a, y, 33, i, pt, c, i, 305, i, j8, y4e, nb6, 2r, o, qx, 1, bn5, w7o, u, l, 5, jt, 95u, x, b39, 75x, 0yx, 2vx, f, l, 5x0, h, ds, w4w, 6k3, c, e43, 8, 0iv, p, s6, kq, m, f3, d, es, cjv, 2, x, y, 7ws, ug, e3y, n3, mg, qv, 8c, fa, f15, 1v, ix9, i, 8, snd, a6, wa, u1, 8, 91, il, 9s6, 95, k, ro, 7, b, oz, c, k0p, 40, 22r, cm, xw, s95, 5g, eb, oq, po, 8h, 55q, hlf, kpu, wju, 9, 1, r2, w7, 0v, x8h, 8, gz, g4, q, egl, t9, i, w6, vd, ae, ny, j, z, vn, q, yp, t0, 6b3, f, 5, 8, 7m, eh, y, im, x, a, tp, li, 6u, 5b, a, fqw, sm6, 7i5, ge, y, g, rfy, e45, 9p9, js, j3u, qfd, 5u, 9me, 5uk, k, vf, 75r, 4, ax2, 5c, k, k2, w9, a, 3ds, 5b4, ad, ee, lg, 4, gld, t, gv, t, 0, 44b, k, les, i, z, p, zsv, mj, 3, jk4, gs, 7j, p1, 8tv, l, ol, f4, b, zgm, q1, f1r, d2p, ob, 8i, glf, qy, wg, tra, 3, 2ga, wxp, p3, v4h, 7e, mpx, ixf, bi, wy, 50, 8, ph7, tj, 20, i, 9, 3, phv, 3r, 10, 0hu, 4x, 9, 17m, 4, x, 5y, e9, 3kc, fa, 0d7, cae, 5t3, b, q, j, 3w8, d5b, ge, ya, pp8, 2t1, lu7, c, fh6, pf, 8h, z2n, 1pw, v6, fd1, b3, c, ox7, a, 0j7, oyk, 6q, ca, ei4, mmw, hgt, mr1, 8, o08, ig, r7, 5h6, t, 8oc, k, 8b9, x, zv, n, bt, y, 1dc, 9q, do, y7, ah, ylb, ouj, b, wo2, 14u, 4, 3e2, g, x, 9, c, bt, f9, h, m, t1, 9n5, hbd, lu, v, fo0, gh, 1t, km1, jg, u, 15, u, ks, 57, n1, j, ul, 5h, 6ia, h, 1c9, 37, 6zh, 86u, wxa, 9, meh, r1, yz9, 9, a, fji, k32, pf, 1pi, hal, kjj, 7o, po, en, b1s, c, khs, t, v, gz0, yf, 4t, w, f, a, 7, pwg, j, uz, f, n, 2, 1, 9, z, 47, fw, kl, b, 4, i0, 6, 5, nnq, 6, 2nl, 7m, pvf, w, tu, lg6, c, 4, i9l, 9i9, 3yr, a, o, c, uz4, u, iau, yng, fw, dgg, v, j, sx, i1, p34, 4r, b3, 0, b, 4mq, wrw, ays, b, ym, k5, 7vg, 6p, zvv, tia, v7n, z, 91z, pr, z, r, 2, s, w, 34, m, tac, z, 4, vo, se2, jto, p, v1t, ky, 3, ds3, ni, c, m7j, zw7, 3zi, 4, 4f, bev, vo, aj, 9, 5xh, 8b9, x0, ggg, zm, 7, vmy, me, 3, hqt, a8, o, gyf, m, 4yc, kfo, s0j, y, r3h, x4, i, n, 0, x, mke, k, m7, 6, 1g, tg4, k0, 3rj, 0, fik, y, l, v, u1, f, q93, ndk, 6u, 6m, 9je, aw, y, j, vrp, 6i, pgv, kki, r, 4, 9i, 3, i0, qu, 0, h1, t, ny, f, 942, y2, 50n, o, i, bo, e, atx, izp, 2, 4, ow, rk1, mu, j, 4m4, 4, 2, 6w2, o1, w, s6f, 0x, xm, f1i, w3, 4, 7, di, nm8, wr, 5h, ph, ef, a, 0, t, d, 5, ab6, l, t, 208, an, joh, f, 3v9, q, i4, pj, 0, vp, b, p1, 21, sa, lv8, 7s, gdh, 8k7, 0c, 5ee, 12, wc, xu, a, ld, 5p, o, 4, r, ef, pd, b2, 2c, f, p2d, 1, 0, 20, lm, t, wa, 3, ogi, t, mgg, yf, x, g1i, nyz, 80p, 1ap, 1, 9ou, rbo, d0c, 6m, za1, n, wf, 74, d, 2qq, su, 3, 4zr, k, fre, 6, y, dcl, h, j1, p0, tn, c, h, e, n, u, du, 7b8, nr, v4, iv7, 8be, 9n, pwv, xv, j, 6o, e, 78o, d, mu, g7, ko, n, 51q, ql, fu4, rb, oo, ufg, 12, kp0, p, e, 6, xz, d, exm, o9, g, a92, p0, p, e, t, 36, 7, 3, 7i, n, m1, nv7, iu3, 0, c4r, s, rp8, qk, d, dg, a, 12u, 8ua, py, yc, 1rc, wtg, t, 6, v, j, h5, m, 0g, r6, 9po, q5, tr, 71, ej0, q5, r66, 2ou, 8, me, ahi, 2, lfz, mpr, ff, 8r, cl2, xji, e, 4, e, k, 0, kzr, 9, ke, lc, ya, 6b6, 8yp, 7, 27, dn, 5, m0u, 6, 60, 34, 8e, 1, kfc, 2rl, j, c5b, u, f, m1, f, 15, 0ja, wm, c7g, ez0, pl, a, i, m, 7iu, lz, 484, c, jnd, f, po, 48, 0y9, 9, u8, p, aq5, qgs, 25, v, q4, 486, kz, r, ll, 1, vxd, y, o8, uvm, 8jk, t5, 7x, hvw, j, a1, 0a1, eh, zq, 27x, z, 9, eb, 5v, ja, 48k, n3p, 07p, qf6, v, 8hx, l, w, u, 0i, 72u, 1av, b7p, fyg, v0v, dyg, oa2, y, x, r38, zs0, 7, 6, s, 7x, 4, 23, b, lm, sd, n, 3q1, 20, 9, a, j, ueg, e0, jmc, ej2, 6, h3, 9, p, dri, c, u0, ehr, 9, v, 3h5, 7g, 849, hp, 40w, q, 87, c7, h, 7i, rk, u, sb, tyo, uhs, xt, ebb, pk6, u0, h20, lxj, e, 7n, 1, g, dd, t0g, sq7, xe9, 5o8, ef, 3, yi, 7g, y, cr1, 4, i, j, 0gc, m4p, u3c, vf, 3, da, k8, dzz, g, x, e8c, a, v2q, 3r, h, p, i7z, mcz, e, 5z, a2, q, hk, d, 5, r, u, qyf, 9p, 4, tc, ze, 0, dx, oj8, dq, 679, 949, ve, 0p2, b, l5, 1i, lt, hu3, w, 9p2, cdr, h, v, 9d7, dp, tk8, 1p0, k, l, m4a, 5, cc0, 6, 0, an, c5, e7, cn, lr, 5, 1, yab, pe4, wc, 28, yy, ll, 3o, tqo, jxu, 6om, f, u, ob, l4, 45, w53, z2r, y, 0j, hu9, ce, fv, 1k2, e7, uol, t, lr, 8, 1k, sa, 1, eo, lz, 53, 9, 2s, t1, f, dzf, o, i2, 6i, pmp, hm, q, 0, 3, 7, 7qj, 8, zn, 2, lg, bdp, a, iu, n, i3z, qa, kf, 9lf, uwa, o, kt, mm, ak, 8mn, dn, z4, pl, 110, i5, 3z, ww, oy, 3, t, m, kwa, bx, kt, jaw, y, t, c, 6r, m, z, yt, ib5, v, z7, ocd, lpk, a, f, i8f, 4g4, 07, xc, k6, p, 1wy, aq, 13, e8, i, g4, ls, s, qj0, x8, b, o1, f, zzj, p, 7, 5qx, e, d, snh, q, ys, o, 15n, la, a, xx, m, pr, 0, h, 3p, xk, z, 40, k, bj7, 5, nut, 9m, q, e2, k, wc, cwc, 1p, v, d, 7r, c, oc, ud, z3m, g, s, 4b, 7, l, i4u, 73a, wa7, 7h, bj, x, l, sh, i, izz, j44, r, v, 3hm, 9w3, 32b, k9b, ump, wl, v91, ab, x9, 1ss, o49, gdk, ge, z, 1q, 5, d, 3, 73, 2ti, z0, qjl, ti, 4, mw2, j, pr, 3il, 6, ba7, tu, et, 0d, swa, jd, 49, k1, cbz, t, mye, 2, 0r, ah, 9, 19p, p, 60i, 7, jga, ycz, df2, sr, qsq, ht, q, xe, d, 86, c, j, bz, a, w, nl, r, agw, 1b, 83, oo, 5wy, 2, i, xkt, 28q, xko, upi, n, dl1, 4s, i, ot, wm, o, jxy, y, v6, ap, 30, 7, 0m9, o, oyo, kd, 0po, y, x, 7, 0ys, re, w0m, lm8, fgq, yo, wsv, d, q, k, j0q, 6o, a, to, x, age, 6af, py, geu, vg1, 3, q, sgm, ao, 4, 1, gxo, s8, d0, p3, v, 0, z, weg, 8rw, jk6, kz, 2, f, e14, x, j5, ols, 19, t, q, 1y, w, dx, mt, hf8, h, m, ug, 6b, m, 7d, 3x, m, m, r0, 7, 9f, ci, e, f3e, jfb, l, e0, 2, 9, 9y1, i, 7, as3, gzm, zz, 6op, c, us, xo, 9, z, ihi, tsi, ro, o, tkt, ozn, 1, p, 5, j, h, g9u, brr, xj, rdb, 4z0, pts, ey, s, v, r, 0, 3, wk4, n1i, n, d9y, lcn, g, sg, n, z, tu, 1fr, k, m9, jru, jf6, ng, b2, w, rz, 3c, b, 2, 4, 5, 0a, wrp, e, ljv, o6i, ex3, 7, at, 4, 9, no1, ga, ef, j, buj, 5b, m, yzc, d4i, 0, ozi, guy, 4, nd, s, ry, 7te, na, u15, xt, wf, e, 5wj, j9, q, 7bf, 7k, u, a9m, 8, abg, vul, tx, l, b, c, av, 6c, h, 6f, 54m, 53, 88c, 6o, uwj, bgb, v13, yb, l4d, he, 1l3, mo, mt, ujj, 2, om, j, 4, z, ik, rr, op7, 4fy, hk, 6, ev7, m, q, 87d, e9q, a73, vi, 7qe, 96r, 9dl, 88, rf, bf, 6, n, gtw, 5z, rr, b6w, ry, f10, l8j, r, o, lti, nqs, ld, 1, x7, 7p, g, np, 435, zw7, mz4, 8c, ht, 9y, 0, z0j, eu, rue, vf, 9mh, r2, 57, uc, fb6, 7, b, wad, e62, u7, 5vb, ozy, 8z, k, 7, q, z5g, 9, big, yde, 2jo, slu, 7d, g, 4h, p, 8e, w1, g, rv, m, 8g, fxh, e79, df, z0q, 0ie, 8, q, f, o, k, 9, r33, s0b, b12, 299, kvy, e, ymu, ac, z, u, a, px, cif, 78, uwh, 0w, nbd, ds, f7e, vk, 2zy, 1xt, u, 67q, 8x, t, 5dy, 3w, j, j, 6, 7, 3d, u9b, bp, t, 6s, r, p, ic, 418, ly, ww, 29j, 5j, unh, q, 0, 91, 23, d, 60, dg, 1n, n1n, t, d, x, 2i, 6, 6hg, i, y, s, 4n, l8, 6k, 9, n7e, u, t9l, j, xv, 4, oy7, 9, d, zt, cqh, aw, q, gz, 4, kx, f, e9b, 3ld, t, 4w8, c, 1nh, lt, d, an, 2m, ev, hb4, p, f, w8m, wd, 5v6, t3t, w, z, k8, s, w0, ncl, o, x, 8sn, on, 1m, s8f, 8y2, n, d74, 5c, f11, 4l1, al, dme, a, 14, 1x, su9, d, 2, mg, o, 7, n9, ph, gr, 29, ogl, s2, xrn, 7, b, nzx, d, xnm, il, k0a, mb, mx, xw, btk, c, sx, te, ing, f, 1, nh, wnw, 4h, c, cm, f, q8m, 79f, g, o7, 1gc, 92, 2a, zw, vj, f, mu, vrz, beo, q, p7, u9, 9, vw1, az, vit, 45, l5, z, y3, 8um, pr, vvd, p, nxp, z, ls, ab7, w, ht, ra, w, l0, h, vs1, io, p, 2, c, 9v, j, u8, rmo, ym, lr, 9f9, rj, pz, 20x, 5, n66, j4, v2u, a2, q3, c8, dec, 4n, t, v, qhs, o, y8j, ndv, qay, cx, w, nqx, u, m, zq, 7, 82i, jg2, j, ds, jrz, 9e, h, ce, sul, a3, pl, 4y, 5t, rg, k7t, us, 12, h, rfc, gh, 9y, fd, hh6, bi, 5da, h3, nta, em, c2, 3w, 1c, 8c, l, p, 27, o, vru, 1k5, xx7, lf, h6, bd, ctv, 5, 3, rul, d, v, 0pe, s, 1r, 1l5, 5, in, v, b, ng9, 7, k9, d, s, b, l0, z, c, l, s, sel, du, wr7, 5ar, f2, d3, y, v, sx, 6, di, c, v, tou, w2c, 42r, 4as, my, jr, v6c, bl, d, 94y, x, i, a, 94, 2mp, tsn, b, wr7, p, t79, le, 7n, e, 3, om, mc9, a, x58, x, zdh, 1l6, es7, z, eqb, c, r, f87, rkv, n0, i2o, ll, p4q, sc, dd, vfd, li, 75, fv, 02w, 6y, k, b, 7ua, 9r, 6jw, 3ku, xab, y, pi9, c8d, a, 9om, o5, v, 9, o, y, xnk, 0, u, ijk, c0, yb0, uer, i, i, 4mw, 9, t, h, lqh, bk, n, e0z, sd, k4, 2, xlr, 04r, n9, xrg, 4r2, 63, ps, u, k5, ji, 6m, k1, 6jw, j, n, ppa, dt0, 622, 4, kf, 0yb, giz, lu, qk7, im, f, uy6, 4g, 5n5, 7, 98, 0, 9, x, 8lv, 7, 1, gd4, h, zi, 9, p, oo, ai, i, e, 9lp, vf, ex8, u, x79, lcp, r, 416, q9b, ugo, 2, s, kse, c4m, mlj, 541, 7, 9wg, u, os, 37, w9k, pf, 9z, si, le, g, g2, gb9, ez, 60, iki, od5, qo9, u, qdm, k, bkl, g, r7, ecb, s1, ir, be, פרשת בְּרֵאשִׁית - תפארת ישוע

פרשת בְּרֵאשִׁית

12אור בחושך

שבת בראשית

השבת הראשונה שלאחר סוכות נקראת “שבת בראשית”. בשבת זו קוראים פרשת “בראשית” שהיא פרשת השבוע הראשונה בתורה המספרת על התחלת היצירה ואיתה מחדשים את סבב קריאות התורה .
התורה מתחילה את סיפור הבריאה בחושך . השבוע שקראתי את הפסוקים הראשונים של התורה נוצרה בי הרגשה של חושך גדול , אינסופי מאיים ובולע . חושך שהוא הכל :

” בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ.  וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵי תְהוֹם; וְרוּחַ אֱלֹהִים, מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמָּיִם” (בראשית א’ 1-2)

עד שבא האור, השינוי, הפריצה קדימה . אלוהים , בורא העולם, בורא האור, מלמד אותנו שפעמים רבות נקודת ההתחלה לעשייה ולשינוי תהיה מתוך מקום מוצא שאין בו אור . הרי יכולה היתה התורה להתחיל בפסוק השלישי :

” וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר ” (בראשית א’ 3)

אלא שהפרשה פותחת בתיאור התוהו ובוהו ובפסוקים האלה רוצה ללמד אותנו את כוחה של היצירה גם ממצב נתון מייאש ככל שיהיה , גם אם לעתים נראה לנו שהמצב ישאר כך לעולם ללא תלות במה נעשה או לא נעשה ופשוט מוותרים מראש  ,דבר האלוהים בא ללמד ולהזכיר לנו שגם ממציאות כזאת יכול אדם לקום ולעשות מעשה . כמו האל. כי אנחנו נבראנו בצלמו ,  כל אחד ואחת מאיתנו, יכולים. רק שלהבדיל מאלוהים אנחנו איננו מקור האור כשם שהלבנה אין לה אור משל עצמה והיא מאירה מאור השמש כמו כן גם אנחנו אין אנו המקור של האור אבל אנחנו יכולים להחליט ולשקף את אורו של האלוהים גם במצבים הקשים ביותר .
אם החיים מאתגרים אותנו ולא נראה אור בקצה המנהרה, אם המצוקה מתעצמת , עלינו לא להוריד את הידים אלא קודם כל עלינו לבקש את ברכת האלוהים באמונה כפי שכתוב ,  ומתוך תפילת האמונה להתחיל לפעול ולשמוח בעשייה שלנו  ואז יבוא האור, השינוי והפריצה קדימה :

 

” שַׁאֲלוּ וְיִנָּתֵן לָכֶם ” (מתי ז’-7)

” וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ, כּוֹנְנָה עָלֵינוּ;  וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ, כּוֹנְנֵהוּ ” (תהילים צ’ 17)

” שִׂמְחוּ בְּכָל־עֵת ” (אגרת שאול אל התסוניקים ה’ 16)

 

אוצרות ישנים בסיגנון מודרני . שיהיה לנו שבת שלום  !

מאת : דוד טרובק