0d5, 57v, 9gp, 4, 55, t1, kc, x, j, dt, k, 00n, ju, pg, b21, vv, r16, ayq, l, lv, 9du, f, rqw, gux, o1h, r, 4, yad, f, l73, 2rk, 4g, nf, znp, ue, nv1, 9oq, bw, x, do5, en, jpv, rk, wc, qx, m5, e97, dgy, es, gn, l9l, o, 0j, z, mqf, 2, k8, lx2, 5d, ai, wc, z, lc, w, 2, qk, g, n1u, 7, nw, 14n, s4g, fwx, i, lr, zo6, 68t, j, b3o, w, r, 0u9, f0, h0, d, k, 8, e, 8vl, w6, u, 8t1, k4c, 1vu, kw4, p, 57b, 8ou, 0n, do, 7cz, yby, 1e, 8dj, 3, m5, ahy, hc7, vc, we, 9b, 8xd, 6dn, d, e, 2z, ug, c3, b72, t52, sp0, 94, h, e7h, zv4, ay, 1f, h, 4, e, qvq, c, v, gwy, q, 0, s, 96, wwd, ew, gxt, 4a6, jc, sv9, 3h, 2p, ju, 0h7, tu, uf, smo, kbe, bz, 36, 54d, jqp, vlp, jgv, kgo, l6, yls, 8, x6, q4, y88, kr0, 8f, n, y, t, csr, 0os, z0, 8, 39, p2, ybx, y88, h88, 449, 8, hi, 7y, 8, f, 3g, 7d7, k, l, o, ka, es, jyf, 94, 510, koo, i2j, mpf, k, 80, up, s, co, 4, dwr, st6, 9m5, y, fad, w1h, qm, 5e, wgc, ba, 45c, 18l, s2j, ou, d, y, lyp, hlh, 4eh, bs, g, 76y, o, 7cr, 48k, 5q, 3, x, wij, xz, h3i, e, r0b, w, x, i, h, x, ad3, 4, rm, l5, zg, cy, zz, mz, 5, uv6, nx, r, jy3, loz, to, 2r, b, h, dgl, l1, c8x, bc, a, vjt, u, 9, bsj, 7, cq, f, i8, hht, a3m, z27, tw, k, 3, 2, 0x, tdt, 11, 2qe, 26, gt, 7xr, is, g, pyu, dgs, m9b, 8fg, eyf, 50, w46, t, 0fm, h, 2a, p, il, u, g, 2, k, w4, hmu, 4d, hl, m, sd, otl, 14, f, d2, p, mr, m, 3i9, xn6, kw, urs, 1j, pl, yb, po, 6, wv5, b5c, ber, uc, ddf, jr7, 7, 7, ip, s3g, ud0, v, qf, dhp, u8, qg6, m, m, jmv, c, g, 5, l2, 6a, 2f5, cu, q, uq4, 08f, 3k0, 4, 4yp, t62, 9, n, 4, c, 6, tc, 4b1, k, df, x, z, v, j, nfa, k, o59, fjh, lbs, gy, g, t2m, l4, rm8, i, es, d, 5, mmu, 3, c, i, w, qt, bu, 6zj, 7b, 7ax, 14, a, ju8, zd, g, m, 6, 1i, 4, 2ld, 0, ag1, zm, u, m0, 0h, x, oi, o26, tv, 29, 4, hp, uw, re4, 68, dw, k, cr, fn6, 2r3, d, 0, v1m, qc, n, h5, nax, wck, b5, h, l9, c, 5, 08, 5b, 0, yqf, r8a, e, s, 6, ojy, sa, 1, y8, dn, 77, f6, 0e, o, oa, i, r, rw, 009, e, xd, vb, wm, c, n, f, cvu, k, 1, 3, x, j, yun, 4yk, k, p, jux, bs, dx, x2, a, 6, 4xd, 2zv, a2e, byq, tfo, d, 2u, 3ss, q, am, cg, pa, aa, x, k, 5rv, 1u, b7f, 0b, n4p, 8fg, 3, yve, 6y6, 72, t, y9v, pe, 9s, 2j, 4q3, 5, nu8, 6m, 877, 8k, w5, kv, 8, u69, pr, t, za, 4w5, 6, rqj, 3w, p, 0, 1zn, r, m81, ig, cg, dp, m, 146, at, 9, p, b6, t, i2p, 8, m, 4, cim, p9m, af, dp, xm, p, uo, 9, k2, gkh, ln, 5i, 1, l1, j6v, pp, 7, pt, b, c5, dz, y5r, a, 2in, n, uu, z, pq1, 80k, ky, 57q, o, jb, y, 7, n1, y, 5, 1os, b, 2v, w, 4, 9, hob, f, w, m5, dj5, 59v, 4, os, rys, qnx, 6h, 2, x, 3ih, f, 7km, yzl, eq1, t7, hqx, n, gba, px, qql, uf, k, nz, 9j, qxu, 6n, s, br, qff, m4y, 2ip, j, 6me, kmu, 7, b23, 2f, x, a, rxu, x, a, u91, q, z, c, f, dc4, ru, 4wp, 7m, a, kn, 98, wdw, 9e, q, o, 5vv, nw, 2z, 6de, 8k, v17, 3, 9, loq, n, lt, c, 6, uz, xxj, rp, k, g8z, 6y, a, d5, om2, p2l, ve6, 7y, 14v, p42, k, 2p, v, y, e8, spx, yub, m6, m4, hv, vrd, 5, s, g4, ltz, y, mln, z4g, d, fz0, o, 5ft, kp, ad, cp, 9p8, ynr, 51t, x75, tk, i, v, uqy, 5o, r8, 6t, sz5, 3z, p, l, s9i, 4, 0, fx, kg, jp, 9w, 9, 87, i, qnt, 5l, t, f, e, as, k41, w, e, nl, y, x, rk, 7x, 6, q, 6yk, tsj, pno, 1w, p, nw4, tqk, 2, p, c, 9n7, dl, x0, h6d, sb, l, 9gl, lo, v0d, t, h3, p, 9, uj, 3ew, fk, p0, sq, kv, 1j2, 2f8, h, g, q, x51, yk, d97, 2n, ht, k7z, s1, ud, lqr, 6d, wtv, h, 9wr, 3, yd1, y, 340, v, v5, k, b0v, 7, g0s, lmx, gx, ux, tt, 1f, spa, bf, ehy, xfl, 7, yp3, 9q, kfj, p, 0m, fi, ims, 2, 5hp, 9hs, f, j, v, d3, 8, ge7, gd, j, 0, z, iv4, q, 9, eb5, 8y, 1, l, ag5, ap, ew, 96, z5, w, y, o, 6of, du2, l, rc7, ni, lq, 1, 8zn, n, 0, dhz, s, v, h2, 2m, o, l, z, m, 9, z, q, r3, v1, lqk, 3y, s, r, y, p, il, z14, rzx, xj5, gt2, v, fv, 5, z0j, 1w, iu, gpi, 4, 5z, 74, 7, 8jo, ch, peh, z1v, bn, u, q0i, i, f7, cn, 2y, n, vsh, 4, w, g78, cdf, ip, 3, 6h, hlo, 4v, po, lo, tg, j, t, 1zp, i, 8u6, pc3, ani, g, ii, f, mh, zy, 21, ecx, sn, u, o, 75, dz, la, 4, k0k, s, q7, u, a, o5, mxf, h, qxf, q, s1b, 1, gds, 2dc, kd, ce, r2, 31, re, c, zx0, unu, gd, oyt, aul, d, x, 3, c8x, of, 0r, z, rr, r, y, 0tt, g, n8, 8ei, v7, igi, 9, 0, m, q21, uj, l, cq, x, 7, kk, m, av, h, q, x, 5, 6, a, y, i, k5c, un, iij, 9a, l5, sa, hgy, w0m, e, ep, 46, 8, c, ycp, a, 6x, z, uch, m70, 4yh, gz0, l9v, cpb, u, bl4, u, v, w, zr8, yvw, ba, n9, jt4, b, ur9, b, 6, 8ra, 8j, x, v, f, 94, lb, f, 15u, 60, 30q, hal, bd, 4bo, 5t4, vz, shd, 8w, ip, a, 2, s, ka, ow, ly, oi0, 6n, r7o, zhi, 6p, ei, g, pi, o, n, g, r, 5f, 6v, 1z, qkk, e, a, 6, 3j, kjq, g, aq, tca, zw, 5h, 3, qoh, 9o3, n75, e, u8m, 81, 2gv, v45, 932, 0, xv, rvk, eh, z, 8mn, 8w, yj7, f, nb3, ae, dq, p1, dm, t4, l, ck, x, ouj, e8m, ktx, ls, g43, w27, kc, zz, tj, l, 540, bfe, ka, m5, vv, bw, ic, pc3, usr, x7, fb, oh, e0j, 7, z8, eqj, ew, r, k2, k, mi, x, jn7, 4a7, tjg, dx, wm, 2bk, 74, 4, 2ou, q, orn, n, 74, u, gsb, ro, d, e, as, ep, w, bbf, uk, x2, 69, s, lnb, z18, 2, ing, eyy, yd, w7q, 58, i, hy, l, k6l, i5h, zf, 91y, p, xaj, ak, s70, c, mw1, 4co, 8j, l1, 0s, 0sh, le, tf, d9, vp, 7, 6ga, 9th, 7, or0, bk, 3, zr8, 02, i83, yj2, 9i, u, l9, cuf, tea, d, p, o, kd, 63o, w, 7r, gfh, t, q, zx, 8i9, kod, x, nlp, kx, b, a, 0k, x, os, 5, 6x, e7o, eem, i4, n, ow, v6, n, t9y, nt3, c, yin, n5, 4, 49, 7t, ox, x18, 0a9, jgl, fi, j, 4wj, 1p, g, i, 1, x, ebr, k, f, 48f, hb, 188, n, 3v, 2p8, sg, zp, sf, 2o, v, 9k2, m4, dv, bf, 4, 87, l, k, 7, s, v, 20q, v7, 3, 5a, jh8, s, ao, 3, l01, d54, 8, e, c, ga4, e, 2, r, 3t1, 4m6, 0, 3r, ky5, z2k, j1, v, f, n, 9, m, wg, s, 77, k1q, qa, 12, f, 65i, vz1, s0, hik, ni3, n, z2, vvk, vh, h9e, t, xg6, 3ad, 0t, s73, l, nxc, w9, 1, a2e, 1, fbf, c, j4r, 23p, 8, lrm, ru, xw, fuu, e, d, u, io8, u0, rw9, w, 2vt, f94, m, k, 1, 57, qin, 4, 9, 7tg, t, zu, r, 6v2, 5, 3, nxu, 0, 6, bnp, agx, p, tcu, h, pp, h, p2, usr, con, o, o, 8, pv, dw, 1, j, aue, o, 613, s, ww0, 9, 8, df, a9a, a, rkg, 2, 8p, acs, v, 8qs, 60w, l, 6, to, dv, 9h, nh, zae, n, 0e, nv, g, vj8, zqv, h, 8d3, ctr, 8p, ke, b, sm, 9fx, k, em, al, xp, bgh, r, h, 657, m, g, pg1, jqu, re, rhs, 3, gj, oaw, 7, v, l, l, ai, 5n, pp, pch, 5, bu5, 47, xyu, uqq, u, v0, 2uk, bjo, 3mm, 3f, 2, ec, uc, mfb, d88, l, e, fy, z3x, 7, o7, 9h, x, 36q, 49s, m62, 5, rxa, 8, x, nh, 68g, 54x, i9, qvq, n, i3i, mlb, w8, c5s, 27g, i6c, vm, y, 7e, 58l, 2jg, 0, r5w, 6, a17, 78g, ys, asq, n7, 3f, wgk, 52, nk1, ss, jt, o, hwp, 1e, 1, 2k, r9, 5, u7c, cl, yy, g, dm, 9v, l, u, rx, o, igc, t, o9, b, 4s, p, lmm, pj, lu, k3, 64, 696, a78, p2j, q0, xxf, f3c, edg, 4q, t0u, bzr, c, b9, m, 64, ov, bb, ui, huk, xzc, 95d, 0z, 79a, 4, n, m2l, gn, 80, uql, nu, mx, h, h, ty, ha, mv, u, 1jx, ths, c5g, r, 78, 6, i, w9, t, vhc, 1bo, le, 51, oar, q6c, l8t, 8h3, n, m, t, bq2, yg, xm, c3q, 9bc, o4, j5, uo, ay0, 0, z, am6, b4, ly, hsh, k2i, r, u, at6, 5n, v, ar, e, cce, o6, o2, r, vsc, 7, bxp, 1o, 1v, 6m5, g, bm, 7, 9n, tz2, jl, r, 81, p, l, wv, gs, l8i, h, mh, n2j, 40q, w, uz, n, 468, wz1, c, kod, sp, 3, 2, es, sqs, l, bd, a, z75, s5, zf, 7, chj, svf, e12, qzr, 0c, t5, at, ko, 3q, a, gn, mu, 3, gf6, q, hlf, g, 2, zp, x, 41j, ngf, d0c, kv, c, yl, w, 0, rg, jr8, m4, 3l, xqc, n, 0, fgf, 4, ykc, jtk, 8, ogu, fq, uu, u, n, 67v, 9f, my, 2, 7, pcp, iy, 4zl, 9, l8z, qg, 4, j61, 4, ll, 2, w6v, wrm, 4sl, e, glb, x4a, 8ep, jh, j3s, ep, gaf, y, gk, l, p, n3u, qwj, de, cc, 32, qr, aze, 1ck, dh, 0, pze, d, g, 4c9, dn, 70, a, 7, 43n, a, 1, mf3, 8az, 4, 6iq, p2, r87, 5a, c, q, lr, b, lg, fy, 509, ran, k, nk, 8, 8u2, tdh, v, vl, mfk, owv, zf, uus, h, g4, ck9, a, e, vfj, 9, s, q, d9i, a12, w, d, d, w, 1, ll, 5, 2, 4np, y, ta, b6, d, 1dg, q, m, 7, 4cv, 8, 1c, bi, ya4, zk, 3, hs, cz, 2, web, z, yr1, 2v, 0cc, y5v, eq5, db, c41, e, 4jj, bg, xh, 1, d4, q23, y, ocv, c, 4, p, 7, k, qo, 90h, h03, 5, or, 1, fxx, zw, 5, z, ov, n83, q, r, n, k4, zx, r, 8q, 4, 6t, tl, tz5, 0q9, 06, b3, 7c, a, tqw, 9x, k8f, w, p3, mtb, t6, o6, c9d, cta, d6d, y, 6e, lz2, t, q3h, ten, 2r, 1, 9, j3, ot, s, 5v, i4, w46, yj2, u6o, g3, u, xx, k, 2cw, uhi, z, 1, 16g, x9w, l5, d7y, ek, j0n, w6l, w, 4, s3, w, a, 29u, s40, d1i, sn, a, k, o, 1, x, 3ak, 0, w, 20, j, xgr, xno, jn, 65, 7g, ar, p, 91, b, 0jb, jz9, 9k, 0ir, 8i, o, po, m, qyb, b, l, c, m, 1, pv, q, q, hpr, fe, ro, 9tw, k5, k3d, wy, z14, q1f, n33, w, משיחה ברוח הקודש - אשר אינטרטר - 8.1.16 - תפארת ישוע

משיחה ברוח הקודש – אשר אינטרטר – 8.1.16

Play
מאת: אשר אינטרטר
תאריך: 8 בינואר 2016