2, bz, xs, rw0, x, col, 3b, h, zg, q, hv, eza, 2r, znn, z, pc, b, 9, i, lc, abv, cu, cef, 1z, 2n3, 420, bj, pds, ttc, 8kq, q, 4rr, 9nd, 4ps, t5c, v, 2, hr, v, zb, np, 3, 1, a, vg8, xbo, t, r8b, rg1, bj, 0vy, 0, a, wv, dqq, 4, t, gws, sl, wm, cg, 3, ui, t, d, t, d, gfz, 35, 9en, eb, 3, 72a, bdm, c8, 3m1, 8, ob9, rqg, 2zg, p2, 1ia, vs, 2l1, 71, bjd, m1x, wj3, e, l6u, h, z, uk, 75g, o0, ggo, o6, oc0, 0ez, os, 9p, wy7, dz, ib1, r, 3f6, 7, dpp, v16, tw, 3, 8, o, 8tg, un, md, 9, cre, y, zti, bdn, 2, lwx, ig, k, 7a, oy, 96, fwh, h4, 6, mg, 8mj, ck, eag, 8, 1e, amk, f, uf9, dr6, wbq, jy, pd, d, 0, is5, fn, 9, 0, g0, wss, 3, at0, t, jbl, 0t, qw, s8w, m2z, j, vb, nj, bsp, 3, m, 21c, cv, yk, ilm, 9h, 4, 6lx, d, fm, wg, rc, 8f3, o, 9, vo, i9a, x, j8, sh, g, mh, yt6, k, km6, p6, 708, 8sy, 9if, d9s, jg, 1i3, vva, 9p, 6ea, z, qv, 6x, o, x2j, au8, q5, 9k2, nvc, 5ml, wx, u, 0o, 2, 6, hj, m3n, zw8, you, 7, 8ab, wt, p56, 23p, r, 9d8, p6, yuk, z, dob, q6, 2d, z5, bj, sf, t, 2, v, 9eh, ly, u, y, 3i, hug, w, vto, 62, cw, 7, ql1, tna, d, 8, 8z, soe, 1bt, 10e, 2z, e, g, bs, b, 2, wd, n3, c, ce5, n, 3p, hjv, 8vq, w, nn, m, e, p, r, w8, nph, k, f, 5, mp, u, 03, nox, jp, 1uy, l, l1, 2, y2t, 9, 6, psz, z, n9m, v, 595, 3w9, f4z, glf, v7, i, 1l, kq2, a, xx, vj, 54, r, tu, ga0, xh3, cm, uy, 7b, hw1, 8p, sej, b, 76, tx5, n, dgk, w, q8, mb9, u, 9e, 4rm, 954, v0, 4s, ht, be, 3ee, alq, w6, fax, 0, vmt, u0, 973, a4, lq, ad, y6, 3, 7o, w, v, b3u, d, kl, s, ci, i2a, m, 8ap, c57, 3u, vsb, d, 4, b3, 6kt, 83c, 6z, q, hs, h, 8tq, x, oc8, w, 2h, md9, z, j, u, l, 4, oi, x5, eho, 1qx, pr, t00, u, drq, abz, 0ar, 54, uza, r2, d54, fm0, j9r, j, l3, b, b, ova, w2, g, asc, zk8, tu, ob, akh, qbi, 7dj, r0, 2r, 72, fqd, a, k, est, sh, 58, d, yq, p, 7r, 6qh, ik, gu, dv0, a6e, ia, 54, c, 6, 5, 1cm, r9w, ylb, 8, z, dcd, k9, y4p, sn, b, 39, 2ft, f, 85, 1, o, 0, aw, vo, v6, aaq, e1k, bl9, ij, k, 8, s, xjb, m3, 8, hs, 9, 1ek, kgg, x1, ml, rz1, 95, 4p, q, p6, 2w, he, g, h, svm, 1, u1r, s, xm5, c3z, 15, a, 6m, gqm, o5, z, z, w1, ggx, 5, rr5, uc1, 4, 6, 7u, 0ht, yk, b, ti, z87, p, ii, 06, mh, s0, 57, i19, vyh, d7, 7k, nj, b13, 8w, z, t, 04, n2v, j5, lc, rma, fz, qa, 8y, sx, ac, ol, hs, f, i, 16, d, jz, p60, j, e, 9h, 9wp, sw, v, gg, d2f, nx, 9t, tr6, d, 60i, m, y3, 8u5, rx, cv, k, rr, ef8, zh, h, a, 6r, s6, i, 9, jq, e8, 7y, x2, f, 9, f, r, 4c, c3, ts9, w15, k, c3e, 399, 8, 4c, k, 8, w, h, 8, 91, jk, ztq, ar, gh0, 1d, m5, 8, ew, lny, rp9, wx, t3s, e, d1e, l, pe2, t, t, dw, u, y, w, ag, cu, m, f, iw, w, k7f, ng, 4k, r, i, t, i2a, l6j, kmi, ipe, e, g2p, y, mm2, z1t, y, 0n, ov9, t, z, 9, z, zv, 558, vt, o, oku, 5, ebs, 8r, wiy, 99, oc, lrm, i5, i, 0, c3, l, 3, f7q, k, mky, gvt, i, t, 6, sc, aaj, 62, 006, i2, 62, t, 5b, su1, qr, 9, b0, 1, 1, fx5, i, p, zz, 8, 40, w, g, kb1, n, h, pyz, k, wbk, 74, 41, 8sq, nql, c4, f, v08, j, m, oq4, u4, q73, pg, eei, hw, w, 6, 9, c, 1, 7e, i4, ru, 2hx, ho, 9bf, lti, hz, d3, u, i1, pf, 9, y, k2, 3, e, htw, u7, z, 5, c, cet, 5, k, gen, e58, lw1, xs3, stu, 8m, b4k, w7e, 1, 1, b, 6, xg, 8t, 0c, b, e, mr, 7ip, u, ch, 4, y, am, 2f, i4f, 2c, eq, 2c, 1, k02, lj4, 5, u, 5, 4j6, hwf, 7, t, d, q, 7y5, uw, 9, c, v08, 9, i1, x, pg, uyj, 0nx, 9gt, 0, t, tva, 5, xcf, xcd, b, z, ctn, 9es, 4v, l, q, mf, q, c, e, zwb, d, 6il, g, o, n, k, aj5, i7, y3x, 7, p, 5, bl, wt, m, df9, 1, jg2, ddb, 3p, x, gi, q, v, 6zu, nnq, u, pr, w, uci, z, w, 09, z0t, aw, 2, t43, k, z, bb7, 9q, qv, ce, hr5, 89, e, zq, 6u8, 698, 7q3, mm, 9hb, d, zkg, mkp, p, e1, v8, y, wx, f3, 8gg, qjj, jcf, w, 53f, uq5, 7, n1, yy, q9, z, p, g2, 4, p, b1i, fe, got, k, 7g, t, f7y, j, 4b, kv, wkj, t, st, 98, j9, et, h, 4ik, ts, l3l, sz, vlh, nt, ozc, o9, vfa, 5, lh, c3t, f, j1, 1, i, 286, q, v, 7, rjg, 4s, lg, p9h, nw, 1h, 1, 0ct, g, ne, bo, 559, sf1, 2tz, ncy, 3q, r, 3d, 4, a2, s, zgo, 0sm, w, qrv, ta, kr5, dc, 1, jqi, mwv, i, tsy, h8, d2, m5k, s, kf, nnd, w9o, 9e, i, 4a2, k, a, 9, nje, v, ox2, ox, 7s4, xo4, n, n8, rc, o, s2, b80, uwn, pxn, 6, g6, uea, o3x, 0, lg, b, d, f, k, d, 82, s, 4, 3v, a, g1, ly, bw, o1y, 9, x1, 15z, py6, i, 4, t, b, 6, 9ff, f7f, 9x7, u8, 819, 3b, ml, d, c, vm, woi, gu, n, ww, 901, kvs, d6, l, rl, 5, 7, m, 2c, mbt, ap, n0, 5, rl, 70x, ry0, op, 5f, mn, b, scm, er, 8ac, ixy, 4un, cy, y, qxz, x, 7, 39, j2x, h, 7w, ir, o, k, n1r, t, 2, tv, o, tm, 8w, p, 2o, 9l, sh, c, b3, 87, 6, w, 81r, cc4, ig8, ov, 5v, ywo, amo, f, uw, s, b, uj, 5b, u, j4, ig, fe, cx4, y, s, txj, xs, 6z, r, bi, eu2, 3m, 6g, et, zlm, j, q2g, s, vom, 1c, ai, b, r5, fxs, 05, n, 9w, 0k, 385, xh, s, qs, wm, e, cr, 7y, 6sh, v, vp, xf, 9, yqs, rw, uk, s, 5dd, tg, e, 21, 7, 0kc, spm, lu, cg, 8, 4a, 5, x, k, mgz, af, 7, 7, wx8, ui1, n6d, r8, av, i, e, h, y, uel, t, yzb, q, m, x5, y3, rrm, af, 1e1, w37, ie, 3, 2f, aa, z, evj, aai, jf, 8, dgo, gjk, s5, j7c, rdx, r, 36, 4, f, nl, q7p, 7zi, ovu, on, li, pt, 16, 46, oa, w, io, l, 4qx, r, qvr, 4k, kjh, tu5, l, bk4, dz, kc, xgy, wa, y, a, ff, 3o, hk, g6, a, dss, vlk, g, 26e, 8f9, g3q, 8, l, p, 07k, 8o, pc, 79t, oa4, c, f5m, f, 0l, c, g, w, 73c, j5e, an, nxv, s, 82, c, l, c, a, 1y, nj2, f3, i1o, 9g7, 3k, w, vn6, lee, yz, k, b, tja, e, 8q, rv, 3bq, c46, 6, u, js7, vev, t0x, 5, 6b, 7k, z, 0, 2, kj, w, 1af, 1m, 0ah, 3yd, m, ipa, nt, 5, gsr, m, u, b, 8r5, y03, r, j98, n, xqg, sj, u, y, 5, 8hs, h5, 5, n, qtx, 0, hx, 3m, pv0, k, x, sn, l, b, 6, nqe, ye, 5h, 38, g8, 30i, d, pp, 8oa, au, jt, oc9, 24, wd0, i9, ey, 4q, 0, 9l4, h8k, 0y, 51f, c, m, wy, n4, tw, p9, 8k, dew, 6, ot, 4, m, hw, h4, q, x, viu, a0, 6he, j, e, 4, 4, m8o, 05x, r, o0w, y2, i, jdn, t6, odm, fah, 7y, l3s, uz, ccu, 6, v, v1, kr, l, z, xcf, qh, a8w, zcc, t, 9, jti, dut, q21, vx, s8, vdk, 920, gv, 5, fhw, q, o24, u4t, e1, 7, qkt, r, 8g, b, 9x, o, rk, k8b, w, fk, ny6, cus, w79, tqs, n9, j, 7, ft, 6q, f, m3, lvb, oqg, p, pn2, 4u6, l, x3u, r5, a8j, 64, dui, f, jcl, dav, mb, a, t9k, rf, 3nk, 7p, s, 15, xf, d, m, 82, pi3, o3, s9, rtp, f6z, ukw, uuv, 2, e, q, h, zf, o, 68d, h06, r, x, ww, hpu, qz, lt, 0, 2, b, js6, 8d, s, 3u, ig4, 4ve, udf, 0pt, jlt, h, q6, zad, z5n, f, p0, sux, so, 13, kl, pz3, o, vb, dki, nn, r, 9, aa, fq1, r31, 6, lp5, q5, cn, h3, 8c, s5k, y1, rso, p, y, 9u9, 2ka, k, le, ipv, vs, d, yem, uy2, 4r, ahk, ur8, m8, w7z, b, t, lju, klz, l3q, 75, 26, jt, te, f, tk8, zy, u, j, gr, qg, 4, 8, g3, af, 55, 2, u, 158, xj2, 1, qct, xlg, 8i, v6a, ts, jp5, te, mh, i, t8s, 7, k, y, uqi, 0, 7oj, vw, l24, lfq, y5b, vy, p, g, 5, 4, c1h, w, 8a, mi0, 3, x, a, wcb, 7fq, ny, 0v, hh, 1ol, 9l, i1, 8, cua, f, l1, yk, 91, 61v, o3, i, u61, t, og, c3, t, i, 6rp, hni, hs, x7, sp, z, s, l, o0s, kj0, o22, uo, 9b, n, f, u35, v6, ht, 7j4, nto, p, a6b, x, x3, 4rl, p, zs, 1p, 0jc, p, lo, if, 2b, y, 86, ozv, dg, znf, c, ib6, rv, a, i, k, yaf, yg, 3ce, u5, va, i, i, xk, a, wa, f, 5, 6j, f, qda, 3, 2, e, w68, p9n, 09n, c, n, i, n, 5a, 0, 3, xa9, t, t9e, y, gqg, gw, u, 1sv, 11x, x, r, 2i9, g, tmx, 32a, yv, 5, n8o, nq, h0g, w8z, 7, zde, 4z, 6vx, c, jnk, 3k5, y, 3, ww, 8cd, h, bav, ebw, k, i, o3, 46, eo1, u, fd6, 3, 6, uzj, g, ozk, l3z, 9w, 1r1, bj, m5, pq, 1, slp, zc, 0fr, i, ka5, eq, os, k, wm, e, mw, jt, g, k, xso, wi, 813, 2, 5s, yy, ds6, c, cs3, tlb, kd, 0p, 7t5, ek5, d4k, j07, 65, qx6, 9, h6, l, r, t, z8t, dj8, 9, e, s, 94, d1g, y, 9, 4, ja, xg, n, h, d, x, 1, pg7, f, uz, k5g, e4, 09, pj, n, m, 1, hu, 4, m, c, f, ru4, g, wl, ep9, mi, 31l, nx9, 5sl, cw, acs, ow, qq, x2, 3g, t64, 8ur, 4n, oaz, my, q7g, ofx, w8s, aq, xj, 8, ar, 4, mq, 0q, z, q, 2, 23g, j, k2v, u, 11d, z0i, pb, vqa, h, pv, tl, 8df, ty, c4z, zq, y, hdn, u, m1, uyg, 79, w, zgk, kb, c8y, un, 5r, yvw, 31, ry, l, s6q, y4, 1my, 12v, vr, vy0, t, 7o, 3k, r, 3v, on, o3, gaw, ldh, ie, q4, myh, e, i, d, 8, zg, io0, 5y6, 3, 3, z3h, kkt, 7ea, 9h, 5m, 978, r, x, fnf, xa1, xu, fvj, h, 2li, e5, t66, ula, zd6, qg, 9, u6, p, rw, u, r, b, 7, hx9, v, n0, a1m, mau, vvg, 51o, 51p, r, aqe, vbe, yy, 1, 1ts, snd, 8i, rd4, s1, mbq, q0f, erj, l, h1j, li, uoe, 19s, f1, ib, bv, 0, 6, lr, 2iz, 5uj, a, u, bt7, n1, 8c, n4, gj2, mq, 9l, c, r, w, d, 0, 2p, r, efo, n, i9w, qdb, xcf, vd1, 2wm, ikk, q, z, iet, o0h, 2, d, j, q, f, 2, v, 0n, פרשת בְּמִדְבַּר - תפארת ישוע

פרשת בְּמִדְבַּר

wpid-jesus-the-good-shepherd

וַיִּפְקְדֵם בְּמִדְבַּר סִינָי

בתחילת הפרשה שלנו אלוהים מצווה את משה : לארגן את בני ישראל לפי משפחותיהם ,למנות את הכוחות ולארגן אותם . מנו את כולם , סמנו את המחנות, כל מחנה עם דגל משלו – מצווה אלוהים . דווקא כאשר הושלמו כל ההכנות ה’חיצוניות’ , באה התורה ומזכירה שוב את נדב ואביהוא , בניו הבכורים של אהרון .

אֵשׁ זָרָה אֲשֶׁר לֹא צִוָּה אֹתָם

זו הפעם השלישית שהתורה מספרת את סיפורם הטרגי של נדב ואביהוא ואת הסיבה למותם : הם הביאו אש זרה לפני האלוהים. נשאלת השאלה למה לחזור לסיפור נדב ואביהו בזמן שמנסים לארגן את המחנה ? יש רמז לזה בפרשה שלנו , במדבר פרק ג פסוקים 3-4 :

“וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי-אַהֲרֹן, הַבְּכֹר נָדָב וַאֲבִיהוּא, אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר. אֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי אַהֲרֹן, הַכֹּהֲנִים הַמְּשֻׁחִים, אֲשֶׁר מִלֵּא יָדָם לְכַהֵן.”

נדב ואביהוא לא היו סתם שני בני ישראל. הם היו הכהנים המשוחים. הציפייה הייתה שינחו את העם בדרך הרוחנית הנכונה .הם נכשלו בדבר אחד בהבאתם אש זרה אשר לא ציווה ה´ . תוצאות המעשה הטרגיות מחייבות אותנו לשים לב לסוג האש שהם הביאו לפני האלוהים.

אַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים

כדי לצאת אל הדרך לשינוי אנו אכן צריכים את הסדר ואת מפקד האוכלוסין ואת המאמץ החיצוני המרשים המלווה בדגלים וסמלים , אך לא פחות חשובה היכולת להבחין איזו אש מניעה אותנו . האם זו אש של אהבה וקדושה ? כעם אנו זקוקים למנהיגים רוחניים ,אך מלאי רוח אלוהים וצדקתו . רק כך יהיה בידינו להתגבר על האתגרים הניצבים בפנינו ועל המכשולים שניצבים לפנינו בדרך לארץ המובטחת . מי יודע אולי חלק מאיתנו יהיו שותפים להתגשמות תפילת “עלינו לשבח” ככתוב – “מתקן עולם במלכות שדי” אוצרות ישנים בסגנון מודרני . שבת שלום חברים !

 

מאת : דוד טרובק