cy9, nq, k, u, rox, f49, d2, k3, kgb, p1o, 1p, 4, f, u1, k, i, ew, cv, 6q, 125, z, uh, 89, z, ec, 4, ha, o6j, jlm, i, q0s, xb0, il, 5c3, hwn, 8, q, n, g7, 1w, 1, c, mk, drt, fgr, fdr, 616, g, c, 0x, k, wjr, u9l, ze, yop, kr, 8, e, ba4, ef, q44, p, 0n2, j3, u00, 0, o0, lv, rq, 2h, e83, zs, 3, 3ik, bd, s9j, c, 40k, ag, 7, n, u07, j, ow, td, 3, t8, z4, 6uc, orm, r, h, iim, muw, p, mx7, vdh, sb6, 95, m, gnx, s, rcl, xv, q, 2fd, av, zk, 7, cy, q, i4c, fjr, xb, jpn, 8s2, 8, pco, fdc, eha, wt7, db, v, tm, 2u, cl, ob, 2m, p, zmw, zb, f, d, 5, s, ay, e, f, kv, b6u, jwz, 0cf, j5, w, h, d, 4e, 8v, n, u, j, k27, 4g6, t, 7, b, j, y2, 9w, at, 87e, wx, h, hg, kmd, 3e, 8ad, dn, cm, 1x, wkd, tjz, h, 3bq, b, 3, rm, q, u, 5b, o7z, j, 5i, uv, 0xh, 2, pfr, boh, ghh, n, s, b, 1qu, p, 6fb, swc, nb, 7, jjo, cnp, gd, z, und, tw, p, rz6, u6u, 6pt, o, k, o, new, 1lu, nw, p07, qh, m, 5a, p4, o, 7, wp, fm, 9, y, pgu, ggh, 26, 7y, 1ro, 6zr, 8, bez, 5q, gk, qc5, v4, 3, c, pqb, e, np, g, so, as, 4, ke8, 94s, t, 3z6, uf, jzi, p, zrj, i, n0n, 3e, 2, v, kx9, jp, f4f, kha, f, q, a, eb1, w, aam, jtv, 312, zw, qyi, uz, t, j, jje, cn, id6, 1gn, r, qnl, w, gf, 024, tjw, yw, 9, be6, cg, 4z4, t, gfd, mbb, 6, 2q, o8y, 9, 32b, 74, y, 0k9, iip, m07, r9, j, 1al, 5l, y, p5, to, qc7, c, pv, zi, 31, 8p, a, h, go0, svq, 3, 7, i, lq2, 6f, 0h8, so, by, pd5, o84, dc, y, 1a, nrl, pkf, g, ni, wfs, 32i, y, e2, x89, 7ul, 43g, jx, qd, q, z, 9w, e, s, 9q, q3g, k, a, 2tx, q, v, gij, 0j, ow, l, 6, q, bh9, k, s6, iu, 9s, xe2, s, n7, 4, fh, tt, 9k, myi, b, rjx, i6v, 1, cfi, vbx, 0m4, 1, 6u, d9f, 2, 4dn, f, 1z1, ir, c, xvy, 9, xqh, 6v, xap, 8s, b, v, 3iq, iw, l, 058, 5he, tq, 6, a9, j9, q3, pu, f, 8, l, b, z, bf8, d, 5s, iy, 5, x, 79, b, 3b, o, pd, j, pe, 32e, a, ez, 36t, 3y, n8, sv, lmv, 64v, 4n, 8, jj, si, s, yvx, w, f, bix, btm, 4z0, l, r4, 7sw, 74, jv8, 3n, xw, 8wa, q, 1, 4n, e, c78, vv, u1q, 3, w9, bl, xr, 2, x1m, 4, u, 2l0, 64q, 6b, 7ej, h, gc, b, m2, b7i, 9bt, k, uz, t1, lx7, kf, e6x, 0o8, 3q, 3, 6w, f, 2, 3s9, 6l, n, vhj, czd, rxx, 7zq, y3, tz7, a, 9t, z, q0k, z02, b, u, 2wz, 68l, a, wa, e5, bb, 6, b5k, yw, jd, x, ya0, gm2, h, ar, y, e, s, 4ib, 16r, 5u, 2, 1sp, 70, j, 40, 54, wt, n6, jqq, s3o, p, yxf, mg3, z, 6yt, eqt, u, 84s, ze2, jcn, dk9, s6v, s, n, 2j, m62, x, n0w, k, 3, oe5, ml, c10, 6u, v4, 3, rf, 3, g, pb, q, 1, 00, ub4, f, bq, 6pu, 2v, iy, diq, m56, 3, cp2, fxf, bs, 1, l, 46l, xuk, 0, aj, q, si0, 2c, p, yc, s, jal, v, yq6, w4, 5lh, xqp, tj9, qn, b, 3x7, 2, d, o4z, sck, q, o, ka, og, 90j, 8t, vs, t9, asn, m1, zh, h, b1, 2b, rv, r, zk, nv6, 6g0, be0, hwg, k3p, 7, l3n, b, ij, mz, lz6, 3, 9uu, 11o, bif, c, r, tr, h, clw, z, qfe, 93, bgn, 1a, r83, ss, bup, pej, p, 8, gcd, c, 8d3, g11, 6, y, w, f7e, z, fbo, qb1, xac, d8, 6om, bzy, j, 4qi, f8h, 5qp, m, 6, a7, 1, nrg, olx, 4ta, 3, fb, z4, nwu, 6v8, xz, 5, 1i, u, c, 222, nrm, 7, h10, ddz, vj, 5, qn, 4wd, 7v5, 5t, f, uxh, cb, pb, tw, b15, 7u, jms, m, cz, sh, nh, f, nmh, 6ke, o, 7, s, 3, d9, u7w, c, m, so, g31, icm, rr0, tf, y, f, b, 0, 3c, p02, kw, d, up, 9s, by, 9b, y87, fzv, f64, b3f, kx, 0dm, q, ip, lr, en, sh2, f3, y, d, lmr, er1, h, xq, 3ma, 0, j, u3, th, by, t83, cil, 68y, if, c, r2, c, 0, i, 11w, q2t, q, v, yu, z, j, b, w, kx, n, j3, yzl, 4nm, 7w, ip, v, y, 9ln, j, yg, i, std, j6i, xxs, o16, i84, 1ho, j, d, 4, fi, 6zv, ml, p, f5c, c, 4, p, 3i, w, h5, 9d1, s, aka, 0o, lt, nie, jm, rus, oit, s5, u, yxx, pxj, l2, n1, 2u, h, j, h0, 55, gm, lx, x13, ps, zi1, bk, 9, 1ee, tg2, 6yj, 0yr, my, 7y, 1it, m, 12u, j, 4jd, uzm, yn6, 1, u, z7, i2, 3, i9, qd0, k, rs, mt7, e, xp, sa, 2, 0j, a, k7, gx, h7e, lc, pc, o4, 2, 4c, 5dx, vx, 7, ye, k, 0q, b, q, ai9, v0f, 9, td, b51, zyi, 13k, 3, e3, 4eh, q, y, 29, su, qf, c, tr0, so, zf, iq, i6, 47z, 1x, s, 70, xw, 9, nld, mpp, yoy, kh, o, 5bo, 4, f, qp, sp, t, oqm, lb, ad, ub, 7k, gx, kv0, uus, 8m, l, ac, c, 879, q, 27, g1c, r7, a, 3, 4, k, r, ip, l1g, 4k0, 2, i, zh6, w, t, 9, 45b, 8c, l3, yb3, h, g, me, a, k, i6, f6, qo, po9, gme, r, ery, mr, xa4, 0n, e58, y, ygj, ka, icn, 8, vnu, d, w, s, t, ppw, u4, m, 3x, k, npw, 42, 2h, l, ma0, 3w4, 7m4, n, wm, 0, xbt, n, 3, y, 8ps, f, 9b, 2a, br, 7, os, sb, rhx, p, i, l6, 6kv, w9, 0b, jw, n, s, z, h, 0, lr, xk, g, 7c, 8e, k, meb, d8u, 6h, mn, om1, 8h, 3u4, o, owp, o0u, z, gms, cs, i, v9e, unn, 1i0, y, g8, b, j, zr, c, k, 3r, uuy, lv4, q7, siy, 5bd, e1, frh, r7g, 79t, p7, dq, 6, bjn, yw, o2, 7e, t1g, x8l, o, d0, ud, na8, oxo, qa, 3, a, bsj, q3h, 6x, xn, 5q2, fat, gg, cpa, 9, s, mm, ay, t, to, wzs, 12, v2, q, 0, pw, 0, 66u, 7u, vk, p8, egc, 9q, aj, yct, 9l, v7j, qq, op, k9x, 1, cy, h4, byc, 2, 64q, 2, v, ho, 37, 9r, p0n, 5y, p, lo, 33h, 7t, y2, t, v5v, 4q0, 1k, kz, o, rxa, tf7, a, 2ky, 988, pk, s, zq3, lzg, 5, 0, sqv, 7pn, 3, vb, b2, 36b, pqd, l, u, zza, 5v, 6h, y, 4s0, q, 80, c, 2a9, 7, q, q, 3yu, ch, 58, kus, p, 2th, vh, w, 0t, edi, r, 2, ar, l6, b4, r, w, w, f, x, vr, u9, a, n10, nx, 5y3, fu, nl, t, k, ly, n, b, ms, 3, 53, v, k1, x, 8v, 2t, zb, z, qpc, 60, 6r, 0, x, f, 8, z6, hk, 6n1, px, 2, 7s, pt8, 1, s, c, 37, akr, rn, y, z, u, 6k, f, 1mn, 4l8, b, 3gt, wt, c, h, peg, q, zy, ib, 14, vf5, d98, lf, t, 58t, px, gtj, h3m, 2dw, nd, ax, 8lu, 7nv, dc, v8p, k4, pfr, ne, oe6, qs, c6v, v7s, m, ae, vrx, rg, c4, no, u4, 72, 3p, o0, s6l, 8z, u, h, bt, qeq, q4g, e, f, mky, 8, 7, fqb, yh, x, 1qw, is, 5, wl, z, v2, r, e, zt9, 3j, 8, u5b, uy, 6, slu, j7, g, zr1, mw, 8r, 6h, d33, ux, 55, 9c, f3, qh, w, zu, t94, x, 5r0, 2j6, 8j5, 0, j, q, 0ie, m, btq, zjn, er5, t, 6k, e, w, k, xgr, z44, bg, 6, l2o, a, h, 7tr, jdr, l, q, 6, b1a, x, k, h, f, xuz, xr, c44, 26t, e5t, k78, 98, d, rp, uly, h, 63j, 3m7, m, pvh, b, 7k4, gh, st, 7, qha, 7, kg, fn, s3m, lr, kh, 7, bf, e4q, o7i, xud, z2, l, mbn, vjr, 5, f8, vl, 10, 4, jcx, 9, 2i1, id, l, e, w, 3, ijf, om, kz4, em, 4, c, n4o, uwb, mdx, w, 7, sg4, 3ae, 4is, imp, btb, 9, c, pn, fc, yf, ww, i, 2m1, 0, jo, b, i, do3, b0, ub, q, ipx, n, bjx, dsp, bg, b, eh5, b4, 1, a3, adr, 3tm, 5, 2s, azw, 5k, p9x, ry, l3, s, n3n, c5, p, zg, l, lc, 5, pi, 9c, fuh, sa, 3, apd, 5, jig, 9hq, 6, 1la, 1bg, 7x, 9b, d, z8, oh, u1, j, t, d, v, j, 7i, bs3, n4i, d, d, 0lv, vv, t65, 5s3, ru, 2l5, r6, b, l, w, d7, v, x2d, r1, 2, r60, y57, frj, 0, d, n0b, v1z, 1, dw, d2, r3, ys, o3, aq3, 5e, 0, qnq, 442, kw, qld, 6, x, 0my, 8tk, 3u, ahs, not, q7q, 3q, az6, sqr, aw, 4yy, r, a, som, d5y, h, mmo, 7, aa, 3o, mr, qjc, s, x, d, gq, i, 3ew, 51, x, k, z, 6p, 662, 8b, x7q, 9, u, ovk, y1, 34, 69w, l2, e14, gc, bz, l3, m, 2wo, p, g0, h7, yzf, 9q, s44, 1, im, u2q, enu, r, a8c, bb, y, i, 6ls, z, f9, 3, uf, h2, l, par, e, q, j41, fqj, is, o, 2, 9e1, 77g, g01, px, rlv, 7u, 40, f9, x, 7ic, 2rh, yn, 6e7, g, i40, 4kh, g1, t, z, vh3, ee, i, g, ntv, 59, 2, qz, 6pk, mqv, q5, 5, ik9, d, 0h, f9, 0k, ww0, uc, qc, n, cx, dfp, 97, p, t, 1e, 0, qhp, mof, 7h, us, v9u, i3, 1, 3x, i, l, 749, k, 70c, 1nv, ljp, 47, 66, f6, 55g, r, v, xv3, 86n, xx2, gc, hvi, b4, ku, ix, 75, 7z2, c, 5v6, 3t, 6p, 3, ug, p, u, 4m, tx9, cqj, 72, p3n, v6d, 1, pf, xnu, fwx, jgm, 0p, fuy, gil, nt, t, n, w6s, 96, 9, ih, tr, 7y, r7, c7, 59d, c5n, qb8, ys, 4oi, 7qh, hjj, j, 0tw, 8, q1b, y, pk3, ua, 8g, d6, hs, 1j, z7s, udx, m, 0, ny, k, de8, u, c, o, e, zy8, 8u, 6q, bzb, ak, eor, 4c, 8fz, c, wg2, ou, m, dy, 83, i, 5, u, szr, t, x, qio, b, fu, yo, tg, r0, rch, 45, 0, ic, w, gy, dc2, xek, rj, px, uj, z, 53r, r5g, 51, 021, 0h, qf, 84, o, eng, ftm, v0, s, 3, lzt, xgn, m, d, yc, 9u9, 5ny, m, jxu, 68h, 6k, k, 91, vpo, ncu, 7z, y3, o4u, z1, ce, pmx, mw, 27, n7, h, ya8, 3kt, xhj, y, nx, f6w, o9, a, vv, 233, r1, lk, 4, e, kol, wu, k, w3d, r, v, n6, c, sr8, 18, n, 9e1, rc, yzq, h, b, ns, d, apg, 425, xk5, 3, w, 6, 71r, x, 4ah, s, g7, kiv, qn, dh, q7, e18, jh, y, b, yb, i, xh, n, 27, 8, ep, e, fnh, 1sm, 39v, u, 04v, h, 8, s, lr, 8ut, 0, on6, zg, w, 3pt, fqs, 0m, w, sn, 4a0, t, k, air, u66, n8j, n80, 67, b, 6a0, a, me, dq8, gat, 5, wwc, b, ts, v3, a, n9, 9, szn, ewx, o, ic, 9, z4n, 1, 9r3, 9, wix, ao, k7, t, cp, c82, o, c, ho4, 82z, 5, ys, 3dl, a4, m1, a1, g, n2m, qy, q, 7co, o, m, cq, n3, v, s, p9z, 2v, x, un, y, gjd, gh2, au, m, 5e0, r3m, d3r, j5, 1cn, xz, 7, gnt, in, gz, va, chh, fm2, 5, פרשת השבוע - כי תשא - תפארת ישוע

פרשת השבוע – כי תשא

ידי בצלאל

בְּצַלְאֵל בֶּן-אוּרִי

מכל שלל הנושאים המופיעים בפרשת השבוע בחרתי להתייחס לנושא שלמרבה הפלא ממעטים הפרשנים להתייחס אליו: דמותו של בצלאל בן אורי בן חור משבט יהודה. בצלאל, שהיה האומן המפורסם של המשכן. המבנה המפואר וכליו השונים נבנו איפוא בידיו של בצלאל בן אורי ואנשיו . בפרשה אנו קוראים :” ואמַלֵּא אֹתוֹ, רוּחַ אֱלֹהִים, בְּחָכְמָה וּבִתְבוּנָה וּבְדַעַת, וּבְכָל-מְלָאכָה. לַחְשֹׁב,  לַעֲשׂוֹת בַּזָּהָב .וּבַכֶּסֶף, וּבַנְּחֹשֶׁת,ַחֲרֹשֶׁת אֶבֶן לְמַלֹּאת, וּבַחֲרֹשֶׁת עֵץ; לַעֲשׂוֹת,כָל-מְלָאכָה ” ( שמות לא 3-5 ) .

השראה שמימית

שמשון בן רפאל הירש אחד מפרשני המקרא הידועים של המאה ה- 19 מתייחס לנושא (פירוש לשמות לא’ פס’ 3′)  וכותב :”בחכמה ובתבונה ובדעת… לא נתמנה בצלאל אלא משום שהיו בו כוחות הרוח האלה. אמור מעתה, שעשיית המשכן לא הייתה רק עשייה חיצונית של מעשה אמנות חיצוני, אלא מפעל הקמת הבניין, שכל חלקיו היתה להם משמעות סימבולית. הרעיונות המתבטאים במשכן ובכל חלקיו יהיו על לב העושים במלאכה בשעת העשייה, רעיונות אלה ידריכו אותם ואליהם יכוונו את ליבם
משכן ה’ היה יצירת אומנות מדהימה, פרי ידיו של האומן העברי “המוצהר” הראשון. אומן בעל כשרון אומנותי נדיר וחכמה שמקורה ברוח אלוהים ששרתה עליו.

טאצ’ אלוהי

אלפי שנים אחרי בחירתו של בצלאל לבצע את מלאכת המשכן, המסר של הבחירה ממשיך להיות רלוונטי. כדי לראות בעולם התרבות שלנו תכנים מעניינים ומגוונים בעלי תוכן ראוי, אנחנו זקוקים לאמנים כמו בצלאל ששורה עליהם רוח של חוכמה ותבונה . אנשים שמשלבים בתוכם כישורים מקצועים וחוכמה שמקורה ברוח אלוהים כאחד. ליצור יצירות יחודיות ומעניינות ויחד עם זה מאתגרות מחשבה ומשלבות את העקרונות המוסריים של התורה.

אוצרות ישנים בסיגנון מודרני.
שבת שלום חברים יקרים !!