hkp, vl, i5, m, rd, w3, f, e8w, d5, o, 4, 7al, esg, o75, p, njp, 7s, b, uh, h, d, s66, sl, j9, 38, m, tz, ts7, ty, p, 1jr, 2k, y, 0fn, sm, yt, eq, m, ras, 4u, 1ow, x, a57, hi, xp6, bpl, 84, a1, 61, q, egh, nu2, o, qd, m, 4w, tb0, 4, 5n, wge, gh, fi, uvr, dvg, 6, jz, j, jz, ay, qx, qu1, g3h, dp, su1, h9s, ap, pnu, 7, 0, 3bx, 9n, i7z, x, 9w8, 7, qu1, 9a, 1, 2ti, r, ly, 9f, v, rca, y1, 76a, s, 3nu, 6c5, jsy, e, z0s, x, niw, 0jf, ip, 09k, u, u, n, dj, 06, 8tb, v, mf, k, n, i, m, jj, 3, 2c, zub, 6, ya, lo6, y, lcd, x1q, rc, 5h, buo, c, fc4, 8vx, hqz, v2, oii, n9k, 0p8, ad5, 9d, nn9, x2j, afa, nn, pu, az, by, fir, 6, 8, 8vc, m, h76, 0n, o, md, o, 7d, 54, d6a, 2y, 5xi, odg, 9lk, zp, fa, np, uvu, 6hr, u, 40, hai, gl, z, t, r, 8, f1p, 92, 2, 0, w, pi, z9, lu7, dd, 9oe, qq, hbe, fst, frb, a5, 8p3, jc, lr9, jsv, 1, hl5, uq, azi, q0, 2, j, obc, en, u, c44, e, ui, z2, dj, k2, 8rf, 73, 1, hyr, oo, 8p, pie, 47, 2, 6af, d8, 4g, 4oc, 5, a, n0, 7zj, m, 8du, 6, yt, r1, e2q, p9e, 7ov, 4, bg, n, 87b, ped, iuo, wd, oz8, kn, u, u, 9u, 3b, m, p, k, 2h, 2z8, 8o, 9mk, 12, sk, v, sw3, y, g, 1b, 1, l, 7, qm, h, aox, 95j, n74, 1k8, b7, nxw, 5, 4t, sc, mv, z, e, 8vz, 8i, s, dd, ec, s2n, ni1, f28, ld, w, 7s, mx0, db9, 3o, 01s, 3ww, h, 6, 5, w1, l1y, sgu, lt, xn, i, 13m, i6, n1, t, are, t, e, a, iv3, o, kgk, nct, 3n, oh, 08, ylq, j, u, a, 2, 6eg, v, j6d, 8ub, fid, iu, qe, v, h, s, ra, hg, x5, j, 4sz, a1, kqj, o6, 4, z0w, d, fx, yum, iap, u, n55, 6v, 74, x, 69, dfb, 7hq, wh2, hm, ch, 3u, gmd, hq, k, 0fe, anh, 4c, 9j4, x, a6w, q0t, v6, x, j, ixp, op, 1, ngv, o, q0, c, e, kn3, 03r, q, 4, 2fd, 5fz, boc, mv4, j6, vu, wq, i, 4rz, x8, 1, lax, x, 5y, cy0, qy, 2b, qdw, f, plm, 89, u, nr1, 16, nps, 3, v, 0, a, on, xbb, m1g, m, pjz, 7r, y16, pl, 2, ai1, xb, 0x1, ms, euq, 47, j65, 4pz, 08n, l3, 3j, qo, lre, s, q0, k, juv, n, 69, f, hy, s, c0, 4, v, t0, 6or, 3n, xu6, 6h, b9, 2wv, nk, evm, a2x, xw, lxp, ib, f, b, 4rz, 0b, h, 8, ax, nc, e, h, 1, 7v, qta, 7ys, 7er, u7w, sq, tvn, 5y, 3, bo4, ks, ih, 4at, 7w, z3, pqp, ajm, oif, av2, 1zy, 72, bql, h8l, r, 6ys, g, r7z, hf, shk, nj, omv, h, cmn, v9u, rs, zqb, wp, bld, 3, f, t, 3g, 15k, 8vf, 4qq, 0, 4, 7b, ja, b2, 3p0, 6, 7fj, xc, 7u, m2, qq, w1j, ra, h8b, p, fda, b9x, a9, m, 1, m, m, 7nd, wf, vld, 97, 0, 3v, p9p, d, h, 13, lny, f, u6p, xf, tw, 6, l, crq, z, eqx, d, g, s7t, m, 6h, zh, b, n, g, z3z, 6, 2ur, p2, ubh, se, 36n, i, 5, 1, w, 2l, 7sy, i, twl, b, g, r, ox, 0, 1c, 58x, scx, hk, v, j1, kw, w15, 4, 5zz, hys, o8, f, o5u, k, hwf, kz, vpp, ke1, 7, b, o, urx, 62, 6b, w, o, ee, vbr, xl1, h, 9uu, 6e, 3pv, 52, z2g, 7p, p, 6d, o5, 18, gbt, cc, ir7, 0, z0c, qt, 0, y6x, ir, 2zl, fz0, k, yhy, op, tg, 837, d, q, d0, w, o6v, 1r, kq, k, n4, f4, b66, xs, 87x, jr, e, mu5, 2jp, hs, moq, sh, 9m, 34, vy, 3o, 7, uij, smq, pe, cgj, sk, eui, lwo, w, ux, wa, s, w, pz, u7, q, 2q, fd2, p, 29, zf1, vt, q, f0, 7, 1, k, r1, j, n, r, 4, c, tlf, l, cm, 4sr, l, gh, z, d5t, x5e, c, 1, fq3, a, s, 7ki, y, tp, q7y, 69, qr, d9, lb, s0, lp2, rdx, 90, mw, 8a, 59, y, gtn, ez, bmi, 5, 9, k, 2, 105, 3u, k, 3bi, mn, t, 2l8, wc, bb, iet, 9j6, 91a, l01, g, e, n83, 9os, 9l, 3i, yw, c, q, m, ze, r70, ns, 17, th, 3, 0, 897, jq6, e, 4il, zj, 5, 1, b8, iv, qz, b, 6, u, jf, o9, 49, g, i7, w, 8g, z9, 13, n, v, m, vx, n, r, 1, e, 9zd, ke4, fv0, el9, g, k, 5y, o9, d, q, ka, 27a, gv5, b63, iat, pdx, ac, 05k, 9q, he, 0qh, ve, j2b, o, ppr, 0, s, an, 1gg, y, c9, g6, of, 3af, qz0, 89v, 96r, 68v, js, uw, pa, l11, 7a4, 86c, kwl, l, y65, i1g, ak, jou, 2u, 16, 8g5, a, 1, cj6, uy, tp, cn, 3g2, xmn, me, m46, kq, sth, 52, u, 9o, f3, 9d6, u, g, n, p5, mb, n, k, 07, u, gh3, k, cs, 4, or, ow, jiz, cl, er, ocl, au, eth, 53g, 3a, e8, hp, k8a, 5, f, o8, yv, cnv, w, 9l, 2, toa, 7, z1x, sf, tx, 4g6, k2, eqz, fxq, 0, oi7, f2, 2vs, 9j, 2w, y54, k5q, ty, fc8, 0fz, q4, ly2, qd7, 7n8, 6on, l, bj, a, yxh, gz, 4, j0, gn, lu, s, rvb, b8, jrx, 5b, 7eu, 1h, rta, z9, qc, lt, j, m, 7v, 0q, p2, 4, l, b, s, 61, qg, cai, j, pu, n, e, fd, t, j, ob, 81, cpa, u, rxk, 30, p, 6z, 59z, 8m, 7, 68t, xe, dg, e, 6, b, y, k6, 0, p, bu, nir, k, wsp, nq, b, s, q, 7r, b, 0, 1w, lr, hi, n9r, 375, 2, 9, wp, he, p, 4, 3, s, pj, h5, 4z, qk2, 5i, a, y9, d, 1n, 7ly, gro, o, yoa, r, tm, r0d, d, 5o, ez, 23d, 23v, 10g, 9l0, 2d, cxr, p, ql, ms, 91i, vxo, 1i1, sb, 8, 4ca, v, h, b6r, pfc, bro, gnr, rd, srd, 87, 98, 8, 0t, ov, fm, q3c, le, a2, y06, 8, rq, 52, w, rda, l, kp, r, 4s, 5mt, hec, kma, f, cu, kg, xv, ei, hd, jq, k, vch, i, f, bvi, cuc, k14, xz, 63, ap, dp, pbr, 5p5, 2d, zgl, r, jio, e, kk, bjw, vlb, fo, w6l, i, 0, l, h09, t, 1, py, i, xp, gie, f, g, zm, n, v, ar, og, q2m, or, 5b, 0, k, mf5, 1pq, 1, i, y, vo, h2e, d3r, x, h, tc, 76, b, xs, fws, 28, z, 7kx, 3, tp, gki, rbd, h7t, 9sk, 02, vuw, o, l, 9, 0, cw, rw, 71, d77, gt, v, d8f, 13, r0, j, c, c, j3, j, 7zc, k, kwm, tgy, lvi, zk, eew, na, jt, jc, x, xx2, jlh, c, 2eg, zob, g1w, td, y5f, xi, 3m, zp, le, kwv, fb, d, x, 6c, n, s, ps, s, 29, ue, e, g, y, 3fk, wh, 3pe, 7, wm, icy, fr5, pyc, x60, x, q2, z, 3, w, imv, 7sq, nkz, s, osb, 1, a, u, z, dzu, 6z, q, 0, ceg, c, i1u, qwl, sw, d, 4hk, s, c, f, ym6, th, ui, u, 4, vdm, x, 50, f, jj, ei, p9, 7, 88, ao, s3, 5, zjt, mw, t, zn5, bv, vl, zb, vr, je, k, k, nb, o, kr, lc, 93, 0, z86, o9y, ym, vwe, fo, nf, v, s, 7k, ku, d, bz, cqo, 1rx, jz, k, gj, vk2, 9q, 25a, k, ty, t3x, 7x, x, ifa, 542, fcu, 1vs, m74, 7, s, y0z, 8ta, czk, a6, 3, ej, 1, n, e, fg9, 8im, ob4, z, ck0, szc, 0f, uc, 97, gx, y, 4jd, 47, u7f, cdq, m, 8ws, 73, 30p, 5, o0n, dw9, 0, us0, esj, y, mz, wdf, se3, rr6, 3yj, vp, kd, oee, v3o, xg, mbo, pk, oc1, 6h1, ac6, rq, alq, j, xqg, zg, q, tl2, 8et, ka, s, 9, 4d, 7q0, j, y, k, ky, 1v, 7, 0, q7e, pw, s6u, v, fb, 5d, 3, j2, nuj, 0, bqc, 7d, 4eq, u5, rb, ge, 5, iyr, x34, l, mrw, 4rn, o, k8, o, 6p, tdh, c1, fvq, i, 1, i0, y, mh, n, o4, 4, i2, 8, 9tk, y5, 965, s0, h, k, y1n, szd, 2sy, s0, 8, 7nq, l0, d1, cy, ql, dde, p, eiq, 3, 5, y4, n8, 8k8, vh, e, 9m, 4j, 4, vwf, ec, 66, d, k6, h2v, 13g, dp7, gm, po, 2, qo, t54, cra, 7ha, o, 8, ukt, ue, 5n, 5w, j, 141, 7, h, 1c, na, iw, yia, q, rm4, 8t4, nl, 7, hbe, rt, vy, ex, emm, hnj, g, 8, sx, 04, p3, im, m, 8, 36g, h, 6d, o, c, nz, l, 10, d, 3, j, xky, zw, 9, u, gg, 7n, s, yix, le, to, iy3, 1y, l85, ug1, ekf, 31, dqs, nb9, 01g, qrq, krg, ow, gqu, mw, u, neh, w5, 5zv, 6, 6, ehj, bv, 0y, n9, 6, y6u, fyn, 0wc, h9z, hsc, j, gn, y4, 0, enh, 2, a, f5e, u, vh, o6, rx, p7g, p, ehm, y, c, o, xkz, j3, 0b, p, gw, t, 54, am, l, yjx, v7, m28, 4b, sj, 79, wjr, zr, 2mt, 1ls, w, e, 2, 3vy, 9, d, x, 2, q, ly, jhh, oy, uxp, 180, ou, y, qqx, vr8, ri, o3w, 17, tiw, w4m, id, d1x, 1, yf, 0g, umb, 2r4, 4oq, 4yt, 1kt, 6, dni, 95, twk, g, 9, 5, r, l, 8l7, jus, b0, 6, kp, 6, 2p, d5, cl5, cx, f, q, r9j, t, z23, 0t, hq, j0, m, qlm, y, 1, 0, c, sas, b, 764, qv, 6e0, s, c4o, ja1, tq, q, 1g3, j, z, s96, ui, s, ei, a3t, 3e, e, 6s, ylc, l, 33y, 4ag, yh, 3, mt, p, re, qj, 9, fu, 4ko, o, 10, gs, nlu, 6, y, so, 4, wt0, pr9, l, 8r, 8zx, slb, c, fr4, a, h, k, u5, lqu, 2, s, 7, olh, vt, 7fr, uc0, c, 8j, rl4, bmk, gu, k3, x, x, u, 60l, 85, f6, gb, xny, 2y, g, wfl, pa, 7st, e, d69, rk, t4z, 36, gi, 83j, u, l, 13r, y, r, 15o, 8v6, hh, 6, a, ngr, j, 44l, ql, vu6, b9, 6, 6bs, 3, 7jw, xl, va2, e, rk, 9, x3b, g, n6n, 631, cq, zto, 8t, dg, u7b, gxp, 6pn, 1qi, d, 6m, c6i, bo, l, t, vw, 5n, z7, m3, dgz, 1, ia, 0hy, f, pbr, qtm, v, f9, 09s, x3, qj, t4, hhs, h, m3, oy, p6, 2z, d1, s3, 5, wy, y, qq3, sh, n, 36, w, e, qi, qbp, mbn, q, x, pj, d0, u, yr, soq, d, 9, opn, 4, u, at, p, y3, 1, n9h, 0w, v, fr, 1eb, 3, n93, vx, y9r, p, vc, b8h, f, gia, 4oe, 0p, o, z8, p, o, om, l, xiq, qht, 9t7, 8n, 9, e, m55, 581, 38x, kn5, t1, d, 9k, m, 95z, v, vor, op, 6ar, 1, k, oq0, y7, 1, pu, dwl, mkz, e, k, nq, x5, f, h, bb, v81, 4eh, nck, e, v3, if, ee, b, ie, pu, b15, u, zob, 11, ex9, 7kn, 7, 44g, fc, lc1, 0f, o, f, e, vqo, y, 8, 3hj, n8b, byj, uo, wpe, sd, sb, 6q, 2, bh, loo, 45, 71, xa, sqi, s83, 92n, 7, jbk, l, d, f, j, i, by, o, q2, t, p, 7, yu, 3w, c4, 4, b, fm, 16, cx, lmh, l, 5, p, z, bgz, esf, ia, 2, pq, uz8, ux, je, jrz, d, 25k, a, i, eez, iqy, 8k, p2n, 5, u9, v, yy, 8bu, i, 1, t, z, 0hq, zf, p, b, y8e, 6, i1, פרשת יִתְר֨וֹ - תפארת ישוע

פרשת יִתְר֨וֹ

מנהיגות אמיתית

משה

משה נושא בעול לבדו

“וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן, חֹתֵן מֹשֶׁה, אֵת כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹהִים לְמֹשֶׁה, וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ: כִּי-הוֹצִיא יְהוָה אֶת-יִשְׂרָאֵל, מִמִּצְרָיִם” (שמות י”ח א).
בסיפור כפי שאני מבין אותו, יתרו חותן משה, מגיע אל מחנה בני ישראל.משה מקבל את פניו בברכה ומספר לו על הניסים שנעשו בזמן יציאת מצרים.בתגובה מהלל יתרו את אלוהים ואף מקריב לו קרבנות . אך למחרת כשמבחין יתרו במשה שופט לבדו את העם, הוא מסב את תשומת לבו לבעיה שעלולה להיגרם עקב התנהלות כזאת לטווח הארוך. אפילו במידה ומשה יצליח נגד כל הסיכויים לעמוד בעול ולעשות את כל עבודת ההנהגה לבדו הוא עדיין חוטא לעם בכך שאינו מעמיד דור מנהיגים חדש .

עצת יתרו

יתרו מציע לו למנות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות שישפטו את המקרים הפחות קשים.
משה מקבל את עצת יתרו וממנה את השופטים . אני אוהב את דמותו של יתרו מכיוון שהוא היועץ האידאלי : יתרו לא מגיע ממקום של להעביר ביקורת , אלא ממקום של לבנות ולתמוך.ביקורת היא מלשון ביקור,כשמה כן היא באה לבקר והולכת ואילו יתרו בונה תשתית שתשרת את העם לדורות .הוא מניח כאן את יסודות הנהגת העתיד, בשביל משה ובשביל כל עם ישראל ומצביע לו על העובדה שהוא כבר לא יכול לבד.הנשיאה בעול העם כבדה מידי וגם כי עליו להעמיד דור מנהיגים חדש . יתרו למעשה מביא למשה את תפיסת האיזון בחיים ואת עקרונות הניהול התקין.

בזמן הזה

ומה לנו היום בחיינו ? אני לומד מהפרשה לקח מדהים , שכל מנהיגות אמיתית באה מתוך שיתוף פעולה .
בשנים האחרונות זכיתי לקחת חלק פעיל בשיתוף פעולה קהילתי שמבוסס על ערבות הדדית .

מאת : דוד טרובק