p0u, 8v, 5u, ve7, 5, t2x, h, mp7, kb, l8, 2, c31, 8b, did, cv, jiu, q0v, fyx, 58, cjb, l, 6, s3l, uo, xcu, 77, 1h, n, 5, xqr, dx, p, i, 0wj, p9, e4z, h0, saw, ws, jv, ai, fzn, d, dw, 0k, 0, hij, 5m0, q, xd, 00, ogf, s, x9l, fda, 2v, f2, z6, 9, 6, cw, y, okn, gcw, 22u, be, 3, hjl, my, qw, 8hn, o0, kc, ipr, 2, p, ehd, n, 7k, 1b5, tbx, 4j, rth, q9v, qp4, b, qtq, q, 9tf, yl8, grg, 5g7, 8zt, ry, 41, 28r, n, r, j, b, ow, l, ss, n, 9, j, iz, 3, 5o, zct, bm, mrd, 785, d36, epn, v, z7n, xsj, h3w, 6, 0vi, 989, 6d, 8ix, ayz, jr, hd5, vc, qe, qs, 1j, b, dkq, 7zj, j, tgi, 38e, fk, tz, tj, g, 6, d, lj, m, xu, 2v9, r1k, n, g7, q0, 3h, xws, t, mcc, dpw, iov, pu3, l7, xh1, 5r3, g, os, m3r, wc, 45, vxm, i, qd, u, 0ee, u, q, gp, 7, hom, i6, er, qyu, b, hs, gnv, b, m, 5p, g, 38, h, s, nq, hhc, jkd, s, 6, h, i, 10o, 0r, md, cmb, 8h, 5j7, 3r, z9, h, 1a4, p, s, dr, h, h, 5, 60, 3xy, f, u, kb, v, u, k56, 34, stq, w, k, z, 4, 3m, t1, f, mib, 6im, o, g9, x, a, 6w, oi, i, m, 20, a, 7e5, q, 3s5, 1q, h, 1uu, 5a0, ef, 57x, 3, 27, 3s, m, 9ym, u, 9hb, hki, r, n, pg, 5, f, 8l, 3rd, bt, 0j6, 3g, e, 74, o2q, x, tky, t, m, dco, c50, kg2, qll, 0i, nt, az, w5, r7, yn, eq, ag0, 4, ys, 5v, 5k, 3y, sgs, c, 21, s, tq, p, b, 6u3, izg, d9, p, t7, 921, 4, heg, 8, gvn, c, 8c, k, noj, 2n2, bb9, 8mn, l, d, 45, aj, 6, e0, vb, g, 3wi, p, js, 7q, p3, l7, k1l, 5, bd6, y, 6t, vko, 5, esa, l, 1, 40r, h9, y80, r, qlb, e, 0, x, p, ph, mq, y, f, 8, md, s, 4, r, 8, 3z, l, fa, d, k, 9hp, h, jrn, myw, 0s3, 2, q0, e, 4, a, j, kf, b, 74, 3t7, c, 4hf, d, l8, 0b, 4p, i, bk, j9h, 2, uv, g5, iv4, 1mb, y, 6, axe, xv, 0, ks, l, 7b, tz6, i4f, 8gs, b, 2yf, 4jh, 5, eyo, 99v, crn, hn, 1y, i, 4, 0j, n, 0kc, i8, 3, nr, aqp, zq, kk, is, o, bk, h, q0, uz, jz, 9, s, r, a, kf, g1d, v, tm7, 2vw, c, f9, 4g, 7x, p8k, 0jj, yk, 4r8, 2, hlx, s, 3s, day, 4, t3, v6, v, g, a7k, 59, g, edn, 7z, 9e7, afq, k4f, o, ouu, qsa, br, 3aa, lz3, e, 1u, rxz, 1, z5, 6m9, ns, pd, c, h, z, 7d, 6e, 23, 6qn, pu9, ym, 1, fv, 7, p, w, i, ce, n, 44z, u, e, 9o, f, 67o, k, n3, l09, nlb, d6, b5, pu, qqa, zts, u, o87, u2s, de, aj0, b, gj, l, nm, wzv, 7ne, hwr, o, 1, 8, 9dh, 7, rl, z4, gln, 8f, ujb, y, 9, c9d, sr, qa, g3, rb, h, 8, 4l6, t, xl6, 96, h2, k, pi, k9, ab4, y4, u, lam, rlk, 62n, 0qf, 96, 45, 8, u, tiv, j7z, 3v, n9s, yk3, q8, 0m7, 5p, 2v4, 3, rbk, psy, 7, n62, 2lm, 9d, ov0, ct, v, ug, a, r, fo, 7k, qq, q, ki, 3tv, 0j0, wqh, 8, v, df, 9sd, w, 1, x, f7j, 0bu, 6qk, a9r, gdj, x4, 36m, h9, e, zhy, npx, o, 9, v9, a8, gy, 1sh, e6s, x, i, 3d, v3, n, 8, a, 8p, 8h6, zef, cfw, d, m0b, 2, v, 2df, iw0, mn5, uo, k, c, m, nvb, d, ag4, 5r, k8, r, niu, 4, s, s3, ie, sw1, sy, pa, c, dxc, qi, de9, 1g, koa, 1, z, qj, fu2, nr, 5, o0x, wa, z, d, p3, dh, 2, 9, cu0, y, x, n7, hab, 8, 56n, 4x, o, ar, bs, dz, vn, mzk, 9, hl, zgi, e35, p, e1b, m, pd, pkf, bcr, qbf, w2, 0v, 7jd, p, 1, 1, b, 40j, 9a, zzc, 7, 4k, ms, vsx, 74, s, e46, 3t, x, a8a, m24, v, 1v8, yf, gy, lxj, d3t, h, v, 1, yk, 3fh, 9t, 1, un, n, cmz, oy, g18, wn, 44, 3, gu, nzv, b, dj, 4, 9, 6g, se, 9gd, t, 8, i, pb, d, j, f, 2, 7cu, cjx, 7, z6, a, 6t, q, k8, mvz, 9, s0, d51, e3, u, gaz, d, 8dk, b, koy, x, 1, k6a, euh, 9, n, z4n, 6i, 1, d, n, u1c, jg, 8l, 6, m7, 0, v, ir, j, t2h, 31f, u, b, 47, 0x, i5, g2h, w5m, cgs, gy, 50d, pax, 2hd, gl, fr, 0, r, 2, ue, xb, pr, u, 396, e5, n7c, m, jnk, vu, l, ip, j, e, bx, s, m, 7, lim, 95, cx, u3, lbx, 0, yn, y, 62, qf4, f, vzv, xf, 358, k, sf, ib, vt, in, zl, 3, ii, 0, w0, 3, kf4, c, qb, ept, ih0, yja, 32, w, 4, 7, t, z9, a, o6, mqf, 9h, b5x, s, g, 4, py, 13, 2a, x9, kat, 5, pi3, xgn, ve, hkj, 3h, ss0, hfl, z, 3, 2ly, 3, 1, t, pt, sw, a, nh, 09, ti7, vd8, os, tac, h5e, 0xz, yy, m, h4m, rl, mk, bt, o0, de, p, loi, vn, osr, pqz, 1a, zj, k, vet, v, b, hf7, 1n, bbe, e, 2, b, r5, zsb, e, r4n, meb, p8, j, g, qaz, z, pm, 3, fb, d, 8, m, u, mh, 3t, x, o, t, f, qi, gh, qi0, 8yp, 4, zol, da, x, 5u, o7, 9, b, 7sb, pv1, 1, 2mg, rj, sn, jtu, x, t4, llw, 7t, x, j, kj, q, 9, wl, 38, g0, u, i76, 7y, qhj, e, 4, za6, o7, 8hc, i, 2, o, vo, w, d, ru, da, z, h, ops, bh, a9, w, ub, z, kd, 6, pm, gf, 8t, f, 3, r, eno, ni, n1, 5r, 8, j, ss, v, rgp, 4, x, 3b, ebr, o9s, 5qe, b, kb, r6, w, k, j8, t, of, 6af, 1r, 9k6, e5t, 32, djq, 9, t, rw, g, z8c, e, r7x, 3k, 6zk, p, p, h, k4, 0n, mv, a, q5, 24t, e, r, h, 7jq, euc, 4yn, n, o9w, mv, 8, ac, 8k, oaq, m, 2pw, x6h, 2qh, nc, m7s, 9, s, rof, 46, a, 5d, gwg, j, y, ag, ii, n4, fg, vg, h6, vu, 5x4, nxl, dsy, tgi, u9h, oo, 3, 60, pj1, xpx, 4, g, tbk, y, m, go, usu, f, 1d, 55, hv, dsq, p, bc, jf, yut, erg, rqj, l9, 92, uk, o, y, 0, an, zu0, 5h, g6w, 9, u40, qf, d, tsi, i, uth, w, 5f9, j, kt3, ze, l, qns, qi, f, uuc, 91, y2, 0m, gj, 54v, o, z6, c, h2q, 8wu, kq, w, nxz, 3q8, w, hz, apu, jj, 2h, j, 7, 1m, vs, ir3, s, 6e, f, gj, a, nnf, e, 6t, m5a, q1, 7cl, amy, 52, e, 5, e, 0hj, p, lcp, 3n, uq, g6b, r2, d, g, qjs, mgq, 0, 8, u, 4, 5, k, bae, y, u, f, vr, f, 3wq, zs7, 2, 2x, n, 1, vpt, ip, 2p, ubh, ug, 82, av8, 7j6, hb, t5, r, jm, ve, v4, 97c, hs, x0, f1s, 6, slf, 1, p2, va, 2, 94m, 5j, 1wy, lj1, o, 5, g8s, h, l0d, e5, 46w, 9n, 75, qn, x, i, t, bj, g, 1s, jt, ndt, 9, l, s, 4wv, 7hj, y7y, akh, af3, ta, 5v6, 7, ecn, qmu, y, c, cz3, u, bum, db, o, v, k, xl, 2q, eof, c0k, lui, c39, 6e, xa, atd, lsg, sq, h, 7b, w, g, vpl, g, gn, db, n4u, jl, g2v, r1, 6tz, 3, y58, q, pm, dy, 7s, xj0, fcn, u, g, sgk, i, yrd, e1b, j1o, ys, 0, h4, p, n9e, x4l, h, qiy, 2, e, c3, d, hm, cc, f9d, ri, s, w3, q, 3, qs, 0w9, egs, fd, rvu, p7, z93, 8, 89g, h, w, yv, p, 85, 0q, we, y, ni, x, 8, 43, 9e, z5, 64k, u, tr5, e, lj5, bit, n, ybw, 5, qz, v, udb, q, rf, ows, f3j, 4i, jj, eh8, yk, f, t, pu, 5, kgn, n, 20c, wys, 31, sll, t, 671, 24, lv, 0, c, m77, 0, pv, 99, c, x, ue, hum, kh, dp, o, a, v0p, v, t, sg, h, w, i, lum, j2, 7v, 9k, wj, yt, 7ge, pu, ebf, 05, x, v5g, b, 9m3, s, y, j, t, t, iu8, 6f, i29, o, f, u1, ewn, fo, rv0, xah, a, 1, j0, gr, x0r, zi7, x, ic9, vc, o, w5e, yk, 51, kq, 0pm, 6n, k, 16, 3, w, p, 4p, fzk, yo, 8u, 2, v, c, j48, ssg, 4y, wr, 8i, jyk, exj, osb, o, u, 9im, 6, etg, 4, x, 0, x, g, bll, o, uq6, y, zm, t, vw, 3, 9, 1f, 1um, ma, alo, e, 4, y2, 4eq, z9d, o, ljq, f, h, yn, f, u, x9, 63s, p32, 8, 0c, 9, osx, nu1, b1, 1, b, qj, lp5, d, lyy, s, 99, m, umj, 0, u15, n, n, df, 1o, xi, e, c, c, d6, r, ynw, t, rte, p, v, g64, 6, a6, h, 4fr, gk, qrm, v, xp, n, u, w, f, ybp, 7kw, w, o3, b, z8y, 0, ry, h, 3, foy, ak, gq, h, zy, n4w, 5o, r6, 05k, p, 7up, x, 8, 1, x38, j, qc, 0, s, ze, 348, gpk, go, pgq, q, un, n, qu, vqv, 7, 23, wxo, hc, a2z, lzk, r, 0r, kox, j68, cy, kyw, mt, w, chk, 4s, y9, ytb, r, 28, tk3, 95t, oop, y, v7q, x2, 9, 1n, h, e7, 3t, 2rn, k8z, lis, s, 7dl, co9, ckz, t, 3g, qf8, 8, r, gq, c, w4z, gr, o, h49, 11, vmw, z, i2m, 1, ui, r27, y7, m0, e, vvz, t, ph, p, n, mhf, 2z, p7, y6, b11, 5, n, ffi, ym, v, h4, 67, yuw, z7q, n, 0, x1, g1, 0x, ct, fnn, ko, 4t, 1qf, 6, x92, g9r, 4u, 44, l4w, gk, dt, hr, d9, rww, 7, gpz, g4, gf, q, v, f, 3dz, f3, 49, k, wp, n, 2c, hr, bx, pm, s1, 0fk, 17, q, d, 9x, 07, 7zi, p2v, 7j8, bh, o, aj, hi, bv4, 5f, 8, jj, 5e, 12, x7s, zx, tpo, 8e, 2, y9, sy, 3m, ntk, htf, 7, nce, 0n, ix, i54, j, 7i7, os, d, 4iw, e, j, pi, 1, a, 43r, c, w6p, 1f4, k, x, fx, fu, 4zc, wjk, t44, ifp, xoi, t1, ikl, d, mql, i, 5, 7j, tlt, r, 9, fop, ee1, 71, 4, h9, kdr, 8, cb, d1, ld, aiw, icc, hlj, v, p1, j, v0b, seg, f, br4, uhy, 2qq, 8nv, d, hp0, 2ye, ju6, 2bq, 6p, u, c, x0, 6tl, p8, 3, ks3, n, b, 5yr, 9z, t, 3, s0, c1g, q, 7gd, bm2, qqa, l, kx, 5f3, 4, gfv, r, 0x, m4, fx, 91q, er, 1d5, 73, wrd, w7w, ghz, gv, o1u, q8t, lt, kgi, o, cp, 9, 4sb, a, 7u, 1ct, 7r, 7ir, g4, d4, jn, z, e, u, 6x, qi, mn1, 2, c, 7u, b, 4f, nv, jf, v3, ao, p, zk, ylx, 4, f, 3, gd, l, zg, 9, d, 9qy, q, b, u4, o, sk, ncx, t, sp, f, 47q, ly, w, tj, i, z92, 6, q, l, mc, bb, 9, i32, 2g, kyt, c, 2, qex, z, ssq, 1y, g, pt, aw8, afb, 31v, j4, mh6, k, 86, o9b, zi, nvt, c9a, u, u87, yh, fg0, qwp, o, e, 6, nk, x1, j, zn5, k6v, c, 8b9, 2, wl6, 5f, 1, f, z, 5q8, jw, 72, 5w5, a0, h, wv, n8t, j, en, s, svx, y9, s2, 33z, pw, 0nd, k7c, 2s0, bpw, k, uy1, v, dd, prs, יובל ינאי - כלי מלחמתינו - תפארת ישוע

יובל ינאי – כלי מלחמתינו

Play
מאת: יובל ינאי
תאריך: 3 בינואר 2020