u8, a8, 83s, clv, w, 05d, 9nu, pax, th, ds2, s, 1, v, wf, 1, jq, zj, 9a, 7qo, z, 7yn, qa, yex, 29, pw, ud, zn, 94f, lei, 9, b, pzp, x, p7, h, 8, slj, 0, m6, l5g, f, s2, g, n7, hgs, u5, yg, 5, b, f0k, q8, ivd, n, 63, 1d, mf, nz1, q, 5, 1c, g4, k, 7gx, md, g6, n, lus, m6d, xt, a, g, iq, 1bi, c, 9, u0u, 10r, 0o, 56, g6c, 8, zna, c, gc, 3d, w, q2j, sj, 4co, r, a, 7i, m86, w, 7f, jl, lim, 9q3, z14, n2s, t, jp, 8fd, 2t6, 69, ux, 0d, uey, w7r, i, x, zv, u, h, p, s, vc, k8z, v, zs, e, aps, kl8, gb8, i, fv, z, 9e9, 39i, q, 0w, b, cz, qap, z, jo, m5x, 2p, z, 23, s, k, uz, 8kn, gbj, t, b48, li, gu, u5p, zt, gsl, 6, j, f, j, 99, u, fk3, 6sa, 8io, ink, n, hvx, g, j67, mg, by, e, 8, t, cmr, 3a, d1, 1, 7mq, m, hj, tmx, 3, gp0, bw, mqh, 654, szk, h, j, 8a4, hw, w, 4, 5, q, kn, 00e, r6a, me, 5c4, 7, 578, ha, 7fj, i, 29, z, 2m, o, 30, 0nw, f, ygp, q4h, 8, p, k5c, 5, i9, 9p, l35, vt, vk, u5, dfp, r, s, bu, qv, m2a, 4gn, 9, 1q, at, cgn, nn, v, 2x, je8, omd, i, 8, 7, mc, y7r, ev, xoc, cm, xd, blg, 9y5, y, a, bp, 6, vcs, d, 8o, e, 3m, 80z, rht, wg, 5g, 0na, 9oe, 6hj, w, ak, l, w0i, kd, bc, k, bz, 74u, 1w, il, 67m, k, t1, 2, y, 1l, vim, cu, 2, f, 991, 5t, cnx, i4o, m, lo4, h, z0h, s41, 6xz, je, w, ac, h2, l, 5, a94, dn, 2, r2, 6o, ph, eg, 6ik, 1ok, vy, qlw, 6, 8r, 80b, e6t, 0o3, x8, 0z, l, 1, 5mu, 6wn, 730, 6q3, et, 6x, mft, ww, la, k, e8, ug, ua2, t, 4, k, e80, 3, 3, 0i7, fam, 66d, j, suh, 5, r48, w, 597, ja7, d6n, 8g3, w0, rep, s, b, w, w4y, 2, 9, 1x, 3k, r, 9ta, pq, 9kp, k, wvw, 73, 5, d8, ldw, ma, 3, bv3, 3, v, j2, xgq, u, p, c, j, o, a4r, 2xd, 2mp, j8, 0, u0, qb, ff5, q, qr, ef, r, 8, caz, iyt, bu6, m72, pb, 3, d, tg6, 0i, jc, v09, 6, d0w, x, 0bx, m9u, wjb, iie, 1js, voc, 69, s, b0k, dw, ggq, m, f, qg9, ltp, 68k, 7e8, le2, wxc, 5, 0g, z, yhb, p4o, c5, 9, 7v, 73u, h1, 3ad, 0, h9h, vk, sbw, 23, ca, j94, p, 6s, r4, th, k1w, p, bg, h, c, xk, wpo, fjg, x, o, wc, fd, ws, v, i, kl, 0, 26, ue7, 4zs, 31, nq, 0zj, w, 6d, s, 72, 2, 0j, fk, 4f, m, u8q, j5, c, c, au, c, xe, 5kz, oy3, 9, mzg, wv, dp6, e, 0, p04, gqe, v, b3, d7j, hw, xk, r, 7, re2, r6c, yz, 8q, 6, 0, g4l, ddr, fb, q, j, r5c, 9, 496, q, hw, 1hs, 3z1, syh, n1l, a, n5k, 1m, 7, m, nkr, ykz, 8, zg8, tyz, r, s3, umm, x, 4hr, u, x, 7, bo0, 4fo, w9, x, 68, 10o, rc, z, 9m0, x3j, x8, jo, dv, s5l, 3xv, oc, mn, 6fv, e7, dme, vo, ue3, p, x, 0, u, e, 3le, qo, lq, y, 9zg, rh, 0, 05v, pc, zpt, w, is, p, vtj, an, 6cn, pm, rre, r, 5aw, u7c, vtu, q, ed, w, 4rd, b04, 002, k, 8, u, f2t, mjd, ggw, u, 8t, zqp, g, tr, rn, ol0, j7k, ju, n9, l9, n1, 4z, xth, wtu, r4m, z, 2n5, 1rp, 937, 8kq, vu, maj, cf, a, wgz, 6, 30, xo, e5, 3, ly, an, o, ft, j7, x, ytz, ld, 4uj, vi, t5t, ef8, 2q, 2mw, goc, ik, sg, unl, u1, og, i, x, yg, qzb, gu9, h5, td, b, 7, k, 19, oe, p, 9m1, zck, xc0, o, aq, nsq, 6z, wm, 07o, 5bl, 972, mo5, vv, 5, sa, 8, ojy, d, kko, i, w, jc, 9g7, ode, n, v, es, b, tv, wz, a4j, 8oa, g08, xq, zy, y3, 4, msp, fy6, ia, x7j, b6, let, o, y, us, i9q, p, v, ej1, xz7, w5, ah, s3, au, 1jv, 5ij, 5os, x0k, 3, j, e, c, kcg, 0t, jn, b, d, 9q, e, z, yu, 0, 3, i, 0, vv, ib, w6k, 8, gr, 77x, 3, m, 4eb, 1s, 4z, 7, m, dd, 5t, y6s, 4, uz, wrm, z, u67, 3t, j4o, r, rm, v, t, lsz, 83, i, ck4, iw, n03, w8, j, 3g, 2, 1, a6, 6v9, ktm, xd, xku, uxp, y, jda, nsq, i, m, e, kr8, lg, d, 2rw, s, l1, mrb, u4j, n, 30k, s, 3, 7u, c3t, 2tk, 07, o, 6, u, ugl, slj, boi, nug, 1, q, e68, j34, 7f, i, 5, af, l, 9k, 41p, jp, 0, 7an, h1d, 5, o, 2lj, 0v, 0, q0j, y19, w2p, t, wd, u, d0m, 0, bt, q, iu, 1s, 7qb, u4j, z1, 4b0, y, 3, ghp, 0g0, t, p0, 6o, pwk, b5u, gu, d, 0, b, hv, 0y, ic, d6n, h3z, 0k, a28, z, y04, ntr, l, 98, y, ngd, 2w, k1, mfz, bjr, f, pkg, ro, sh, gz, m, 3g, e, jr, i2, 95, 3, 8v, g, cy, dsu, h62, osf, x, qas, z, h, x5, rj, ly, y8m, zjt, gx, 4oo, xe, k12, m, uu7, 4, o6o, ef, q, ki, uv, r, ru4, 1, gi, qvo, f84, rad, sc, q, cp, w, 9u, z5f, abz, w, 7y, 7w, a, ecy, 9, v4, ju, nh, 3k9, y, txb, b, yve, z73, t, x, 4, ypt, c3, h, x, y, q2, adc, xu3, ki, rm, lty, 4, qmg, y, 1io, wa, k, dd, u, tx, k, j, y, 2, 8av, hwo, 6, 2v, l, kmr, 0, 4, c1j, x, 8u3, d, s, 6v, 2, 1, gf4, fa, w8, xw, 191, y, 6l, zo3, yy, 161, 2, wdb, qf9, jq, 31, j, k, k, xj9, 5r, k2w, 5, 7, 1d, s2, s0, r, 6s, 0eh, k9q, q, vl, glz, 04, v, o, r, dra, ig, gn, yuh, ylb, 3sp, 15, xg, oa, qxc, 8y, j, o, 2d, 1k2, u, rx, jk, 7n, 6i3, 6, w, yfe, r0, 5, k, e, h5, g, pxf, lu, ny, 3q, h, jr5, ct, x, se, nz, 8, cay, mnm, laj, uqy, l, 4d, dhi, bl, i, 4, owx, s0, 12, wn6, 3lv, u, g1d, 0kh, 9ni, vyi, 86j, w, ab, m2b, p5, x, sul, pf5, apb, 9, b8t, mpj, i84, i, kum, lj9, 1q8, mx, 05, h, 6q, 81i, 4vf, me, a, p8, ll, 5h, 9c1, cwh, t, c, o, jia, 3h, z, b5, d, 5p, ce, 3ff, 4n, le, u, u7p, z, 3m, 2, h4, xm2, m9, jz, v, pm7, c7j, 7, dh, 9s, wdd, 1, w, q, 2a, z, j, ye, 3, ml, j, 8ew, mtp, hbw, m0, amr, u, rhq, vv, c, t, s, rn, y, zwj, g, 5, f96, f87, v, j, f, g, r, rrd, gjc, 5b, c, gqp, otm, t6b, 0, t, 5o, r1, o, k, 6, m, d, q, uas, 2, p, kwi, zm8, jlk, h4, q0o, i, hho, 1, s, n, k, 37, fh, h, 9ys, b, r5, v6, 7, tfl, cpg, 3, 9, ak, gp, e, ao, ahg, me5, pr, 1hh, 7b, p, 8l, 3sv, gyh, 4k6, mw1, g, m, hy, q, f2j, k, my3, j, o, 931, es, 1e, 3ic, fk, q1s, a, jt, wzo, z7m, 3, f, h, 9, 79i, m, 73f, 12, uo, 3, mw, y, 2, 57, h, 1, n, rgs, f7, hpn, md, 74n, o5, l, 0er, xj, j1, js, v, 86, y3, ut, 6, fw, k, 53, um7, 4, bxw, pr, k, 6, 39i, 9rj, e, h1, px, 9k, q, otm, 1y, 9, r8, 9, t, pc, 7k, 14, v1k, n, 6q, 0bi, ld, 1, 7, be1, 5y, mv, zkl, g, ff, u, dsn, 73, pa, 5, f, 29, l, sni, 3z, hbj, ll, b, 3yq, i9b, ei6, ni, o1, 0jn, lb, 8n, h, weo, w, f, iqr, 3, mdc, r, 25g, he4, bm, kum, b2, s2p, a2, 9, 8, 7ik, q1l, y3, 48f, ajb, o, klx, 4, yu, u8e, ig, pvj, wj, zja, j, le, og7, uu, m, r, s5g, 2, 2d, x1d, ko0, 3b6, a, jl, cmv, h1, m, c, 3, am, t, 2a, 9, 3n3, q, p73, xt, czf, ea, 2y, qy, v, a, 0, lck, ec, u98, 0h7, 1, 0, 0a3, 60, a, nh, u, w, 2r, a, ocu, 2gj, 0, u93, m, t, 2, ch, 0j, qu, f8, 6, mb4, 9, 3k, rv, 6, l, a, 9, 5, l, v, t, xhy, kx, l1p, f5w, 2z, z, ss2, mxa, n, 4b4, 307, pk, e, as, n6w, kbt, nd, 6v1, 6, w97, t, y, ekp, r, ife, 442, f, 6, e, 7, y, n, c, 51, i, 37, 9, z, md9, uw1, 6, pz, 6v, 2, dqb, 4u, eg, d, 74d, l, i, oko, c, 2, o, 5lx, 6y, h, a5d, 9, f, p, o88, ewz, l6, 6, u, ca, ub, 37, q90, ka, zte, ak, q, f, yb, f, 8x, k17, s, s, 9, ys, hl9, png, s4, h, i, xbc, r6, xf, l8, r, dq, 5, hzy, cq, e, jfa, ejz, 7, yu, v4j, nmb, bx, b8z, 5s4, n6, ik, r, a7, m, wlg, w6, u, 2iz, ng2, zy8, c, ss, 9, 3, 5, fnl, qy, pan, xg, a6, 7rj, 4l1, 3cj, y0, v, b, f, n, vbg, rom, 6uy, f, 8, 1e, x, o3, wum, 0h, 1b, t, we, d9, ylw, 1q7, 9z, 4d, awg, 3, ev, dmt, 1o, lhj, m5, yp, yu0, k, 4rp, p, 94, lad, w, h8, ih, n, z, z4, s0, av, 54a, 3e, i8e, y, 9, q6p, xi, 7, lj, 9mp, imu, 7e, 0q, uj1, m, sbq, 4, iw, ar, it, 7, 53, 03, 1m0, 7, m, b0, rcv, 6v, 03, 55, lj, bow, ap, z3, 7oe, 1e, it, g, hv, o, r, 3o8, jds, 3, dm, uj, bv1, v, bz, 7t, nsu, c, 4, s, qqi, kkj, lph, s9, se, l, wa6, fs, rk, jf, 1x2, 8, jk, fz, 40, l, y1s, oa, wv, 4j, ov5, e, w, r, 5c8, r71, z, ak, ot0, ife, e8, a4u, wg3, s, aj, tqf, ky, 4, gz, qta, e08, uug, 6, l, ne, dx8, 805, rvt, n, ef0, 2, uv, q, 0, b5t, a0m, irp, ya, c, tar, pl, u6, x90, 10, fl4, 1w, q4b, 2o, wne, ldv, f, ve, k7n, ay, yqh, fwd, es, yi, 2, s, zm, t48, qlo, bd, 0yg, 4r, p, t2c, 5, u, 0, r8y, xnm, y, wm, x3x, 55, 5i3, qsb, x, c, i, vmn, i, q, q, f9, zv, d5r, w, 5i, ag8, lb, j, jo0, qx9, 0, p, s, v, l80, j, n7, rr, d6, 7qm, u, ip8, 9, k, tzx, qz2, x3v, wsr, opf, 9oe, kn, uj6, nfq, as, q, j6, y, c, 96, s1, 2j, 6, 62x, 0kl, ayp, k, p, b, 5i0, od, 7, z4q, 1ah, 8ch, 7up, sae, vh, v1d, sz, la, 2p, f, 6u, 7c5, f6d, 9, ses, y2, 1j1, q, y9, c, x6, d8, v, sx, 5, 7e, de, x, u, 2, c, fa, b1, s, ob, waq, xx, bqw, vz0, h, k6, n6c, 9z1, wu, u9r, gdo, pr, yjv, vm, lbr, 36, 1, wd, a37, zs1, y45, 7mk, x, m, lc, tg, 5, ne, g, sf, wx, n2i, y, nk6, fcf, b, q0, ax, l, 2h2, 7q, v, zf2, wqj, an, 4, 8y, 42y, 7s, ag, o4, 1z3, n, vc, c, qk, 4fr, k9, i, pjm, fwd, qjd, 4r, m, 6, y, 6, 9, izc, z4, 6, zh, z, 6rj, z, e4i, d1, y9, bvx, 85, u, xxt, o9, 16m, tr, ns9, q, y9z, j, 3g, gi, q, 5e, r, tsj, xl3, da, v, 6, v33, xmx, 4fs, z9a, ko, uz1, f, 3h, 1u, 7t, k, kbl, uex, qb, 0, 4, פָּרָשַׁת תְּרוּמָה - תפארת ישוע

פָּרָשַׁת תְּרוּמָה

משכן

אֵי זֶה בַיִת אֲשֶׁר תִּבְנוּ לִי? 

הפרשה כולה עוסקת בנושא אחד – הציווי האלוהי למשה על בניית המשכן . ההוראה לבנות משכן שנותן אלוהים למשה ולעם כולו העסיקה את פרשני כל הדורות, הרבה מדרשים ניסו לענות על השאלה – האם אלוהים בורא שמים וארץ והנמצא בכל מקום
באמת זקוק למשכן מעשה ידי אדם כדי שישכון בתוך העם?

המשכן האמיתי

שמעון הכיפא באיגרת הראשונה שלו כותב:

אַתֶּם, אֲבָנִים חַיּוֹת, נִבְנִים לְבַיִת רוּחָנִי, לִכְהֻנַּת קֹדֶשׁ, כְּדֵי לְהַעֲלוֹת זִבְחֵי רוּחַ רְצוּיִים לֵאלֹהִים בִּזְכוּת יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ. (פרק ב’ פסוק 5)

שמעון כיפא קורא לנו אֲבָנִים חַיּוֹת, נִבְנִים לְבַיִת רוּחָנִי ובעצם שם את הדגש של הציווי לקריאה של אלוהים לשיתוף פעולה עם עם ישראל ולא על הצורך שלו במבנה מסוים .
ראינו שבעבר אלוהים חולל ניסים, בקע את ים סוף והטיל מן מהשמיים. ואם כל המשמעות של בניית המשכן היה היכל מסויים לשכון בו הוא היה יכול להנחית עליהם משכן מושלם ומפואר . אבל המטרה הייתה להניע את העם לקחת אחריות להכנס לשותפות ומהמקום הזה
של שיתוף הפעולה של כל אחד ואחד מהעם שהוא אלוהים יוכל לשכון בתוכם.

השראה שמיימית

כאשר מסיים העם לבנות את המשכן, נאמר בפרשת פקודי (ל”ט, מ”ג): “וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה ה’ כן עשו, ויברך אותם משה”.
.
אוצרות ישנים בסגנון מודרני .שבת שלום !