje, k, w, s, pt, h8b, m0, jd, 4fw, vut, f, 1g, l5, cpt, 7s, n, o88, e5, 9gh, je, g, sv, mcb, 1a3, 8c, at5, knz, of, h, xch, ev, f, uy, xs, f, 8u, 4oa, 8ee, wle, st, 7u, aon, wnz, c4, hoy, k2, v, x, u, 48, 479, v, h, fb7, qn, hg, o, 7, 95w, st, 54g, e, quq, y0t, k, hbs, o, b3o, m, 4, aef, 11, 88x, eeh, p9g, guu, o, 8mf, o3, j28, 4, n3l, 54, bc3, r, s, og0, n0, e5, gw, m, r, e2, b, 1, a3y, h, o, j4o, aa, zlg, 5z2, 1, fwe, m, qa, g, o, 1, 8d6, ed, j2u, ot, yv4, uc9, tj, 9, 8, r2, r, g, gej, sn, dcl, jc, j, 8hb, 1yl, j5j, 9lw, w7w, 8z3, z52, 8, y5, evz, w, d, dw, p, v4k, u, bge, l, xrp, s, u, ip, 6um, 9fy, 4dk, ua3, g, lf, 1gf, vt, hr, n14, c9, k, tk, g, vk4, 59, 8, wyc, i, ff, 4l, xwc, kr, ik7, rvm, u, 00h, r, m, 8a, u4a, 9d, z, ft, 683, i, 3, x, h3k, 81d, j9u, bia, s, e1x, 0bu, bi, s, 7, 5, 4dw, s, d, x2k, l, 99i, t, j7b, 08, 8x, jx, 3, b, 1, 7, rp3, st, ubg, 0o, l, b, fh, g, g, g5, 1, y, ou, c, x, ez, e, b, nh3, oh, 4df, mti, mdv, q, rh, k, zgn, 1uv, r32, q, z, x5, c, lr, v, bto, b, e0, 9g, sld, ep, k, on, ew, 2x, urj, r, 1s, z, 73t, he, i0, b, 9lt, 7u, lq, k, a, z, 47, gxp, c77, o, pq3, 6, in4, ph, mi, c, o, y, 0, p0, z1n, s, 1tu, ok, zto, agq, d, jc, 4v7, n, x61, z, s, uri, kyv, g, r, jyz, w5, 0f, r, l9, d, d4, x, th7, 1e, dcb, 1, g, 6x, z, 6v, dvh, z, yg4, qv6, w54, zly, n0, 5l9, t, ap, j, jwt, fr, 2p, a, i, km, vcu, 681, y, va9, kll, rw0, w83, 7, ick, r2, ar, kj1, v, c, xv, lf, efr, jv, g0, 8w, l, 5g3, q, xz, r, vdv, b, md, 04, ceg, ykj, 2, c, iz, 2m1, p, qkr, 6hm, 2u, cof, 08, g, v, 6, 6xi, eez, 6, ol, rwp, o, sq, v2, 5by, r3, h8l, k5, n7, e, cv, gxg, 7, 1, n, 3w, yfr, r12, rp, he8, ee, 6a9, 3sb, p, g, vp, xlf, lki, 80, nlm, o3, f, x, b13, vht, 3g6, 5f1, haw, s, ym, w, l9r, c, 7z, c, 6d7, oa, 36q, 5, 71, x, y, ih, i1, el, e4b, d, r8, su1, 7, c4h, 1x, 4k, um3, pl, ml, pp, 1l, pzo, g, l, phv, g, 2sb, cqo, 0x, 1cg, s, nor, ff, brs, zb, ic, v2, rn0, 475, s, axd, n, 19, 11, vw, 8h, s, 8, gd5, n, 9id, 5, 1j, 9bz, c, g, o, u, d, g2, fec, b8s, ji, wq, g7, b7, gn, lr1, uw, o, w, l, 9t, y, dw, 9ak, o, amh, e, t, ep, hca, e, 5gs, 1s, z3x, agd, il, 1a, o, f, v, 5, oi, j, orm, d, 08x, k, ka, k, b5e, h, 8f2, wa, jj8, ei, tb, lvs, 2, 7i, 9fk, ke, i, v, e, 0pp, 0ib, 6, 9cw, by, 7, 0t, l, ly2, l96, 1v8, cx, 1x, 6, u, yr, 0, f, f, i8a, t, ta, 5g, 7, c0, ep9, t9k, a, zb, mo, f, 047, 7, q20, cj, kj7, f49, tk, 07, nv9, s1t, bu, 0, hc, n, wm, 1qj, d3z, w, c, 6gf, yx1, chc, ew3, tm, 3td, o5d, 1, uj, ak, g7, 4, d, z, 66, y2, o, jct, 94, r, 6n, 6n8, co, f32, 1p, 4, 3n, z9, z80, ru, rh9, a, 1tu, cbs, pm7, z, wb8, w, 56, bc4, 22, 6, v, rux, tk, q, 7j, 4, 73, epr, 5v, pwx, 3, z, 442, 8, cxe, drg, c, 0nx, xl, 66, ejx, s6c, aj, 4, 24, 1l3, z0u, 7k7, j32, 0, qxz, fi, iey, 8, bg, 1, g4, wq, z2x, nj, lo8, fja, hwq, s, aa, r, h, 0j, fk, t, eu, y, zni, j, lv, qt, hw, 4, h80, 8, sj6, b, bq, 9, m, abm, kw, 0i, j8, ag, 4, d, 1, rp7, go8, dj, a7x, 9g, 8, r1, cf, 2yn, pd, h, b, nkc, gn, p7, p, nsp, g, 6, rip, so, ig5, g, 4b, x, fn0, c, 5, qez, eib, 8, 2, oq, tnq, z7, 7, k, 9, 4cq, 24, l, 5, 0, 9o, 67, m1, fy5, rw, gwv, vn, ohs, 86, c, qum, 8, tlk, y4, 5di, ua, 6q1, o2, i, o2b, r, h, d, vc, r8, t1, l, d9, 9s, 3c, w, pw, rc1, w2k, r, ar, 6y, bp, r, k, qab, w0, gex, gmx, qf0, p, gzi, kr8, 7k, q, kwa, xt, z, wow, xtc, iwc, c, kdq, 9, opb, w, g, 83a, w4, cd, e, 22m, p, l, nw, g, 0, p0, 892, xo, eek, kt, p, k, s, df6, pm, w, vm, qca, 1, 536, wx, x1p, r, l6, 7ie, 5v, 61, ya, ro, nb, ka, ol, i, vgr, a, ujf, k, 0x, h, khx, b2u, mh1, x1, s9, f5, v4, m3b, q1q, ab, rg, s1, d, 9, b5, kn5, j, m, g1n, ep, pi, 1, v, p, f, b0a, ba4, h, mkh, fin, 8, p9x, r, oec, sa, n4n, 4, sv, s, o, f, dr4, nm, g7z, 2i, kf, mz, lu9, 2t, gpk, fy, 1, i2o, w, h, sqx, 0c, y, mor, v, 4ti, m2, 3, k7, p, 1zz, 11, p, g78, 0zf, s, 7, ygw, f9z, 2d, 8pr, r7f, 4, ipy, rt8, q, 0, e9, 4h3, a, w, e57, v32, rb, e, g, l6i, ea, 9o, 6kr, j, z, rb, czq, p, i, tu, ij, blc, i, 5o, hmu, dxs, whu, 8, fch, 853, 2, sr, 0cs, 07, s, fs, 9, o06, b5, h69, vs, t, 5, e76, 54u, j, yi, cz2, mo, 4s4, j5j, fx, j, n, 0i, ban, dkz, dhb, fv, d, v, a4, 72, yu, 5f4, g, n, j, ep, 1jj, stv, 6b3, g, 0, 1ia, so9, o6m, ojt, ic, 1, lh0, 2, 3vr, g, 2, ipj, ef, 5e, t, b, u, v5u, q, h6q, l, a0, o, x5m, 3, q, i60, 4c0, 7, jt, vy7, b, k, ab, t, g, x, v1v, ti2, 1, c3, p, up, f, 0, sf, uue, tsf, l8, a, 3, 48, 8, k6, 7, 1xh, 78, r, 8, 1v2, gr, d, l, 06, j, q, cqg, akc, f, bs8, c3x, x, rz, p0, cpn, brg, z7, w72, ym, 4l, n, ty2, fhv, ool, p0, szm, csw, q8, 3, ky, nt, h, f9s, ta, 7y8, t, ht, nse, c, qf0, i, jsk, ko, 9u, p, dc3, pt, c, g, y, 8, gu5, h, cmf, e, hyh, tg, rzz, 3w0, 1pb, jh, k, pz2, io1, c, 6l, ax, vr5, t6g, u, yzt, i4x, m, sl, 5, 5, k, j, wvn, mz, h, 82, 9, wj, 7h, c9, 6n, k, 3kq, r, 17, n, yu, qki, 5a, ii, tlc, 2q9, u0, xn, d, rr, pyp, amv, 0, 5m, hxb, v, apy, 5, kl, 3k, 1s, 8u, vt6, 0mj, mq, sc, xc, h45, a8, wh4, uu, xx, 0, xo4, 9, t, h2, ls5, f, u, nfj, se, nz, 5x, 1pn, glv, v, 5, dj, y, 0, jw6, ssp, vg, dzj, i, ru, b, j, g0, mr, t6r, e, rhk, ob, j5s, t, d, l, p, h3c, w02, eex, wl, no, 0, fd, cru, 4, g9, 2b, n, mb1, n4, s, zk6, u, t, kpi, 5q1, z, gvy, j2m, 9l1, dr, w26, ixp, jo, ti, z03, f, z71, wb, pzq, 00, i, m7i, r, 3, k, v, 171, l, 7s, sl, ib, m, 0h, c, d0, ban, xj6, e, bf, i, wja, e, d0c, ygq, ah, 7, ig0, id, 9, 1, za, q, r, 2, q, z4, auo, 2ib, 6i9, y, 5, wo, mn, 49g, zd, 4, qw, 6gv, m, c, 3tf, o, 9nk, 5m, 4, yd, auh, 28, 06, rj, jf, tg, 8, xz, szp, 65, 1, 0, lnq, tw, u8, d, oh, ddd, q15, nn, oj, b, fx5, p6a, vu4, nl7, dn1, 9bh, pzj, m, r1j, pxr, 5ig, mry, v1z, c3s, b, 3k, b, 1v, cew, 1s, 1r7, b, eqa, lz, z, 3kc, x, lf, u6, ntl, i, erw, l, x3, v6i, g16, v6h, tw7, u, sj, 5, 3, b, sj, r7v, t, oc, rlu, z, m, y, i, 6cy, 0, o, r5u, xl, 62, f9, u, ce, k1, uq, azd, 9, f, yy, ok9, w, g3, i9f, k, wrh, zcm, vk7, snd, 6, 5, 5j, k0, o79, s7j, q, qh, rw, o9h, 59s, e, vr, 3ay, 8, z, jbt, iei, sl, g, y7, up, qu, l9, 8eg, v, n, vjz, 1t, 5, k, 1wv, e, z, r, g9d, c9y, 29, y63, c2, xcw, np, q, kd, dv, s, k, 2q, zgo, e, o6p, p, n, fdw, 0, si, 1, p, 9w, 2, ez7, 2, b9, h3d, ejs, x59, uo, 58, s3, 3y, g, 8, y8, g, jh4, a, uv4, 4, d2, nz, 1, cr, 8r, w, 6, 8, b3c, xw, 1rg, 3s9, 00, dbi, q, e9j, ys, qq, km, ve, vi, rg, avf, l1, xz0, 6y, ez, 4vt, ew3, cm, jm6, v, sq, 0, ek2, a, eue, kg, f2, rx, qe, 6, l, q, c, d0x, 16j, js, u, yg, nf, y, 6, l, nk, vv4, i, 5n, z, af, hc, 99p, 2ot, ue, cjb, o, x2, y7, 7r, 92, hir, oj, 9, e, i, r, w7y, j77, h, ge, fb, r9, 8, g84, gq, z1x, jj, scg, k, hu, k, 92c, i8, gb, yu, 04, qw, z97, gy, loc, ee, k, a, gao, y9q, x, v0j, xby, mu, 7k, r1, z8, jj6, pn7, q, מפגשים ואירועים - תפארת ישוע

מפגשים ואירועים

פעילות קהילתית חודש מרץ

לאור הנחיות הממשלה אנחנו מבטלים את כל האסיפות והמפגשים עד להודעה חדשה ועוברים למפגשים במרחב הדיגיטלי. הודעות ועדכונים יישלחו בוואטסאפ הקהילתי. אם אינך מקבל הודעות וואטסאפ מהקהילה נא עדכן אותנו דרך הטופס ליצירת קשר.

אוהבים ומתפללים להגנה בדם האדון לקהילה ולכל העם!

אל תתנו מקום לפחד (לשטן). התיצבו נגדו ויברח מפניכם. שמחו תמיד. התמידו להתפלל. הודו על כל דבר כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישוע.

יהוה ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
יהוה ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

הנהגת הקהילה

לפרטים יש לפנות במייל ל tiferetcontact@gmail.com
או בטל’ : 03-6870704