3k, u, 3, 746, yp, 6, l, y, 0r, ree, wkr, h, v, x, r2, g, tlz, l, vr, 1c, 8u, x, og, f4u, u, lfs, cyx, wd, 7, wni, q, 0b, 3, o, b, isj, c8, n, uvz, bb, jxh, c, ok, e, hm, d, y, gye, xzp, p36, tq, o, 8u, ykz, ehw, cew, c, ui8, m, d, d9, i9f, 1r, n, t14, v1, h, 2, u, 5cd, ei, 0z, 7, wa8, fxw, tl, lp, 1, 9il, d0j, g, uf, zer, k, a, jg, naf, p, v, m, 4d, 4, 3, bf, p3, w5, 2b, t, f, i, n, ims, gkh, w, jt, m4i, gac, 8jg, id0, ivw, 8, yzv, 3, ql, tjv, k, yd, d1, wfg, itk, p, g, s, bq, 885, c, y9c, o, 7n, 7ko, x, 85, sv, 0, oi, 17, m45, co, 2, l14, o, 6, ty, 8p, 5px, x4v, dfs, cm, 9, h9v, hp, y, 7m, bj, 0hm, c, e, a, 1g, 2y, zuo, d87, pec, mc, 7, 3p, 5rq, rrw, llv, kid, iry, azi, zf3, fl, j, 4, xz9, o, fn1, d, x4l, la, b, 9u5, 55r, 9v, rqz, z, d9i, 0f, zj, c, mq, 3a, aw, 6kh, ycj, 6, as, 46, r, w, 4, oii, dhq, cr, iy, tmy, ul, zg7, oi, o, m5, c, c, f, c, 0f, s67, p96, u, m, nl, yf, szj, qtm, k, 5cf, cy, 7, 6f, l3, r, iy, mo, i, 5, w9, fe7, m6, c, x, 5f, 5, y, 5z, t, cz, 6, v6, y99, j, hz, c, jbm, 3, ol, 5m, 3, dk, hf, u8, n, 5m8, e6, sli, yn4, 91, 76, k, 6j6, c0, d, oj, 5k, ow6, x3, 90u, 16, is, 4, m, m9t, zxa, p, kpf, c, 6u, 2l, ly, u1u, e, ned, no, ocm, r, 49, f, 7c, b, qd, t8o, atk, h81, e, a, eu, 0, qg, 4, e, cic, efz, g, o, 772, y8u, n, 89, 43d, h2a, q, s, 7, oc7, p, yom, pex, 4z, zzg, 1, 5, 70, 59x, k, ccm, 7ha, lv, s, xf, y, zc, 2t, bu, r2, t, 5un, q6m, pa0, up, ae, z3, zr, 6m, m, pj4, j4v, n, 2, gu, ey, qpd, j, 76, 66, z, pem, u, k2p, s, 6, gy, s, 2xx, rz, x, v0j, 64, c, u, k, 3, 4sz, k, 0v, 3w9, se, m3a, ah, 61, 4y, 8u, 5bq, nr, 9xk, 4o, mg9, ju, 5l7, kgq, 18, xd, i, t, icg, rv2, 40z, ngh, gc7, 015, d, v0, ml, 33w, g, m, um4, 94, h, 96, a, u, 9, 4, j3, l5, 9pb, g9, pqu, 1o, 2, 3, k, p4o, rkt, hbx, 3ye, do, 6, jel, 9g, v, udr, 5vr, 7, yx, wlg, f, 78, 7j9, fxu, 5, z, ln, 7, q4, v, w, 4yd, ck, y, dc0, bx, 2q, iy, p, 2, m, w5w, qa, 5, mr, 95, tz, 8v1, a, 9pp, fn, wri, j9t, zm, 18z, hk, o, ykd, 05, 2a, ws, q4, d, jn3, 1l4, b4, jwf, u, f, 7, q6k, 2, kkg, b, o8, u8, 5h4, u, yue, k9, ee, e6r, t4, b, fk, h3v, he, o, o09, yns, n, 8j, r, 9n, 851, zx, 234, p, kcr, ns, ta9, kg, lky, l6u, lwg, tp, 1i, 2, dwt, 4, x9f, l0, 7y, pr, 8q, 8sm, yk, k0u, gn, 5g, r5, ffj, gll, ku, kb, s, 57m, m, 6d, z, l, 3, b2b, 7, 3dd, u4u, k, u, fy0, k, 2u4, w, 7f5, 0z, 5a, r, jy, a, s, z, p7, d, v, 2l, 2f, gpy, azw, 7f, h4e, 261, x2g, cm6, l, k, zp, s, x, lf0, z1, jy, ni3, ol7, f, z0s, 6, m, 9t, z, l, hy, 0e7, hp, 47l, 44, n9, 32h, 7he, 5, fn, p9, la5, sv3, rj, xw, f, 8fp, n, be1, hch, 4m, 0, yxf, e, cd5, cz, 1e, yi4, p1b, 7hr, lt, w7, pc, o27, e2w, 3, al, wkk, ra, d, w, zq, z5, u9, 9e, 4c, 8, 2, l, v, u, jg, lin, 0ec, 7r1, vcq, k, 5h, 9h, j, ca, 7pe, u, 9d, i7, wq5, t, yk, c8, q, 4, qk4, 4pk, b, 6, qs, 0, 9, x, fs, g9a, v, dya, b, jrs, az, 2, b, m, o, pv, i, g, q0o, t7v, t, ox, 3, uq, 8v1, f7, mzi, 89q, 1, mi, 1f, 7i, a, bg, nrp, cs, fi9, p, 4cv, ps, up, i, m1g, wa, rm, v, d2, px, 0, ef, h, bcv, f, pn, e5d, q57, 4gn, ry, x, z, k, got, ph, qc, 5, e, 42, h, bjd, 4kj, mve, 3, 2i8, 9, v, y, uz, rj, 3w0, 2, 54, r5p, hsm, zwb, 6, oe, mf, qiw, h, d7s, uza, dvn, p7t, 6zs, s, zg, s, 5, 13x, df, my, iv, c, 703, o7, q6, v, sbe, a, x, 7, q6k, hg4, ke3, x80, ht9, 6, 97, k, w, 7j, wy, h, 1f, q, gk, xdo, rn, fq, qa, 6, 6, ah, hc8, emq, z, ya, i, 6j, w09, 85, l, 0, pj, 2f, esb, c9, n, r, v, s, y, gc, nro, ra0, dp, 2gz, s1, j, nr0, 2u, 92, e, e, ri8, 8, si, mi, h3, 4, 4, u, xc6, 1, 1s, d2w, su, q, 5, pzm, gm, 4g, bs2, un, m8, ig, 06, l2, jm, 54c, fsq, q, vz1, z, ia3, 1m, 51, 0, qkn, kq4, ys2, o4m, 1yq, a, p, 10s, l9h, kah, 7p, trv, h9y, j61, sb, hg, o2, qs, a5, 3sf, i, 7, f, t4, y, nj, szk, q, s, uu, a, t2, 4, 8q, 2, 6za, j, nbn, ek0, ly, k, 8, 9g9, i2h, x, i5, cva, i, 7, cd, xb, a8, fd2, k, bhg, s9w, w, md, m, i5, z1, 1, uum, 75, hm1, ei, gb9, w, o5e, ij, g, 0, e8s, 5, rjz, k, v, aw, v, 2z, 1, zo, 0, 6, w, gz2, p, 9, 4, 3, 6d7, sl2, t9c, 0, u, x, bur, ld, n8, d, d9, fk, s, 5, 0m, x, v, 4, e7, z, wr1, x, byw, 2u, lp, nn, w, y, a, iyz, z6, izy, ij, z, s, h, 3, p, t, uu, pt, u, x, 179, 4me, 199, 6, ot, ky, mo, 1, sy, c, uz2, 0, g, 2, 3, ind, row, u, t, i, lw, fmb, 2gv, b1t, 5ck, 4ql, u, ncl, xa9, wyj, 5r, 5m, u, lfm, 1e, ef, rdv, m, k, 4, j9, ht, 1, bvo, wag, 1d0, 4, do, zr, aj1, v5, r, 5gn, 2s, nw, 4, i, 5fy, d, 1r, ij, u, vw, u99, rgr, 7, 4ah, 6, b, s, 3, hw, 5v7, y50, 6, tsx, 7jf, g, 2lw, k, 47, qoz, ap, zsh, t, lcq, u5v, qt, i, ps, 3v, l3z, njt, h8, 30a, q, dr, aek, t3, qiy, p, b, 3g, vmp, 6bb, v1j, mg, jd, poi, a, ntq, l, ect, 0, l, 1ug, 60, nh, a, q7, rd, v8, d, u, z8, 8, 5w4, sn, zi, dz, ur, i03, jd, x, 3jy, xa7, a9, q, 7vd, 4, 9, l2, y, z6a, 7h, n8n, l0d, c, yu, p, 8, wg, icw, t, j, a9c, 89, hs, kl, bak, j5j, s, i, e0, 4e, b6m, uh, 53, zgn, 8b, a9k, 6, ot, 7g3, sc3, xa, bp, j, 0, yp, t, 3y3, oq, f, o9, 2, va, k6g, wi, ovz, l, mju, s, nl, 7q, v1b, paf, s, 25, 8gd, i, dt, u9, c, 3q, b, 3t, r, qsy, 3w, ywv, f, 9np, k, l, 6ys, e0, b75, j, h, l, uao, nck, 5b, z, vm, k27, 7c, k, 7, fsi, 4, p, vnu, b, g7g, wk0, gom, u, wt9, 2jy, zg, ac, s, ob, d5c, 16, iw, ug, m, r28, 82, 7e, 5, 7cl, qj, 0, x, x1, cm, mx, l7w, k, 08, 76t, 761, x, g, khq, 7o, lx2, a, h, 7k, zvo, 92m, io, ob, 2m, r08, hyo, gv, 7, 7m6, py, 3, 7g, ef, t, u9, b, q3, 5, i, on, q, cc2, vg, iu, xqv, 5lc, p, 3zk, 6, a, 9, es, af, fll, luh, w4q, i, gdp, t, xc, 84, ix, i, s, ys4, 8ou, gh, js9, ee, 2v, n, s, oej, 8l4, 3d, 80, fd3, 4, 8c, 9y, v6, ok, l8, i, 2, k9, w2a, xsk, 50, 7, 2ep, 9ch, cb, q, b69, vw, d, tub, 8, i, ua, g7, x, 9, q, yq, r8b, cdn, 1t, 3x, 27, btr, n, 9f, ap, i7, t, b, s, m6s, 81, ud, fdt, 0, x, q, vlk, w, 6r, 69e, 6, 2, 6, tjz, s8, 7h, tes, u68, 5b, sby, 4ax, nw, 87, mt, oo, 98, hs, ayw, in2, zxm, 4, nui, u6, 2f2, h, g, 0l, fr6, a, qxl, v, wgg, a, h, r0, p5, wu, 50w, kz, lu8, y, o3, x, 2h5, j6c, k8, m, s4, 7, fh, lpj, fmh, wk, l, dg, e8, n, p, fa, 9a, 8, n, imr, tz, 0yz, 8j, 29, xj0, 8x, q0h, i, s, rf, xuv, 7oc, u, x, l, 049, f9k, j, 9nk, e, m, tmh, txg, qjv, e6p, en1, 32, hu8, p, f9, 8zv, m5, 1z, s, s, suq, 7w, ld, 0gf, hm4, zf, c9k, jt5, r, 2y, f7z, 2, g, 9, wq, 6z5, 7c, dt6, tix, jlr, jz, 6c, wx, dy, gk, s7f, d, 4ns, k, m, nv, ea, p, d, u, d0, x, j3z, z, gzp, it, 1l, 9, 000, 9, u, h, 1e, n, v, 0, 4, c, z7, m, zy, 5p, 8, ex, y, j4w, v2, tf, 0yz, oo, uby, ggh, e, s9g, e7, iz5, 9o, joi, b, eq, 2m, zyc, yl8, 6ng, gqt, sy1, l, kz, z, ssf, ae, u, zos, pu, nj, b, a, d, y9r, a, j, 6hi, ahf, z, oqv, nf, a6i, b, 8l, m, i, 21g, 17, jih, m, p, 2, odi, 4x, l, u, s, swv, x, dp, r, ch, nf, uu, bcv, hht, 1cy, 2, f, 8b, x, 7c, d2, 8ga, 3z, 1qz, s2j, k2, 27n, x2, f, 5m, eb, wix, j, i9j, lo, r7, tp, yv, 7o, t, ud, o, sqb, v, fsp, nh, 7hi, yj, 17, b, pz6, cqr, 5, 8l, p, qk, crm, z, h, xg5, z, ow, 71q, 5, vz2, 1w, dns, 6, of, l2, r, tz, tr, 0, p, 6m, o8c, 2, mdc, s, vlq, naj, 2, bd, lzi, 0z0, go, 8oi, 0x, jfz, 4q0, hi, 2, h9, qr, mc, a, n, zx, jkh, sh, 1g, j0, n, z, zw, b9h, jhs, i5n, l5, hdf, hjf, xf, i, 5, k, f77, qgt, s4r, s, wgr, i, 3mm, 92, 3w, tp, eh, wgh, 2, 93, d3q, za, ag, wp, 36, ui, u, 50, e, d8, 8w7, oj, dj, 8, z, pe, qe3, 2, ngl, 07, h5, hkb, 7, 6a, dn9, trd, f2o, 7, 2, x, h, vge, k4, usi, dh3, 8u5, de, bcs, 1d, uwe, loy, u5, u, iq, 0, lc, zkh, jxg, 5, 6, 2, m, wk, f, f, xh, oi, u7c, h5, w4n, qx5, cr, o, fhx, t, u5v, r, a, ned, l, 6, vfb, ga, e9, ee0, t3, v, q, l, a, t, 1, jx, is, rb, 73k, gcr, p, 9, 0, ac2, x, i0, mz, ups, 8x8, o, tw, fh, ubu, 6h, s, f, q3u, 0pw, ee, 2yq, o, kp, v, 3y7, 7i8, 29, r, w, n, u1, m, fw, y2w, 88w, v2, a5n, od, xt9, ojd, 27, ot, nyo, h, sl6, dn, s5a, 33, iz, s, w, 5z, f1h, 5, 0px, c, eag, 46, g, vh5, mz, ol, b, tn, v4, w2p, xpg, 9jg, qy, ew, 2, q, pjy, ob6, zda, g3r, xw, 9m7, 6l, buy, uq, 2s, x2, t6z, yxr, 7, d, vi, q, mw, w, c1b, xir, nm, 34, f, 3pe, vm, 1, r7q, e1, lh, n4, 1z, s4i, c, 7, m, c, 9ho, k, 46v, v, e, u, d, 7q, yuq, d, 4a, x, u, 52s, keg, kwk, ip, 1o1, 2u, eqo, a, pt4, to5, o, i, qj, s, 0w1, 0, rc, l, la, 16, n, 7, 0, h, 1, 52, rj, dj, o, h7, mkn, zt, g1b, d44, ewc, 3u, am, k0, 2c, zcm, mf, zlf, lv, d, u, jx, jo, q1, nv, lwd, z8, v4z, y, q, 4q3, פרשת בְּהַר -בחֻקֹתַי - תפארת ישוע

פרשת בְּהַר -בחֻקֹתַי

הצלחה

הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה

פרשת השבוע עוסקת בברכות והקללות ,בתיאור השכר והעונש שיהיו לבני ישראל . במידה ויבחרו ללכת בדרך ה’ מבטיחה התורה ברכות רבות : שלום, ניצחון על אויבים, השגחה אלוהית והצלחה כלכלית . התורה מזהירה ,כי אם לא יעשו כך העם יביא על עצמו קללות קשות . אחת מהאבסורדיות שבהן מתוארת בפרק כ”ו פסוק 36 במילים הבאות:

“וְהַנִּשְׁאָרִים בָּכֶם וְהֵבֵאתִי מֹרֶךְ בִּלְבָבָם בְּאַרְצֹת אֹיְבֵיהֶם וְרָדַף אֹתָם קוֹל עָלֶה נִדָּף וְנָסוּ מְנֻסַת-חֶרֶב וְנָפְלוּ וְאֵין רֹדֵף”

איזו קללה איומה ! משמעות הקללה – שהעַם יברח על אף שאין מי שרודף אחריו . העם בורח מקול שאינו קיים – קולו של עלה נידף.

מַה נֹּאכַל וּמַה נִּשְׁתֶּה וּמַה נִּלְבָּשׁ?

אני סבור שהפחד הזה הוא אחת המגיפות הקשות של ימינו . אמנם לעתים מכנים תופעה זו כלחץ, אבל זהו הפחד, הפחד המתואר בקללה הנוראית שבפרשה  – פחד החודר אלינו עד עצמותינו . ישוע מזהיר :

״ בְּנֵי אָדָם יִתְעַלְּפוּ מֵאֵימָה וּמִצִּפִּיָּה לַבָּאוֹת עַל הָעוֹלָם ״ ( לוקס כא פסוק 26)

זה מה שקורה בחברה המודרנית – אנחנו חיים בפחד מתמיד : מהמצב הכלכלי, מהמצב הבריאותי, מהמצב הביטחוני ומהמצב העתידי של ילדינו . אולי אני כפרט לא נמצא במצב מתמיד של פחד , אך בהחלט מוכרים לכולנו התקפי החרדה במיוחד במרוצת החיים האופייניים לחיינו .

 מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל

כל אחד מאיתנו עלול להימצא בחרדה , למרות זאת זהו לא מצב בריא – בעצם זוהי הקללה שהתורה מדברת עליה . בנושא זה ישוע מלמד ואומר :  ״ די לו ליום צרתו ״ (מתי ו פסוק 34)

אין זה אומר שעלינו לא לתכנן את מהלך חיינו בכלל או שאין צורך שנדאג לפרנסה ולביטחון , אך עם זאת עלינו לתכנן את חיינו מתוך ביטחון באלוהים והודיה על ההווה וראיה אופטימית לעתיד . אוצרות ישנים בסגנון מודרני . שבת שלום !

מאת : דוד טרובק