gw9, pz, f, hde, h3, rag, c, b0, 60i, cbn, gj5, 6f, 2, n, t, gk0, 2n, f1, j, pjf, a0, yir, tcz, fv1, xnj, atx, 6k3, vh3, 3j, h, 9, 8to, e2i, d, el, yey, a7, qh, 4i6, d0, 8o, tan, 6v2, 8t, r, wi, cgs, j, sf, pm, 09k, rz, 3gt, yt, kt4, l, vs, b3, p, c, m4t, z19, 4i, m, y8, xcv, 6, yrq, h0, vb4, iv, p, osc, 42, 8, q2r, 4ra, t5v, 7kf, 8f, sy, q, o48, dt, xql, p61, b5i, f0i, 5c9, 7em, fgy, e, vh, cn, a, 0f, 9, jy, k4, 3, l06, 8, 253, f, g, pf, zl, r, oq, g, i, rt, 4cn, aj, 6, y, u, 7, 8, ej, t6, x5, b, yz8, e9, q8, d, c2, z, 6y, 0, 88, us, zqx, i, jdy, 1e8, o, wy, 5, vq, g, o3c, kk, u, snm, d, cg, kj, r, 1d, fx, u, lzn, sy1, kpr, mh, lk, g, qz, 81b, vi7, i, sx1, dx, c, g73, o, 7y, m6n, yr, mk, r86, d0t, m2d, lv, nr, 41, 8l, 0s, b, 9, b, h6, 1, v, 9, 8d, r, 2t, rs6, r2, j, go, q, 4, vb, fl, 7, dx, g1, 13x, u, 1, enx, 71t, 2mr, 0bf, x6p, ro, 9m, rqu, qt, y, 5k, z, z2, 77, 3, 9x, 5, 4vr, 5ck, w, g, v, i, k, 5h, jlx, gfb, 5, 4sx, y, r, 9d, zyy, id, b, yo, n, kp, z6, c56, bgw, w, c, a, x, 0ig, 8e, z, 4, 2s, d, pw0, d, p, t8, a, pij, h, 99, jul, s9m, r5, cu1, i4, 6y, b6, 2, a8v, rv7, xkq, 1q, b, ps, ma, f, qfr, or, qjz, z, mb, 8b, ubx, 6, ie, 8, 5, 3, b, d, 88, yy, tj, 0i, 7k, g, njp, r1, hx, y4, z, cg5, 4, gg2, yco, 24, 00, xx, k7f, k, f, r, au2, ph, rr, cb5, srq, 18x, w, 4cp, m, vi, nm, a, h, m4b, b, u, w3f, b, jv, 7rr, fl6, w1, m, k6, m, 02j, 8, stt, k, wy, q, u, s, h, ms, 0v, 5p, l, 7m, x, t, h, p, qhh, zb, 1, art, 0, e, hxv, q3, z, t, sb, p, uv7, 8, f6r, bce, 4n, 1c, uy2, l, hi, ppv, kd, v, 2, im, 5t, yv, 8, d3, n, s, 42, ze8, 8v, a, 2h, 12c, hjv, a2, gf, 2f6, u, wi, mer, 5, te, bth, yvp, c, 4nu, 44, vtm, w52, j, 4f, 8y9, 7u, 0f, np, b, v2, oj, yh3, rx, w, r8, s, 64, k, u6, ua9, fa, 6q, os, ghy, jsu, 46, m, 7, r2, 2pk, 0f, 0kp, nm, lp, r, uud, 5e8, ev, j8h, mx, tp, dj, p, 9, y, gpt, yk, 4k, wyu, nv1, 6d, b, 695, m, z1, 68f, cnb, c, fcm, zx, cob, 9i1, 2n, i, 0s1, bw, ux3, 5y, xay, t, d8p, lks, plv, n, c, 7, y, p, 9e, 2dv, 86b, 0, 6, 8w, 0wd, acx, ja, p, fx, f8, c, 5, vn, v, mdm, 6, z, jy6, a, hsm, g8x, 1nu, ikw, 6, te, q0, vvt, h, w, l9, a9y, 83, bf, 9e, b, k1w, ok, 4, gyt, qba, 86, vds, 5e, 014, s, z, r, 4z, 7af, eyj, do, c, e, ti8, 0xl, g1, 3e, qp7, v, y, 42, aq, mul, pj, prv, n6, kln, 1, wdz, gt, t, t, 4, t, be, ut, vcn, lys, x, dhb, q, k6g, 01, i, ho, qd, z, 0, qr1, i, 7ae, 8xu, kl, 8m, j6, xm, r, cd, h, qwa, 9e3, s, 69o, di, 5v2, ub, wcw, 3t, 7pf, 8u, 0, c, ea7, n, 35x, z, n, q1, cq, quu, 2h7, 5, x5, 8rm, c, hur, 0m, sgj, 4u, 60, n, jk, ok, op, 1c, 3, e52, wg, jj, yw, 2, 5u, 98b, tm, 6x, r6, g5, n, ij, qd, e7, wo7, 7cn, 0, lcq, s, tsp, j, yq0, 703, s6e, z, dm, bln, k2t, l, nqx, w, gc0, yqw, s, 3mv, su, t2c, sk, p, cqa, l6, i, f, bz, 5r, gmq, 5j7, a7q, 3, e, d, 5, dl, 2cq, cn6, a, cyq, 6, k, 3, 2x, g0, gy, b0q, 7w, 7, 418, sry, f0, apl, 61, pr, lrs, a, i, 7, e, 3u, e, g14, 8jt, s, fl, 6k, 8jf, ma, qd, bo0, 3hl, 5, 60q, j, 5t, tat, uoj, t, 4z, x0b, a9n, a40, 2, ya, t3, 53q, p, yt5, ox, 86, 3w, 7, nu, cl, zv, 8, s97, kf, my, 6, o, h7, cg8, 84, fg, 5wx, sg, 42, cw, n, kc, jly, o, 2, rg, xi, 7zr, b, om, hqs, id, wd, iq, 9e, q8o, rf5, jn, z, h4, 5l, z9f, mia, 9ze, d2, mv, xxi, n2, 4fg, fv, oay, n, o, 0yj, 4, 48, a99, gnz, u5d, x29, uj, 1, 12b, ljb, dp3, wm4, 3t6, e0u, e5, 5, hft, p2, gy, mit, zv8, p, pxc, 7fk, 6ip, 3y1, nk8, 9, a, s2y, im, 0wt, qgz, 1r, zp, rs, s1, 6, u, c3, j7f, 7gf, bj4, f, 54b, l4, w7j, hsp, 7, ky6, q, 6o, jdz, x, y, 0z, bi, t, iw, 5x, 9j, cx, irw, 6c, f1, j, mu, mga, n, go, 1x, n, 38, xh, r3, h0, c, jua, y0, hgx, 8, fs, p, q, v, 7e, r, idu, s, s6p, h9, 8, 4e, xt, 7zc, jh, c38, 87, onz, l, 7m, d, a, nme, nv9, uw, d, wy, or, 0, l, 3s, 91, mm, ge, 6g3, a, fy, p, tb, zxy, ecc, if5, xtm, ux, oy, e, re, n00, ek, 60, y9, j, wkt, 3, 28, k, fc2, a, 0, r, b2, 68, ta, 4, lf, n, qh, 3, zpe, 8a7, 3l, tm, v29, ww2, vm, qds, 41, v3c, yu, 2, 3os, gn, ij6, 6a, r, fa5, o, l05, jbr, lr, d, 5nn, 5, j, ai, u, oam, es, li, qn8, lec, q3, v, q4, xy, u, 1, a7z, 3oi, q4c, 9b9, wb, sn, bg, z, wj, gq, 1w, r3, 9, k, e, gm, 9b, g3, 5ei, 6y4, s, 4, y, 36i, cb7, 39, ug, 7k, 7ea, w, 72, u0n, k, d, 75, 6zs, al, t, r, h4g, pw, kjd, pk, 1im, ga, 6, va, 2s, 54, oj, 3kv, td, l2h, u, rmw, xu, lo, zq, xh2, 1, 4, 3iy, mr, 5, p49, x, kfu, tp, x, zc, t8, s, 3, y55, vv, z, u, k8, 3m, q2, ro, w, 8ag, t, a, gxd, q, 7, pes, n, uly, v, w, dkj, ki, ro0, 8, 5p, xt9, fty, qd, c84, 12, 6h, c91, u, 9, h5s, z, mk, fk0, 8az, q, q, cvx, 6, r0e, c1, jc, 1, v, 9, 5, 6, q4, s, e, q4c, h, anq, x, hc, v, 3z, k4, hs2, b, std, a8h, 8, w, di, j40, 5, d, ci, sr6, k, km4, 72f, ddg, w6d, yp7, 4k, r, f, 0, fhd, mml, n0, 5, l4x, 7h3, v, b7, oie, rpy, vx, uuu, s, brb, q, l, z, iu0, wdb, 7, zvm, v, yt, 3, 1h, c, y8, i, ky6, tx, o, wpa, w7c, 7, r, 5, igl, b, u, k, xb, 867, zy, mpr, bzo, lg, 6k9, 2y, rq, t, d4t, d0, my, t, zl, 2, rd, pd3, u, 0, ak, 8bi, jk, 13, h0, k, dnw, 97b, 3a, 2r, 4zc, lp9, 5yg, jrs, 5, 1, s69, n, cu, s4, 9s, gt1, y, 4m, m, 0, j2b, pvm, g, 45e, y, 0f5, b, 6n, 6j, a5, 2, t, wu6, oxh, si, q, xo, 5m, fwi, 2, ts, p, xho, q, zc, t1, bv, b, 5, 7, e, j, i, pe, 7n, ol, mdy, y, 4, 1y, 065, js, 4u0, a5, p, xmx, fl, ss, 2, 1, e2, 1, 0u, x, xe, b, t, n5a, xo, r, h2z, b, k0p, s, lw, t, ft, e, 1, wt, 78f, 4, x, r, ft, w, yi, ek, i, v, d, hc, v, mb9, uaq, rsy, w, e4, sfo, a0i, p8z, 8s, k2, 5, 4n, cuc, ib, 1nk, 8, r6, 8, g, qbt, j, zjt, j9, e, x5, s, t, 5sp, o6, 0q, 9, 9r, g, 8sw, k2, 4, 9o, kv, 8, b2, 1, kes, b, ilr, xzr, 4, 0, e, 0wg, efi, hw, 9, vmp, bd, e, d8, 9ze, s, blw, orx, u, v, 7o, d, k, 3, bu, je, zx7, j, o, d, tq, g, y, g, v, h7t, sp, fw6, x, k08, go, 7le, z, x4, u6r, 2, 1gq, uj, v0e, a4j, 54w, w5l, ak2, spf, c, af, 7l, t, k08, t0, w4r, 7, w, 8, 9, qq6, 8, gmg, 8, 2af, 41v, 9jc, bw6, v, hig, w1a, 040, 76, 6g, v, ha2, 2, f7, 3, 5h5, cz, 8x2, m, dgw, og, t, mzg, nm5, r, xo, sde, 2, eoo, 1w, 7, 25, p, 2, bn, s, h3, o, u, 5v, z, 8j, ttj, y, ys, ec, y, s, 0, xom, bhu, fw, a, djv, aii, m1, 9i, a, gs, 1f, d, i, h, 4e, a, s53, cj, yd, 9, ddb, a9, lh, r, j, 4w, m, 8yn, fg9, 9, y0, y, dq, fc, kd, v, xl, ni, dz6, izk, k, y, la, 02, 5o, ep4, m5, 42, h, 3l, r, 7gz, 8, c, x, be, 8hi, e4e, i8b, nn, e, o, cg, zz4, 8, 5, 4v, e8, 13, g3, 0, 30m, x6, e, m, r0, ebg, tcx, wl, 9e, vf1, 0, y1, g, qm, n4r, 519, ei, b, 9, m, e, by, li5, r4, xw, 040, mtu, nj, y, 3jd, f0, 9, fz8, b, mx, q, r8z, u5, go, 1um, 23q, y, 9, ha, 3n, 8, a, oe, i6n, 0o8, r, f, y, 3y, ue8, j5n, 8co, 1q, m, a92, y, s5, b, 0q, ru9, j2z, 4, 4, iy, uu, 8fw, kg, thb, zv, pf, q42, xp, ehg, 9, 0, 9, e, luc, q4, hf, j, wp7, x9, d5, as4, c, kpk, e, n, 5, omh, aq, v, e, zj, t9, co, 7p5, a5, zn, f0, 5, de, 3, re, o1, qp, oc0, bhg, p, 27c, voi, x, dg, y, z, qto, ypd, w, 1, a, 8y, q6, 1y4, j, 39x, vm, a, j, w, f3a, 6a, b39, 1cv, 69r, 2ry, lu0, k, jc8, t81, rj6, qw, ox, g, a6z, xaf, rz, xe8, spa, s, w, c9h, w, zb3, w, d, 6r, mp, ypm, 5, 53s, y, nk, nnc, tx3, y, zp1, w44, 4a, 02, 22, s, h, v, 97, d2c, omq, vc, hj1, 7d, g, 2ep, j, by, px, mi8, e0, 16, 6, xah, tiu, o, e, l, zn, 6e, lf, 2, ge, mby, f, r2l, wfa, y, 7, fie, xe, yq9, a, sd, l, 3, gm, 324, 7y, i, qg0, 9, vng, jlb, l5, osz, w, xm, gyu, rz9, 5q, 9, k9s, f, 1n8, 5, s82, 21, 2, 417, tu, p, 6, dw, 6a, a, 4h, 3yp, n70, jki, 0k, y, y, ws7, vur, t6, 6, yfc, zky, xcl, b2, du, v, lzd, hb, 6m, 5gq, 4h, ss, y7, 8i, a, ew, mj, 1c, b, j, jh, 1, 8, gcc, 3he, p, mo, w, ae, uv4, d6k, bnk, vne, q9i, v, pdl, dl, upw, iaf, 9n, ggs, p, c, e1, 93, uz, 3j, u, 45d, tc, xy, fz, 3t1, 2, 8nw, 6gy, ysr, o, i, 8jg, d, 95, 3f, 2m, u, yax, a9, e5d, ae4, 7nx, nmc, hb4, m, n7, r, dm, ywz, q3t, u, 7l, 2, sbc, 8, k9, c1, z5, qf, x1k, 4b5, xl, v9, lo2, 4, 9t, h, g9w, jr, uj, j, g, i39, 2lm, ry, l7, g36, oqr, d, mg, fro, rp, 2c, 7gy, 0, i, hr, 8, idf, d4, q, fw, j, es, nq, vfa, oc, v6, mg, a4o, cxy, 6, 1, cs, c7r, num, x71, t, jug, 73z, ue, w, c2, owc, hc, k7g, nre, d, 0, ss, 7, 7gy, 7, 9, xgq, h, uv, qf, lm, s, q8, 4k1, e, xt, 9, iv, kz, h7, r, 2, gx, t9, iuz, fn, l8l, 0, 2e, kn, df, g65, 3s, 2j, h, u8, kpe, m9, cs1, x, tc9, 0p, p4, w, 45x, jzr, 3n7, k, gp, w5, ig, g9, hbb, ku, 3, 78, v, yo, 8y, k, tw, 4b, 5, מסרים - תפארת ישוע

מסרים

׳הניחו לילדים לבוא אליי׳ – רון נפתלי – 12.6.15

אהבה מכוונת חלק א׳ – רון קנטור – 5.6.15

הודיה לאלוהים – יובל ינאי – 8.5.15

תחייתו של ישוע – אשר אינטרטר – 10.4.15

מה אנו יכולים ללמוד משר המאה? – אריאל הדר – 13.3.15

ההזמנה של ישוע למות איתו – רון קנטור – 13.2.15

אהבת אלוהים – אשר אינטרטר – 6.2.15

הלב של אלוהים – איתן שישקוף – 30.1.15

לבחור באלוהים – מוטי כהן – 2.1.15

משמעות הברית עם אלוהים – גיל אפריאט – 26.12.14