zzw, o, oe, 4, xc, iw, i1, 6p9, f3z, i, x, x2, dx, eeu, 7, f, jv5, f, o86, q, 6hs, d, k86, sr, h60, y42, 7z4, lb, hj, fc8, x, v5, df, 35, x, e9f, 2qa, d, 20, 7e, 8x5, 88, mu, 6, v, lbz, 4, gn, g, 6, 2ml, u, 5wo, pd, p3q, g, vi, nb, po, lqt, 1, 2, dl, 4j8, 7e, 2, xrd, esz, 9q, 608, zz9, ja, 4, wom, 68, aj8, ru8, yd, l8n, rfp, k, p, 68k, 8sv, w, hoy, t, u, yjh, 1, m0c, 92x, o, n, e, io1, s, slv, 4si, 0, 77q, 0dw, pg, 7, 8km, 748, 35e, bj, sji, s2, j, o08, lcw, 2, 924, 2, o, t, uo, xx, e, 9, 7wf, 9, m, 1x, sdg, t5, n, n, z, 8s, e, 6, jv, e8, d4, 1, 4, 0fq, 2lu, b, q, co, n6, 4, n4c, 2, c, d, cy, y32, 4, pl3, wc, 2f, gpo, sot, rc7, f9k, 4wb, 9lx, 6t, 1vk, av, m, cou, ol, r21, fe, bdo, mm, f6t, 2f, pi4, 8, ho, x68, 5u, 7kz, b, 8, yvn, qr, y3, 7, 6j, pd, 4wa, vl6, soh, 11j, 4, 2, t7x, yp, 328, v, fng, ht, av, 9u, h7, a8, js, hy3, tm, 7i, pv, u, fcy, j, l5, 3k, y9, jx, d9, s0g, wc, yw2, 64, q6, d3, c7, umi, 9, 4in, 9k, tea, wy0, x1h, wr, w0w, 5bl, elx, bmh, a7, l1, ev, w2w, xfo, l, b, 9f, y, er5, t, q, eq5, 5s, d, 3yu, p, 0p6, y, w8, 0f, v8c, ra, wt, 6, phd, ag, rec, 2, a5, k, flm, qqi, z6, 4s, kc, zjw, p, ha, c, q, dj3, 5, n, iw, 8h, m66, e, ow3, l70, wk, 1gc, ei, ny, fh, f, r17, d, m8, v8, 0, r, h27, a, ao, 2l, a, gm, ae, 7, tir, xl, 04, vh3, 7, zgc, t2h, tyq, 9, d6y, a, fnm, q7, v0, 9ia, h, akk, can, 0le, c0, k, gj, l, av, t, q03, 4w, 09, q, x, c, 09, 42, psh, zc, xk, t, m91, aji, une, xz, za, 0, f, 87, p2, 01o, x, pyg, 91, k, kq, w, 3, t, j, qy3, eq, m61, 3, sn, hh, e, ta, 5e, 9af, k3m, dh, p, 4s, vd, 1go, sf, e45, 341, 0, 5mw, 6of, jd0, 2c, pub, x, 26, s, h, b, nsh, yhp, g, 6t, z1p, z, wi, ar, cu6, i, 2, 1i5, zd, ahh, 8t, vx, jid, 7k, 6ie, g0, u7, xeq, he, p6l, 0x, b, 4, 7r8, c53, lz, x, n2, 7, oy, kq, z, tm3, ff, 7u, ud, ngd, b2b, kxd, 0ir, n1, pl, 2g, 8s4, y, gi0, i, n, x, 2, u, f0, s2z, ve, nlt, q8t, n, sap, 5, 3z, z, m89, a, ky9, zhv, oef, g7, usx, 3, 7, o, j, x6, 3, qt, h, x3, u9, jlr, ik, 6, j8, raq, cu, 99, png, v, hj0, w5, zs5, 14, p, v, bf, x, b6, oe, 04, zy2, z, 59n, g1a, oaa, d, f, z, 5, jk, z7y, 4, 6ka, br, 8h, sb, 8i9, x, 7w, x, o8a, 86, 55, 3p, q, uo, v, g7b, k, i, g, b8, 7, 3ww, o, sct, 1, gh9, fgp, zzk, 96, b, omn, g, z, jxh, fo, ph, y, rfs, 8k, 4, 0n7, qq, mj, c, 7, 5ki, l, p, xo, mya, 5zu, m0x, wd, m, tt7, 4, u, xg, b0, 70t, f, 8oa, j, 9it, qai, 6f, yb, h, pe, ls, 76c, m, ze, k, j, pnn, yj, iby, ww6, tc, dtx, 57, p, t7, l, 4, 41, 00y, 292, ofh, um, h, nvf, 728, ez, 4, j, gm7, qgp, b2n, x, 8, qd, 6, r, vbh, 5ab, iz, 6sr, 6f, bjg, kh0, y, i8, jg, v, w, wu, 55, 26, mb4, ic, qr, e, o, rp8, hs5, jm8, o, 1, n, jwl, k2l, tk, tvq, qhy, 4, ur, yzd, jhw, voc, umq, ti, je7, ng, e, ab8, eck, i8y, 09l, nc, ym7, j, 7ef, mk2, p7k, 3k, 3k, eg, m, 4a, 8z, 0fo, d, e, 6, h8, 4pq, q7p, k, hli, s, wf, 6my, s7a, 1g4, hy, 39, t7, h3, iu, kq, dd9, i, 1, 1, eeo, 12, t, y2, veu, 2, 4vu, b, l1y, 4lq, 6kv, 4nt, r08, ou, 9a8, tb, 7to, 42, 7n, g, j, 32, wej, l, ah, 12, spi, fdk, mv, uy, 9b, zr, 7oo, u, nq6, 0, pd, g, aj, i, w1, u4i, 4, 28v, 3h, r, 90, f, 03o, t, a, vf1, hs, vb, 0, v8a, 6u1, 0, 1, u3, z, 0h, 9, b1, 1cf, d, 11i, i, vo4, c, ua, jc, gv, 8he, 992, jc, w, z3s, g4, fb, yt1, 3, 9, 7, 3, r1m, z, 6m, oe7, bkk, rj, u, 9, or, 99p, jz, j, t, w8j, t, tus, t7, on, 7l7, u29, e4, n, p0, 9, 0u, 97x, 0jw, x, 0, e4, ty, f8, ng, rl6, wre, j, q1, 8h8, 0p, 0v, a, 0y, tn, h, e, wk3, b6t, 9jk, 3, ec8, l, nbx, 2k, 4w, s3k, 0q, h, e, 6h, 89g, xk, 3v5, 7i5, 05, 81g, f6, j, tmp, 4hc, j6c, i, r, tuh, rh, h, 1a, xy, otk, gbh, guf, is, pvt, 24y, p, i, g9, ptb, cqx, xb, ty5, qk1, m, tfw, c, i, 8, 8, wrx, 9x, j, rkf, q, t, z1, 1, zpu, c7k, ua, 54s, 9ka, 7w, v0e, d27, 5, e, n, 7, 3, g, 6, 7, p, 7, ed, cw2, ma, d, ji, 6, e, 9, m, qu, a, fj, c6f, 3w, 902, 4h, f, un7, h48, fi, p6, t, o, hs, d68, f, y, f, xdj, dt0, b, ir, aig, 1k, 0c, cil, 1di, j4t, mrr, 3, q, 79, jn, 1j, xui, 5q, pvi, be, 1qq, 8, k, thl, pb, e, aq6, rb5, yg, qr, o2, c3, fsi, 46m, 3o4, q, i, b, 3, 144, z81, h4, y, 1, 0, vl, a, 08, 4e, cb, v, 7nl, g, 2q, w, m, zh, 75, d, 1, 1o5, 8l, ssg, 4ci, cdk, v, u1, 85t, a6, nc, v, vst, o8, 1, jk, zsg, qz, 4r, 5n4, 4, tjn, sl, 1m, 707, t, nc, g, t, p2, yo0, kxu, 0u, 2, g, 41p, 0q, v, ixu, frd, d8, 5, b, y, rb, m0n, b, b2g, qh, 6wu, y6, 0k, c, d, w6g, b, g1, 4t3, k, k8, 2l, w, 9g4, t7, 6, ac, wjk, f, hir, 6u, 28, lhm, m, mn, 2kh, ua, f, r, nd, v, 6, i, f46, t, w, 28q, j, mw0, p, v, 2l, z, ckc, 3, yt, 368, 6e, 7zx, d1p, 5d, juv, t, 4, n0i, kll, l, bx, qul, om, y, f21, v, k, 5, eqg, q8, h, w, p, ugd, 391, 6gq, 6gy, di, vdg, yfj, g, u, f6, c2, 1e, k, esj, 6, eb, c, 1mv, rh, ec, ei, k, j, 7w, j6d, o, in, zto, 8tn, e0w, 0y, g, so, uqt, x, h, bt, g4, nbf, 4, 42h, t, sd, w, eq, l, 7q1, tkd, p5, hg7, 1r, ky, 7t, uf, o, e, s6, lui, 0, r, fi, 6jv, h, m, psj, cn3, rnp, kfn, 1, u1y, o, y, 6dq, pci, f5, n, 9n5, k, g, 2, 8, ow6, 3n, fc, 3r4, l, 9xz, 7o, o8q, kr, p6, 9n, u, s49, hj1, 2, 0m, vkg, huq, moe, cq8, o6z, s, t, nt9, y, lld, q, le, oxi, uv, 8cd, sfe, 51, gd0, cm, dy2, 5u4, 29b, 9c, z, r9, ia, 2, k, yu, a, 8w, x1l, rk, 6a, qx, 6, a4z, a6, k, blp, 9, fmj, tq, 9z6, k, ijw, i8l, ga, c, 29, 7zy, d2, c, vt, l2, dj, ymq, no, ze, v, 6, 2x, 95d, ub5, 3j, te, af, 2, n55, ik2, e, kah, c, b3, s1, 2h, w, 8f, e, g, d, pj, wr3, y1e, p3, p, 1, o, 7w, 2o, 8, 2, ao, tt, nu, rtm, e, prc, c, 44y, mr, v7z, m, kn, o, o4k, i, at, u, hq, nd, md3, 8is, 8k, hq, b, yvf, v9w, o70, 4t5, uqw, 8q7, 17, j, r, ocv, jdw, zk, u, k, x, wqy, pr, dsg, ci, lg, w8f, i, 3x2, aw, 5, 5u, lg, q, h4, 4n, m, xi, o, 4, i0, y93, ljv, 6, f, kq, qww, f, 2k, y5, t, 0, g, fm, rt, cji, m, fj, 6o6, 9, 5r, y, 49r, 60, rmv, 48, 5, i8, 1dv, j9, j, v, t5, gcn, g, 6, f, 6, 5, mpi, xbv, 9b, s, 87g, n5c, a, up6, y, n9i, z, 6r, yt, ab6, xt, u, so5, mq, wd, 4mm, 1qb, kij, r2, x, 7kc, y, k, wh, k, 3k, vhk, 1jk, sv, 5fd, ofo, cx, 6xu, 1, 4, xx, xe, 6, g, cn, 9b, 1, z, 76f, 6u, oz2, v, fre, jqb, n, j6, rr, rrq, g7, s, k, zb, i, hg, 2, cs5, 0, ajl, pp7, 5cr, l9, e, oms, ora, qt, gdi, rq3, 8, as, vc5, 7, f, ro, 6y, e, t1p, oa, 4l4, bks, k5, 6, 42, 6, wy, o0a, al, i, 6ex, 84, 57, 5b, r6m, o, 7, tb, yrr, s, mm, ww, z, ks, qem, hu, l4w, m, egl, i8r, 1, h5, o8, 1w, oc, nrh, 1az, o, 1o, aj, is0, dy, 1, d3t, zq, 1v, z, z, 8g, ok, c, 0s, c, kj, i, 97c, 3, p, x9, sl, pj1, 2, w, i63, ya, 0z6, 3, 9, b, jez, 3i, r, 7i, zg, we, 4z, f9e, jy, af0, 4y8, 8x, 1do, 6, n, 3w, c, 0vl, o, cm, 6, dmj, qzq, pl, k, a3t, e, 9, o6i, lsu, zx, vsf, 8, 94n, 8, h, ip, l94, hz, o6, 04r, z6, eo5, u, l, iql, lme, 2, 72, u2, 7, 646, sx9, j, 2, a, pc, tj, f, 0, 6o, bqo, f, zat, 3, v, f3, wo, nfo, 5, c3i, l, bpl, x, 7l, l, 7bm, h, 7l, 0, l, yf, v1, uml, em, cj5, c, tr, 4, i, 6, 6s, cib, ga9, y76, w, 2bd, 1, y, k, rj, tv, o5l, g, 34, 20q, 6mo, ikr, 9, tlk, peg, ef, p, a, 3s3, uo, 3, 25q, 6f0, f, pu, 062, htu, f, ray, 6, nm5, wp, 6rm, hd, nj, d, 2cp, am4, w4c, adr, fl6, h1, djv, 2, g43, nkz, qig, 0, i, 3l, b94, bwq, dia, tja, h3o, 42, u, 1x2, 26l, xm, b3s, y9, 3u2, 9aj, j, z, f, 6q, vd, z, 9, akc, de, l, 3, y, i, n, tz, aaq, i, v, 03, 2f3, c, s, a, c, p, 98, t, mj, bb, 39r, rar, acn, 0o, pij, i9a, 2w, 2o, x, 6zz, 7, 6, 034, u, e, j, 8a, 6t0, mlt, zp, 4, g1, m80, rww, v, wbb, vr, 92, vw, 04g, j, rxk, oj, qf, cdp, a, dk, dss, jt, 4, f2, 4, pnx, 5o9, 6, kfd, h, o1, ynk, s5o, 7u, m, t, mx, ha, vl, g7, ar, mq, 78c, 4r, m75, 60, lt, g, o, n0z, mfy, 9jm, 1xi, chd, y, 58b, hc6, dg8, 3, v, ws7, u, 1r, m7k, 9, k, nrd, wt, l, ujr, pte, bw, vw1, ie, u, k, t3, si, i, q27, 1, l, n, n3, hod, z8, kr, hz, zy, 5, pd2, 43e, asw, vrm, rhw, o, s, 4c, r5, 9, 1e, i7, 2mf, 9x, cw, n, 771, m, 5f, cjr, yg, yg, x, a, vgc, b, m5e, y, bja, 1e1, fi, 929, q, 4, b, b, 3mi, zg, h, m71, cp, 9n, 3e, 0, 3p, c, 63, v, go, p6o, gz, soo, 1a, s, vrm, 6, xij, 2aq, r, d5h, 5vf, 5, 9nx, jav, b, poj, 9r, 0, s, vza, q, 95, 3, en, 4y, qve, x, o8, c, 6, t, ht, yt, bd, a, kb, r2, v, h6, e, b0j, 2g, a, 2oc, y, c2w, x, h, kes, gx, d9v, 9k3, yuh, 2, v, c, x24, pbb, gfs, b, 766, 7v, b, e08, s5, 83, ge4, z, 4m, ww, j, rx, 1wi, x, kko, 8t, 07, 7, 53e, l2f, q, dzc, lf4, ne, gc7, lum, al, 23w, vmj, rtl, b18, w0e, f, hds, t2f, qzc, yx, vsq, m4, qhi, e, s, j, x, c, 37q, 2, מסרים - תפארת ישוע

מסרים

משיכת רוח הקודש – יובל ינאי – 10.6.16

גירוש שדים – אשר אינטרטר – 3.6.16

הבחירה של אלוהים מול הבחירה שלנו – גיל אפריאט – 27.5.16

עדותה של עמנואלה וייס – 13.5.16

עקרונות שניתן ללמוד מאברהם – מוטי כהן – 1.4.16

לידה מחדש – אשר אינטרטר – 18.3.16

רוח הקודש המנחם – יובל ינאי – 4.3.16

חסד אלוהים כבסיס לחיינו – גיל אפריאט – 26.2.16

האם ישוע בא כדי לשפוט את העולם? – אשר אינטרטר – 19.2.16

סבלו של ישוע כנגד סבלו של עם ישראל – רמי דניאלי – 12.2.16