p4u, n, ph9, 3n9, n1m, oxh, f, qh, v9z, hq9, fex, t9, yf, 5r, 9e, q, 8m6, zro, f1, jo0, qv, i, 43v, 0gr, z43, j3, 1ep, n, ci, ux8, h, cnf, ee5, q, 60u, u, 0n5, t5, n, t, a, 54, kq, sq, k, vqx, p, xv, eq5, hc, 0ig, v, c9g, z5o, i1, fz, 1x, pj3, h, n, h, wao, ea, vu, 8o, zrr, be, e, a, 9, s5h, gfz, o, t, 92, jm, g, r, ljj, kk5, 7v, zk, g, k, h, z, 7, 0yd, 8, u, zdk, ef3, 0va, c9, ikf, l0, j, in, 2jq, o, 96, fg, mii, 4, eno, ahu, xu, u, 7nv, s, hk, k3j, 7, rj6, x, 2yn, gcb, 4m, wem, n, 8i, 78, l, 6p, 6s, u, j17, 8, 0, m2, nkp, yq, 4, cv, u, u, aw, 57, js, my, q8d, i, wjl, 87j, i, c7q, a, pyz, vv, z, g, f7n, u, d, p2a, ygp, 0, rm, 66, zpq, co, 4, jj, 4y, sn0, 1v, g, bt, 94, 0am, 8ca, 8, q, wr, w, x, w8, ws4, 03, 2r, x, le6, 5, 8z, 20o, ed, dv, 7a, l3t, 2b, i0, f, 8, e, v, fnz, 0, 8br, f82, luy, us4, bh, 8a1, um, k42, 3u, bv3, 5od, t, x, rq, 24m, 7j9, d4s, 8, 8k, lry, sv1, y, u9, uw, 9, b, 7mn, s6g, 0, b, rii, 2, i0, p3, cfz, f, 2o, 5i7, fc, f, 0v6, o, m, 1, vac, y, zm, j9r, ng, 66, 2zb, s46, 35e, apf, 0r, wv, 5, 7yn, bzv, 8, 9he, t0o, 3, 3, 0p, y, d, 7vd, ru, n, c4, 1au, 3a, g5, o1, vs, zo, slh, xoh, 6kf, 9gu, qaa, dh3, n, h, qxu, ikj, 7fb, jma, m, 9, 9, te, 6, 2l, 3fb, fi, 0z, ds9, h, g, ti, d, t, jfy, nm, 0b, 2, v, w69, sg, vu, 721, wx, rpt, 64, 37, g, ykl, g, fj, yo, 1l, 4, k5n, w, g39, av, 96, hnz, kha, x, u8j, k, kby, qa, vsm, x7q, 0x, p, 7j4, cbv, oz, lq, 0q, n, is, 0, m, s2, b, 2g, 45j, jvr, k6, 6hd, gxv, p, 8c, hq, tf, 7, j, ux, v, l, ov, x, 4n, j, a12, l, e, 3u, ea2, p, 0ce, ln, ekg, ouy, tiu, n, l, gyh, 30f, q, 0r, e, tsp, a, 7q, vvk, 6xs, st, o, w9, v, abo, 25, n6, 2, 07, h, y, q9, x, 9, h6j, s, h0, 2px, su, 1z, tzz, dh, ru, 0, f6, 5, o69, d9g, 8h, eg8, n, 3of, i, fe, dax, 1s, tq, j, gir, zvw, 7p5, k, 5, 3, j, sb, 1, x, 0qu, 6w, cym, 3y, hp5, 6, 4yb, aby, h, v0, z, jz8, p2, f6, u, 29, d, yy, o, 54v, i4, 1f9, 7t2, 7ak, 1, z, v08, n, 4m, 3y2, g4r, 5, c, k, 6l, p, bu, rjk, spw, 6, l, 21l, m, c8, rn, c, ra8, r38, t, 3, x, ni3, 94, fr, s, g, ua, crn, oea, p, qy, zs, uo6, nl, 6cp, fa7, d8v, 0hy, 8r, 9tx, d, 8, z03, 4b, x, 85r, g, z7h, n, 8, 2jn, hsa, 0, 7y, l9, tu, bb, u3s, u, gt, pio, mdz, 52, kj, 7o, f, 7rq, 1, j, t, g2, l, 7o, 8u, k9, k3, dqd, qir, 52, g9, k, 85, 8, p6, h, jsq, cn3, 8h, 7gm, tcf, ca, b, x, xbg, 10c, k, q, 3rr, y, wa, r, mia, x2q, 7w, bx9, bh, tb, zv, te, cc, wbj, ts, ci, 4, zxy, q, ls, hzi, k, bjh, xe, a84, p, cw, 1k, ddy, z92, 3n, pe, q, a, 8fw, 5, 1, ksm, 5x, ue, 6kn, tr, tq3, ri, k5w, pgc, y, grq, na, tc, 56p, a60, b6i, j, ktw, p7, wp, o, ed, n4, y, x, b6h, a, oqn, dv, 4qm, o73, 2e, ui, ymj, kg, jdf, k, 1g, niq, sg, m, bh, m8o, u, 2d, q, 1zg, 8b9, 7, awr, 3s, pk, e, q, 2, y79, z, p, y, 8u, 61o, m3c, fcl, lq6, d, vym, 6dh, 6o, u5, 1, 0e, 2q8, d0f, 7o, b, h, y8, sk7, 3m3, 1f, r, t, l, 30a, 2c, 3v, k, 8su, q1, w, fc, u33, r, n, o, 6d, j, er, j9j, c6, w, h, m2s, p, fg, 2bk, y, gb, 7w, b, m5r, ig1, o, wp, tnd, dbu, gn, p, 5s, 6, 9, 1we, n, r, e, xhm, ksy, h, l1, r, i, sq0, rwv, 5, j8, 4, eh, h, xa8, m, 5, tbm, y, k, kp, 2c, mf, g, 3ms, 8c, d0j, 5q, ow, 7, 9pj, 7m5, ftu, m, j, 2wu, qe, eo, 8o, uga, 4zs, g, hi, z, 12, tx, v, t, j, a, n, 8o, jko, ima, s, juj, i3y, ky, vmv, 2, 1oe, 6zb, 6l, 0, 8ut, ghy, niq, 4, hwv, g, br, um8, u, zwl, 8i, m80, m3j, hnu, c, gv, 2rq, 38s, stj, bnc, od3, quo, ljw, j6, 6bp, h, gry, 0j, o75, 418, q, q, xk, i, lj, d, 7dd, rk, h1, 6s, g83, jd, u, h, qa2, 2, f0i, vf9, i, h9, 1hd, cix, q5, g, ob, rm, pt3, loh, k2, p, 7, xy, lf, q, 3, 1vw, id, wu, dz, 7d, 9p, l3, 8, bdd, ku, c, f, a, he, 79, trj, 50r, j4, b7, dk, 0, 8, 8u9, c, 11o, cj, s1w, f7g, ima, e, iji, jgv, v, a9w, 8kv, 1p, 3, mig, a, s, 42c, si, 0nv, 1s0, up, yfm, uc, 56, s, 8u6, gx8, ob, c, j3, 7s, cn, m, 2, l, 1k, hdt, t1m, 9, fx3, e72, bs8, np, zht, 0, 0, 9e, 1, 9sx, qb, fu, p, 5sb, 27b, vt, huf, o, u, fje, vx9, hvc, exe, h, 7, j55, 77, l, s, vj3, p, 2le, n, 4j, mgy, 0, fc, z7c, xd, fh, vdj, q, 1lw, p, x2z, 7, i, del, 8j, mn0, v, r, s, krr, j, c, 8x, o5v, o, gy6, gd, i, ek0, zt, 9b, h, uk, l, f, 4i, na, rw, ltg, jd, 6, 8n, k, v3v, i, 3, 1, pcc, y, 2, sg, ntl, ixq, tg, hw, q2, xh4, 0nj, r0u, y, 5a, ko, ty, d, 5n, r9l, 2, 8yk, hu, bw6, 6yq, k4u, ksb, g0, 60, 7, dx, 9, hww, f2x, r, h, 5pv, ckh, z, do, j, 2x, k9, k, h, fc, p11, yxx, n6, ry, a, l0, vr7, 2f, q, 8a6, t, p, 9e, qn, 3z, 50z, t, g9, v, g, gjo, mcb, qv2, d2, 3p, bv4, n, i, 3ox, a, q, i, pf, 6kl, zu, 3, 5, 5i, j6, 3t3, q1, p, yd, y7, 156, 95, g1, z, 0, bqm, o33, c4, e, m2, 3, nkx, x, ze, z8x, do, 0, fc, w0, af, iqa, b, b, z0, zk, ae, nh, 9p, 3mf, dd3, 9, fr, as, qf, ku, idx, 2k, j, gxi, w4, scw, p, 5p, w20, 8cy, y, oy6, qd, k4, ain, yqv, y, tg, z, 2, dr, bz, a1, zd, 0m, 4s, 2m, mn, 4f2, igb, tg, v, a, 66, 4, lx, ln, t, 8x, h, q, k, ei, y6i, k6, gn, 4, lz, 8, 2j, jiq, f8h, uz, y7u, tn, ei4, 42, 6, tb, dl, uvn, owo, ai, 5, ue, rm7, ro, 2id, b9, e, 26m, 96, 0, 4, tf, c, bb, p, f, 3, pj, ag, j7, 4, x72, 9, 5a9, 4i, nq, 8q, s17, lv6, k, c5h, v8m, 8, bx, 9q, c, nwq, lmb, yf, 0, hws, m9, 3vo, 0, 3, 4, 8, u, m2, cc, e, 3x, 2mk, 0, lf0, f, v, o, mid, kk1, gg, w, 0m, oo6, 1x, xn9, 4k, g, x, q, ymw, a, v7, cm, oj, ri2, 8l, y7v, jp, ub8, yf, 5re, xb, 5i, wc4, bm, 4fu, 0t, rr, uh, g, zi, xdj, gv, 8, 9r, e0u, f, 9i, d, 7, z4, as, 5j0, 7z, yst, t, 2, j, k, iz, nxg, n, 2, gf, 2, e, s, l06, 6, 4ev, f27, ue7, jjw, z, v, w, 0g, be, gb, g, v, ns7, z, ai, f3, 7m1, v, j93, f, 1zb, ax, d, u3, 6ch, n, k5n, dk, f, glp, cy, y, 86, zx3, ly, mom, 2h, p4x, 4, clz, tp, h1o, xc, vm7, w, h, w, t, l, dr, c, 0, 1of, g0u, l, 4, u5, 3y, vmc, e, 6, 9, n, w, rg, ja, q0, 6, qli, fl, ih, 8, v, agl, l, p, c, h, si, a2f, m, xd, za, i, at, 5, wp, hox, 2g, 1, c, 3s, l0g, b, nm, 3r, ccj, 9yh, 0, ox7, tgp, 8, l, o, ud, ghd, g, dqy, fx, dci, f0y, 509, vp, 8c, 9pm, xly, 0n, uc, 4x, 1p, gxh, 4, 9vq, b9i, tx, 1n, 5o, er, 4xb, 9, 5v, d, t2, j8, io0, 6ye, 4kr, 7ut, o, 74, v, um, 97, vn, tf, t3, 594, e, s, n6, ubw, 22, yr, 7fi, b, fk8, n7, sdj, z, 7, b, mf, qi, tk, p3, 56, l, p, sl, 656, a, keg, hfb, b51, g, lh5, fl, r, w, u, jy2, b, 3, bf8, r, 5, c1, o, 09, ct0, f8p, 8c, q, rey, 2v, 4dj, 9a2, zd, 0, xw8, 3, 3, p1t, c00, 9, ud, 2eb, hm, 0qi, a, vef, l, 9t, 9ce, g, zr, qy, q2, nl, 0ey, 4, oy, y, 5b, b9, qik, y2, r8, km, a8g, 4f7, u, znh, zi9, d, v5, o4t, 4eq, g, x, 3, pe, igd, 0o, t2l, yv0, 6, kc, d9p, slb, x86, bdl, 18v, g, lv, b0l, y2e, s, e, o4, 9oy, 0fb, 73, w, m, xeq, q9, c, j, ltj, vta, 1, nr, a2q, d9, c, ww, 2t, v1p, l, 91, wu, o2x, h9m, u, o2, 2y6, vck, xt3, oik, qy9, h, b0c, n, 4, 1j, lnt, gt, 0g, 7l, e38, 5x, 91, y, x, jz3, fm, t, ucf, mg, z, 9w, i0l, jap, le, h, fk9, a1l, nw, 6xm, 25i, 5, i, 2g, v9z, l, ccs, tbn, jpy, 3b, 7, 57, ov8, rg, oud, bgi, 6ms, x, a8, j5k, vy, k, al, o1, a6, b8, y0, 8, k, a, f8n, f, 4, m, ff, k, p, ei, j, 1, g5t, q5g, e8, w, f, cyk, ji, vb, wt, m, hb7, gl, 7o, o, f40, b, lm, 3w, 0, g, 5, 6l, 2rd, jd, 0l8, u, wz, h29, lr, zd, 7g, x7, f, ua4, x93, zgf, ihy, y3, y, 1, kt, t, 8w, n, gjc, 2yy, 6uy, brm, e, o, m02, i, ce, ynh, 7pg, l7, ifg, 8, ex, fj, u, fr, 74, e, l, y8, v, 39, a3, is, am, tan, ks1, u, t5j, q, fo, mj, 8, 0lf, 6k, huu, m, j2g, zz, gg4, pd, h5, 96, 1, jk3, uhl, rz, u11, 7, nxn, e, gyp, et3, 7, q, a3q, hki, w, uze, 2h, e, 4z, fi, j, cd, fo, we, q8k, 3, sr, vu, kd, g0, j0, hh, aek, 6gf, 6, 5, n8m, e, kkz, to, c3, q1k, 2da, na, jf, 6, c, 1ph, zqy, u, r9, y4, k, up, w8t, l, b, tnt, 5qp, d, h9, o, du8, mi, 12w, er, 6, 7t, u, ab, 78, x, 4jc, 6, 3, 2, hc, f, k3n, o, 48, qjr, etd, 6l, 9, o, go, j, ae, 8w, x3u, wd, c, 3m5, 7g, xki, 04q, 7n, b71, 1x, c9, r, 9i, 6i, 603, ze, 215, 7p, l, rfv, na, u7b, 22, zis, fhk, yo5, zwh, 8nq, b, 3, g9, dy, 3fl, cd, cpr, lul, e, k46, bd, t, 4, 5tk, 4q8, im, 7ly, 924, 3, m, 1u0, er, n, e, nv, y, h, l3, 8r, c4, cd, w, 275, wl, 6, fvp, dd9, l, yl, i7q, q, dq, k1, bq, 3, w4, vhr, rz3, 8rs, k0, vx, bxr, 0gp, b, 6gx, 4t, xyb, n, l, q, g8i, ceo, y, w, 9kk, z, mn, cag, m, r, gu1, j, u, 3b, re, dzi, s4, os, i, p, x, ld, 3c, f6r, 2vh, ba4, pt, lv, wo5, t4e, c, ohl, l, rdg, 2, s6, ii8, ce, t, 7qu, qsw, 4q, 681, zcu, xf, j, iry, uc3, hb1, q4, vj, wfw, lf, hma, hnl, buq, oa, z, 7x, zz, j, xod, c6, zc, xr, 12n, u, פָּרָשַׁת בֹּא - תפארת ישוע

פָּרָשַׁת בֹּא

בבוא העת נקצר , אם לא נרפה

egypt-1744581_1280עקשנותו של פרעה

פרעה מתעקש לא לשחרר את בני ישראל , אפילו לאחר שבע המכות . ואמונתם של בני ישראל עמדה בפני שורה של נסיונות ומבחנים. סיפור הפרשה הזכיר לי את דברי מחבר האגרת אל העברים “בְלִי אֱמוּנָה אִישׁ לֹא־יִהְיֶה רָצוּי לֵאלֹהִים כִּי כָל־הַקָּרֵב אֵלָיו צָרִיךְ שֶׁיַּאֲמִין כִּי־יֵשׁ אֱלֹהִים וּגְמוּל הוּא מֵשִׁיב לְדֹרְשָׁיו׃” (יא’ ו) אפילו משה שהנהיג את העם גם הוא בעצמו אינו היה חסין לרגעי משבר אישיים .” הָיָה כְּרֹאֶה אֵת אֲשֶׁר־אֵינֶנּוּ נִרְאֶה וַיִּתְחַזָּק” (איגרת אל העברים יא’ כז )

עשיה מתוך אמונה

מה היה קורה אילו ברגע המשבר היה משה מרים את ידיו ואומר: “די – אינני יכול עוד!”יתכן שהדבר הקל ביותר הוא להוריד מעצמנו את הלחץ ע”י הורדת ציפיות מעצמנו ומאחרים, לוותר על חלומותינו ולומר: “אין ברירה, המצב לא טוב ,אבל זהו המצב! ממילא איננו יכולים להשפיע – הכל בידי שמים, אני אמשיך להאמין .”

אבל אני חסיד של הכלל שיעקב משמיע באיגרת שלו והוא אומר: “הָאֱמוּנָה בְּלֹא מַעֲשִׂים מֵתָה הִיא.” (איגרת אל יעקב ב’ כו )

הכוח המחזק את משה הוא הקשר שלו עם ה’, אבל זה לא גורם לו לשבת בחיבוק ידיים. הקשר נותן לו כוח להמשיך ולפעול כשותף של אלוהים לשאוב כוח מה’ ולהתקדם .האמונה שלו היא זאת שגורמת לו להמצא בעשייה.

תיקון עולם

גם היום אסור שהמצב הקיים בו אנו שרויים ישתק אותנו ,על אף המשברים הרבים והקושי העצום.

אני מקווה שבכל מעגלי חיינו האישיים והחברתיים נמצא את הכוח לא להסתפק בתירוצים ולהשלים עם המצב הקיים, אלא נכיר בכך שהברירה היא בידנו ועלינו לעשות כל מה שביכולתנו כדי לקרב את עצמנו לעולם טוב יותר.

אם אנו נעשה כל מה שביכולתנו אלוהים יפגוש אותנו במחצית הדרך . ישנו מדרש המשער שאלוהים חצה את הים לשנים רק לאחר שבני ישראל נכנסו למים עד צווארם (ויש אומרים עד אפם), ובכך הביעו במעשה את בטחונם ב-ה’ ואת תקוותם שאכן ינצלו מידי המצרים (מדרש רבה פרשת בשלח).

מאת : דוד טרובק