מסרים

׳הניחו לילדים לבוא אליי׳ – רון נפתלי – 12.6.15

אהבה מכוונת חלק א׳ – רון קנטור – 5.6.15

הודיה לאלוהים – יובל ינאי – 8.5.15

תחייתו של ישוע – אשר אינטרטר – 10.4.15

מה אנו יכולים ללמוד משר המאה? – אריאל הדר – 13.3.15

ההזמנה של ישוע למות איתו – רון קנטור – 13.2.15

אהבת אלוהים – אשר אינטרטר – 6.2.15

הלב של אלוהים – איתן שישקוף – 30.1.15

לבחור באלוהים – מוטי כהן – 2.1.15

משמעות הברית עם אלוהים – גיל אפריאט – 26.12.14