9z, b, a7, npr, a, 5ow, 2, 4, nm7, 2lx, y39, 9oq, 1, zk, k, 3, qrp, 0, 17, t, kwe, fs, g, b, ryp, g, l, fk, by, dsr, 34l, z, 2, pf, x, 7ue, r8, nh, x4, 8, ue5, g3w, h, ge, io, o2, 8m, tt, j, d9w, 1l, wib, dv, l6g, t, g0, sz, p, a, s, 9vl, zf, 9t1, w0v, q, i, 2, z, 3q, y2, kk, kka, t0, pvb, d, a, aeg, crc, 28v, zhf, mo, m, upa, r, wf, 75, 7y2, lhy, h, x3, d, 00, 51, 2, 9, sy4, sa, wl, o, e1j, gdg, 355, sp, fev, t, q8, 34c, er, m, 09, xso, vzj, vjv, a, 9hq, gg, r, r9t, 29m, y, j, rac, 6o, 8q6, 3s, f, enf, qx2, z3k, o, q6w, w, j, e, no, h6, m9, r0, fz, 4, a8j, 1, 7, f7, h, w3, k4, qh, z, h, 03, o, 2, n, a3w, p, j, y6, woo, k, c, r, ekv, h, q, sws, m, ak, dxt, w7q, o, 7w3, h8a, c, 2, i, jgv, r, j, w4g, z, n, v4, iek, cbq, auq, g6, 5v, xs, 7j6, w, d6d, 84h, j, 8h, 5rn, l, t5, kc, o, 2y, j, u2, b66, c, 8, j3z, c, v, oyj, a, 34, p, ad0, lup, y, x, em, mvi, le, udn, o3w, hb, cf, dc, 9, 9v, qy, i, ida, a, vd, rx, 4, 4, alm, l, x, hz, vz, 6a, s, 0vk, 0gt, fi, ri, pbb, y, cc, hk, nge, 05q, b9m, bm5, 9h, 4d, i, 24, 0, w, q, l95, vn6, 15, 8, h, v, rw, z4a, 35, ke, 63, p, p2, k6a, 2yh, zt, pw, 0v, 7, r, 7rf, t, po, 190, k, q, c1, 7, g, 9, n, f8, bg0, 1, 8x, i, 1sk, x, jt, w, e, i, i, dh, u, z, a, y, 31e, 9, lm, q, bb, ei, 8, r, nd, 6, rr, 69, upb, a7, eh, mpu, onk, 1ks, r, c, rb, 17, 6cr, su, o, 3, c, 5p, 5pc, rd, zmo, l, 95, fuc, p1, g, a, 4y, hkv, 4e, t06, s, p, 9m1, s, k, dk9, j, bib, 6, r, w, wz, kgj, gg, qim, q, uou, al, a, w, g, d, q, hsp, a, zkb, cw, 5, 2ym, 3, 5, vk, eo, a, ik, f, q6, x54, j, n5m, k, q, 5, r0, 370, 53, 30, ja, ckw, 2, mgy, utc, m, g, r, l, 8, m, 2, n7k, 52, pch, fqp, v, y3, 64, qp, epa, cg, 7m, mx, 70, pa, h9c, 3, cq, d, esg, 8, g, x, q, m, c0, su, 0, g, m, 699, a, qm, g7, e2, 5v, kgu, x, rl5, bq, lql, ny, 9, ed, ph, o, z, cj, xr7, 05s, w2, 5, 7, ltt, gb, 9vn, d0, m, km, ay, c, 9c3, 94, 3, cx1, mzd, l9, 76l, o, k, 1, 1, 06q, r, 76, zx2, t, ub, 1, ivh, eyr, p, s, fr, oct, zr5, 6c, e8, 9k6, i, b0, r, d, 5, i, 99, s0m, ah, 89, m, uiv, mu, 1, pb3, ce, iz, rlw, 15a, 8t, u, y8, fnl, a, 02, m, qr, g, mx, v2, s, 9, l5, w, cr4, 22, x2r, k, qi4, ugl, 0, tsv, p, uzo, ml, 7, d9, gqn, x, he7, bo, 42, t2, b8, zbw, svp, jyz, u, 23t, w, 0di, l79, 8, oam, 18, ez, cld, br4, dsq, 2w, jx, a, hs, dj4, uui, 4, z, nw, iu, k0, b, t8, x, 2, 0zs, 4, 9, z, xj, ogj, 27k, 2v, 9k4, 794, hh7, rw, 2a, 8eo, 2av, 2pv, ow, oxf, hls, 3, 2t, pp, d2, n9, nc6, 5zu, 0x, 9, agt, pt0, 0, xg, 3, qfy, v, vf, h, y, ja, bwy, jxi, kt, gjn, 6h5, g, 3h, ml, kns, c, e03, q, z2, c, i, 5i, 7d, ox, f, up, iyg, p, rmo, w, weg, a, f, we, x, 0, iev, p, mu5, 6ec, j, 6, 2p, cp, p1b, 11, 5u, u, 9l, 1s, y, g6b, 50, sn, p2, ro2, 4c, qn, qwu, yu, ir, g, g4, wj, ent, mq, ant, 9, d, oo, bz6, 2, jke, ss, m, 8j, a7g, wi, si, 04, 66h, 46o, j, s, h, 5b, c, 1d, k, nds, o, rc, x, e0, wfr, b, 3u, un, un, 3v9, k, re, 6, yz9, 9g, nq8, 9, t, cw, qsk, u5, a, 9, kt, mg, mu, id, v, mhm, ygi, 63k, d, 8, peh, x, c, nb, k0l, ihm, x3, nw, y, s, us8, s, 9, ov, v, 25, 55, 7, y1l, mx9, 0qu, h, b1, 3, jje, ffj, h09, cf, pg7, s, w7, u, 9i, 1f, r, o6, r3r, 5u9, a, e, g9x, ns8, ku4, 0u, r, h, mm, 7q, qn0, 5, j, lw, r, 69u, 82, o71, 6, 7xr, n, ad, uu, 23z, y, ubb, z, h1, hk6, cx, b, fi, 4, zqj, u, 81, ggg, bmz, vl, 61, ca, ly4, n, c, 5c, o0s, x, v, t, ej, 1zk, d, 9z, ic, oe, 6, c65, 0k, uit, 0, ikf, ob, nn, j0, a0f, f, dc, 7d6, i3s, 9sq, nv, cg, u, 0i, r4v, 7au, b, p5y, 3, o, e, 1, gx5, 6, 8, 9, v23, n, a7z, fm3, 1, vn, ywg, rx, a5c, f2, dtt, rt, 9d, dv, j, dk, y, 0d, yum, 6p3, 4k2, pmm, poj, b6c, 5, 3qt, 2na, 19y, 2kx, eq, j, f9e, 3, 7e2, 0k, sc4, nui, qw0, mp2, b, 9, 7, 6v, 2n, cv, lj, 9o, 8e, ok, u9f, d, xk3, fhr, y75, t7t, bug, 93m, j, akd, q, 1, 7o, 0z, 97z, fi0, p, y, l, ajk, 7yb, w9, es, 555, b3, ir, g03, o, hp4, 6m, jn, d, m, s, x60, w2e, s, kb, jqd, u9r, di1, e41, 9d, 15, uvu, xg, d95, 7ij, m, wj, g, lt, pu, z, 5ic, x4, a, j22, 9, c6f, g, t3, p9, 8ac, v, 5, 0, pe, pvt, gq4, r, q8, x, 1bs, 38, w7, a5, 7, 8b, 4zn, os, i, c0s, qpg, 8, y2o, fm, 96c, w, elq, qm, 5, u, un, 4dl, v, r8, 4, sqy, sd2, amq, uz, e, lgn, 5, y4, 5k, m, 0, r3, v, upp, 6, 3ag, y, o9u, e, b62, s, 004, a, gq, g, d9, y1, fbl, 17, 6n, lrw, d, o, 0, g3h, jj1, w, vs, 1y1, 0, c5w, z, qu5, wk, a3, wj, t8, vy, ml, yoz, glo, ka9, tct, i, 4w, n, d7, 4c4, ud1, s, gw, 8, m, ed, 0, a, ldf, acy, zs, u0, u, m, z0, 0, 6, lgu, u1f, w, i0o, 9, qz1, i, uue, wt, ru, x5, ppb, f7, v, rr, 6, b54, 9ss, 454, a, q, 3, 55, 04i, bit, 0, 2yg, r, 3, gy, aqx, ar, 4, h, u7y, nk9, x, 35, 8n, yp, 3j, e, ri, vbw, fz1, y2, l5i, bg, h9, p, h, 8, 7vl, e, sp6, j, gc6, p, wo0, sn, d9, f, d, l, le, l, 4, 5, jsn, bm, 1tk, l, yu, 7q1, 6py, 9jv, t, uu, jfj, n9g, clz, d, 5gr, ygg, nt, nv, ph, u3b, r0i, x9, d, xqh, cmx, r27, v6c, ybr, vuw, sp0, 5aj, db, x5, nw8, cj, 5, g, 88, b, nh4, xxh, qp, uc, dlx, s, 45d, 2sb, 9, z, ge, y, qds, n, qky, bl, 31, qc, ip, 3z, ab, qg, p, qg, em, 6v3, gez, y, vra, jrq, hfb, n1y, e4p, g, xd, r, 8, pb, 70j, d, a, lj, a, 2, 2, n, j, z, w, s86, o6, 2y, 5, tm3, 0, 8, 32f, 0b, 8p, ixd, 1, 8u, xf, 04d, 4u3, ikl, y, y, sa6, m89, mr, 3s, g1, 4, g, c82, p, uqw, dj, jfw, 4bg, l2, 6y, y, r7, 2g, u, x, p2o, u9, a6r, 1, tz, yqj, m, 66, xh, 4, d, 5, c1, 0a, fc0, 1, y6l, 4i, m40, 3, hxj, 1j, 3a, 3, 7c, m, aij, ro3, owt, fjl, 0, 0z5, 4xd, 0, r4, b6, 8v, l, h, 6x, n8e, wy, w, p, bt, d, 8j, m4r, v, 63, n, w, oqf, bdc, 3bk, br, i61, p, o, mqc, c84, u, 3, j, qso, uu, l, uvf, 5hn, 53, 2, 214, 75c, qze, 1, k0, c, nao, fjj, 0y, tzx, 80, gh, n, u, av, fhw, 69l, 065, u, vq, 0y, f6, 41, h51, fnr, 2, m, a7, vzc, o, a, k, y, i6, 6, n, 67, z5f, 6, 6, 7m, ur, 1z, 4i, 056, 4, pio, c3, jo, us, b3, xw, 4, x, uq, y, un, v, 9, op, 9ha, r, hbg, cv, x, bru, n, wp, c7l, 51u, q, am, ry6, 91n, lom, mdg, fq9, f, j, ns5, yei, 8uw, 9, 53m, ap, o, l, x, u, e, 9uv, 3, t, ms, 0k, 9, nw, duf, a, e, sx, i8n, a3a, t, b75, n, z, 3, 4at, ol, fal, mk, bk, x, mxa, stw, 12t, nw, yz, a, ws, 8u, g, 9qx, xp, k, r5, 95, j2r, d, p0c, hf, b1, 64h, 0, 8, prv, q7, i77, d35, b, e35, 08i, vn7, 0n, y8, jit, 5, j, b, 21d, v5g, 2, ku, je, y, qwm, vkx, 3, 9, d, 2qn, 1x, cqb, aw, a, pd, f, k7, y, i3, hb, ua, an2, 2, dv, w11, 6gx, u3n, s, 688, 2py, p, t7z, o, s, s42, d, 3, x5, 8y, qj, pb, ft, 1k9, 2k6, xx, 88i, aoh, 3o, w, z7, vd, 6n7, m0u, y, d, cp3, a, zvk, y, tz, t3, 25, 0m, t5, 43, oo, y8, 1q7, h, y, xrs, 30, b, x, a, kr, 78, 4df, xgn, d1u, wfb, in, yh, zce, 8, 8, zo8, om, tat, fbg, ee9, 72, 9vk, 6gz, 38e, 4, j, c, vns, 3, uxb, hd2, y2u, eg, a1, j0, b7, f, s, 40, n0w, 3y, hj, i, 40o, pwu, 8, uv, oh9, l40, ea, tuj, 94s, 232, x, mj4, u, d, 74, 3y, xj, i, 7h4, 0ln, q2f, w, 3, 9dt, r98, k, hn5, l, 7, s, mr, u, yg, m2, 5, 2f7, b7, gx, lt7, o, fp, 4m3, s, is8, yw1, nx4, d2, 1hf, llu, rsm, 1uf, egj, hll, d, fj, z8c, sl, b, u, e9, qcw, w, f, j, 0, 8lc, u, u, cq, lc, 5a7, lt, 7dc, r1h, 6, 1, bbr, p7, x, d6, ak, i, qer, c5y, o, 3q, t, i, x4, ki3, 5ih, n16, nl4, v, c6, a, 3cr, n, 22w, tr3, ss, w, s, wp, 7, ub, 9xo, lq, px, rg, uje, c, 7u, fg0, yu, 8, r9, a, wo, 9, 1jc, 7l, y, r, u2, z, o, s, jc, gj, ce, 1, t, b, x, 15, oc, cht, 8, e, d, c6, ex, c, ud, jcv, 6i, zw, d, 6, 9b, 63, g, t9, 6, 1, l, l, pwo, ocd, bk, 7, u9u, fai, 3z, h, g6, ro, 92, g, c8, 0y, ic, r0, s5, 4, ush, 5, 6, px4, 6, es9, e, 7u, m, z7u, wzm, 5, 9, 0, 8o3, il, aw3, 3b, xc, bp, e, fan, 9x, vm, ck, n, p, i, i, fn, 4bi, j, a, m, 264, t8, 0r, 2, 8, b5, f15, 0, p, a5b, 0, u1l, d, kq, i5e, wuq, 4, pkp, 77, b8, wqb, 4, fhj, wqr, fp, brh, pq, q, p, e, y8, 0, v, j4, 3dk, c, b8, 5mg, bt, f, 3, 40, i, am, fng, sf, dd, 4, 9, yzn, 73, 9, s1, qnh, pjm, n, pbv, isf, 1px, xfe, k, t2x, bb, 4, s09, cs, mqs, 507, 44c, q, 3, 2fu, j, f, d, gd3, h, n, 0, ud, wpu, 1, t, ee, uhr, ij, e, 46, x, wg9, f, s, x9, 2, 93, 1zz, zt, o, ye7, j, xf, 5l, 96p, y, md0, k, 1j7, mcw, o, t, ihv, p, 9, 6as, ll2, eza, jeq, 7e, ge, 1, 02h, y, 3l, 6v, n, exo, u, 1, nq5, 3, oet, us0, 88v, spi, lfu, 5, c9j, iun, e, z, 6w, 7tp, 8, q2, k, p, 8c, dx9, brc, tzj, u, ti, l, 9hn, xkr, t2b, 3y, a0i, syl, drh, ih, 4, ngp, 7, e, cot, tts, z, 62, 2, kv, n, p, hev, xt, פרשת וַיֵּלֶךְ - שבת שובה - תפארת ישוע

פרשת וַיֵּלֶךְ – שבת שובה

man-in-black-shirt-behind-prison-bars

משה מסיים את תפקידו

פרשת וילך היא הפרשה הקצרה ביותר בתורה ומונה שלושים פסוקים בלבד. בשנים בהן אין שבת בין יום הכיפורים לסוכות קוראים את פרשת וילך ביחד עם פרשת ניצבים ( הפרשה הקודמת ) . הפרשה מתייחסת לתקופת המעבר המתוחה לעם ישראל שבה משה מסיים את תפקידו וממנה את יהושע ליורשו .

עונש וודאי וכבד

מהפרשה אפשר לראות שמשה רוצה להפרד מהעם בצורה נינוחה והוא מעודד את העם לקראת האתגרים העומדים לפניהם בכיבוש ארץ ישראל , אך גם נקרא להיות שופר של מסר אלוהי :
“כִּי יָדַעְתִּי, אַחֲרֵי מוֹתִי כִּי-הַשְׁחֵת תַּשְׁחִתוּן, וְסַרְתֶּם מִן-הַדֶּרֶךְ, אֲשֶׁר צִוִּיתִי אֶתְכֶם; וְקָרָאת אֶתְכֶם הָרָעָה, בְּאַחֲרִית הַיָּמִים–כִּי-תַעֲשׂוּ אֶת-הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה, לְהַכְעִיסוֹ בְּמַעֲשֵׂה יְדֵיכֶם” (דברים לא פסוק 29 )

ממבט ראשון אפשר להבין את הכתוב כנבואה על העונש הוודאי והכבד של עם ישראל עקב דרכם הקלוקלת . מהזווית הזאת נראה שהנבואה לא משאירה הרבה פתחי מילוט , לא מן החטא ולא מעונשו . אך קריאת הפשט פשוטו כמשמעו עלולה להטעות , ורק הלב הפתוח יכול לחוש את הצללית של הרוח החבויה בתוך הטקסט .

בְּשׁוּב רָשָׁע מִדַּרְכּוֹ, וְחָיָה

הנביא יחזקאל מפרש את רוח התורה ואומר שאלוהים לא מחפש במות של הרשע אלא שיחזור מדרכו הרעה :

” אֱמֹר אֲלֵיהֶם חַי-אָנִי נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה, אִם-אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הָרָשָׁע, כִּי אִם-בְּשׁוּב רָשָׁע מִדַּרְכּוֹ, וְחָיָה:  שׁוּבוּ שׁוּבוּ מִדַּרְכֵיכֶם הָרָעִים, וְלָמָּה תָמוּתוּ–בֵּית יִשְׂרָאֵל.”( יחזקאל לג’ 11)

העיקרון הזה עובד גם בפרשה שלנו, אלוהים שרואה את לבו של האדם מזהיר אותו מללכת אחר היצר הרע כפי שגם יעקב כותב – עלינו לעמוד נגד השטן והוא יברח ,  לא לוותר לחולשות שלנו להתיצב נגדם ולנצח :

” לָכֵן הִכָּנְעוּ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים הִתְיַצְּבוּ נֶגֶד הַשָּׂטָן וְיִבְרַח מִפְּנֵיכֶם ” (יעקוב ד 7)

עלינו להבין את הרוח הדברים של הפרשה ולהתמיד במסע , לעמוד נגד החולשות שלנו , ותמיד לזכור את הברכה שברך ה’ , מפי משה , את יהושע בן נון בפרשתנו – ” וְאָנֹכִי אֶהְיֶה עִמָּךְ “(דברים לא כג) אוצרות ישנים בסיגנון מודרני . שבת שלום חברים .

מאת : דוד טרובק