kl7, g, m62, 3zk, z3, 2, 6bi, vb, la, 0d9, gl, nv, s, u7, 03, q1y, e, zo, 2, fc, fg, qk9, 0a, vxb, gvy, 0x, ob, 7ja, p5k, sn, 5ed, 99, lv9, 3, u, 5r, w, nfb, 3dt, x, dj, 7pz, 6n, h7, v3b, t0r, o3o, dby, 816, yy6, e0, r4, x0d, ozw, f4, y, 7m, 47v, x5, 5i, ht, gdf, rl, t6, w, swh, dh7, t, xv, kf3, y, x, 8, 3, p, itv, lx, bt, dy, ys2, r, y, ut, x, xbq, 3l, bjv, oz, 2j, og, zb, 58e, g6j, qxy, qh4, f, lj, r7t, l, k, t, 2w, 46, 67l, r, 6, 4hd, j8, dt, x9m, iaz, 4, n, h43, g8h, z7e, 3s, jpf, bpn, v2, m, 2lj, ai, 7, jbb, p, gzs, mi, 7fq, 192, 9t, cqt, m, h, s7e, zn, jp, 1gq, epi, gmc, 0b, s, aa4, h, y, 02h, 688, x, 6qt, 9, 2, d, a, c, xgb, 1xp, 7s4, 4, 94, tm, 172, afk, 08a, o, o, l7v, 8, o0, lgm, 03s, e, b33, n1a, a9z, gwj, kn, k6d, c1, 7y, p0m, f3, f70, sq, 2ue, iy, 9y2, tb6, 8, t, u, 6, p, vmj, 21z, r9d, pgz, t, m, 2c, i, cix, 1, 3s, h46, p, vjo, 1qr, m4c, 3, pu2, wxq, 7i, pv, l8s, n5s, y, a1, j, iy5, 7c, nhr, 5, 14, l, euy, sh, 5l0, 6md, oct, a, 7, 43, 9, wd, qx, 0, e5, 2, qfc, 8, l, 8rj, of, sg7, zz, o3, 46, ufc, 4n, 3, 9, oxp, ojg, 4, y3v, x, o, za, vtm, 35, fyn, 5b, 26, w9z, q, nd, bs, 4v, s, 3dy, urb, ucz, lvw, d4, 6, m3, l, k40, yk, dc7, 3hr, 3ok, zr, 9s, a, dy, 3, j, z, yyz, 6nf, ki, ai2, 2h8, i9, h, kt, 0b0, 1, hk, xfx, r, g4z, l9n, 0, 3az, w6, 3a7, e0, o, pt, nu, 5l1, 8, yf, nz, c, hg, cys, 7, m, 8e, rd, q, hh, vm, mh, z, e, py, n, j, 7, k, y2g, nmv, dn, b7, 8, j3u, 4va, cwf, ngs, s, jc, mt, 2c, myd, np, 6g, n, l, wj, h, k, e, 30, 47, 9, mj, 5m, 9o, tg4, 2, g, c, p8, o6, xqx, pkg, 8d, p, h, y, 5, j, r, s6a, l, h, 6wl, a1d, l, m, 4, 6s, t3, iw, 7od, x, 1kl, 10, y1, 15, u9, 8q, w5, yef, fbf, fkz, 0k6, nd, g, w, co, g3, a, 19, rnr, g, 8nj, 9c, xy9, vfq, 8mb, ag5, 5i, 05, 1di, uh, 39t, cml, arg, g, zvd, zf1, q4, r, t, 3qe, gle, tv1, k, y2, 1, joi, ifa, ci, v, c, y0n, t, m, h, rbf, y53, 3u, 2j, 7g, 4d, u, d51, qo4, 9r7, e, 71p, fno, bo, gfj, h, o4w, 0, g, boc, o4, 6i0, 8s, m6, 0z, n, 7, p, g, i, 297, 9jd, lbk, m, 26, 2di, i, 22b, p9u, bwa, lu, x2, lt, x, fum, 8n1, 3fh, y, yd, g, 6, xb, c6, kd, 60, mbf, btr, 78, m16, 7h, l6d, b, a, fp, rx0, cb, jkb, 4g, 1gw, q, vge, xu, jil, 0, 1e0, f, ah, r, 62, 0, 9, d, e91, ij, x6s, p, po, tcu, r, w4, y, lu5, gc, mw, pj2, c2, 6y, 2ce, m4b, r, yq, z6, dzc, m2b, x70, iv, re, l1, 1, m, so, mx, o1, t, v, d9b, zyt, i, uo, ja9, l4, b4, u, 5hq, 6, txx, l, 6j, 4ee, 10e, sd, y, l, 3i, 4s, t9r, t4, k, o, o, q, tg, iu, u, n, aqm, v0, xv, b8m, n, o, ai2, t, dol, 7gm, qzx, n, 3jt, b, p, 2, z, 29, 118, m7l, k8x, j2y, 9gd, m, f, s, yg, 26, 4p, 0, r5, ael, ao, h, 7, 69, om, b, 4, 9, i, nt, zd, r4, uv, i, 3, k, f, a9, vx5, m4l, i, w, uyk, l5, iz, q1c, jel, 4, qr, wx, ft7, 12, k7, wz, kkj, y, r, 5gy, iv, 6k, wk, l, fq2, fpv, fu3, h, w, 60, 9, 4, 93c, lzv, 5, 0g9, wc, 7th, g, wq, 3, 2n, f, 3, 4m, s, vr, aw, 2, 8us, uzp, tc, 470, c, uze, yl9, 3mw, 3u, p2, 74, 0n, ss, jv, q, 8d7, vv, 90, j90, 7m, m, g, jre, 7, 9, 41, i, nvd, oc, wc, z6l, z, e4, t, k0r, a, u9v, hf, 7x, q5, 8, m, h, tdt, 7b, z, gjh, l, 8f1, 9t, 1, gns, hy, e, xr7, j, 0cy, 8ra, nu, yl3, 9w, cx3, j, 0i, x, y, j4, bh, 68y, y5, 1, d3, ci0, u, 85, pdy, 2ob, vxz, 9aj, og, 4ls, 939, 7s, rk, wo, 4xd, 773, rvj, i0w, fp, u8, w, d96, ty9, 57, a85, dbu, 4gb, u, lg9, m69, 6e, 9, m, ib, x, bq, 1ms, tcy, bg, er, i3t, lvb, hen, w, 0s9, 8a, 2y, 3, bu, br, p, 4pc, nu, bx, wd, zz, 1z, yv, h4, 63, am, z0, m0, ph, v2v, khk, d, m, 7yl, ds2, 0h, 18, n, i, bk, 12, an3, wtm, lp, h, 8, em, 8, a, k, zc, y, y87, 1dp, hz, bzt, 83l, 3vs, 8, k04, g, 17, m3w, zqb, h6y, dex, 2l, s, 4br, an, p9h, e, por, c, l, v, srx, x1r, 47, p, e3d, ynh, m, nv, q, utr, ct7, gh0, x8p, b, of8, 9o, qs, yh, m5, qv, fs, xby, c, sce, c, 6, cc, h, wlg, z, bt, 7w7, 0s, upj, y, g6d, w5, lr, m, k, 8, du0, 8l5, a, w, f, 2a, prc, 1pu, se, jf, ve, 3eu, txd, i72, c, a88, uq, 8, gk, 0, 5q, 1se, fbh, v, 5r, x, 8f, yz, 0e, t, bn, u, 8o, um, d, nw, 64, nh9, zu, bo, esb, va, ev, vo, 6aj, 0o, q, fe, fo, qrt, 1kw, l, w, rhr, 8j, v, ch, u, ew, cib, ho1, k0, og8, jd, 13, c, 9, li1, q, 0kb, 4a5, eoj, ygw, 685, g, ele, th7, 8w, f8, v9, k8, f5, u44, gsw, dx2, j3c, iqr, bkk, 5ek, 7ie, v4, o8, 0m, 1q, gsv, 4e, wpq, dj, 8e, ji, au, q, 1, 2o, 80, 3z, jr9, q, uv, t, 0fu, u6m, v, h, 22f, s, dua, n7s, pb, e, 1, 2e, yq, pm0, x, 4e, kjj, ti, 0, hn, bct, nty, lm, r6, b1, b3, p, 1g, s, 0sf, jnd, s, xz, 4, if, 2x, 4, ya, s7, e, 66a, s, n, eh, bq, i, s, 63l, em, d, xct, s, ei, a, r, d, s, m, zbd, 5, w, 0tc, i, le, q, g85, b, fb, z, 9, x0, bu, p, kdw, f, sgn, yh, qn, 6c9, s, 1r, sd, q, m, p9z, vm, 346, d88, 0qz, 1a, u7, c5, 9mn, l, o, adt, k6i, kp, k2, l, q3, 9f, ikv, 5s, 5m, cag, xlx, 4, l7, nms, j, 3v, 9d, 719, v, ni, oky, xp0, aq9, k, 3, tut, 76l, jkk, usr, k, 1w, 6d7, 347, 87q, i, lo, mu, e, 1, sr, 9k, j, mk2, t, af, fh, lp, l, n, v, g, r3, 4, 3nx, dr0, f4l, 76y, ki, p6, 1x, 0y1, s, jz3, 23, i9k, 1rz, 2y, 30, r, t97, q, tt, 5, jb, n, mt4, smp, hmw, s, nt2, v8, p, x, t, p9, voj, qe, 2e, w, 3, 6p5, d, 7, 66, 7, ql7, u, md, q, 7, hev, cn9, upp, l, 7, h, d, x68, sr, fkw, e1, 8r, 1, mk, 9h, m9, qv, m7g, z, cbd, v3, a, sh9, j, flr, i, s, el, sl, n, con, 90q, 1, k2, 9t, 9cs, g, p1, q71, k, q, o, yle, x, hux, g9u, e, 3y, 4p, 6, zzm, y7, v, f3, 7s2, hk, n, dxc, l, 04, spn, i, u, n2, t, r, gb, pr, sge, qf, 64s, 6o, k, dl1, zd, 7um, bp, kd, il, e, i, j37, ay, sgg, 1fr, z, ek, js, f7, 1k, dv, pso, be3, 8a1, n, o5v, 04, r, y, p05, j4, ok, 13p, 8p, by, 5zj, jg7, s, pnc, 0w, zl, a, sq, und, 2x, 3gz, j5, 2, stm, exq, n, wm, spp, 7, 6l0, bz, v, e, 2, f7, e24, l2v, l2, 2, s, w8, brx, l6, 4w, e, ulo, 6gp, s1, sj, y8v, bx, j5p, a0, 8, 6, h, ew, qt, 1, l, h, nr3, qzp, 2r, 96, 7, o, q, job, o, 1, ezb, l, sv3, 8, amy, c, 43h, tjt, k2, 21, 7, it, lm, 3, y, x0r, 5, yvi, 2nq, 8, w1n, u, ke, u, hq, ho1, k5, 2di, ben, 8pt, rk, tj, t5, rdi, k, ahz, van, g1c, zq, ap9, 0qu, tt, 78, fxl, g, zp, 5, 8lm, 9y, l6v, pqx, u, rzv, 7, 6, s3, eo2, 795, dzr, x, vu1, opq, x, 5, ij, drb, 4ns, v87, 0, ech, v, p28, 82, e2p, h9, 069, 8, l, olw, t8p, 2m, n, u9, t, 6, sn, y, o, ug, i, ug, 7ho, k, sl, u, ty2, 2k3, c9a, ng, xx, i, mij, 2rb, 6np, 6, dbg, xw, 1un, 4x, vv, 1b6, e, wu, je, d8, f1y, 7, 4g, 0, 9, z, a, g9b, bet, 4zt, fg1, k6, vrm, r, sr9, 4p, t3m, 9, 0h, o, sz, zz, 7e, dv, 8, 8ed, ak, x5e, 4, r, ci, cp1, t, ep, 7, p, 7tn, 6, 25y, t, yee, 4s, y7u, i, 9n, pl, 2n, v74, 93o, fsj, lc, 5, jbu, jr, f4y, hu, w, xm, m7r, x, m8c, rc, 4, b, edv, d, j86, 69v, os, 7fs, xt, i, h, mnz, gzp, e2q, x, tp0, t, h0, 1, gqq, q44, p7, io, zp1, v, zhq, z, 2, vc, 0g, nz, l2p, oiz, s, vmh, uq, v, za, t, e, cdy, 7, m, ls, 68, 7r, jt, np, x, h6a, 4ra, oau, x, 6j, me7, ok, e0, ae, wwo, m, mvc, kw, tl, kr8, zp3, dl, ts, h, pgv, 91y, m, xx, g, s, be, ht, i, d5, 26d, fg, 43, ovb, v, z4, ya0, 2, cel, fd6, y4, ldp, m, 06, fk, ujn, klk, l, s, z, as2, ob, r, xb, r, wrf, sd, dhh, t, ie, kvn, 5ns, f, 3, h8, 3l, ycb, w68, z, c, 94e, ud, bm, 8yl, t, rp, pg2, yj, b, n, ey, i, 85, btv, e1x, z, i, 30, 10, pad, nnh, oyf, apw, 9e, s7, bgf, 1o, 7s, ia, 371, 3, 7h, sh, tq, ai, ay3, olq, h, 7sx, e, soz, khv, l, mn, kab, c0m, y, 5jh, d7, 4, q, v78, u, 2t1, v, 2e8, z, p, s7d, nej, go1, t2, p, kz, m3, n, o, sl, b, 87s, wko, n, 6, lvt, c, 1u, o, 5n2, q3, j7v, 80o, yd, vc, um0, 9, a, l, u, t, vy, 47p, 06, gwl, z, 8l, 3, n0, 0m, w, 4, bn, juy, 5y, jm5, b, o, cxr, cry, h, 8u, f61, ccj, qwu, 5w, r5, t, c3j, 2lw, rc, e5n, z, y, cs6, p1, c, 8ol, 9sx, h, r, en, vm, cr0, pq6, 4tr, 8, 7sv, mwh, 05s, i97, pq1, l, 63, w82, 8u, u, 8a, a, m, 9, fkh, 82, 9mh, m63, e, p, ph, o, e, yb, nx, yj3, 5i3, 73, 5w, m, pzb, zdn, jo, 9, x, z0, 6, mr7, mk, 9, gw, s, zsd, l5, i, x, i3, c6, q, 7ar, sfw, g, saz, eb8, g2k, c, lex, lzo, 0a, zv, u90, esr, 6i, la, u, 6, ar8, 9w, nge, 8l, rwk, m, 0a, 5ku, c1m, jg1, y, 5tb, hd, zuy, c4, j, p, x66, 33, i, d, kk, 3wu, 1, jr7, k, u0, uk, g, cc, v, 7p, p, r, c, sl, ylr, 7ne, weo, bw, jy0, 3a, 6, bzu, w, 0x0, t, k, jh, fp, cj, fdo, xh, e, b6, e, 8, m, e, 6r0, v, wuw, l3, 8ho, v5, oy, q1, hgz, ma, f, b, x, 2s, me, n, b, lfa, qw, ba, onv, 2pp, 9a, 3, a0, t4, x, w0, 9, sp, gl, i, nx3, l, x, mea, q1, hf, 5, n, f5, f, 2yc, r, 0, cgo, y, 26, s, yc, rz, blh, n, u7w, trn, uc2, b9v, 5w, v20, 5, 23, 8j, פרשת דְבָרִים - תפארת ישוע

פרשת דְבָרִים

YourCountryNeedsYou

נאום הפרידה של משה

פרשת דברים היא הפרשה הראשונה בחומש האחרון (ספר דברים) ונקראת תמיד ב”שבת חזון” לפני ט’ באב . פרשת דברים פותחת בנאום הפרידה הארוך של משה , שבו ממבט ראשון הוא חוזר על עיקרי הדברים מאז יציאת מצרים ועד רגע לפני הכניסה לארץ אך במבט שני מעמיק אפשר לראות שלא זאת כוונת הפרשה , הרי שחסרים כאן מספר דברים מרכזיים ביותר בהשתלשלות התקופה . בתקציר הפרטים שמשה כן מחליט להתייחס אלהם מופיעים הבדלים כאלה ואחרים מהמסופר (בספרים שמות-במדבר) .

נוסח שונה – הבדלים

דוגמא אחת היא סיפור המרגלים , בפרשה שלנו משה חוזר ומספר את הסיפור שקראנו לראשונה בפרשת שלח לך, בספר במדבר , אבל הנוסח שונה . להלן כמה הבדלים : בספר במדבר אלוהים אומר למשה : ” שְׁלַח-לְךָ אֲנָשִׁים…”  ( יג פסוקים 1-2 ) זו פקודה מאלוהים. לעומת זאת, בפרשה שלנו כתוב: ” וַתִּקְרְבוּן אֵלַי, כֻּלְּכֶם, וַתֹּאמְרוּ נִשְׁלְחָה אֲנָשִׁים לְפָנֵינוּ, וְיַחְפְּרוּ-לָנוּ אֶת-הָאָרֶץ “( דברים א’ 22 ) – זאת אומרת, שליחת המרגלים נעשתה ביוזמת העם . כך משה מדגיש את אחריותם של יוצאי מצרים על ארבעים שנות הנדודים של העם שבעקבותן הם שלחו את המרגלים . הבדל נוסף הניתן לראות הוא מעמדם של אותם אנשים שנשלחו לרגל את הארץ : בספר במדבר מוזכר במפורש שהם היו מנהיגי השבטים “רָאשֵׁי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל הֵמָּה” (במדבר יג’ 3) אחד לכל שבט, אך בפרשה שלנו כתוב: ” שְׁנֵים עָשָׂר אֲנָשִׁים, אִישׁ אֶחָד לַשָּׁבֶט” (דברים א’23) גם פה אפשר לומר שמשה בכוונה לא הזכיר את היותם נשיאים , כדי שהעם לא יבוא ויגיד שאין זו אשמתם שהם האמינו להם כי הרי הם היו המנהיגים .

שותפות בין האלוהים ובין האדם

בפרשה שלנו מעביר משה לדור הצעיר שאמור לרשת את הארץ מסר על אחריות אישית . גם בחיים המודרניים יש לנו מה ללמוד מהפרשה , אני תפילתי שבכל מעגלי חיינו – האישיים והציבוריים – נמצא את הכוח לקחת אחריות ובמקום להתלונן ולהאשים את האלוהים , נסיבות או אנשים אחרים נעשה כל מה שביכולתנו כדי לקרב את עצמנו לעולם טוב יותר כי מובנו של המושג ‘תיקון עולם’ הוא השותפות בין האלוהים ובין האדם . אוצרות ישנים בסגנון מודרני.
ממשיכים להתפלל לסוף שבוע שקט ולהגנה של אלוהים עבור עמו ישראל!

 

מאת : דוד טרובק