מסרים

הבחירה של אלוהים מול הבחירה שלנו – גיל אפריאט – 27.5.16

עדותה של עמנואלה וייס – 13.5.16

עקרונות שניתן ללמוד מאברהם – מוטי כהן – 1.4.16

לידה מחדש – אשר אינטרטר – 18.3.16

רוח הקודש המנחם – יובל ינאי – 4.3.16

חסד אלוהים כבסיס לחיינו – גיל אפריאט – 26.2.16

האם ישוע בא כדי לשפוט את העולם? – אשר אינטרטר – 19.2.16

סבלו של ישוע כנגד סבלו של עם ישראל – רמי דניאלי – 12.2.16

ללכת צעד מעבר – 29.1.16

שבעת השלבים הדרושים כדי להתגבר על התקפה רוחנית אישית – רון קנטור – 22.1.16