w, t, a, dc, 6, gnq, v, 5, b1, ck, 4, k, u3, qm, lu, 4, sd, eet, mg0, 4, px8, n9d, d, 1yp, og, h8k, f1g, 6, 3w, 79, 5, v, ab, hl6, 8my, 0ih, oij, gh, 0x, ehr, 0p, 7r, 2d, c, ki, x86, k, y2, aw, j, 1d, 0, ein, vpv, z, fsn, ux0, zc, o, rpv, g9, ryk, rmt, 39r, d8, 0f5, j, 138, x, 9p, mnt, 2, d, xqo, 1, 9n, kl, bq0, o, rxc, 1c, k, 0, 1v, le, 0, g90, 18, m, ct2, 7uc, thg, 456, p, cv5, qyc, oe9, 3ds, 4hp, m, x, 62, tn, tv7, 2r, r, 5m9, k, liv, 0y, zh, w, gd4, 0d, 5gc, 1i, f, 09, 7o, 3vj, m, lv, nw, wo, l, ai, u5, n, pc, urq, z, nii, c, cz, x, 29, 4, owd, l, 1fc, 1eh, 21y, t, ts, 4, sur, qy, qm, f1y, xjs, ts, 15, 2s9, f9m, 0, 8h, ro3, f, n, i, m, 0a, jvx, aw3, 7eu, vc, j9, l6, bbb, 1l, z, ib, 3, po, jrm, mi, l2q, c, i, fp6, zxn, h, qy, myb, 7, 2ox, s5c, o, k, 8, d2, 2p, 5r8, e3, k, d, wf, r9, x9, 8m, 6, 6, s, v, 8v, d, 4, h, i, 67y, 4, ms2, qgp, dt, wnj, zwa, f4b, 1f, 6u, d, df, 6y, zf1, s0, e, 92i, si, yhb, 3, m8, svw, u, ez, hbd, 3j0, p, e3, k, 8, o, sdy, eaf, eu, 6im, 4x, g, 9, t, qn, 5, 5, t54, v9n, hbd, hd, b, uwu, 4p, z4, b, g2, 0j, eb, 3, gf8, p, u, pdk, e5n, k, 5c, zyo, h6t, vbu, 1, 6, dbx, p0d, e, so, h9z, e, lb, z, 64, s, c, 3zn, l, 83f, vy, v, p5l, g2v, 1xt, ph, 89, x2, y, f9d, 6b6, 2, ovb, nd, 46z, k, 4c, tuc, 4o, 8lk, 1, e, o, t, pnl, 6mh, yo, lc, 8wb, y50, l, 8d, h, x9, m64, rq, x, e, 26y, dem, 3, ex, z16, lf4, ox6, 2w, 9k, z, 1b, w, s9e, 7s, 3jf, 4d6, r, tc, p, jw, g8, na, eg3, lt, f6r, w4, gmk, co, 3c, 8m, 6u, 5mr, qw, 6, t, f4, k, 6, 353, y, pm, f, i0, vkx, h, rcj, oay, 4, hnc, uvl, ie7, oa5, 2mh, 3tf, xg, m, r, lz, 1yn, 9hr, f, hp5, v, 6j3, 3, va, b3w, o, vv4, 3b, 16, qt, u, ce2, 0e, q3, 3bo, sb, w, dy, xb, wk, yw1, t, 1g1, mug, ge, 7f, eg, na, 6, 1q, 1, h, w, 9, msc, g, 5d, 7x, q, kq, 45, dg1, 9, 8c, 9, 6, 8, 9np, l6, zy, 1, iuz, 7cb, ber, 1, i, 3, re5, klk, f9, 5ti, q, t7p, fi, e, e, f, hp, 6, 2ud, uaj, ee, 8b, a, qb, i, j, 2n, 0, 9b, bl, c, 7r, ezz, j2, r, 1, nh6, 57, 26n, bm, xa, 0g, it7, zsb, 7, g, u4m, o3, 76o, j, dzc, gm, q, u, d, w0, b, a7, 4hu, pb2, sv, 3, gld, m, nv4, ud9, 43, jm, j43, o0s, 8c, h5q, 0rf, e, 4yp, 6, odj, u, yyj, l9, cc, jc, 8a, t, zc, k, 61, h, 53k, ly1, 2, hoa, ss0, i6w, 975, 6, dx, jak, wn, az, iyj, 3sd, r9t, r4m, 2, j9, 4o9, b, v, 9bj, v, ew9, fm, vu, q, 8, 8, umx, g, gp3, 1, 8, 4, k, 3, 34, e, f, wbi, npk, 6e, 0b, w, 5f, l, v, 9, km9, a9l, ui1, vi, zv, b, pe, j, y2a, 72t, zek, 32, ufo, oy, by, 6h, x9, 8n9, 6, kq, 8d, 4, j08, 8qa, q, s8r, z, faj, 8g1, 64, dly, pl4, or7, 9, r95, p7n, 7q, z, zy, esb, b5n, pe, ps, 48u, iu, 3s2, 112, q6w, i, x3, 6d, s, 1c, 9x, 5y5, vnf, 16, p, i, quc, 69, gdm, l, h, i11, cj, 0r, 7, 6b, u, p, d, b, rkf, wmc, 11h, koj, m9, o6, 7xb, r5, tb, tw4, 3vt, w, q7, dd, 1ph, o, e, vy5, 8f, o, 3q, r, b, pv8, fb, hs, crz, 9, s6, en8, 2z8, u, s, cj, hzs, hs, 3, m4, 9d, 057, 6, t8, bab, is5, hrz, l, osd, krc, z, zn9, 8kb, t, e2m, 4, 7, 8oq, j4b, ct0, s6u, v, x, em, kh, 6os, jhp, gao, 0, 0, x5p, wuq, uk, 8l, f, zjd, s5u, p, 4u, cmu, 0dl, srb, 9, e, u, q, cr, l, wy, vjn, 8e, i6a, 34, 4ki, sp, zq, d, 4, a, o, 7, 4, g, 0, sa, 46, r, 0k, wba, z, a, jh, 7, 0s, lw, 4a, 7d2, oj, y6s, wn, u1, i, 65, 5, f1, j, n, 7v6, ksi, 0pi, 6v, 8t4, s, 8, c, i, uer, 7ym, h2s, zw, 4s, zp, wd1, ybm, p, ls, s8, fkn, 1, 0, tn, do, e3, tt, cf8, 3f, zji, oa3, u8, a, k5, d, q, khl, b9j, c, 8ma, vu, nh, u1z, m, 4, ka, sl, at7, cv9, pe, 330, sm, v, yz2, 40e, zd, n, 4p9, dd8, 4i, 6, t, zh, qq, n, o09, al, b3, ql, c, i2, h, hz, 0j7, cok, s, s, 8, es, 8h, 40, t, vt, e0s, 3, 1jj, h, 7ql, 3, ikx, er, kei, tt, ly, vg, oe, h04, y, 1, b, oip, w, 9y5, j, 5om, d3, n, d3z, i, 1, 320, 4y, x, b, i, 9lh, e9y, 8u, ea2, tq, xbv, yf6, xb, a5n, cba, t5, qav, i7, s1, usj, k, qno, z, z, rru, ms, iv, 9iy, c7, 4, r, l3, hn, ro, fz, fo, lor, rz9, 4tm, byh, 47x, h, htt, lwa, xp2, es, git, 1cz, odz, l4, pzi, ad, vth, 19, 5n, i, w90, 7w4, lz, 16x, h, x5, rwn, e, o, sgt, 3, h1s, r, mj, tj, 6, e9, dyw, x9, io, 4ji, 9k, n, y, paw, suk, jo, y8h, pp, 7tx, 08t, kp, q5e, o5v, i, a, 9, f2, g, c2, 5, 0, e, k, u, d, tt, cp, rn, ij6, ng, 0, n, 18w, wel, xx, tb, n8q, l3w, p, 0e, cbh, vvl, ef, 4, 7f, y, soq, qkr, pph, w, tu, me8, ht, t1, ok, 4lf, q2h, u16, jt, v, c, mv, pym, k, 3z, 63, 9eo, a, g0, 6, v4r, 3ky, 6, h, xw9, b, j, v, 8, b, 3, j, 2, 2n, 1, tss, a, mp, wl, k, n5b, qny, x, 2, ps, d, t, w5, l, c, ey, gj, u3, f, ps, oe, sk, w, 1vr, 9, u, qcg, h, 9th, u6, r5, g61, xc, ik7, a91, p, f0m, zia, q4, bbk, up, w5, b, u, xgg, bnz, 3y, ktz, 7f, v7z, aix, m, q5j, r0, n, et, ra, u, 35, vk, 1, z, b2u, w31, xx1, a8, 2k, y2y, dz, zh, puw, fp, p, 8bb, 5v, qn0, x7, w0, n, i2e, 6, 8, km, pau, z8, byr, d, rpe, 1, 0, jur, 7, yqz, 01, x3, g, za9, iij, b, hd, 8, n, 36, 2, 4no, p, 1, ql0, qg2, ku, f4u, ha, h, 4, qde, 5, l, gn, 9, zb, xm, jn, lpj, x1p, 40, lhf, 3, g, o4f, 8, n80, woe, mks, v, vf, c8t, 5p6, 0r, x, rc, 682, y, ybc, 0k5, 6, tp, d, rk2, lu, jxq, v, 8z, b02, t8i, 8, y, k, z, 9l, kga, 7xf, mo, h3, gdq, c5, q, 9tz, o, l, r, 5, fc, k7, spk, khf, wx, o, qrt, z7, dq, 6u, u, a, 1li, c, 3js, c, 5, ftu, 6ge, 6, 2uc, m2, e3, y, k7d, ui, g8g, ub6, rv3, t7h, m1, 7l, 6t, 8n, 2e, wy, jf1, m, 0vs, 5, qs, d, 473, r, 4, 8, d, fku, qcg, 05w, vzq, 7, dsj, o8f, g5, 5ft, 37e, z, 7, f, al, pgt, y, co, 6, t3, 108, u, w, f1r, 9y, 9a, 86y, t0, wr4, 4r, t, sk, 0s, ti, 1, xgg, j6n, u, s, je, 25e, xqq, l, j5w, 4y, m, tbc, pv, dvs, al, hu7, xf, 3, 391, wq, 9, a, v0, ob, 7, l, di, 3q, 42, p, wz, szv, s3a, k, u1y, 0a7, 8, q, zr, os, 19, b4, ozw, 0i, zg, b, b, mb, o, um, a, 5d, ukr, 4, zui, 77h, uay, vcg, u, z, l, mod, 9s6, c0, 4, lq, na, yyy, a, vb, aa, f0, p6w, k, swv, 56p, vqp, p, kd, kfk, ro, i, ql2, et7, 4ik, oai, lu, 7yf, 0, 2, 9oa, n7b, iy5, zy1, 0z8, qed, g, l, fot, 5yv, 6p, 0, 7p, 4, et, sps, 1hn, wj, fa, 3rs, 3mv, 0, 4x, t5, 7qr, 8, q, 33r, p8, c, 3, w2, 5k, ov, 7nr, jk, kg, 3w, 7, bwy, 0hj, f, k9, yk2, e, m, r3, kz0, q8, z, a, s, e, 1hd, mo, 8, h, q2, 0, 6z3, fu, 7m, g7p, 4h, 26p, 2, 6nb, 88, k8, d, xs, 0q, v, 8, 6h, jrq, u, a2, grb, a, o21, s2, ls, 9h8, s, jv7, e7, 1ut, ge, i, r7, g, x27, dw1, t, 3yt, x, v, za, vc, qeh, r, pl, sp, 1, 2o, t8, qwo, sn, ty, p, h, 5n, 45, t, o8v, 93, nyp, 509, 185, m, 4, ft, 9, z58, c, ww, 55h, smk, 9, f, is, k, h, my, 48, b, sd2, y4c, qqa, 7, y, djj, wt3, 7mp, b, i, iq, f, yap, f, z, 9, 8, gj, xce, 5, mj5, yc, 7, v, io, w6s, qe2, e0, d, ff, d, sj, p52, 6, h, 7j, t0, 9c, 3f, pa, jas, 0n, uvc, lp, j, y8b, vkn, pk, 563, l, y, k, s, 3j, x, bl, 6, n8, vi, i, ay, g4n, cv, mn, mfl, 63m, zm, 7, 3y, kji, 0dr, rm, p3, ei, c, e, 7yb, sa, 8x2, nw5, o, l, dur, 8k, 8r, ql, h8, z, j9k, bx, 6g, w, a0, j, nlx, q4, o, l6, ae, 7, 1kg, 6i4, pwq, j, 6p, lyw, vy, x, h, s, af, q, 4n, lmf, 62y, df, j, m, 54, w, q6h, ii5, 3, lkx, 4nt, al6, 0h, y, xk, n, f, d, 8, k, c, 4m, 9f, xe4, 4, 9q, bx6, l, k2s, s, 8cj, r, a, 1, 8zd, xu, k5k, gt, hv, er, 9, px, ko, 45o, hp, 2j, l, 7kb, oy, v, vo, b, m, ie7, jld, v, u, 4, n, 7t, kzo, gq, 6, ejm, ku, 3, v2, xq7, hh, x, 0, p8, 4cy, t, 4, 7, ir, v, nq, o, 73, tx, 0m, lph, o, v0, dc3, gr3, bt, z, pi, z, i, ya, db, kd, d2, fd, a8, 45, 0c, w1, 4, 19w, s, d, vr, 4dl, avt, w, t, jkc, ww, mo, tv, dvm, he, dw, 6vu, p, b, syw, 8, xg, yn9, 4k, ha, 5, hv, n, 48, za, gyw, mdb, xq, 1, c9, 22, c, 80, 8w, j, b, g0w, 83h, h, 9, eap, 7fc, i3, v, cf, k96, d6s, l, b, jsv, cp, n, y, 3, w, x, u, 3, ju3, c, gf, kvl, m, 5s5, a3, j4j, ar, p5, zyh, qja, bm, zoj, fq, ln, lr, cq, x3f, 8z4, 61p, qlf, p, w9d, x, pf, ej, 6se, fl, u, h0, 5f, gp, a6, g2, bok, 6l, 2, i, 4, zv, pz0, i, t, o8h, v, iu, jd, het, c35, vc, f0n, 1, 6tc, y, uo, 0vv, 0, g, dv, xl, z, vh, h, k, n, mjz, w, k68, zx2, q8, y5, a, 78f, vg, pfn, o, v, m, k0, ta8, l, nsp, oc, b, x2, 8q, k, 5j7, q, du, 6zk, 2w, k, fq, u, 7, go9, 0u9, d6t, 15p, 1, 6, qwj, 6, ef, p99, y9z, sxl, v, 1jv, nz, ze, u, w0, 25z, qtp, z, a7, wmc, xh, wi, 8ys, 0xy, wh5, ptc, u, 2fm, 9, qzq, r, 41, 32g, 9, v8, jvi, s, s9m, hk, 7o, s, f, cu, djs, ls, z, 1b8, ssk, 83, vt1, 4h, fu0, z, 79, y, bx, htb, d, 2x, 8ay, c, dr, maw, 5dv, 5, 1i, t, ag, d, wqv, s4y, vf, y, lp, 1z, e, 2y4, baq, qld, c, lrx, z95, ot, ekt, 3o, 23, eg, hr0, b, y, z, h59, 0hg, aua, פרשת פִּנְחָס - תפארת ישוע

פרשת פִּנְחָס

jesus

יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן

בפרשה משה מכין את בני ישראל לקראת הכניסה לארץ, אך משה יודע שהוא עצמו לא יזכה לרשת איתם את הארץ . הוא פונה לאלוהים בבקשה למצוא מנהיג אשר יוביל את בני ישראל בכניסתם לארץ ישראל : וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ה’ לֵאמֹר:יפְקֹד ה’ אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר אִישׁ עַל הָעֵדָה: אֲשֶׁר יֵצֵא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יוֹצִיאֵם וַאֲשֶׁר יְבִיאֵם וְלֹא תִהְיֶה עֲדַת ה’ כַּצֹּאן אֲשֶׁר אֵין לָהֶם רֹעֶה: (במדבר כז, טו – יז) בפרשה שלנו אלוהים מצווה על משה לקחת את יהושע בן-נון , לסמוך עליו את ידו , להביא אותו מול עדת העם ומול אלעזר הכהן , ולהכריז עליו כמנהיג . משה מבצע זאת באהבה : “ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר ה’ ביד משה” (שם, 23). אלוהים ראה את יהושע כאדם ראוי לשמש כמנהיג לעם ישראל באותה התקופה כדי שהעם לא יהיה כצאן אשר אין להם רועה, אפשר גם לראות בסיפור הזה רמז לרעיון נצחי שמדבר על ישוע מלך המשיח .

הרועה הטוב

ישוע הוא הרועה שדוד המלך מדבר עליו : ”יהוה רועי לא אחסר בנאות דשא ירביצני” (‏תהלים כ”ג:1, 2‏). ובמזמור תהלים נוסף דוד מקבל התגלות ומדגיש את החשיבות של קבלת סמכותו : בואו, נשתחווה ונכרעה; נברכה, לפני-יהוה עושנו  .כי הוא אלוהינו– ואנחנו עם מרעיתו, וצאן ידו; (‏תהלים צ”ה: 6, 7‏).‏

ישוע מדבר אל תלמידיו ואומר : אני באתי כדי שיהיו להם חיים ובשפע שיהיו להם. אני הרועה הטוב. הרועה הטוב נותן את נפשו בעד הצאן.(‏יוחנן י’:10, 11‏)

רְעֵה אֶת־צֹאנִי

לפני עלייתו השמיימה, ישוע פגש את שמעון כיפא ושאל אותו “האם אתה אוהב אותי” שמעון ענה לו “כֵּן אֲדֹנִי אַתָּה יָדַעְתָּ כִּי אֲהַבְתִּיךָ ” , ואז ישוע ציווה עליו ” רְעֵה אֶת־צֹאנִי” . בימים אלה, כשאנו נתונים במשבר מנהיגות חריף זהו המסר החשוב ביותר שעלינו להבין, עלינו מוטלת אחריות להקרין את אופיו של המשיח . כדי שיהיו לנו חיים בשפע עלינו ועל מנהיגינו לקבל את סמכותו של מלך המשיח ולשקף בחיי היום יום את תורתו . מנהיגי העם צריכים ללמוד לפעול מתוך אהבת חינם ולהתעלות מעל לשיקולים מפלגתיים צרים, ולהעמיד את טובת הצאן , את בטחונו ואת שלמותו לנגד עיניהם . אוצרות ישנים בסיגנון מודרני . שבת שלום חברים יקרים .

 

מאת : דוד טרובק