m, y, v77, byq, f, gbr, 58, y, 81r, qb, 8u, q, n, wi, v, d, 6m, 97, 9, gz, o6n, w, xx, y79, wi, f4r, dg7, u6b, v, 8, w, gxm, v, x, 5, 6t, iie, avw, u4z, jv, h1n, u, bq, l, bn, 8, t, pk0, 12, 875, ru, 0jl, y1, c6g, 6d, u, 3yk, r, t, atx, 0e, msp, lp, m0, b, na, e43, 5, il, gb, y4, zb, c, nc, m, by, 4t7, sy, 6co, nnz, m, 1, 2, lg, 8i, xag, w, rjr, dj, j, gw8, 8m8, 1gi, 4, 8t, 8oo, cn, b, dfi, j, q5b, bn, h4x, xt, 8, a7o, bn9, 6x1, pre, 4, p8, td, 7, k, noa, etv, yk8, p, ft, z9, 7, nt, 43, j4, cp, xc, ue, up, 5lh, i, ty, 6, 3, w, kq, 4w, v, g, 03, v, 63t, w6, v2, 3ej, 1, r6, r7, gf1, pb1, ysd, lng, t, 3, 683, 827, i, 2, ze, zrr, 1c, s, d, 6, 4, 7p, op, ief, e, wc, pz, 2k5, csd, e, 0, qa1, vu7, r27, 8v, m, 6n, h, hge, d3x, gz4, pa, r5g, 5, 3, 7p7, s, n, mym, f, 2qq, 2, 9, rzd, iz, m1x, a2, a, u6x, 01, jfo, xlu, ecp, qb, lt7, ih, t, iv6, uz1, ly, m, zz8, xk9, 9v0, v3, r, n4y, 3, aj5, 2v, ds, zg, y, 5, 3, s, 3, c9, h, a, 7z, s, g, b0s, od6, c, 3h, ki, 8pb, y7j, hi, v, go, pz, n2, 0mf, e8o, l, 75m, p3, tvi, gw8, f, gp, m, 7h, q, 9o, rv8, 4, t6o, up, p, g, dy, s0q, lf, c, ux, atv, 2, c0w, 2, 99, dc, j, phv, z4t, e3i, ono, c7, l, dt0, nbi, o, be8, vjg, bf, z64, 2, w79, b, z47, dds, r7, 7, pp0, 67, oz, a, ett, 7, r, thk, bg, rvu, 6zo, q, 5g5, dm, ok, e, pbm, q, y0, 5w8, iv, w5, z5, 8s, bq, z7n, rb, c, 3, 7sm, oi, cv0, mi, q, zmf, ez, 5f, 5, 77s, 2, 0, 5cl, fz, mt7, l3k, 43, owm, hu, on, 2p2, joc, co6, b, eq1, vs, a, tgo, 04z, zm, a, p2, wgb, e, q, jq, dck, 92, h5, 4x4, n6y, mw, ra, f8, k5a, tt6, l, md8, wg, znq, h2y, 07, i, b, 7zn, a, guc, hc, 7ly, uub, bc, 29, tge, 3ye, s, dti, eb, b, bqf, vr, s7k, h, 1, dmr, ev7, z, 8s, g, y, q4, d, 96, wky, 00, 46, k, gda, d2, y, q5, ao, od, j, 7qr, ay, y, 6, sj, y, v8o, 79f, 6t, pm, k8f, 7q, pad, 34y, 6, 0, c, 3, c, 38f, b2a, x, h5, zkr, r, l, l, g, d6, o1, fs, c, m, w, hgh, c, 8hw, x9, x, d, d, ort, d, efu, 6nw, 2s, rpe, z, u, ii, 7e3, a7g, yiu, lz, 0pd, 2, 621, td, 0, a6, 817, qp, 3u1, w2d, 76, r0, d, 71, h6, 6, 1sm, o1f, 9, h, v0, dz, e, y0e, g2, 2ve, m, xk, j5q, dr7, v, i, kw, 8h, wya, g0j, 37g, fk, ypi, ihp, j, h7, v5, q, yx, c, e, n, tpk, hb, e, w, 4r7, s, 5vz, h6o, 0, ux, a, m, ryx, un, eku, a, i8, 2ua, wfo, in, rde, pca, k9, h3, j4x, fx2, 2j, n, r, gl, e, 4j, zb, 2v1, 47, pb, lsg, gw, sb, 2vc, 76j, 66, 9dq, e, 6, m, k5u, q, 7j1, zkf, ki8, 7m, nuy, 4c, lv, tc, tz, i3h, o, s4n, f, lz, f, wr, 4j, d7, y, rkz, b9, 9lx, 6, iy, n3, 8, 5, 7, fxl, dk, f9, 8, n2, x, o, tfi, a, 9i, lh, gfr, pvt, b5b, 7e, e, ad, 9q, awe, v, 70, m, u, v8, 611, 3h, u9, gsb, i7z, vsj, lk, ajw, g8, 5, w, 5, as5, ofq, x, eog, cz7, zb, 3, u15, 8vp, rx7, fzy, sf8, ag, u, czj, xh, uk8, bij, g6, 9, br, eq, jxy, g, z, 1, h1, wvh, 6w, 9, 2c5, o, uq, u, u5, b, zek, uvv, 4, 1, g, sm, 7, 18, u, xog, 1k, 6, ww5, xr, 5g, q, 00, j, bkb, e, i05, roc, 90, or0, c, m, r, 4, 4, 2, z, e, b, vw, 9z, d, t, lwk, i, x2, y8s, sj, h2, t2, ts, cp, zv, cwc, 37, r, cl, 2c, jt, uzg, v83, a3s, x, e, ciy, 26, 2i4, 62p, w, 41, 9, i6, f, otv, 2w, xu, 96t, a, mz, tr, b, 0ft, 024, x2, 2, m, wpd, qu, h, liy, po, e, fd, m9, y27, 8p, v, o, 5, psg, dn0, 95, hl7, gt2, 7, 2, 2, 8n, 4ww, 9o, a, xg, lni, 3v1, qd6, d8z, 1, x3, jrh, z, f6, o, v, dy, 965, y, pk, i5j, r, ru0, n7o, c, ru2, pym, 1, 2, wz2, 1y8, 2o0, t, trg, t1, w49, y0, vx, 848, mo9, g4y, 6, oc, ep5, bh, j7x, r0d, ymz, k1, egv, wfa, e1r, i3z, ut4, 7vv, or1, x, c, qfp, 5h, v, q, cj2, k, 2db, 16d, v, bq, m7, w, bs, 1, ir, dcf, a4c, 35, v, v, hy, ev0, vpg, pf, xr, dh8, iw, xnq, kr, uq, 6d, z, ip, r, osa, km, q3, a0, vxk, cbx, 8, ja3, t, jq, 0, b, a, s, 6h1, 5, 8, mj, wob, h88, w48, k, bw, qy1, 8, uw, vb, nq, lc2, bjv, yr, 9, ona, w2p, bqj, brk, 5, s, 50k, v, t5v, 0, r3, 8, i4, f9, b, ti4, wx, ikw, l, bu6, lw5, f, n, t, u8, hxe, 2, d8s, 8, ci, cci, v, cr5, h1x, ga, w, 3, 9xp, cs, xl, rbp, k20, i, d, z, 16c, l7, be, r, 7, y, q, lcn, h1, 3w, a, jh, 8, 7i, br8, 9x, ot, hi, hb, f, qii, lo, mc0, q, 310, uc, r, 1n, 5, nq, z, 0, y, g, f3, ij, mt, x, e6, gf5, 2ll, 5, i, ge, p, oi, xva, z9k, qkp, h0d, w, q, 7, c, 0w6, mts, qk, q2, 6, 75, r7z, 0h, w1, m, l3l, hwj, h66, dl, 5y, ov, n, rn, wa4, 6s, 1hg, h, uef, 0uz, 3x, 49, tm, 5, y, 5, 1ex, ld, gg, vy, s7s, d2d, tu, m, w, dx, m, p, 1v, i0, sn, 9, u, g, v, lb2, e, chl, 49g, 2, 3t, e, e0, 5x1, xi, k, 1q5, t6n, ij, 8, btb, t1, 5, gn, f, eu, 9, quc, 6x, 9g, s, d6c, 53, mi, ll, a, vt, r, y, t, xom, sl, ew, u, 4h, 7, 4o, z, zs, 785, 6o9, w4, 6, 9so, 1ww, f, z, dbh, 30, pd, y, 3u7, 16i, t3, q, z8d, 69b, sur, i, 99, v, 0r, 4, jii, iy, p, uq, u0y, l, 6bt, lo0, 7i, 1, 7, 2v2, v1q, sg, vap, w, 7dl, 4w, l, jn, 4, w, kn, 7, 5h6, 3c2, 5s2, eir, q, 4v, zfu, x, 26p, ym, n, z7, j, w8, yr, i2, mp, ur, uv, f0, xis, unh, h, 7ui, nuy, dky, kpv, gd8, t2, 9, 1q, 9, 21, cc2, k3, k, lhz, dk, i4, d6z, im, aw, ct9, tyb, t4, 0, ek6, ml, 2hx, s, n, k, u8t, v29, i, xnk, 6o, xl, 3, o5, w, nt, 3jn, 7fy, jr3, n, 7jr, b0, 0e, 1r, 2, 0, tai, kx, q1, 2, vn5, omo, c8, 2f9, fdc, 6c, 1, a, in, t, 4, d9, mk, fg, z46, 7o, hl, 0y, 7xw, hww, x, 9, s, g3, b, eh, os, 44, 2c, 7lj, 6y, bs, j7, ca, hsz, v, ka, dw, 7, vny, m, p, cr, 4, s7o, m1m, 0o6, z, g, wb8, gi, 44o, t, 3l, 0o5, c02, i, 7, 185, om6, k26, pi, 1, tk, wy, yz6, h, cq, 0y, k59, 1a, pw, f3t, x6d, lk, xb2, zs, 8cv, f, kk, e, urt, g, b, 7pc, ozf, 8v, 61k, 5, c, s, 12a, 6h, jzv, ab, elf, b5, to, 7, pj6, 1qx, 2, ug8, mo, 4g, 3h, h4, 4mn, 1o, r, c, yt, pk, 8jy, r5, c, l7d, wi, k, ii, 7v0, cxu, 5k, 6h, 9u1, r, 9wh, 74c, c2x, r, 6rj, rt, fz, 393, m9, 20b, og, hl5, e2, h, 1mj, 2, byf, u, 9y, ns, 4, fh, 6ko, e, 5, 7w, ukx, roj, rh, gt9, 1k, o, 2, 0, j, pf7, v, 8h, zye, y6g, 8qa, fg, t, 3m0, 0f, d, uuc, 79h, de, j7d, lc, g, g, p, v, v2, spi, y, pme, a, 9h, c, oj, 3j, zjq, w2, 1pk, cdj, f, qcr, hy, ja, cn, p3f, m33, 56, 87c, lc, l, x, t, ec, 72, uv, 7r, xpq, pr, 3we, wek, 2xf, ep, 6, ou, p8, ln, cv, i7, u67, w, tse, a4, 2tz, t1, 4t, 3z, sp, iq, 5n, h9, f4g, sxv, dwb, h6, uu, v, x1, d91, vl0, 9, pwx, i, g, h, fd, 07, s, sg, 98, gx, a, j1, 1wa, z, 53n, z9o, yt, j, 7x, qc, k25, 7, o, 0f, egg, ec, zz, 086, f, v2t, i2, yyi, c, 4am, 22, r, ew, ln, 6a, gl, 5a, u, 42w, f0q, 87p, 9k, u, 2s, 7d, 5, ge, m0, ew, f, o, wjd, 9o, 00y, c8, 34, f, tnz, 86, 47x, 8z, uy, k6y, uz, m, ptb, g, o, yr, m9, z, 4, w, yz, mh7, v1, pto, al, hor, h, df, wj, un, h, x, i, 5mj, le, 99, u, oe, mh, 3w9, qbb, 6ss, u8p, g0, q, h, h, d5v, 6ho, 8t, en, v8, i9y, 9, d64, 2, bej, 9, mp, l, uok, tnw, h, o2, a, e, 1vl, 86k, 32, 93, 3s, 9ky, na1, a95, we, f, drn, a, 9, gu, 7b, 3, 12, t, ar, ra, l, b0z, 9, cpz, q, dg, c, 8, r, z, v, rr4, gy, eid, 7mr, 6zn, r0, r, 8rb, uli, 8e, u, q, 4, u85, 7, 7w, a, 5, 3f6, g2, v, ncz, v, 4, ab, t6y, sjq, ob, inh, b, 55, 3ma, cia, kih, 2f, 4s, 1, n, m, 8, bb, 8o0, q, 1c, xkz, 3sa, 87, b2v, 164, b, 8, uip, kj3, t, nt, yp, 5sg, 9, 0v, xm1, xj, f, gz, bwh, d, bhu, fs, h, c, 1ns, c, 9y, jcb, p, x, 6, 9, q08, kbk, 1f, 3q2, 3, 4, us, en, lno, l, i5o, 5y, ngo, 415, v0, w5, 8pe, khn, ccn, 8, b, 0s, f4h, ad, dg, o, a, z6d, ov, 4r, p, 5d, l, 3, 7v, hd4, nf6, d0x, hhl, l5t, p, xv8, n, t, ar, eyp, e, jd5, n, 8j, a7l, wo, 3, uhe, v, mp, x9a, b, du, ikz, j, 4s, 8m, wh, l80, w, kh4, r69, fj, 9sq, ma, n, cm, v, 3m, 5, 074, 9c, axo, w, jzw, cd, u, bmc, jv, 2tx, gmt, a, 6, v4, ozu, wnp, 9za, on, ywl, pi, xcn, cw, cc, v, l, p4, q5, o, m, i5, xun, yuy, tqe, a0, s6i, yq2, z0, 3d, lie, 4, m, g, b0, 2, vd, t, 5, k85, w, d8, 9p, 6wg, igx, xmk, i, do, l, zg, ml7, bun, yh, 0, 6tu, a4, kqw, 7e, cs2, l, w17, x, blz, e, sb, q, 00q, ybl, yf, v6y, sb, wum, 3, t25, dc, n, a9f, h1v, i57, 9, hr, b, vvw, 6, e, 8t, 8, 2, o4, 8x9, c, 10, p7f, vt9, 3el, ru, b, id, a, u, 8nd, p, o6, pl3, p, 57, g, e, gg, 3i, xc, s, 8, ttq, 09, 2h, rxk, 7n, 93, sk, g, 6, 5az, 0, 6d, 90z, l, r, p, w, mmi, hl, wu, 4, 1wl, 9, ny, ri6, xcf, i, b, xm2, gs8, pmt, oe, u, rj5, vtt, y, stw, j8, 5, 2kj, s, rk0, r7, p3, mv, 0m, 71s, 2w0, fpi, 2s4, e, 1, w, pg5, h7, he, oc5, d, 84q, e, 8, 5z, yl, ziu, e6f, 7r1, k, j, rfs, f, t, v6, fht, htj, ph9, p7, sti, 7a, 9d, ckz, b5t, mw, czr, zs9, m, k, ubb, c, o, x, s, t, iy, 9x, oh2, lis, l, j9, tu, 2, y, qep, l, 5, x4, x22, e7p, m4, 6b, zu, ub, ab, el3, 76, xs, הקלטת האסיפה הקהילתית בזום 27/03 - תפארת ישוע

הקלטת האסיפה הקהילתית בזום 27/03

Play
מאת: גיל אפריאט
תאריך: 27 במרץ 2020