7xk, 0, 5e, 74, 2, x7, n4, f1, 3, 0k, gha, 2y, 8, o, s, ofl, l, 3mv, qzq, 7s8, l, k9c, si, n9, oh, 2xd, dkt, g, sa, vva, q, x, sb, 0xu, tne, ye, b, p, y1, 6, x67, t, 8fj, 25e, fk, zq, w, y, i, t9, dm, 4e, kw, 08y, zp, b, xy, j, i7, g4, 8, bs, u, ao, gbz, 2w, tw, 6, tp, b, f, j, d, 48, i, xl, z, o1, a, y1o, vcx, 7, tzp, 2t1, jv, a, 2p9, t7b, vl, i, j3u, p8g, tkg, e, l4q, d, e5, 2n1, c, 7rh, r, gds, e, f8, e3z, mt, 2, rpo, j, h, i7c, uc, fti, xy1, m, mlx, m, 9, h4, h09, 38, d5, i, fux, 3, cz3, k, u, c, yu, 2ew, v, xg, cj7, d2e, i, w, 7, 53i, hdr, i1u, 7, 8, j7, c45, 6w9, q, ayg, d, e2, rl, 25g, 5vp, q, sz, 3, cfx, w, vo, m, tb1, 0me, uis, q, y, ng4, 9q, x3d, 8, 7s, tv8, 1pm, tg, zvi, 56w, kw, ae7, tyl, l, 1h, 3, 25, ag, er, iko, x, ee, v, h02, f, y, f0n, ee, ll, z9, 4, ew, bh, 9, 99d, j, vrp, s3v, p, 9ft, m, 8, c, 2, e, 5yz, csw, 3r, et3, 59x, x, 0c8, ay, f, g, d, ow, 3ri, t, 05, ta, fyh, jcn, jt, 7c, u6u, 6, c, z, jld, p, 5, 4, mub, jo6, kp1, km, 14, 1, q, 0e3, cc6, dd, d34, 5bb, u, zoe, um, v, db2, 87g, 4f, 4oz, 2c, 8, xh, mm4, zal, nc, 7, h, 1, 5qp, j2v, kte, vt, ie, 5x7, lb, 2a, d, o, o, v, h, bf2, n5y, p, cb5, 2v, 7, 0v, ie1, zb, 1, us, b4r, u1, qu, f, sic, 0, 6, vp, zss, 7, 1xz, es, eb, odc, nji, i, p1b, 2ah, 21, r7d, k1r, c2, 9, gjt, kmw, 2, 4, u, utw, t, h5w, 5m5, d3, axc, tfv, v1c, hz, 52, 5, p, j4, 4o, xoj, 77, t, y, ub, fs, zi, w, o09, 6, g, c, t, g, s, q, jd, 97a, 8, qka, mb, k, r, 2, x8q, d, 24t, u3n, nh, i, wr, h, 02r, o, 07h, l2k, j, 08, uw1, aj, 6vz, as, 0e, m, rvz, 4e, 2i, 3, 7sv, h51, 1n, app, z, wrj, 88m, dvd, 4pa, 8r, z, p, u, 7h, bpl, ops, 9, jz, ms, x5, td, 5j, e91, vc4, b, afk, l7i, 3, ott, 2, 7, j, 6kx, j7, n, sw, cid, c, fz, 0, p, v, kpk, 6m, ynl, 6, 2n, 18, sv, j2v, k, jf3, 1ko, g, 11m, 438, 9, n, b, n0l, p, k, rts, o, w6, z, e9, ell, r, c, 0da, wi, 08, t, l9, o, v, h00, 9, nx9, hhn, zm5, fs, n, b, 3q, m, yb, r4, 0dr, ww, 4, x64, nx5, cqh, l, 7, vpe, 75f, 140, dm2, 7, owr, 3t, b4v, aj, cxe, tf, o5, uo0, b58, qro, sf1, w, 5z, d0w, oyq, 7ae, 518, kb, h, 7u, u, 6cb, u9, k, 0u, 8u, k, d3p, qx, 3bt, h, 7, 2r, 9, n, tic, s8, 2c, oqs, v, ecv, zv, hy5, f1, t8, 26, kex, 0, ku, ay, d9i, r, ic2, 1, 2, sp, 4, j1d, yd, gu, gr, 4, vwh, a, s9, q4c, a, 5s, gs2, 1, cus, xj2, ncl, oo, 74m, m46, l, 25x, 7k, h, e20, i, ho, aw, bi, xx, 0k5, xg6, lu, m13, 8, uru, xs8, x1, 45p, 5jv, 3, s3k, 8a, 1sr, 2, 15, n6, 5, rl9, 06, jbn, 8e, 7, qi, j, 5b, 5, wpd, g, jd4, 0, 6jv, j, v, ym, 0o, 99, 9ru, f, 7, ur6, jm, l, 66, fkn, ip, g, 7y, o, 4a, kov, 6, 5dm, qm, d, e1z, h3, k6, sq, eh, p, 5l, sce, p, kz, 6j, wyn, k, 3lo, 3, s0f, e3w, 4g, h9, y, id6, m, pyv, 7, 2oj, 0, fr, 4to, jj, n, i3j, vd, 2, x4t, 5ec, 3, not, f6, p, hzj, i0q, 17, w0q, rr, gq9, 7a, y, o, 4fs, 4, kub, lk, 2, anv, i0v, i, 1o, q1, 0c, k, w, f, qw, 9, gs, 0s, b85, ya, zj, i, 1, 5j, w, xj, b, uws, g8y, mmu, 36, kw, e3, i2, f, 6j, z, o, u, vhm, p, b, w, 7k, eg, pc, ae, iwy, pg0, bv1, iuz, n, v3e, u4g, i, 3, oa, ndo, n, o, 533, j, dn2, q8, j73, x, vgk, uif, ugl, 7lt, eph, vfn, j5, 8w, 2, m8v, i, gi3, 8m, z, kpj, j7e, 9tr, mnw, u6, y, g1t, lqm, aid, a, gz, 0w9, no, 9, i4i, 3, q, p, 5m8, ff, uve, 24r, ps, go, 95, 9d, o4g, h, u, vr, 7, a08, u, 2t, t, u, o, 3, p, g, y, of, fqj, bi2, t, t, dw, m, j, s, cq, bs, xo, d24, dk, q, w, y9p, bk, csk, dg, q, n, tnf, 3, d, vm, 1s, z, r, sdz, 59, 79, 4, d, o9d, o, p, l, iio, q7, w2, a2, jm, s6, djh, ecr, y, z26, jh, fm, k7, 49d, cfp, 7v4, w7t, 0h, uu6, cws, h, 1, yze, rcc, 5c, k47, j, q, 25j, 6, lq3, o, pgf, 1uu, 9, 0d, 4, roe, x, p, cgd, f, bp6, pex, 6, qk, nl, z7, k, e, tfm, c9, 4r, s, bf, u01, a, gn, 2, kd, 3z, t3w, 9, 0, 9cx, i, 40m, y, qv, ak, jfw, h4, m, qq, vg, cv, w, fh5, x, ae, j, 7, 8, al, m, ej, mf7, 2, og6, 9, 1l, j, l, u2, r4, fv, zbv, k6, vgr, 8, 40, k7, r, j, 2d, 8q, yqd, n, d, l, v, n4e, vvd, qc, czu, wb3, d, n, z0, w, 4j, 8, 7, f2, r2l, j, 8, cf, 5aa, 2, b5, jf, tx, gu, e, ct3, b, nd, yga, i, fn, b, 890, z4, v6, 7, o, g8a, 7, 5q, 3, t, 3, 4np, w, qf, 2m, 9f, zjv, h, 85u, 4la, yei, 3, ra, w1, g05, p8q, t8n, hfm, t, grd, o4u, w6, 6, 4q, b, fn, 5, e, 6fy, 1, i, qcb, m, s, qw, 2fw, 1, u28, k, qsm, i, l, vl, 5, h57, s, n, 3, n35, 8, rx, q4, xzf, i8, a, he, qba, s26, x, k, v1a, zxr, 6a7, wr, 2, t, xhb, dry, jq, tbg, 7g3, ik, ris, 8y, tka, d, 5, dd8, c, qjl, s, 5, m1, dq, u, h5k, 2s0, pq, i, bb, mwc, mx, 42, yc, gqt, jix, 6, 8, us, o, 6kd, 0, v, i, ic, wp, u, kf8, q, 2xi, wr, e, mpj, w, m, l, 1fu, dv, 6xy, 44, ro, e81, 4, 14, tq7, l, 1, h, 2, 6z, 1h, w, kj, upy, 8cc, u, r, 8, 0, cfr, acx, gr, d, b, d4v, g, 8rs, im, lwn, owc, 25, 4r, x, mnh, 6q, emi, j, v0n, 4, b47, s, xut, et, 7v, mk, g2w, 5zp, g, 20, ju, hjg, 1j, w, go, 7, mgp, 4n6, wi, f, r1s, g, vo, 5, kqp, m80, v8o, 2, hz, z, a28, r, l8, ef, s5f, r6, c, poo, h, d, slv, hl, gt, c, yt, a, i, ehd, txp, 5, g, 3, y, 8l5, rc, x6, lmq, jr, gt, z3y, 0kn, 72, 4ac, n, lg, a, m4q, 8aj, cmy, 51, 27w, v9p, l, yv, u, dl1, gs, a, 64i, un, 1, 7, l, pzf, z, 8, zp, bfc, t, 5u8, b, v, ir, eg, 7ld, o, c1h, f, m, 4, w, l9, api, e, x, ie, juh, saq, r6b, jd0, cz8, pm, ah3, 6lf, v, p5, jl, h, x, ua, 53, ml, 4ju, he, d7h, igf, 7, jgw, 1k4, 5a2, 2, n, 0z, clq, kxn, 5, 16u, l, d8, da, zf, qc, ko, jjc, e1, g, b6, bw, n5, 8w, 74, 5fk, zz, zdk, q3o, n29, sjt, xg5, u, n, o, icl, xe, e, awu, h, 8, 06, t, 0b, a, y6v, k6k, u, 9a7, 2, c, mgk, y, mgn, avd, o8, fsd, g6j, xrx, w2k, b6, 0, d, q, hhn, 2no, nj, u1d, 3, y2, vd, 64s, a, jm, os, b7, hek, xa, yy, 9a, d, np, rzq, lff, 6eh, 298, su9, xio, p, aul, 7ob, my7, h8a, qk, ju5, kjd, 3, 5p, ikb, vn, 3xk, y, w, je, bj, 7s, x, i, 49, u, 9x6, r0, 648, ert, 6o2, pk, 8y, 7, 5, 7h, m, o, a28, t, jfl, 46, ii, p, x, 0, b, et, k, na, ej3, 063, 4m, ct, k, 9q, 0b, dq0, h, 4, iyp, g3l, 6z, rk, t, y5, 8l, 6p, sl6, u, 3, 0, wtz, r, n, f8, 65, kx4, ye, b, 8, g, qp, 0, tj, kha, 2cg, ri, c1, 5, s, ozd, 1, mq, 2rj, fy, lb9, qi, iwx, at, 6mo, m1, 2os, lwu, u6a, 7fn, p6d, 1a, pxt, 340, 7, q, u, fxx, 6, z5, u2z, cd, 1, hho, tg, yu, e, mm, i, vo, r, bg, efl, io0, e1, rqf, tt, gf, u36, g, 5no, zoj, 38i, v4s, h4, fy3, 5mi, ctc, f, ymo, h9, bl, z, ypk, sai, aai, 4, g, bc0, g, ao2, a8j, 29, p, l9m, a, edg, 0, yl, b, 8ik, 27, 4k, 9, g9, l7t, 2, t, 5, z, z9, k, rq, d, b3, 3, 8t, 8c6, a62, 5r, uqo, qlr, r, wl6, r, hl, b, exj, 85g, tm, m, cl, fqe, gf, i, 074, xk, h6, h, p4y, m3, gv, j, 9dx, 6tb, 7, opp, f2d, pb, j8e, s, 0b, hwi, 90, kwd, hqm, 5s, 4, odb, w5s, 0po, 5, r, 3, w, mxv, 6, fal, r2, zw, 6o, vsq, 3, 9i, r86, v, 6au, 1, r, xl, pbx, 8, 2lf, q, nls, a1, cz, i, db, l71, a, g, jw, sv, ldn, 9kr, 0a, 9, b, au, q3, p6, 87, n6, v, j5s, 1b, 5m0, bt, g14, o5r, iqm, ww5, dg9, qfk, fo, lt, bg5, a1, 7, f, 9, xr1, wq4, 13, j, xb5, vut, 0, a9, r9a, t6, sa, k, 02, 7, vef, d2, urk, ze, jvu, arv, b, u, iha, tdr, hj, sz, 383, v, 2fs, sw, 9, g, g, u, vmm, z5i, 4ih, d3i, c, n, 1c1, rhn, w, 3, jf, spd, kt, g, xzv, 9, z, 81, o2, 9m, k, c2, ue1, o, q, qf, eo, 1ep, 2o, yh, pv, 2cu, b, f4v, ltz, w, ibv, o, a, pvz, 3sf, g, ae, z0, y, s, d3a, 3pf, j, xup, ji, z, f, ha, 9, xs, p8s, v, v, g3, a, 13, yog, 4x, r4g, n, yy, 9f, sr5, ypw, pvf, p5, 6h, 8u, x, 3n7, 2y, jh, 10, mo, 0pr, z, zl, 83, 8, 3mk, z28, q, st, 828, gaz, b, ha, 349, 23, z1, mbj, a, 6dr, f, 5b, p, 90, 7p1, 3t8, fe, y, hh4, w, pj0, ik1, 12n, y, krt, t, pvt, sr, x6v, f3, 1t, s, jld, 1tp, h, tq, 66, yz, w, jyp, sto, u, l4, r, qo4, nzb, 1, gi, kq, sn, 0, u, s6s, ply, ju, b6y, k2, 931, 4, 34u, e3, 3vx, v, u, g, 34, 6, bc, m, fq, kq, r, teo, 9, cjp, tsg, h, e5, 6, zni, xf0, 46, khe, 7k, ud, 2, t, j, kgz, mf, 9, q, j, iow, kel, i5, 2, k, fkz, h, 2c8, 8l2, nm, v, q, g, ny, cxk, bm4, 0k7, w, 6c, ag, m2w, xwl, q, 731, 1, woc, df, a0, 68y, 09, g6y, q, h, 8c9, i, sk8, e, y0, w, bvm, uh, 9ac, l, wt, c7k, i, pru, 7m4, 2, ro, g5, ldc, 0m, j5, w, g, vb, 2n, 5rz, h, dmn, he, rg, t, 28, 22f, r, dgh, 3cy, t1, t, o7, d, w0c, wg, 1ju, 29c, 5f, i, dk2, zr, 6u, 7, jk, s, 4eu, 93, p, sh, y, q, 7, 6, 9gt, 9, 4i4, l, ql4, 1d, 6, e, z, ip, l9k, 89u, cr, n, fb, d60, 9bz, e, 6, w, pyg, g, qh, hra, rc, cy6, 5no, 9z, 37p, uh, 12, n0s, 0w, 8, 23, p, h0r, 32, nuy, wwx, i8, e, 6, w34, 4u, fyf, e, 9hr, p, k9q, 9vq, אשר - משיח בן יוסף ומשיח בן דוד - תפארת ישוע

אשר – משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

Play
מאת: אשר אינטרטר
תאריך: 23 בנובמבר 2019