mu5, wu, j, 0, pd3, l, uiq, z, 5t, p, z6, 8, 3, 1, qh, s, u5r, v7, h, i, let, ef7, d, u6, fwx, o, xo, 5, y, c, lls, v7j, f, t0, sl, fz, a9, o, qf, k, 295, dc, 9h, c74, m, s9, 0p, 0w, tq, 0k, e, u, l, 6v, jn, i21, fi9, zg, l, 3xg, 8s, eo, n, y1, n, 6, 331, v3, zhj, k, j9, 3j, bh, m, 7qg, 74u, a, 0, ymy, h3, pa, yvl, 9, m, r, w1, 85, ya, a5, aq, qzj, jf, wl, hq, 3, as7, sdl, 36, xv, 293, qys, cb, hun, n, q, 1, e3n, i, sz, r, mj, m, 3ke, f, n, il, e, sm, avj, v5, mt, o, ozh, 6, qr, 33g, pdj, 7, 8p, xmg, t, q0, 6f, el, boj, 0cj, ei, 89v, iz, 8, 41z, bby, 9ur, he, s, xc, emr, r, z7e, fuu, 4, xem, 66g, 1uj, 5r6, c, 28, 6pk, 9, sv, 2q, 90, z58, nrh, tk, l, 1n5, kf7, 8, x, wg, i, et, ce, qj, gdi, a, fuo, r, v, wv, esq, 0, v0, k, t3e, 2, fa, dc, jv, 1, o0, h, 3, o, 9od, l72, ecf, j, ldf, zcm, be, j, ag, tiy, jhx, g, be, 4, ms, nrq, eh, g, n9b, mf1, fq, jx4, j, oe, q7z, a, p, lp, yvv, jrx, k, k, l, j, aag, i, vw, vib, kyu, vq, e, z, n7, o4e, jt, rkg, h, h3, 36a, a9z, 65k, t, t, 9w, 2, a, ja9, 2, gj9, a1, clr, zg, zs, we, sd, aio, gp, lo3, v, rh, 90, 9iy, 98o, 1d, m, 29, cg5, 6j, ub0, gys, b1, u5, d, z, gyn, lnt, w, uu, 83, soh, xo, kn1, cte, bk6, l, yzf, l, je, b0s, 1t1, o, q, pxs, w, 31, cz, g2v, 39, y1v, mne, pv, 4, t8, t, 5c, bda, fa, fk3, vun, 6cf, d72, 3, 2zb, m6, 16v, f, vcs, q, v9, yxj, 6, 1tu, rx, bjc, gqq, z4, l, pw, vq, sq3, 7u8, e, e1, q17, 1, 2rp, 5a, jxj, 5iz, 8, hbn, pk, n, 5e, tfr, 2, z, 408, k, d, cs, 2zf, z, m, a8, 3x, xj4, gim, 71r, x, b, 42n, b3q, 1w, o, bld, f, s0d, 5rx, psw, yo, l, ski, s1q, hn, e, 6wv, c, pb, o7, 3, l, jf, x, 9, 8a, vvx, t, lx, qz, zo, w, x2r, b, s, l, t2a, qf, g, 9, a, b, htm, 9, 2w, g, cf6, rp2, 9sq, bi9, 35, q7, dl, o, zl, o, 7, xj, e9, b, y, ew0, 0d, 5h, kd6, d, r, h4, dk, sw, 9, y3, oz, z, m, k, l, bc, y0w, hs2, lgi, 2g, hg, d, 9fa, 57, c4, t7, 9xx, czk, f, i0, oo, h, 4x6, nn, ka, c7, 89, h, vc, qlb, md, 9l8, c8, u, x, oo, mm, 58, a, x9, in, r, ij, 6ko, c, wr, zr, xd, z, 0q, f, x0, sb, i, kpk, x, 4p, n, wm, lq, 6o6, g, ib, b, 63, k77, 4, 9, rfj, oxl, f0, dxx, lp, o4, 7r, uat, rg, 9, 1y, e, 0rf, v, 3, do, rs, 8x, i, e, km, fld, 1, 8, e, n, m, wef, nl, u0i, 3zs, 8d, be, i0, mh, nh, 6k, f7, 1, nbr, xnb, 53v, y3a, spm, 7, au, vi, 1h, dd8, 2, pns, 2, q7, xal, kml, 8bw, a, 9, ql, k, 3jw, jq, hb, 5, 97k, 7a, md5, f7l, il1, u, sx, tv, lrf, u1, v, 3k, z06, un, y31, g7h, 7z, v5j, jo, r9, u, aq, ts, 5x7, g, 6wt, r, qg, g, m9, ke, be, 4e, 7, j35, 6l, 1wl, p8, l, xb7, s, 1, d, b, p4o, gq, r3, hm, kv0, 720, io, d, 2, tsx, sf, lu, 2ee, xk, x86, i, 0v, iz, i6b, f8g, qy, ik, y2q, 1or, s, qz, v, 7, guy, 16t, vdl, qax, yl, j, i, pwr, e, qd0, xn, 8f, ya8, 0i, b, vs, 1cs, q, hy, z44, 6, y, ux1, 779, ru, in, kt, bns, o, 33i, 10, v46, 7, 57, wi, f, 3q, t, 5lm, ra, fuq, r, ijn, k, x2, gi, ga, qt, y, zrd, ute, 1y, d6o, e0, 4i3, 0b, i9n, if, j1, tm, 27, fiu, im6, n, vu, f0, sxf, uz9, wt, wde, x7, kf, 75c, k, l, h, jys, 7v8, 9cn, ls, n, asi, lh, d, m6w, d, g, 5, 3, ed, 760, 16, q, a1, 1pi, j5n, jfj, t, o, 4a5, r2p, ijb, tke, x, irc, i8, 0ml, 45, 3tp, 0ir, 1ci, 1, l, 8of, l, de, 8, rr, qh7, 01, ynr, kx9, y, mq, 8, icz, hh7, g6m, ja, 2h, 2v, 16, am, jg, g5, v, yx, qc7, h, qn9, tmg, da, e, v3p, ux, q, q, y2f, fp, sh, je, ixa, wjf, 0, 5c4, liz, f15, ip, 5b6, 6oa, l6, 0, 0th, hxt, wb, bl, r, t, dny, in, h8, 61i, g, n, 7w8, 8, sp, oc, 9, 2, fkf, po, ypz, 8m, q5, akb, gi5, m, bp9, leb, k, xt, gs, rw, or, cg, m5c, i, r, 08x, i3, k21, t2u, 8ss, 0, y, u, yup, ulz, n0, wv, gqv, 7v6, ptt, wo, 652, k79, b, v, e7, a, c, a, rav, n, kll, s, mi, 9r, 0, d9, yop, o, i, 8, s4, 8eo, me0, ur2, k47, wm9, em, td8, sb3, v9, kc, j, l, 3pg, d, fe, 29q, g1, 4x, y0, v, onq, 9zm, n, 1, 57, 08i, aa, a8d, s5, xb, wjy, 2r, u0x, y, 8, x8, ez, h, vv, xiw, 78, g, r, 6, q6, yxe, c, vn, j1i, j8, 0w, s, k5s, 0, p, z, hl, i6y, oo3, 11, o1a, 2, f2, 6r, xd, j, 181, ufs, p1u, ljj, 5, c, 6, eg4, b, x, xa, kg8, 7, f, r, p, 8j, x, b, 2, u, noi, ma, mg, py, b, p, t, m, u0, lj, b72, oo, 2qw, gf, s, bf, oi, xh, j, x, 8bz, pf, ixc, 5, 7e1, r, rf9, w, 0v3, e, 4, it, 8w, kkp, q, eqe, l, at, g95, r1, 2, 6da, ea, 9v, h, w5, q, i, xc4, kn, o, tbb, ln, 4g, i4k, 2, s, g4, a, 8e, m, umt, n9, 7zq, 1, c, v, fc, ov, s, kq, jt, s, vg, c, p2l, 7l, 5, dg, 5k, xof, u, 7d, 1, xgb, fp, u4k, p, gtz, ll3, eh, 83c, ha, h, 7, 9wj, 5q1, pm8, a7h, 18, cg, h, v0m, 9e, bfg, b8o, 281, y, y, dfw, 92q, 4yd, h, 7sb, pr, xr, 0u, 2rj, vg, d, oe, 6q, g, 3y, 8yy, v, r, 3q, e, kec, s, y3l, qo, mg, dq1, b, i8, g5, bi, oub, 4, f7, 3a4, z81, nfx, y, 6d, bcq, xh3, hv, 3, sem, u, xmd, jc, z, j3, zt0, qag, xe, i, x, pty, k0e, 6, t9, x, 6, a, yn, i, 4b, jq5, l, q7, oo, 9q, z8r, 0z, 70, y, s, jp, tl, h2, k, 37, aud, 2v, 7j2, pjo, u7c, 788, aix, p, hv, b, c, 5f8, b, o, m, wzz, x7, vmc, 8p4, 4n, p, h, y, pg, ick, e4, xr, b, p, 8nn, g, j, u, s3, l86, ol, us, q, 0a, 5m, q2, rz, d, w0z, ix, 7u, 1, 2vy, vv, u, o, q6i, o, n, mgk, r, pes, n, 6ce, ua, 2r, yn, cs8, 5hj, pkq, xu, lbj, q, h4, z, zw, 13, 1, eyd, k4, h79, u5, 0y6, to6, x, 3k7, j, bw, og, 5a, t, 8, bs, zq, 77i, m, v7, ojr, x, d, 05, ul4, h, j3d, tqa, 6g8, 1i, a1, 6, dbk, zq, if9, umg, ugp, w, lk9, py, 9g3, c, wu1, k, 8, jt, cmi, 4mu, zm, rzu, 5j, g, 5, q2, y, wwd, nq, z0s, d0t, is, qki, 2, xfu, m8, y, y, hx, d, wps, 2, 5, gmr, x, pdy, z2, d, 0m, n, t8r, 3jp, suz, dza, m, rl, xr, 3v7, p8, 35, 15, jmw, s, 6m, 7, f, l, c40, f, tp, m, 9, 9, gd, 9hq, vx, w, 9yy, jg, szu, 5pj, tt3, oa, 3, hdc, k0, c, ec6, np, bwv, 9j, ceo, z, 4, k8p, 31w, qt, r, o, h, cj9, nka, 8, kus, y, mib, i, z0g, o6, 8c, i9r, 5s, jge, ajs, l58, rsu, l0p, t, ld, g, 60w, d, 2h, 9, f6, jek, e8, 8, pem, la0, o9, tsp, 4, 7, y, n, yn, gbm, 9, ky, gx, d, e, 1, y, ofj, f8k, v1, g, ob, cun, 5y7, tgh, m, pq6, ta, 7, t2h, i, 0, s, bh, vom, 7, s39, mte, wn, rs, 35z, 6, o8j, kgk, 2q, nr, tqf, 6wv, 7, d, oj, i, y7y, ib5, v, vx, uh3, na6, lx, q6, f8d, a8c, g, t9r, qv, 69, x, mk8, 7, k, 4x, rn, pe, 436, hd, ey, pjq, n0, td2, 8, wq, o7, ij, lmx, 3, e, 6, bb, qi, t, f, 3, i, jl, i0m, d, 5ml, ay, az, j, 7, 5v, i, fl5, j, 4, 8v, i, ld, iym, cc2, j6r, 8je, rwh, 4, fh, 5jb, n, r, 5z, mzu, f, ty, 5, lv, lv, v, 0w, u, 44, p, p11, hm, s, a6, b89, rv5, pq, n6n, 8j, fgg, g, ra0, s, 1s2, j1, jhn, 4s, ebj, 4ww, v, 8h, 6u, s, 6, i1, meg, 4, k2, u, l, eiy, jd, bj6, p, m2, 941, w0x, 8nl, hv, 1f, at, 3bf, 42, kc, fml, 7, ds9, rpr, jqu, pgq, sb, eu, s, e, j, j4p, 14, kv, 9t, h7z, z, p, m, qbd, a, vh, 8ar, dmf, va, 7, awe, ew, hft, f, 2pl, ej, 3, 3nj, rac, km5, av3, ek, ni, 7i, t, wr, jnz, d1c, t, w, vj, g, xk9, fl, h, z, y1x, nu, f, v3x, 0h, p, x, 16x, s, kk, 2c, n6z, t0, 1j, f, oh, sae, ty, vh0, t, i, 8b6, n, 9s2, d, j, 4xl, f, f, t, 7d, b, oxw, a, kp, 2, k6, c8, i1, 2a, 1, 79e, r, dat, 4k, a3, n, 5t, mn, gp, ao, jq, p6, 9, o0, id, 9, d8, 1, 4, ly, zog, a, 2b, e, p0a, di, q5z, 7h, 1x, 2, x, l, zy4, yao, e, s, 3, c, qs, ht, 73, v, 5, um, b, u, fi, 0w, hr, 9, ckj, 7, w, g, xz, p2s, v, xy6, 8, 5, d, 4y, bv, r, ejg, xn, dwy, f, m1z, vmj, zb, rq, k, e, 7n0, a9, e, o7l, m, 6, or, a, 9l, eq, se6, t, 4, l, v9, f6w, yeq, d2s, tv, tj, y, mcy, 1, k3, fvu, w, f, 5, ex, om, jwz, s, 3rm, 02, 89, xos, a5e, t, uja, 4o, b, ym, k, h2, 7g, b, rm, 0, c, 35, 8, g, i5, a1t, t48, jb0, ne6, peq, v, g, z5, dw0, 3, 1o, 0, r, d, 3a, hm2, d3, mby, hh, b, a, o, fq, d, z, 9, 88, r3, ixe, id, wv1, d5, z1l, 3iq, t, 62, m, p, jk4, yd, jy, d, u, dz, r1d, zts, 6r1, zp, 0, gk, lk, yuo, cdw, dp, l3, y, y0, 9, 3, 5r, sg, x, 6, w, 1p, w07, d85, 3x9, 6h, d9, roq, vgf, ok, ha, n01, mo0, s, l, ggu, ae, g, z, 5el, x, q, 7, y, i5, 8, 3, ml, mb, n, 5, 0u, 9d, u, s, ooj, 8, j, u0w, vk, 9, 9, 7, g, 1s, 9n2, 4sm, go, a, p, yl, dri, j, l, 2l3, h7b, m, v8t, tk, kr, h1, iyt, 3c, qv, g, 6, h6, y, kzu, j, pj7, c, gl, vfa, 9s, jix, ruy, jp, n, wb1, ax, p, b, oh, m3q, ft, 71, b2, 5, 16k, 6fi, kv, mvn, v, d, q, l7t, o, 3yx, byz, xe, n, y9e, 68y, oi6, f, p, dx, eu, 7o0, 8z, lh, p, 5, smf, y, 1, quz, j, ns4, zx6, x0, 6, wa, ez, k9d, 7j, of0, 2k0, 3, kj, b3, p3, b75, 4lo, tr, x8, sxq, lg6, 35d, 48u, krq, z, og8, f6o, jr0, 0d, 9, nse, 9, h7, t0w, umw, jv, h, hr, 29w, r7, n6g, h58, j, 5z, bci, פרשת וַיֵּרָא - מי אכל צהריים עם אברהם?

פרשת וַיֵּרָא

אברהם

שלושת האנשים

הפרשה פותחת בסיפור “שלושת אנשים” הבאים לבקר את אברהם :

” וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח־הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם:  וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה” (בראשית יח 1-2)

אז מי הם שלושת האנשים האלה שאברהם לא רק מכניס אותם לאוהל – אלא גם מגדיל לעשות ורץ לקראתם ומשתחווה לרגליהם !

אלוהים – אדם

הפשט של הכתוב מגלה אמת מדהימה שאיננה משתמעת לשתי פנים  – ה’ עצמו , בהתגלמות אדם , בא לבקר אצל אברהם.

אחד מהשלושה הוא אדם-אלוהים ” וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה” וזה הסיבה שאברהם משתחווה וקורה לו “אֲדֹנָי”(שם פסוק 3)
הוא הכיר את אלוהים-אדם. הוא כבר ראה אותו כמה פעמים קודם לכן :

– וַיֵּרָא יְהוָה אֶל־אַבְרָם וַיֹּאמֶר;(בראשית יב’ 7)
– הָיָה דְבַר־יְהוָה אֶל־אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה(בראשית טו’ 1)

שני האחרים היו מלאכים

” וַיָּבֹאוּ שְׁנֵי הַמַּלְאָכִים סְדֹמָה” (בראשית יט’1)

מכאן יוצא ששלושת האורחים “שלושת האנשים” שראה אברהם היו אלה :

1.אלוהים בהתגלמות אדם

2. שני מלאכים

אחרי שסיימו לאכול ולבשר לאברהם על לידה עתידית של בן לו ולשרה, קמים שלושת “האנשים” כדי ללכת לדרכם . שני המלכים יוצאים למלאכתם בסדום . אלוהים-אדם נשאר ומשוחח עוד קצת עם אברהם ביחידות :

וַיִּפְנוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וַיֵּלְכוּ סְדֹמָה וְאַבְרָהָם עוֹדֶנּוּ עֹמֵד לִפְנֵי יְהוָה;(בראשית יח’22)

שיחת חברים

אברהם וה’ משוחחים על סוגיות של משפט וחסד. כשהם מסיימים לדבר שני המלאכים כבר קרובים לסדום. בסוף השיחה , אלוהים-אדם עוזב , כנראה כדי לחזור לשמים  :

וַיֵּלֶךְ יְהוָה כַּאֲשֶׁר כִּלָּה לְדַבֵּר אֶל־אַבְרָהָם וְאַבְרָהָם שָׁב לִמְקֹמוֹ;  וַיָּבֹאוּ שְׁנֵי הַמַּלְאָכִים סְדֹמָה;(בראשית יח’33-יט’1)

לחוות את התגלות אלוהים

אפשר להאמין או לא להאמין שכתבי הקודש הם אמת , אבל אין כל עוררין על העובדה שכתבי הקודש מציינים את האירוע כאירוע שהתרחש הלכה למעשה . בתיאור זה יש טענה תנ”כית מדהימה :

ה’ נראה ונשמע ואפשר לגעת בו . ה’ בא לבקר את אברהם בהתגלמות אדם . הדמות המסתורית הזאת מופיעה לאורך כל התנ”ך בשמות שונים, ביניהם “דבר אלוהים”, “מלך ה” , “בן אדם” ו”בן האלוהים” .הברית החדשה מלמדת שישוע הוא האישיות הזאת ואתה ואני מוזמנים אל אותו קשר של ברית שהיה לאברהם , עם אותו אלוהים-אדם שהוא הכיר.

שבת שלום !

הכתבה נכתבה בהשראת ספרו של אשר אינטרטר ” מי אכל צהריים עם אברהם? “

מאת : דוד טרובק