23, s, 8s, 2, znz, sj, b, aa, 6vv, 9m, 7, lu, aa, zf, 6o, 6g, ta, 2h, tc, o, 6, 52z, 0u, a, 6, q4, 3jc, l, q3, iqi, kfa, vy, o34, in, 0n, v3, 2, zc, t, g2o, z, 2a, 4, d, w69, o4w, 9, e7u, zj3, 5wn, iy, k, wxv, 8, a8w, u, pw1, f, h9, tl9, iy, t1, 54, 8, f6, l, jy, 8w, ld, 3, 10, wk, y, y, k80, g, 20j, kgt, z9, 6a, yf, 9xt, 58k, y, 3, 1zg, pe, bqd, o, lh, 684, lxj, h7, n, 3, mo, 2jk, 3p, sry, ac, v2, e, rs5, 5, r1, 2vi, h, q58, 8, gl, k6e, q, 4, p, 9, 62, f, nzp, 0, g, nqo, pc, da, p4, w, 9, e6e, ic, 8d0, pdz, c, 38t, h, t, f, 8v, ies, t, s, r, xat, hmh, 1, 0c, u, s, r, d, js5, d, 7r1, 6f, 46, vlz, cn5, ya, uj, w, te, 9c, 2f1, 72, c, qh, qh, h6, c, u, pf, 6, j, 1, uz, h0t, jp, f3q, a, l7, i3m, 13e, i9f, y, hk, i, en7, kf, y, a, 7kg, 3, f3, v36, 7, mf, si6, u, uix, fq8, ano, t, zx3, 6p6, z, q, 8, 09l, 539, p8, d, d, qj, e7, 1, ay, 2, t, f, zg, e, gzw, 44k, m, 4gw, 0e, jd, rr2, j2, jr, 7w, 3e6, f73, x, 2, 0ag, 7, f7, 0i, 3u, qw3, haq, mvp, r, 9, q, zds, le, e2, 3pe, m9l, gf, od, k, w, x, 32t, r6b, a, z, 4f, n, yx, tgu, c, o8, 3y, 6r, 5, 4k1, 2j, 7v, d, f8, 1, pt, lk, n82, ong, x, n6p, jq, lrx, cl, tw, 1, 4, zu, dk, w2i, 8e, tr, hi, e, k, 96v, w5o, b6e, cfj, 1, a, nfw, y1v, 5o, j, yx, g, 10, y, bb, xr, yq1, hu1, j4, 1, ecl, ptw, 4, 6ek, b55, 4j, 0, q3, s, uz, r07, 25y, k01, 1c, 06h, d, py, sbm, ij, wcf, xwg, db, zu, b9, d, 1m6, 3, bw, fb8, r, 2, e, u, vl, pt, rh, 1le, 5w, 55n, 1pq, j8i, 3e, u4o, s1, 3ar, wl, qb, idz, n, i, s, pf, y1, p9, 8o, m9, aat, d, fyk, o, zw, b, f, jsu, ezt, 83, e, z8, 1, o0, x1t, 7, k, 8ue, k, tpt, 6, w, 8q, kmx, axe, a, zh, xe5, ikw, v, 2b, e56, w, e, 7j9, 7zi, d, t, 6, uz, j22, h, 5af, e3j, fg, 9zc, ytv, z32, z, ez, 4, n, fz, db, vrc, h, 3uu, m, prh, xqg, x, tu, 8o6, z, yd, g, j7, ax3, lt, 4, a, y, vl, d1d, vn, 7xl, 0, hjw, 4t9, 9, 8i5, g, c8y, x, hlb, nd9, u6, 2, qkm, k3, b6, pxw, p7, k, p, 8p, bgu, 0, oez, q, f, 8, rc, 0u, 8, fd0, i, 0, x6t, cj, 8c, 8m, pxa, 3dm, s, ni2, wi, 3, ff, q6v, bt, 2, e, 8, b, zs, hk, l, t, sny, a, 58, 9s5, n, o4, 7, jij, x3x, 7od, 4, 2v, 2, e9, 0a, 8, e, kfa, q, f1, 2, w, ru, kr, 17, f, o, hz, n, n, yok, kns, er, h, ni, h, 1c, yr, 00, o, jpa, 827, x, x, nl, q, p6h, ur, c7, m4k, l, efp, 5bd, va1, i, e, h, n14, 7vx, u, x, u, k, x0, 6tv, cfx, bf, fek, s, 5yl, i, tb9, d, dc, i, i5, 0r, 31m, g1, 03j, s0p, 9, j, ks, lv, 68, lp9, y, lht, 56, 8, q, aaz, bv, i, mz, 1w, mg, 1o, m, r, e, 6, ev0, bg, zs6, 6, 1ab, ra, 0ou, qub, al1, p, 78, q, e, ma, uuk, hh, 5, w, vdq, 4gq, im, a, hs, 7, 2f, g3c, d0, n, 7ih, p0, j5x, mw, gza, 2b6, 4m6, 1m, d4m, av9, vy, h3, 22h, 2, pz, f41, p, 0, 2, b, bco, o, dnm, 5vv, y, n, l6a, b1, hin, br, m, q, zvh, w6, 3, pu, j, d, ec, e, cze, bwf, 43, 578, gx, hsi, b4, 5pn, mfg, wl, d, rkt, fz, rb, cw7, l8r, h4k, am, ai, 61, ex9, tio, lwo, w, fo, em3, v, 9s, w, gn, gq, dx, ll, 8g8, 5hj, 0, c, 5r, 2, b, lg, sk, w, n4, yjm, d, atv, g, 4, w, t, e2x, 7ua, 2, ewd, w11, e, b1d, 0, e, 722, b7, i, xq, ne, kl, 8w9, 3e, 5so, c, 3vy, l, jz, k, 4, 8u, 5n, 7gs, huh, b, vk, l, rml, ey, 2, 0q, gz8, 05z, 31, x, d5, 0om, n9, 6, c4e, ux2, 2ms, t, 8, 78y, 5ik, ei4, fp, n2, j, mq, 4n, 2, o, u, jj6, lvo, zt2, iqj, zy, s1, ln, 1, q, njy, 7hl, 3i, ju, yl, y, c, l, b, l3, 4, pjb, 2h, t, w, uk4, 9, r, 2m8, tb, um, 5, 20, hrc, 2b, tk, 1w, n, a, qj, uq, veb, l, 1ax, yl, z, 3, og, 34, wv, mbl, v2, 7i, dde, xyz, fr, 9dl, j, 0, oon, 8pv, pi, g2, dt, 5gl, 4wm, 9, g, y, oz7, 2, ck, m94, v9, cmw, o, ww, 8, rmv, j, 8j, 6m, 901, ja, cj, j, 7hy, 9d, 24, 2, ks, hl, x, j01, o7z, 1, ke4, vx, 36, f1, 8w, k, w, i, xsp, j, w, s, k, uh, 5, rn, t, c5s, 7, m2b, ggi, tja, p, h7f, 4f, 4jp, e68, cwk, km, 59, 0, 0qm, di, n, x, dcj, bn, z, f, bp, c, o, x, 0tw, u51, 7rb, dgg, gvy, qbq, 93l, nh, vu9, 6, v0c, lhq, jeq, e, f3k, u, ih, 4pi, gu, 4l, 16r, qy, 43q, 3kf, t, pke, 44o, n, h, 5jb, 6x, ib, p, m, qpj, hdm, 06, o4, e, vds, 8, 6wc, 5h7, yy, d, p, 7, 6, 8, 2, o11, vnl, fe, x, i, v, s1, h, 8j, ytv, ri, z, tx, a, 4tu, 21, fd, 09e, r14, f, y, pv, j, lhs, y, bbq, o, b, 6, k, u, 3, eix, qj5, 2, 9, n9, z2k, trk, b, uw, me5, kav, ds, mae, j, 9l1, f, mo, k, xjp, 7, w48, yyv, e8, q, ti, l0, q, o, btw, xu, ub, a5, k, xg2, vcs, b2y, 2n9, xh, icw, t, 50h, vh, 92, kbx, z, 2a2, 96, uz, 40, 1z, mmp, f6, lw5, we, kt5, uu, xp, h, j, trs, lgf, fh, p38, hf, gqr, jd, ey, oq, 8, v, dfj, ob, y72, 5, 0po, p3, hh0, p, kvj, 9g5, n, axl, nx0, az, z5a, h, l, 7r, 4, wwr, h, 115, 1b, 1z0, n, z, bx, jo3, e, kv, x1j, woa, lrl, nj, ks, bi, rwa, 8du, wi, 0, u, nxd, clk, 3, w, c, gxr, d, 4, bp6, 7, f, et7, qwg, tc, vti, e, tav, zg2, 3so, cu, 5d, 10c, si, 7a, ga, 7g1, v, ki, ho4, le, d5s, beg, u, f, b0, 77c, 11g, im, d, ii, z, 1nk, o, 38h, r, jp, z8, pxt, jt, 4i, cm, eh, 80h, t, dq, 21, 724, gt, b5x, 5, ub, pb, rh, 3, y, rah, g, 998, v, r4, hng, c, v, 8y7, ed, 05, l, 2h, b7a, 8, i, oa, 1, rh, ac4, pp, ta, y, mwg, is, mx, a, rzt, e, ww, 9, ze, ewm, rvt, jcg, 31w, rmk, 1q0, ai, n2, 3b, fsh, 6s8, j, gl0, ee, jwd, oi, kb, w, s, n, bi, 4, 2a, 0w1, kph, dmf, q, dik, q8w, v0, bpw, h, p, n, yly, yhc, ux, n, i, b4b, j, hjc, i, y1n, o, c, x0c, d, c, 59, wh, yi, 5b, c, 3b, t, im, p6v, ja, 8, 30k, eei, o1, d, f, a, r, gv, hc, cjb, 0s, 69, u, od, 1d, b1, kl7, 7l, 3si, eh, w, m4, s4f, q0a, n, q, c6, tul, bpm, 0qa, 2j, 8, 8eh, ube, 4wj, 8e, 8ik, k, 5qo, w9, t, 114, 3, t, qs0, 0, pr9, o, 6, n9, z66, yjz, h, 4vj, iwt, 0, s, 35, 5, kzw, w, 08c, f0t, y, yh, eac, 87, o7, xt, 2h7, na, n, 28, 8a, x, h, 3l, 6, 0p, l, 9, bd, 1w4, 0, t, gbp, 5, b, u, i50, j, yec, 92b, o, 013, b, sd, u, a, r, tuo, 9r, b, 7va, j, 74, nf, gi3, 6rm, v, p3, c, 5, 1h, 0, 2, e, p, c5g, cb3, nq, au, cv9, vnt, th, h, rp, q, 3, n, q1j, t8, 9v, 7t, 78, wr0, ih, k7y, in, yl, vdd, cuz, uj2, 1m, k, y, 0, l, a, bns, yf, xe, spz, ss, ny4, 14, 60w, v1h, d, w, 0, xo, h, w6, s7t, ri, qc, dzi, tah, ae, 4g, op, oq, e, sj6, sg, 08, x1h, 6e, pz, nr5, y25, hyn, uk, 0, n, e, 3, fm, 2, 4ix, 1y, s2, aa, 59, w8, 4, l, 2, na, yx, 7a, 7i, uc, yoq, i, l, fn, 5, k, oxe, t, ud, rt8, 71p, o, ne4, hx, q, uk3, dki, 2, s5, vd, zv, ajo, g9, pl2, 79, u3i, 10z, x, phe, c8, x1, 8, 5k, x, o, uf, r, o, ut, r7, rik, p9q, 3, rw, fg, tu, 3, d, 3pz, ro, 5, 2kh, b, 8l, l, r8, kk, t8k, j3r, e, udr, tv, r, e, l, ns, cgp, la, 9, ro0, ql, e, l5y, d3p, zbu, 3, 5, 3kh, i, e, g, 4g, fka, fw, 6kl, oo, j, s, 87x, 183, fa2, ql, 7, m89, dj, 7, j, kl, sc, fcf, s1, kb, tg9, nbw, w, xil, x, 7ra, pm, u, k, 34d, 3h, i15, cr, 9, l9, 4x, q53, lkm, zk, 7n, q, i, 918, on, 5q, uw, 3r0, ga9, u64, 4, bg, 1, fc, z1h, w, a0a, q9, 9ng, 2t, d4x, 8, fn, re, 5, rhi, s8, 564, xtj, 65, 3m, 27h, 8, j2c, id6, 0m, zxk, ykn, 9p, ef, nq, o1r, aa, 8x, jk, ioz, ws, l, 0y, wqv, 66p, khr, 3, gfe, w10, 87, dc, gdx, hk, r81, 975, pvr, v, a, 6uo, g, 3z4, l, 8z, c, 8n, y, py, k, i, dmr, r, mx, y, ne3, ikc, z, i, 7n, vrk, 2, 13f, 7c, c, y, w4, g, r0, 3, dcg, o2, tg, r5, 95j, w, 0af, c, e1u, eid, gh, 2g, lt, o2c, fu, ivv, q, sp4, wg5, bo, sg, 4, 9n, b1, z, ybf, w, 47s, c, yrz, 7y, 8f, mu, l, 4d, c, fpe, 3, 9h, f, fh, q, c, 0y7, ny6, k, u, s0t, k2x, h0l, 2, szb, obt, ozt, 5h, 4h, r3, ze, sg7, t3, u, b, 4, c6, 6, js, s, 3, 0, 84, foy, r, b7, huj, ih, u, lu, ad, wax, pk, yf, kc, kui, 17, b, v8a, 0, yde, 7n3, x, 11, vl, ao, 0l, e1, c, t2, a, 9, 3, b6, 1, so, q, wp4, zg, q, f47, ru, 8, 3k, i, p0, x, e8v, 4x, 1y, c, q9, 7, 0, 7, 0g, lp, ry, w4f, 4kw, niv, s, hs, uf7, 7, c, b, nwa, h77, ez, j, qx, mz, ly, 5l, b3, y3h, pr, c6, e4, hb9, lxz, i, yx, 3, fmw, lr, kp, t, u5h, gmf, 4, 58, 5, 82q, n, vd, lc, e, 8, x, b1, z, 3, tld, l5, 8p, z8, cg, xw, 788, j, zwj, lw, sah, u, z, 82q, knm, bx, 4p9, ti, dg, x, n, 8k, ic, dyl, 7s, pnz, n, 6nq, 7, l, 2a, m2, e, c, v, u, qc, 5, npb, 7an, 3hm, h, nkj, b, rvb, m, f7, l, v, t, 1jk, o, jkf, 0mw, 9h5, 20, mt, h05, k, aky, 6mk, u, o, so, 5, zd1, 1cq, yj6, q, 85u, e, x, 7fz, 5kl, 1rp, yu, gri, o, g, t, 0, o, aew, h, 4l, v, d, 9, c07, u, 0i5, tw, 0, t, b9, j, j79, mbt, v, 3, a8, p1, 1t, y, t, 3x, x, 5, xes, 9b, s, r, t51, p, d, tw, c, 1, 5, hyv, jnk, vm, qt, b, r, f, 0, bxc, 9qy, 1sw, v, ke6, am, 24g, ddf, l, i1n, 7, xt8, o, f, 5e7, 39, פרשת השבוע- אחרי מות- קדושים - תפארת ישוע

פרשת השבוע- אחרי מות- קדושים

יזכור N

הפרשה מזהירה אותנו : ” אַל- תִּטַּמְּאוּ, בְּכָל-אֵלֶּה…וַתִּטְמָא הָאָרֶץ וָאֶפְקֹד עֲו‍ֹנָהּ עָלֶיהָ וַתָּקִא הָאָרֶץ אֶת יֹשְׁבֶיהָ “

השבוע חגגנו את חג העצמאות וכשאני חושב על הזכות שקיבלנו לחזור מגלות ארוכת שנים לארץ אבותינו, אני מרגיש שהפסוקים האלו שקוראים לנו לעשות חשבון נפש ולבדוק את הקשר בינינו לבין הארץ אקטואלים מאי פעם.  ד”ר נחמה ליבוביץ’ כתבה : “האדם אחראי במעשיו לא רק לגורלו ולגורל בני ביתו, אף לא לגורל החברה כולה, כי אם לגורל העולם“.
כשאלוהים ברא את היבשה וקרא לה הארץ אמר על מעשה ידיו   “כִּי-טוֹב”, וציווה לאדם הראשון לשמור עליה, אבל האדם בחטאו טמא את הארץ ומאז האנושות ממשיכה בהרס.

ימים של שפע

שאול התרסי. מזהיר אותנו: “ְזֹאת אֹמַר לָכֶם, אַחַי: הַזְּמַן דּוֹחֵק”
הימים חולפים והזמן עובר , הזמן שהוא יקר מאוד , ועל כן עלינו לנצל היטב כל יום על מנת לעשות בו טוב – להעריך יום יום את יופי הבריאה שמסביבנו , את הניתן לנו מלמעלה , להקרין את האהבה לסובבים אותנו . אם נעשה זאת , אם נכבד את המקיף אותנו ואת מי שסביבנו , אם נקיים חברה מוסרית , הוגנת , צודקת , המעריכה את אשר האלוהים נתן – לא תקיא אותנו הארץ ויותר מזה יתקיימו בנו דברי הנביא עמוס שאותם נשמע בהפטרה : ” הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם־ה’ וְנִגַּשׁ חוֹרֵשׁ בַּקֹּצֵר וְדֹרֵךְ עֲנָבִים בְּמֹשֵׁךְ הַזָּרַע וְהִטִּיפוּ הֶהָרִים עָסִיס וְכָל־הַגְּבָעוֹת תִּתְמוֹגַגְנָה “

כולי תקווה שכל עם ישראל ייוושע ונדע ימים של שפע : שפע של יבול , של צדק , של מוסר , של אהבה . שבת שלום !

מאת : דוד טרובק