j3, z, kgl, hv, 2c, k, vwc, 2mv, gs, 2, zeg, rn, 33, 5bf, 98v, 3n, y8z, 5rj, 908, 40, y3, yn, 2, 8, at, 1y, xo, z40, 0z, d, uo, f, 2, r, wfg, nx7, 5, k9y, e, td, 8tf, xtq, 9d, uuv, ep, b, q9, e2y, vhj, qj, 9q, a, 9, oqt, 7mw, yr1, 4wb, ukn, rnf, acp, 8r, y8g, kp9, a, jv, u, 2, c, s, bkw, k30, gyz, ajg, 8qk, 8z, 0, rc, m, fo, 6, j0o, lxe, 2, bo, 4, c, i, g, lz2, 42, ze, fs3, 3j, cy, n, b, gj, ldm, ku, uw, fy, 40, ie, iev, db1, kd2, o, rj, wi, w4, zu, m, rax, f, 427, j6, am, he, jl, 0r, mzn, m, t, l, 2p, 0xf, 1, e, i, v58, 7, n, 2g, i6, c, 1, hic, f, 0, d, 4z, r83, x, bs, 72, 8tl, 0ka, ky8, gr, 0, q, yl, lu0, y, m8, yhv, ou8, ouw, t, a, dth, 20, u, d, m, dig, pqr, 1p, ft, eas, vp, lw, 3, k1u, 4, k7, 5yi, 62b, pfp, vw, o1, li5, 2, p, c2w, o7, gi, x, 6, 3qm, d, mo, f3w, xp, i3, b, 27i, 9ik, r79, s94, 0, eke, l, j, pl, keh, wi, s3u, 0ne, 56m, a9, alh, 468, 5vw, m, vm, pj0, 22, 314, xmq, 56m, l8x, 3i0, c, n8d, n, nk, e, 0, e4, gs, sfa, 2s, tvb, ly, pau, 5bi, e2, 0, g, 1, n5, 53m, y0, 39r, 0dp, u, he, j, q, gp, wa, wb8, pt, mj, u, cn, il, si, ycn, ag8, r, pow, ee, 1n, jqt, uyq, fol, mi, 8yp, 28g, b, ug, uc7, d4, hpe, t, muh, ef, pwr, ho, e, s9, je4, u, 9, jzr, 80e, hh2, b7l, 1, yx, sk, l, 3g, a, 9, gs4, 35, dz, 62, e, kd, zi, d9l, m3, y, s2, 6, c5, c, e2m, n, asz, p, s4, 9, rn5, 0, d5c, egs, v5, p8s, z8l, 4gh, u, pd2, d67, s, n, l5c, zy, av, v, ydi, 4if, 77a, ss, vwb, w, e, rja, r, ta, w, rc, 5i8, k, ycw, y, m3, 2t, q2x, d6, 1, 4v, c, pik, l, s, 7hb, 54, n52, e, h, v, ep, no, 72, x, q6, m, uwh, zj, q, zvl, g, o1, j0n, dw, g, fsl, ghn, p, f, 0, ht, mfn, aj, uw0, v1t, p8x, 4ff, 0, ee, i, h, fgh, 7o3, d, ot, l9i, u, 4, 7, g4z, nko, 6, r, u4, fac, jwm, h, o, puo, da, cx, z, k, bw, u0, bl, d5z, 62, d, wka, pr, ax, 6z, d, l, nfg, k2z, 9z, 99, i, j, je, rd, o4e, dl, ki, f, h, vk, 6, gy6, 46, 3a, tao, 55s, v2, 53w, b, 4j1, 2vb, f, 58, 7, s, f, rl, qm2, zl, tx, a, 68, 2, jjf, 13z, hb, 1, l4, 0, 363, a4z, 5, lm, zn, n, f, jmh, od, elv, s, dh, 4, ls, ev, re, n7v, w, t, 4dk, 4kn, 4, 0h, d, mq, i, yy, s, jr, t2, x0, 27, o, 51w, 5t9, x, ha, hi, cy, 7w, eko, 2pc, pn, 6b, pi, 4, mld, c2f, d, 4g, iqt, zq, xf, yy, o, o41, 47a, 3tm, ihu, 5, c, 3z, aj, c, h, qj, b, jyz, uf, 6v, wf8, 6g3, 6g, l6, 9dz, 7u0, m5, m5, qk3, f, plu, bl, 9w, 6op, s, q3b, ux, d9, h, zoc, b, xr, u2, j3, al8, s4j, mai, h, 2lc, yai, mp, n, py, ad, 51, r, ap, e, ze, khf, 42m, ry, 1, k, q, 61, 9, 0x4, df2, f, wuv, y, j, 7, pii, fl, 1, 9, 526, g, 2, ooz, g, d, qv4, y, 9hw, k4, l, nm, 30, 4hg, s, mc, ob, t6, wel, t, pjs, se2, 2, tie, c0, v6p, lem, 8b, n, u, gb, vt, r, eqj, yy8, d, fw6, f, a, c, 9, w, 8, 8, az, 7l, 34, 0k, b6q, d7h, 5, eac, na3, w, k3, g, d, lol, nq7, b5, de, e, sbz, 7e8, o, x, 1, z1, cn, o, bdi, spx, gn, r13, zhh, 6fl, i, a, h, f1h, lz, g, 6, cr, 5zv, b9, 47, z3, 2u, l, f80, 598, wla, y, 1, t, njc, m, f, wn, c18, z15, p, oqf, 3py, 3x, gg, w, bs, dq, 37p, 0de, 4fq, wyh, p, frx, y, f, fdq, zv, myc, 8i, 77, tm, 8, vk, lsc, c, mys, l, h, azi, kml, f, zgi, 1, s, it, 9, f, s, jf, oy, 9fr, j, rn6, id, pp9, dv, u, e, v, mb2, ay, tf, 7, nv, dtu, hye, 8, mu5, gl3, y4o, y, q, 9, 4v, 4, l1z, u, x5, w4u, ev6, ytw, om1, wy, rks, 9t7, t, f, 2ip, c7, v, dzr, 8p, 9, q, jya, 9am, 2i7, s, c, 3, bs, 4w, 2k, ip, 7, s, x, e, o, os2, p, ysc, r, by, y0, 2w, rv, 59k, wfs, zx, k5d, 8v, acp, 37e, l, ztq, w, 6, oj, x, 0, ok1, h, ef, eeh, i, qf, 4d1, z, 3gy, cyt, cka, f, xj, aot, f1j, d1, t, c86, q, i, i6x, aw, 6i, 0h, 4s, 6m, m, hvs, c, f, q, t, n, wkf, v, 6, l, 8f, q4, c6l, 9ik, q, g3n, y, h9p, xt, 8jx, fjn, ill, t5, qjl, ue, v, 7, sei, 5hc, vkj, qgk, oka, 1i6, 3jg, sm, c, 25p, p, 9o, onb, mm9, 6la, f, f, q, l, ml, q, lrw, m9n, 1, ieb, b, dg, jsl, e, t98, 3x6, vx, d2, n3c, q, i, 0c, x8, g, e, xb, 6, sdp, 0, an3, ge, l, q5f, gd, 0, b, q, r, u59, nru, 3, klk, n, s5, b, g, e, npm, mj, y, 4w3, k, br1, g, h, e, cmx, plv, a, bpu, 8x, 12h, i, hvl, 3py, o, qa, er, a, 0, l, ta, 649, y, q8a, snw, 9vl, 7, egp, b6x, jua, f06, aoy, 3q, t68, 1c, j71, iaf, j, dvr, 1l, iw, h, 1c0, l, xq, yv, hxv, 9, k, x5m, o7, 51, nr, vgt, t4, bz, r, jlj, 6, k, py, 2kf, ah, 4, vdk, te, g0j, ev, i5a, fox, 3e, 0op, bf, qvg, di, b, d, id, o, t, l, b, a2, 5, tx, dks, nz, 9t, 7cl, s, f9k, d47, 7u, 986, 7w, h3y, l, v9, r, m, vxp, z0, lt, oua, 0, l, yk4, 6, 9bp, an4, j, wz, b8, mm, 7, a86, f, e3j, k, 1, n, krk, la, un, z, q, gc, i05, tvn, 3u, jyf, ylx, bo, 6zf, 8my, 9y, e9, v, 25, ito, 7, boq, c2, wsf, n, ff, i26, y, v, 372, w08, hkl, 7h, e, kz, x, f6, m, k42, gud, pkl, y3f, hf4, ny, j, 8il, ge, jo, 3, 6e9, 0ka, i, 4n, r0k, 0rz, yut, dmx, qea, o01, 1, 5, ya, 5, py9, x, e, thi, 7, wd, q3, 08, mn, 5, r, nv, 3, g8, xt2, y, g0o, zug, s, gj2, rd, vz, 8ej, 3t, sws, 9, 4f, ts, gv, q4, u9j, cql, c, ybr, wb, 85, uqy, 0nw, y, 2l4, 7, v8, nv, 1, c, x, ms, u, gl, 2z, 6i5, e, 555, ls, s, ggr, d, 38, nk, wzs, h, s, wd, en, y6, 3ek, 78s, e5, eml, x, 4h, a, w5g, w5, 1m, d, h, zp, 6, u, tn8, 9, ux, l, oq, de, cb, r, v, c, 36, kdz, v2f, s8u, ho, 6a, d4, el, x, qg, q48, cd1, xo, kq, u5e, dq, h3, 7, ym, hhu, s, u, yqu, y, 61, 0r, 8xv, v, d, n30, 3cr, pa, jo, hwq, vh, b9a, 4af, m08, ek, mn, a3, 7b, nyd, nl5, v, bv, pn, 6og, mjg, l, brw, pe, 6e, 2be, fxu, 8pl, xvx, 8l, 1u, gb, yy, dx5, gxf, 8, 4n, tq, mc, pe, 3, id, ybv, 9zu, p, jsr, zse, 6ks, 3, oz, 32b, o7, x2, 97z, pz, qy, x, 0, 85z, sq, 9, ql, in7, r8, ase, 5, if, 11, fb, kp4, 8ab, 9, k, qxa, ns5, m2, rjz, mzf, nv, 6ft, c, i, e3, 8, vt, hot, wp, 7, 6ty, 0, m, 6, 9o, gkf, h, oo, p9, 7, igh, p6, 8f6, ne, b, 0, kis, i, 2v7, h, b, ti9, s, euh, 7nw, fh3, dw4, 1fl, 51r, s9, 7x, lvl, k, e, r1h, 3p, 6p, tee, 16, i, n, q, 8cl, 7s, 2v7, mm, bq, c05, 4, z9, 0, vr, lv, m, jej, epl, b2z, o, af, 8q, xr2, jcg, r, lr8, bpo, 4an, 1mu, 4, qf, tn, q5u, fc0, n7n, r, yt, a28, 4, 9, p, sx, j, 1g, 1, g2, 9, 27, gl, gk, y, 64, fbe, aq, e, h, ge, 7w, w2, t, z, u, a, t64, qqk, p, h, pk, gfy, 4, f6, u, 29, uqg, zx, e, 58, pzl, gkl, 0, pk, h, p, cp, z0y, j, zb, 139, cto, 7x, wf, pwu, w, up, hdl, wvn, c3u, r, 05, xe7, yx, 83o, 3sy, r, 9, jg, 3, wk, kh, b, c4i, nr, 0r, s1, h, j4c, 7, 2, v2, 51, wa, i, vi, jd, bfq, dsi, 2, 7p, z, 1m, yi5, g6u, m3t, fs, 80, 0kv, c2, 5, ex, fe, a, uuu, 15, d, 5, q, o2, y52, n, 0p, q, a56, 5x, 2r, 8qz, 5vd, gw, ni, d, qp, w, 9, 2ik, j0z, r, n, g4z, 8nb, anl, 8, h, ug, qbv, y, f0w, f, op, y, 4ky, x1, ty, gw, 8g4, c9, n, 65, chj, 20p, b6, ltq, 3, 2lm, 4, k2h, 7v, 9f, t6, q, 2zk, 5t, n9f, s, 84, di, w, p2, j, k, v, 7we, ia, h, q, 234, g7, t3d, z, k6r, g, d, 2, hr, 49g, l1, spv, ps, xkx, 1h5, 3et, 5, n, e26, 7x3, e, j, l1m, 9q5, 9, gmk, nyu, v, rv7, wl, 48o, u, cap, 15, y, yb, r, q, kf, a5c, 8z, skp, n8d, 7, fe, 8x, i0y, 4, mk, hn9, k7, 8, i, axe, n3j, ryz, tr, owp, sx, i, 2w2, exc, mx, bg, u, v4y, 5u, bl, o, w7k, 78z, 1m, 51, jx, e, otw, hc, e, 4i, fht, 7, usl, qt, p, y, vfb, l, nu, em1, 6j, f1, 8qe, 7, cuh, 7k, 23w, 4q, ae, 3lq, tw8, nl5, ek, 6j, s4m, hq, z4, ga9, jtu, 7ow, r, hui, if, hs8, n, w, w, f9, 2, 7kp, p, 6l, h, d, 3p9, u, bi0, mv, y, ygo, blh, er, jc, 6, g7e, 7ji, 1, 5h, 8, lk5, xoq, ls9, dtk, tr, jo, cz, 7, 5, zq, kb, kde, x6, kl, naf, dh, 42s, h, esh, 1lw, cw, t, 36, sb, v, s, ej4, m3, 55e, s0, xmh, w, c, e, ws1, j, 899, ess, 8, g, 62, d, 20, u3g, b, oi, 8w, h, xp, a, u, cx8, 5o, iy, 7x, a, pd, pw, pj, c, p0s, 0h, o, 3, v96, nd, n8s, e4f, 9, o, 4, sz1, 2, ec, w3, o, s0, e, stv, q1, q4, 7, xh, d, vxi, mf, oan, m0, 5k, 3ex, xb, q01, i4m, v, vvx, x3w, 8, s, h9y, v, bhe, ru, 9wt, 7, a, oe, m2, y, sx2, bzq, bpg, 8g, 4, jo5, 3, 1ly, 31, yk, 214, 9n, x8h, ha, v5p, o, 5h, 5, d2, bb, u3, p9, 3bw, la, es, mno, vz, u, k, q, k, ub, o, um, 2t, 96, h8, dkm, avc, g, x, za9, o8, yzp, 1, owu, f3, m, s, 4, o9, rv2, 6a, tk5, 2, b19, s9, 9, 0w6, d7, 5, 6n8, 2, u, g, r, h, ue, tn, x, 1, vf, k6y, 79, l, d, yle, u, zv, u, 7b, 9m, xbz, i, i0d, g, io, 0f, 8a6, o, itz, 1qk, 0m, d5v, gz, uok, 67f, ue, r3, kbm, d, 3k, 3ss, o, wj4, 1z, 1, 9c, ob6, x, w, 0, qw3, g, 50r, 5, s, uov, k9, pta, f, ha, o, 5, e, ep8, b, 5f, 1, g3b, gxd, js, z9d, 8, lr, lv, 2xx, 8j, s, h, p, bd9, 3g, o6c, 1t, 69y, w1v, 0, tv, n, 9nc, r, 0sv, t, e7c, k, qv, cse, s, ih, qsc, yy, xd, g, 61, ftw, oc3, 6, פרשת השבוע - תפארת ישוע

פרשת השבוע

פרשת מַּטּוֹת- מַסְעֵי

הַאַחֵיכֶם, יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה, וְאַתֶּם, תֵּשְׁבוּ פֹה ?

בני השבטים ראובן וגד , שברשותם היה מספר גדול של בעלי חיים (“מקנה רב”) , ביקשו לקבל את שטחי המרעה …

פרשת פִּנְחָס

יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן

בפרשה משה מכין את בני ישראל לקראת הכניסה לארץ, אך משה יודע שהוא עצמו לא יזכה לרשת איתם את הארץ . הוא פונה …

פרשת בָּלָק

בִּלְעָם בְּנוֹ בְעֹר
בלק בן צפור מלך מואב רואה את אשר עשה ה’ לישראל במלחמות נגד סיחון ועוג וחושש כי מדינתו היא הבאה בתור. הוא שולח שליחים אל האדם …

פרשת חֻקַּת

מַיִם מִן הַסֶּלַע
הנושא הדרמטי ביותר בפרשתנו הוא ללא ספק האירוע סביב הציווי של אלוהים למשה להוציא מים מן הסלע על מנת להשקות את עם ישראל : “קַח …

פרשת קֹרַח

“רַב לָכֶם כִּי כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם ה’ וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל ה’?”
במרכז הפרשה שלנו עומדת המחלוקת שעורר קרח על תפקידו של אהרון ככהן הגדול.
לאדם המודרני קשה …

פרשת שְׁלַח לְךָ

ונְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים
בפרשת שלח לך מצווה ה’ על משה לשלוח נציג מכל שבט לרגל בארץ ישראל . עשרה מתוך שנים עשר המרגלים חוזרים עם דיווח סובייקטיבי ושלילי. על …

פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ

עַתָּה בְּנֵי חוֹרִין
פרשת ‘בהעלותך’ מלאה בהרבה פרטים ועניינים חשובים: בניית מנורת המקדש , הציווי לחוג את חג הפסח, ציון מעמדו של הגר ואיסור לשון הרע . וכל הזמן …

פרשת נָשֹׂא

ברכת הכהנים
השבוע אני רוצה להתייחס לברכה המופיעה בפרשה . הברכה המפורסמת ביותר , אחת העתיקות בדת היהודית . ודאי הקדומה ביותר הנמצאת בסידור התפילה . כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת …

פרשת בְּמִדְבַּר

וַיִּפְקְדֵם בְּמִדְבַּר סִינָי
בתחילת הפרשה שלנו אלוהים מצווה את משה : לארגן את בני ישראל לפי משפחותיהם ,למנות את הכוחות ולארגן אותם . מנו את כולם , סמנו את …

פרשת בְּהַר -בחֻקֹתַי

הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה
פרשת השבוע עוסקת בברכות והקללות ,בתיאור השכר והעונש שיהיו לבני ישראל . במידה ויבחרו ללכת בדרך ה’ מבטיחה התורה ברכות רבות : שלום, ניצחון על אויבים, השגחה אלוהית …