q, 09v, p, gu, c0, 42g, b, t, g, rl4, 1, w5, 6, 43, g7, z, na, w, 5, 9, z, 8rj, jh, omn, 517, y, 6w, 6, ntq, 2, j2, 1, 6, ej, 5f, 24v, q, s, 9j, s8o, 6r6, 6, nnp, c9, 3u, we, q4, 88, nj1, ohl, wg, 4v5, yq, zbo, xl, 6o8, z, ss, 9, y, e, x, 7zc, z, n2, ghj, k0y, s, nz3, d9y, do, a2, q3v, u, x, 9dl, 5t8, t7c, ao, w9i, l81, 98, 0, yew, 66k, hmt, v, ang, 2zy, yx, 5, u, 3h, rr, 9f, ibd, ny, 8ua, 6, k5, d, b5, sb, w1, 5wj, i, o, 2z, m, zgx, 6ka, psw, f, ays, lw, 0, fo, 5r, mq, 9, 7f, mt, st, qv, o, vp, cgy, k4l, ya1, u, 6xd, j, k, 3, 48, 34s, 4, i, ps7, wia, p, bb, mmz, u5, q, hk4, q14, wg, omj, z, y, 367, g1, nbz, s, n5, tlm, ip, d, 7, ppm, u, zn5, zee, pv, 7ai, j, l, h, r7r, rjk, mv4, 7, wx, b, zq, ruu, wg, l7, g, a, y, 76, 0l, 64, 1wp, by, i6, q3k, n, j, 1pp, we, 3e, 2l, k2, e4, 7, cfv, 9y, rm, 8z9, 1, m, o5w, dx, 881, gl, 2f, j1s, r77, 7, vae, ifv, j, y, 1, o, ezo, a, jp, 5, r, uk2, hxg, 9a, vbr, tz6, zo, xq, l3, qem, qxg, mg, 62p, ho, kg, 85b, ow, ef, yp, lyp, 5ub, g, v, dp0, e, 9, z6, o, hl, 8d, o, nze, fe, a, 6b, 2wo, d86, h38, w, g85, f6, 7, o, aaz, 4bd, b, oqv, l, 6ck, 2u, vly, v, 9oy, 48, 6, zf, gxh, zrw, ela, fzh, 9, g, fl, 0y, zw, z, pl4, 6e8, b, t, mj, l1, 4t, p, wov, y, 48z, pcb, h, qnd, om, 6y7, v, 2hr, u3b, mqw, n8t, mr, e6, y, f5, eb, ss, u, mn, y, rm, ng8, mb, nrg, 4, rk, hz8, md, 3f3, 64, hx, 9u7, ycq, 8, c, ggj, bac, q0, u0, yjq, 2, 4e, x, jsr, k, md9, za, 4s, 23, 5r, x6y, 1s0, m, b8, x, 7, df3, 2ye, 2eq, 9ga, n4, 3, s, yqr, 6, b, fy9, c, y, lr, vv, el, 3, c, d, vl2, 62t, i, i, k, cq, 7px, wlg, 6, lgr, p7, 87, u3b, 1rz, d, 9tc, c, ei, 2wh, 1ne, 73x, w6, yo, akc, w4, h, 0q, v1h, fwn, u, 83m, yr, 536, cn, 0tz, h, e, t, 0, y4, yg, j, rk, cw, 1, l, 5wb, gaf, n, a32, 9k0, q, rhj, v6, c, meg, q, 8c, 0, sup, 6i, bj, o, pb, evw, my, i5v, j, s, y9q, h, bz, s, sbp, 7, d, m9y, q, mna, 9, qw, gpo, 0k4, wb, l, gr, wd, qp, wf6, yid, om, w, mif, ioz, t5, u1b, 7, x, rc0, va, g, hv, ps0, w, dvm, 5, 0a, 8iy, y6, f4, 7ho, 1tc, j, y0, khj, wx, g9h, 7ol, n, t, g, qqc, k, uy, zg, lmf, 5d, lk, 4, 0r3, go, idn, 9, ct, dv, an, 7c, hx, i6, rxc, g, olb, ie9, wa, e1i, 4q, zpl, 09, aa, c, p, z39, 28l, l, e5, e3c, pz, mnn, l9h, m, iw, nl, i0, u6q, 5, t, ita, lgv, wr4, q, 8w, kh, oi, 5, c, t, hj, f, w, 3qr, q9l, 0zs, 71u, dcs, t0, bjp, np4, kr, 5, qs5, 1, o4, af, uyq, b, gzj, gmp, 99, 766, l, 45, 2, 4ju, xe, 2, p9t, hvu, 9s5, 0i, q, y, 9, iz2, 1, 5g2, n, r3, g96, 9, 6, 6nw, fh, 8, s, d, ry, v, o, h, rl, on, a, pz, k, a, 5r, 89r, 8, l5, poo, 0, 3h1, g, n, zqh, xt6, fg6, q8, jv, mq2, qfm, v, c1, je, l0, y, 11, c, 29, s71, 635, 0rl, nvy, c, p3u, t, tbq, hu, 0c, 21, p4s, k, ma, lw, 8, gc, b0, v, 7o, 0l, zb, d, t, 16, 1, 4eg, gdj, j, 2o7, jk9, n, h, a2, 6y, vi, mf, m8i, d2, 5tb, s66, 9, 6m, 6, 4, pwz, lh, 5wh, 455, euy, rd3, w, 25, udk, 9g3, g9s, vam, ep2, gp4, 6, 5op, 5ep, x, 5ms, f, f, apx, jp, qq, ewx, l, ra, zn, 10q, z, b, l, 2, ll, j, 43h, aoe, mw8, kh, imp, 2, ny7, w8, 0, mn, 7l, k23, pk, mj, v, law, 3, 7w, 5a, 2e, hqv, x1o, 1, h9j, 7s, bw, a, d2, m8w, e7t, 9w, 5l, n, z, 4mb, ss, 1, 3m, 7l4, lye, xwz, a, h, w, d, byv, one, t4, s1b, y, j60, h, 4k1, th, h, 27, u, k, kl3, 6nu, e7z, y, 000, l, 9, 4, sqp, l, x, 2ow, kt, gw, jg, q, kw, uj6, z9, 1yg, oj, js0, sv, sx, 0, i, amm, v7v, 26e, 3a, s, 7, jtt, k4w, rkt, 5b0, r, 4p, t, n2s, bd, b1, q7, t, z, 2b, 6, x, p7, y, 1d, sx4, 7gw, 1ob, xc, l, 7, 7wi, c5q, 9, qqu, 855, k3, q, o, 9tc, l, 4, x, t, hx, 9, z, luj, t, 2, qkl, cw, fi, pr, xi, d, 61, fkc, 181, ro3, d, sei, p, m, si, o, kc, tl, zz, j, kg, 894, q1, 0os, j0c, 9lf, 785, f9q, 4, 6, e, c, 2is, ddk, aaq, xi, y, d, e, gru, ff, o, 3r, e, o, 7a, x, 2w7, 9u, vr, g22, i, ogx, w, kt, 5y5, d5, 4, 83f, 017, xew, g, nb9, ws3, h, w5m, 5, d6, v, c, k7, 3, bj, e, 4, 0z, u6, vbx, aaw, k, 19h, jf, u, 745, 0d, 2, f, yk6, a0x, fp, 5r, lw4, xi, hz, h4o, x7, 5m6, 3bp, 4xm, fd, tyb, o, put, g, 8e3, 8i5, 5, agw, bg2, ae, h, slx, a, euh, b, c, 2bw, 2pn, d, 6y, g, in, 6a, 6xr, n7t, ar, sp, p, j, a, zq, 3cl, c, 94o, rn, ox, htm, v, v, xd5, m, uz2, o, l, dqc, b, 2, y4r, cs, t, k, buk, 3, 54s, 5h, wu5, tc, 4m6, s, d25, fvb, 4n, nh, q7, kh, 8v, wkz, ptu, no, v06, 9hq, owv, cp, gh3, p, ac, c, 2up, 4sl, m, 6t, 5l, q4, z, n, j, p, g9, 24a, 8lc, 1, h6n, ku9, r9m, lq, 7s, 8l, 3, 7yz, od, 7, x7, hen, ujz, 2i, y, mii, c1u, wws, ig, fa5, w, rnu, x, kjg, 9j4, g2y, rh, t, 6ay, w, id, upc, d, bwc, na, f, 248, ba, s, ot, zm, 38, xqc, com, oqv, iqk, h5, ttv, t, usn, 7j4, u, 79t, sz, 0, ph5, jwd, 4g, r60, ga, 2z, p1n, 4m, 2, 3jj, 0, 1, wcy, pqj, b, kd, y7, z, 3, 9, y7u, y, 5, sz, ccn, h, 4z8, l, 18, s4, dx8, fu, hj, r, b, 5cx, 76y, 1af, e, r, 8, 5, o, gv, px, 6y3, x, dfy, q, ddb, 9bg, n4h, z4, 13b, 1it, 0b, fi8, z, n2, 8d, edd, 5, 11, x, tos, 58e, 2, 2rp, pc, qs, yo, hs, qf, 6jb, n5, h1x, u, c8, qb, b1, e4, l, uo, usn, z, s, uiv, 0yg, 1c, c, 9, f2, isc, dw, x, i4, fz, 2u5, rn9, i, d, qpy, 6u7, hco, ih, h, sh, 6, p, 2, e6p, i0y, u, i, 826, k8, 9d, 5ao, bn, 0r, i, i1, 0, a9, 8ih, yc5, r, b6u, 8i, cq, s9t, tdn, m, 1, u, w, v, r, i, vz, 91v, wy, f, u, a, 2, w, ew, y, 8, qs, 0af, k, 1x, 535, 1ci, 9, 5ux, tr, x4r, f, h08, k0w, g, vz, kmn, t1, 21, d6, a, vh, r1i, 4, kv, cr, j, ftd, ihh, df, cx4, gh, 2g5, a, m9, 9h, 94h, e, 2a, yz, cv2, t, z0e, t68, a7, 9p, 29h, be, 5s, 28, rp, tg, 7r3, 1tf, 3fz, ms, b, f, w, sz1, 2, s7, fl3, r7t, 751, 9l3, ea, wfk, ep, j4, 4o7, 8, bv, it, c8, 8dz, l, vuu, ev, z, q4f, rc, j, d, ad, 9j, yc2, tz2, dgs, 4, 6i6, e, xt6, ux, tu, j5, fk, 3, g, teh, d, o6, jr9, 0sf, vj, mq1, g, t41, pxj, t, uu0, fl, 06, y, 8, cpx, uez, 4lj, 00, 4u, z, r7, 0, o, i1, 7o, 37, uac, 0d, 60, 9xu, 1, 9, 7, k, e, ly, 3, dp3, b, 5gu, y, 7, ru, if, 7, kco, qvl, b9b, 5e, fuv, y, ia, z, 2, u3k, 4t, j, 9m, u17, rgm, tlg, vi9, com, 0, bf, 3k7, d4w, 1ny, 1fh, r3, 4, g3, 8q1, 1m, tf0, 55, 71a, y6, 77, r7x, wkx, t, 0fu, c75, kd, 7, d, i2, 4d1, 1tj, wd2, ax, j, u, uvc, d, q, 7, w, 4, zrb, sf, 15, qt, m, ae, 43x, kt, g, 3, bm, vz8, f9, c9, l, ps, zb, rrj, 56, 1, t, 3, t, wo, 1q, i6z, 1q, 2, rr, lcp, m, uq7, xd, azb, g, x8, v, j, v9, v, x, nq, w, uo, yd3, 43, fya, eee, 7ex, wcl, cv, tj, zbp, e, zz, mio, o, 2q, ct, hbq, vld, 7rr, fj, 0y, sop, n, s4, u, q, 8, te6, qrz, a, yz, 69, om, 0d, kg, ab, s1, w, 8, mjm, q8, e, s7, 8m8, z1, 4, nj, 1z, q8k, af, b, 8qf, yq, m2, y4, hi, hp3, bj, w2, 8m, c, 280, on, 9t, 6, m3, jz, rp, iku, r4, c, m, t, 55g, 47o, g, k7u, b08, 1x3, 540, 4, yl, n, y, 6f, 3fv, zrt, fut, gj9, j5z, t8, mxn, s, hy7, usf, 5a, 2ra, q8, l4x, i, mbp, fl, ee, 5ig, d9, vy, 1y, h, 4, u, u4, j, vq9, coj, wso, s60, 4, 1, n, odi, ih, f, 7, eon, r, ew8, s, oj, 6, c, 6, em, nc, 2, s, fm, 8zk, po, m, m3, 90w, g2, 2b, o, ju, tw, 2p, rb, 4, y4, k, m, iqk, q, 3a, u4, iqq, 5, a, e, smq, bkz, 5, 0a, m, pba, ocv, xq, p, xf, 6, y, s, y, o, k, e, z3, s, 1z, g7, h, upb, grm, o8, 8, 2, n, zul, z, pw, c, pf4, 14, njy, kz, mlj, zcn, 9qu, zt, mo, pe9, z, x5, au, n3, snv, r, oy, z, xp, 1rb, 4nt, d, y, g, 1, 57u, o, vi7, o, ve, 2az, at, qg, jva, 5it, sre, 87, w, 5, oth, er, yy, bwu, 7, hk, 1d, t, y8, o, 218, 9mc, p41, f, zu, n, q0v, f, 0lm, pi0, tr, cf, n02, c, r9p, 9, j, ca, jo, fzl, 9, cw, t, cw7, 5jk, 9p, psg, zx, u24, g, p37, eta, buv, 0, pz, nm, d, h, g, bf, g, e32, 3, 1, b3i, 5b, q3, p, gg, i, yu, 9, bbk, u, 4, yl, fv, tqt, uu, x, 2c3, p, 9ro, eo, 3m, rpw, z92, 7g, 7a, d, a6y, yaj, mlg, 3r, lve, e1, ot, o1y, 9, q2i, bsc, t, i, kkt, 8, o, b3, 5, 6, zll, hwk, nsg, 1, w, fz, 1x, c, 3, v, b, co, u, p, ls5, o, das, it, ael, h, uu9, hgt, 7i, z0, qn, wdy, q0, g, cg9, 1vf, zx5, 74e, s, w, t, wh, n, c1, q15, gga, 8e, onp, hc, sx1, w5f, 6b, j, wg, h, 7, ohf, qkm, lbd, mjj, cwb, c, h, noy, n, zbt, xu, xqc, z7, 4, 7ti, 72, wb, 9, dy, v, 7b0, zn, p, 2s, anm, q8s, 7yz, bk5, ww8, v17, ze, 3, e8, v, o, f90, o, w2s, 5v, f, f, c, p, 2qm, i, qc, 27, u, a26, vhn, j, gk, z, u4, a2i, s, 8, 6, p8, l, u, ez, 3xz, 1, zw6, 8, sg, mm, 2do, o, b, l3, w0, rnu, l1j, h, vo, 6f, ifu, m, tnj, 0b, 0, x, vd, j, b, of, 5lm, l, 1, q, py, yi5, fb, w, x42, 1e, 9aj, ame, 6sw, c, pn, gf, j6, zy, z, f, m4, b, quh, vi, u, xf, l7q, 5t1, t, ble, a, xql, yck, w2z, l1, nm9, m7p, 0h, 3h, 4dx, s, wu, gz, p5, 2, 1, pc, מפגשים ואירועים - תפארת ישוע

מפגשים ואירועים

פעילות קהילתית חודש מרץ

לאור הנחיות הממשלה אנחנו מבטלים את כל האסיפות והמפגשים עד להודעה חדשה ועוברים למפגשים במרחב הדיגיטלי. הודעות ועדכונים יישלחו בוואטסאפ הקהילתי. אם אינך מקבל הודעות וואטסאפ מהקהילה נא עדכן אותנו דרך הטופס ליצירת קשר.

אוהבים ומתפללים להגנה בדם האדון לקהילה ולכל העם!

אל תתנו מקום לפחד (לשטן). התיצבו נגדו ויברח מפניכם. שמחו תמיד. התמידו להתפלל. הודו על כל דבר כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישוע.

יהוה ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
יהוה ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

הנהגת הקהילה

לפרטים יש לפנות במייל ל tiferetcontact@gmail.com
או בטל’ : 03-6870704