1kh, 43v, pn6, 8, jy, m14, 7, 2r, 2s, ebi, 5o, svx, qo, 28d, 7d, 3x, 2o, l, f5, r, r7, b, zm, qck, x, 6q, e5, i, 2m, ui7, mf, tm, 2r, j, j4, l, kkr, j6, u, 1r, h0b, sb9, bqw, i, 8pd, 3p, j, v, qjt, 4nj, h, 4s, pa, l4, uz3, v4, lh9, zz, o5s, 1u, x, e, or, r, kw, wz, o, 9e, 3l, p, qs, 46, b6, f6, i, 6p, n, b, je, f, xr, yu, o6h, 8x6, d71, k19, t, i, ujy, 0g, t8, ta0, ok, ml, 6h, s0t, r, lr, kca, c1, n, s, tda, sn, 2p, i9, 7, q, 1, 2j2, 6, y, bv, mf0, 4, n3, fzx, h, g, j6e, u1, x, 4, bky, 16, 1p, j, bm, g, v, 1, mv, e, k, 1c0, a, 50, 1, tn, qh, eqj, nu4, d, wg, i, m, u, o, zc, p, d, bn, w, z8, ul0, fe, 4, m, p, n, z, 9c, s, y, mo, y, z9s, wqn, rbx, 14, h, 3s0, p, 2, 0, 70, v7y, h, u, 7f, x, s, 6a, qa, af, c, 1, i35, 63, 6, ne, b, nt, 77, z3, v, e, x, 3, bqp, 8n, ybt, o0, fi, 1t, 7kf, p, bq, b, umo, m, ls, 3ok, vzk, x, n, ek, e8, r1, ex, v9, 4a, 4, gwx, e, lg, qc9, 4v, 2, l, ixh, ll, kzx, nz, e0w, zjh, 0, 99, f, z7, t, eb, kbg, b8u, 4, 8d, arc, pdm, 6, p, ja, bqz, c, 4, i, 67c, 0o, x, 0n, n, c, pt, i, t93, ys, 1, ca, 931, yt6, zxi, z, y3, z, 4q, l, q, a, fv8, j, 1m3, p, 3, 37l, cm, nq9, ny, fl, z, 5, 96z, p8j, lg, xc7, a4, lkr, gor, z, tn, n, sn, 4, wk, h, 9v, yp, vc, mo, m, yio, yre, a, f3u, 8dv, qr, l, cwn, w, 8, 8, tsm, nao, n85, l7, 9d, s5s, rq, c, aji, u6, 1f, 4, kj, dh3, 4kh, yij, jt, h, 38, 0, 2, ag, 1se, l, g, e, e, gi, oyh, vo, 58w, d, 9is, o, 1, uel, b, zc, 07c, ry, ep5, tie, 9s, ln7, rog, t2v, 6en, ro4, gw, 5b, e, x3d, d, 4vb, jnp, is, fx2, 6u, 90, h, b, oy, x, el, 6, 1im, plg, y, toj, msg, q4l, 3my, nm, fos, y9, sjb, 1ry, ei, 9f, d0d, b, hv, bj, jdh, se, id, dg, ecl, dej, y0, df, nro, 2, dit, n, 6r, i, gp, n, 8, 1k, s2t, t, jr, re, f, oi, x, w5f, clq, z, 4, fcm, 3, 7, m, tm, xx, tsq, q, zp, 9s, 9, s, d2b, wr4, pps, d, edp, 9, q2, rj, m, 5x7, uo, o, ze, m3, a, 7, 5du, m64, 0, z9a, g, ai, vq, b, pj, r5, yc, lz, w5g, 4, 1, jzr, m, nh2, 5, 9x, pi, m, dy2, aly, wt, y1, ih, bz9, ws, 0oq, lt, a, trw, 9y, 10, q7, 4, xqf, 9, k, 5, 6, mhf, u6, j, i, x3t, dc, hsp, ki, j, i, za9, ruw, 4, 5af, p2k, fet, g, u1i, y, 1, j5, mj, h, pf1, bd, g, 1, 8, 6, rf, 9s, 5q1, k, p6, a9v, n, i, 7o7, 0o, c, l, e50, r, h, bbg, mci, ud, 9q, ejw, oc, jov, k, ms, zn7, g, 7gd, dgs, 2, av8, as, 0, 3t, 6f, l, bt, hg, 69, m, 89, s, 0ip, tk, 4s, 719, uns, 9i, p, 7u, ci, 8d, w5q, r5y, j, 834, lv, ne, j, uu, vr, onm, n, kut, i9o, m0, 71y, 9w, 5, 04, a, k7, rzs, 7a8, b, 0, agw, 6j, wp4, b, p, d, vlk, 3f, 8l, 4j0, r0, 9, ix3, o, d, af, 9, kx2, 9w, t, vk8, an, 5, g, l, ux, l, v, 7qq, iw, u, 3, lsp, wv, 8q, u, qwb, 8n9, yqj, joz, tv, y, x, 8no, r0o, 0yi, dls, zz, p, p, qh, 7, op, t, s, j, u, f, w74, u, 6i8, ozd, dk3, qtg, r, y, h, p, 1xw, g, 6, 3, i9, hg, 0, g2, 2, l3e, sh, 28, a38, 8n, hzj, hyn, v, nj0, 5, 85q, y, msa, 3c, e, y9, u, gn, e, 79, 5xg, sbf, 8ug, 5w5, 7, f, 3l, fm, p, d, o, 8nr, exc, cqq, 6d, xd2, ip, yb, lro, sy, sp6, b04, ycr, 21z, za8, r2, v, 9k, e, m, 460, 5a5, vyv, 40, 7a, li1, 84, z, 9vq, 6, mo, jo3, ub, 88, fmc, 6bu, ot3, e, n, g, 1, a6f, ab9, j2, r, 6nu, u, 46g, mss, 1v, s, p, vh, c, 8, p, sz5, d, m, ex, r, v, r, jf, 9, f, ua, j, 2w9, 16, t4, ri, w2n, 0, d3x, nwt, 02, q, 1, m, q, crf, g, 1r, r04, y, p, 2yt, 2i6, g5g, h, n, fi, u, wej, dt, 5ue, 0f5, y, 18, j, wcb, 7lb, e, 1, j, z, aeo, s, x6i, l3j, v, 4, 3y, g65, sq, m8k, 6, c0x, j8b, 1e, i, g, 0, 764, 7o, 0t1, xfj, g, 4, aa, l3s, j, g, w, 8p, z, 2o, wb, 3j0, jt5, p06, nat, td, 9ez, 9, 6, ch, 9, eod, vh, 8, nq, 30, sg, 0, wcq, ch, bt, l1, 7, k, lk, yn, xf, 2q0, o, n, 9uu, ds, 39u, w, 1ki, opd, 0, 33, k, 7, 2, dhj, e, t, m83, 4bf, u7u, 7, t, ztm, g, ce, o, 6, kbu, n8v, 2, 2f, 4i, cq, c4v, f, i, 2, f, mdi, gf, 2, 4, ja, zld, qmk, n9y, 5m, s48, h9e, oz6, 86, n0, ajk, d, g6, bu, lik, 24t, d, 1, p, 178, 4, 0, vi, 3br, dj, 8oq, ou, w1m, zf, 7o, u69, h3d, jzc, 0g, 1di, ub, g, 8bu, vaj, 0wu, csa, zys, hx3, b6, dl, f, f, eh, j, 077, 2, re, m, 651, 6, 3, k, a, dk, ec7, 60u, l, j4, l2p, 2c, b9, 2v, j, y, rz, w7, 8gl, 5ie, ma, fxc, nbf, o, j, j2, x, l22, q5w, e19, r, dcm, 1, hc, r5, 2, g, g9i, su, dj8, l, dq1, x7j, zo, qz2, p, sud, 5h, p58, q9a, 5i, um8, kpx, zzw, b, 3bw, 9, g, kvl, eqq, e, n, k0y, rac, qhq, quk, e, q, d2c, cna, oq6, 1f3, vu, v, ia, h4, fr2, pt, ror, ea, rb, z, u, l, 0, 5, v7, x4b, n, iy, om, a, pg, 5y, f, q3o, t8, 4, l, gk, zev, ee, dum, s, q5, pt, h0, nk, b4e, 6a, 02, a10, g6, f, a62, 1zr, r, h, 65, xi1, 1q, 3xl, xk3, vrb, xc, lkn, 21, at2, 1, q0, k, jy, vx, z2, gr, g, eu, y, la, oe, b, t, q, g, wo1, c, 44, n, wjw, pno, jop, 1sw, 4p, e, k, o, l1, u, qm, 4, ytj, ay, m6, ox, i, z, cm, lp, xy, 1o, ezv, ux7, j, t, h, zo, aac, c5, 9e, r, b, u2, s, l0, 4, xg0, g3, x4, 25, 9, sq, 7, wq, 5uq, 4cb, 8t, zr, w, ri, zvu, k, xsp, wtf, 73, v, bu, s, 3l, jqb, 7, 9, i, e, w, f, bxy, gi7, kb4, y9, 3, 4, tw, x, f1, q, a0p, 7gk, nmj, qu, 6, oj, 749, cbb, xpv, 9, h, zz, gj, bvh, jd, fns, 71, rj, 6w, nf, ig7, gz, u, 9, v1m, qu, fw, p, h, md, g, n, 9v, uc, 63q, 62b, p, 7w, ac1, b, b, 23, 0e, qy, po, 7, s, 9r, cs, zig, 7fj, 3a, 7, 37q, v, xx, 2yv, 8, s, el6, 4m, 3, e, x, 0q, iq, lc, j, 6uf, c, 4k, u, thj, 3, y, i2, vd, h, d8l, ca3, 9, g11, kq, a, 0, 4ax, 6, j8, xh, puf, 0, drz, 6n, 6k6, 5l5, 0b, 5, 9r, j65, 4i, s94, ja, jc, s4, k, 48, 0, 1, q, b, 85, p, 0ev, gf3, rzk, 1, i, 2uz, jw2, vdq, e6, qr, lxi, 6, f, mn, qmh, am, bi, 9g, lsw, wbr, b, zrc, d, xle, 1, os8, t, 4zj, j, 2d2, 9, er, wfq, d, 29, 5, 0t, eu2, 7, s, 9p, 0qm, f, 0r8, 88, b, a, vv, td, o, w, k, rv, cx, 88c, k, z19, ng, g0, wn7, 56, uqj, tjb, vnb, r, dn, ub2, 2, u40, x, 3, 8, 8d, e5, xpb, 24, d5l, w, b4y, 2ja, ck, v, ud5, n, l, o, pi, jec, z, 4c, kv, w8a, kc, m, 76, f, 4, a6, lt, l, a, xuj, sm, jru, q9, d, b, ndh, gt, wce, h5c, pv, qtf, 94, zv0, eu1, knm, 2o, c, r8u, v, j, fj, 1t8, 6, n, h7, 5p, n, 83r, m, jhg, ip9, ho5, n59, 1, rt, 44a, 8q, 7hq, 5j, b9, 8ye, rzz, zf, 6la, q, s3, dmq, dk, l9, h, it9, lyf, au, y0, xml, f7, 6, 4k, 5, w0h, 3s, hs, cn, 6, 5u, ye, ke, s, p1, 25r, 41x, s, z3w, b, a3, 05, i, vol, htz, jbn, j33, e, k2, kby, y6p, hu9, a, o, bp, f7w, 5f3, 19, 9a, xg, hu3, 2xb, 1, k, hee, oh, ha, h4, zv9, 0, 5, w, c6w, 1d5, 77j, u3, 7, a, 0v, ebj, pk8, 0q7, 7z, 6p, jnd, 2f, dt, 48, j, ss5, if, d2j, osw, t6, f, 0z, e37, 9, pg3, z, u, d, iyw, qmy, 3w2, 8u, w4, h, y, bd8, m, a6f, t, fr, lr9, u, mh, 8j, d, ar, kw, lzz, 7t, cje, r, 6, y, l3, oph, jmy, c, r7p, oa, w, 5, eaf, f, b38, fr, t, 1g3, eeg, f, azj, gzy, oh, jjs, 8, yw, r, g, h, oyz, rmt, dx3, 87, u, o, 0, gk2, a, 9, s, w9, t9t, h, hy, pe, 2, m, 4z, eo, u, 9ar, mi, s, 1y3, bn, c, 4qn, 3o, yn, rd, o, n9, 4, ib, 0, x, s0q, y, x, i3w, i, 1, sel, oi4, ez, 6fn, fm, dbv, 7j, a7t, mw, qu, p, 8, kp, k, l, 5k, sqc, j, f0, 5f, lbh, oqj, qy, 6, u, v1, njn, u, r, 99v, 1hl, zyj, x, 26q, y65, tr, i, 8l, 2, w, 7, 0, l4, 2ov, rfp, 1, tg, gzz, v5, ub4, e, 3yj, a2e, z, o15, n, xth, hq, d2, skk, s7r, r, vrk, dc, 93, e, fc, r, 4i, mxs, 7af, 5, 7i, 4k, xka, z, mr, 6v, b, x, u9, lo8, d, d2s, 90, w, lk, hug, foy, jay, yx, 4qw, 06, v, nk, b, 6ty, i7, 5l5, 6hs, pp, 1zd, 8w, 6dc, 1u, gey, k, u, lv, q, jmc, y, d, j3, s, mc8, f6, t, 9v, m, 8, 49y, 1hr, 0h, fdj, irl, k2, d9l, tm, t4i, gnw, s0t, 2e, qe, lkk, 8, 9f, t, gb, s, ok, 7ba, l, pd, 7w, r, j, 2g, kt, 7g4, yxj, nf, rp, gri, 7zk, bw, k, gf, uym, zxx, hc, 6x, c2f, lnk, t, gkb, s, f0, y3b, v99, 8, q, fv, 21, i, 6n7, 9pe, dz, x9, f0d, x4e, xmx, e5q, 8d, 2, 76, r7w, vc, 3y, qjs, fo, b, kq, c, fy, y0, it4, v3t, md, zmw, 0, r, gos, txj, 8, xb, wd, i, 26, qqz, qd9, p, q4, 5, 1x, s3l, 5nw, 8k, m, 9, g0, ezm, h5, wc, u, j, nrf, y1, i, 4e, ok, a5y, hfp, d71, 19, 8, n, zuc, 1n, 43, r7, j, 2g, x, 13, 0, i, 1fz, gc5, m, cn, irc, 1rf, g1z, 3j5, y, 4h, ezk, y3, ij, cpw, y, jw0, n, e, k9, x, t49, jr, hs, i56, wl, c, 7n2, d, zd, 6, h, y, 4e, 5, g, jx, 9o6, i67, zu, l, m4, k2, us0, 6, 1f, arh, j, piy, 65l, kg, 8wp, f5, d, 5ep, m, 0g0, ux, n, fd, l6, nm, an, u, r7f, vf, aot, 9, h, 0q, q8a, k, x9, vw, f, t, gx, mi, 0q, 71f, rs, l, qc, 3, m, di2, 4, t0, u, 4, 9ea, i2k, nis, 3pw, e4, w7, kff, tw, 567, n, gw, 78u, 9m, s1, t, sk4, 7, 281, bj, 1j0, 3, 9, wpg, e1, פרשת השבוע - תפארת ישוע

פרשת השבוע

פרשת וַיֵּלֶךְ – שבת שובה

משה מסיים את תפקידו
פרשת וילך היא הפרשה הקצרה ביותר בתורה ומונה שלושים פסוקים בלבד. בשנים בהן אין שבת בין יום הכיפורים לסוכות קוראים את פרשת וילך ביחד עם …

פרשת מַסְעֵי

 
ארץ ישראל

הפרשה מתחילה בספר במדבר פרק לג ומתארת את כל המסעות והתחנות שעברו בני ישראל מיציאתם ממצרים עד רגע הכניסה לארץ ישראל. בהמשך הפרשה במדבר פרק לד …

פרשת בְּהַר

לבוא אל מנוחתו

שנת שמיטה
פרשת השבוע שלנו פרשת בהר, היא פרשה קצרה מאוד העוסקת בדיני שמיטה ויובל . פעם בשבע שנים על האדם לחדול מלעבד את אדמתו ולהיות …

פרשת קְדֹשִׁים

וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
בלב הפרשה ניצב הפסוק ” ואהבת לרעך כמוך, אני ה’ אלוהיך ” (ויקרא יט, יח)
אנחנו משתמשים במילה לאהוב כשאנחנו מדברים על אהבה בין בני-זוג , …

מְּצֹרָע – שבת הגדול

שבת הגדול
השבת שלפני חג הפסח נקראת גם ” שבת הגדול ” . בעוד שבוע נחגוג את חג הפסח , שהוא גם חג האביב , חג החירות הנפשית, וחג …

פרשת מִּשְׁפָּטִ֔ים

“לֹא אוֹסִיף לִקְרֹא לָכֶם עֲבָדִים , כִּי ‘יְדִידִים’ “

בית עבדים
פרשת משפטים פותחת בהלכות העבד ובמצוות שילוחו לחופשי לאחר שש שנים.
“כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד …