13275388_1177942695584478_1350762035_o

מלכות האלוהים היא בעלת היבטים שמימיים והיבטים ארציים. מי שרוצה להבין את המלכות צריך להבין את מטרת אלוהים גם לשמים וגם לארץ.

“בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ;” (בראשית א’: 1)

אלוהים ברא את השמים ואת הארץ משום יש לו מטרה לשניהם. כל דבר שהוא ברא גם בשמים וגם בארץ הוא טוב,אפילו טוב מאוד.הבעיות החלו עם המרד של השטן וחטאו של האדם. בסופו של דבר כל מה ששטני וחוטא יסולק, והשמים והארץ ייגאלו כדי להגשים את מטרתם הסופית (רומ’ ח’: 22-19)  “הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם, לַיהוָה; וְהָאָרֶץ, נָתַן לִבְנֵי-אָדָם.” (תהילים קט”ן: 16). הפסוק הזה מדבר על האצלת סמכות. אלוהים נתן לבני האדם זכויות ארוכות טווח על כדור הארץ.

אנחנו מדברים על השמים ועל הארץ כעל בית קומתיים שבו אלוהים (והמלכים) שוכנים בדירה העליונה, ובני האדם בדירה התחתונה. אלוהים הרבה לבוא לבקר,כמו מישהו שיורד בסולם או במדרגות (ברא’: ג’: 8,י”ח: 21 ,1 שמות ג’: 8), אבל המפתחות לדירה התחתונה הם בידיהם של בני האדם. חשוב להבין שהעולם איננו שייך לבני האדם. הוא שייך לאלוהים, אבל הוא נתן לנו זכות בחירה .

“תָּבֹּא מַלְכוּתֶךָ יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ כַּאֲשֶׁר בַּשָׁמַיִם גַּם בָּאָרֶץ;” (מתי ו’: 10)

למלכות האלוהים יש מוצא, כיוון ויעד. היא מתחילה בשמים והיא יורדת אלינו. בסופו של דבר היא תשלוט בעולם כולו. מלכות האלוהים מגיעה בשלבים. היא גודלת והופכת מקטנה לגדולה (מתי י”ג: 33-31). מלכות האלוהים היא פלישה. (פלישה רבת חסד, אבל פלישה) ישוע עזב לתקופה כדי לבסס את סמכות מלכותו, אבל הוא ישוב כדי למלוך ולשלוט (לוקס י”ט: 12). יש שחושבים על הישועה כעל ביטוח שריפות וכרטיס טיסה במסוק. אנחנו רואים את המלכות כתעודת בעלות וחוקה שלטונית. תפילת האדון (“תבוא מלכותך,ייעשה רצונך כבשמים כן בארץ”) היא אולי אחת התפילות המוכרות ביותר בעולם, אבל נראה לי שרוב האנשים אינם מתכוונים לדברים שהם אומרים. דרך ישוע ודרך קהילתו ישוב העולם להיות אחד, גם מה שבשמים וגם מה שבארץ. תודה לאל שאנחנו מקבלים את המיטב של שני העולמות – גם אלה שבשמים וגם אלה שעל הארץ.