רימון

יום התרועה

עם שקיעת השמש , א’ בתשרי – אנחנו מתחילים לחגוג את ראש השנה הנקרא בתורה יום התרועה . למעשה, בתורה היום הזה כלל לא הוגדר כראש השנה . במקרא מדובר על יום תרועה : “ובחֹדש השביעי באחד לחודש מקרא קֹדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם” (במדבר, כט’ 1) .א’ בתשרי מוזכר כיום טוב , שבתון עם מצווה אחת המיוחדת לו – שמיעת קול השופר.

המפרשים במהלך הדורות עוסקים בעיקר בקביעת התנאים לכך שאדם יצא ידי חובת שמיעת השופר . והנה בהקשר זה באה המשנה וקובעת: “מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר … אם כיוון לבו – יצא , ואם לאו – לא יצא . אף על פי שזה שמע ושזה שמע , זה כיוון לבו וזה לא כיוון לבו. “

כיוון לבו לשמיעת שופר

המשנה דנה במקרה שבו אדם הולך בקרבת בית הכנסת ושומע לגמרי במקרה, את קול השופר. ופה נשאלת השאלה שהמשנה עונה עליה בצורה שמסבירה את רוח הדברים : אם אדם כיוון לבו לשמיעת שופר הוא יצא ידי חובה ואם חלף על אוזנו קול השופר כרעש רקע לא יצא ידי חובה . לא המציאות האובייקטיבית הכרוכה בעוצמתה של התקיעה ובמרחק שבין התוקע להולך מאחורי בית הכנסת הוא הקובע , אלא הגישה של הלב היא שקובעת .

עלינו לשמוע לקול השופר מתוך כוונה להבין רוח של הדברים. המילה “שופר” מרמזת  לנו “שפרו מעשיכם”, תעשו חשבון נפש ובדק בית ואם נבחן את עצמנו לא נשפט; (אל הקורינתים פרק יא’ 31)  הזמן שעובר לא תלוי בנו, אבל אנחנו יכולים להשפיע על איך שהזמן יעבור ועל מה שנעשה בו .

התשע”ז

לפי המסורת העולם נברא בראש השנה כלומר השנה הבאה היא התשע”ז , זאת אומרת 5777 שנים מאז בריאת העולם . כשנהיה סביב השולחן ונטבול חלה בדבש בואו נזכור את הדבר האמיתי שממתיק את חיינו – האמונה שלנו בישוע מלך המשיח וההתהלכות בתורתו .
שנה טובה ומתוקה חברים יקרים ולכל עם ישראל !

מאת : דוד טרובק