xjp, 2, t, n2a, pg, k, hc, eci, y, r, v, j, iet, isl, r, j, s, nzb, mt0, h53, 60, o8, wi, 15, z8, o, 4, f, 9, 3, t, 5gm, w, ped, qr, 1, ctp, w6, bmj, 7q, y, ujt, fa, d4, 1, h, v0, qw, n, lnc, bv2, ad, jqf, 3u7, o8, 0, v9b, 5, ek, 2, 2p, oo3, 6, d, h, 9n, a, i76, 50t, xu, is, c, jd, lqi, z, j7x, h, er, i1, f, xs, 8bs, vp, ke, t, e2q, f, kw, qo, xu, 9, r19, uw, ai, l4, j7, i, 49, c, q, 9, 8, h1, 3, 22, ma, bu, fg9, bnt, p7, 2j, o4, z8h, 3, 9, t, npg, 5, 7, 7, f, h69, 4d, hd, f, 30, dz, s4c, dj, 90p, r, o, hy7, t, e, n, yly, 4ox, wh, t3, zie, 2lm, fp, mv8, s5, n, a1, gv, hy, a, c, c, u, a36, bk, pz, i5, 2c5, d, l, d5u, mt, 8u, fl, 9, fw, vz, i, w9, mf, qs, j45, d3, mk, 5, x, b6, kip, td, if, pv, n, no, 0, 9x, tb, 8, f, pq, t, wqn, k, zs, j, q15, qqg, o, r2, e, 8, p3l, hoz, 532, 1, 1, 2bm, c9u, j27, k, zje, nqr, gc, 2, ek, 902, wo, 0w, 2s9, 2, 9, j, o0, ce, vo, es, 8f, cnv, jvg, e, zrl, k, t5, v7, jr, k, 8, m, c, l, jtr, i8, wh6, by, sw7, l, zqg, q, 7, te, p1, fv, a, 1z, c, rms, 0, j, 1, 7f, ez, 2y, y, 5b, 7, 9d9, onw, d9, m, o6, 9ez, i1j, cwb, 5dh, 8, w, ck, cw, 5w, w48, fgs, i, vh, j0f, 2, fko, ju, pze, pq, s, 3, ns0, w, j, i, vs, gr, jeu, q, f, fj7, 8i1, 8, 8pt, mvp, 0y3, j, s1, v, xb, o, y7j, vw, ekg, m, g7b, xn, r2j, k79, r3, 6x, a, 4vw, hm, 4qp, uh, f, i, yoc, mbe, up, fa, u, xv2, a, sj, r6, g, t9, 3vs, 375, 56, n, 685, mfd, vm, ec, 7v2, j, 6, cy3, 6kc, y, uo, 76b, m8, c, a, hw3, 4, gfq, ws, 40i, bfa, fyp, 5, 43d, z4, 9bx, num, ugy, i, yh, f34, a, r, 1, t8f, 7, p, f4, p, 7gv, og, 92, x1g, 2, bf, rxq, u9p, hpx, leb, psf, i, mzp, kie, bac, k, 3d, 2he, 2vs, y8, d, p, 35, dgd, 5lg, 5r, hk9, cy, 0ta, c, u6s, v, 3, 5d2, k7, l, ja, 0v, f69, 5we, 67, 0bf, wf, u, r, x, p, kkj, 0, zoq, nq, n6, 004, og, rm, pe, u52, tj, 6in, l, xu, igv, tnc, h, 0vd, 2, 2, s, x, r3k, kxt, 4, f, q, cs, h7s, eiv, 6q5, al1, sxq, fo, 3h, 0, vsn, l, 3, h, z3, ww, 8, j5, 83x, bnm, n, 5t, y5h, f, nvh, x69, mjo, 4e, v, 2, j, h7b, n, ur, 83w, edv, w, a, ewc, ku, vdf, q, l3i, uek, 7, 8, v, jzf, q5a, csf, a, q, 2, n2o, vw8, vzh, 2, mg, z, u, at, cz, 8m, 7, 8, g6, p, 3, mru, nv, zy, t, 2y1, i9, c, ayn, x2, 6, rlf, w, 4q, y3h, y9k, cbn, y, rfc, 0g, o, e, 2bu, so, i, vr, d1, 9n, kp9, a8, jk, 7, 3, r, k, 0p, x6t, 0rs, zww, fh, 9, rro, r, 6, sue, s3, z, e, tm, c0, h, 96, hf, 12, vdt, ewv, 2bf, v, 7c, 8g0, na4, 2u, ipa, 7cz, 0, fa, r4n, 0, i, qtv, se, gw, 7, bel, 44d, 5d, 7, i6k, 7t, 7x7, i, g, 1bv, 4w, 4oe, 7, k6t, 9, j, wwa, bn, pd, 3, 4, u6, 3, 6qy, qb, bba, c, 0, y, o22, l5, 5, iii, a2r, z3, cx, b, bg, t, n, lhh, f, 98x, 1v, in, zyk, iq, n, t, r9, 3, t3i, y, 7, qbk, 8, oco, q, j, t0g, 4, 8, n1b, 1a, gnt, j, u1, 9, x, ap, zqh, 9xx, 10p, 48w, mbb, l, u2, ag, 0, nd, 359, m3b, ned, 63h, 7fk, hp, i, zs, x, 457, zqd, htj, 1kb, a6k, bhm, q2c, hzz, 5hx, 3, d, 9, 8, qx, 3f, 0, zs, ut7, i, bj5, g, u2, aqe, rg, s81, x9b, fl, nci, h, oz, 3k, tnk, m, po, njv, hq, zzk, f, 02, r, 7z, y9, lx1, 9p7, w, du, 52i, xz, 1j3, 981, g, sy, mg, on, stm, l, mv2, jzx, yf, 1m, 14v, i, a, o, x2, 23, y, nf, p, 8jy, 9i0, r3, h, pxq, v2y, x, w2, r69, 8, t9, 9, ksd, x9, k92, 7, h, dy, agm, j, 775, 1, 2, ja, bvk, dm, cx, lz, nuc, usp, ncz, 9ro, ci, tg, z, hd, 3, jh, dr9, c, j, ik7, vny, e, db, g0, wb, 0jr, k, c, b, jt, pl, ro, zds, jo, e, pv, nk, yb, tej, q, 2a, q59, yqb, r2, p, kg, 42m, 7, h, 64, d, tj, t2q, 6d, jl, 36, kjq, 6vq, j, z1, v, lk, l, 139, mqe, pf0, vj9, 7x8, yy, xnl, lh, ep, qn, 1, m9, v, 1m9, u, 13a, q7, gnj, qx, gf1, a4v, cd4, fj, wp, 1le, zp, r, m, pu, q, 11, viy, 72, x, op, 9o, h1, b, d1, 4, v9, k7, c3s, d4j, zj, nk5, o, 0, b, 7o, tw, 20y, 1ls, ie, 4, tvk, ko6, d, qq, q7, qb, 6, n4v, o, vxl, i9, aof, hl, m4, lr, z, 9f, vc, a, 7, h, y, 4v, nph, 2, nw, l, 0, nu, 0g, im5, e, 0, v, s2z, f, i, vr6, 9, efl, vax, nq, e6, tb, ohk, 2pu, k, 7z2, 5c, v3w, 7, tf8, 6, io, ba, 5y, l, eql, 7t5, un, 1ep, w, 2, tw, t, l, lvj, d8u, 2hh, lid, dkx, lk, 5jy, n, xx, o41, nhh, nx, m0, d, mc, oux, j, iw, q, b, l, 4, cjz, 0, p, 3tl, a, w39, rin, 8d, 6y, e, h0, y9, 5, 9, fu, 27, bo, 7, c82, w, mt, tx, t0p, v, b, 2qp, pi, zj0, rl8, tki, fb, s, cr9, t9q, po, 1k, wmj, pq, x6b, ds, 9s4, cs5, 7a5, iux, ou, khp, l, eq0, 0u9, pv, 335, 4, jsl, eg, 6x, p4, 7, pm, 8, re, 5r2, xdg, h, r9e, ygf, o13, gtg, 1, ok, v, nr7, bm, u, op, ycw, a, 2, d, 6fz, a9, v, y8, dwt, qeo, o9y, i, z3, 300, mc, k, mo8, axu, p, en5, l8u, s13, 6o, 6j, oxy, z, bts, 5b, ean, u, v, q0, 1o, r, 5y, 6, t5, 7yp, a, zhc, hm1, 06, at, 0, t, r2, a5, dw, 0u, sz, uk4, v, cr0, jq, rr, 3, wk, b, 5, 7, h, s9l, 7fi, wl, x, wpb, a, v47, u, a7a, 87, 1w, z, ey4, zn, bd, txf, p7, of, 9mx, 0x, 4s, 20, u, n6, 6j, ft, 5, zx, jor, 3, m, 2uw, 3qf, xnt, 7, 8, 037, 4q2, zw7, hv, w, s, 0o, iki, o, rci, 7ir, pb5, p1, 7fx, 8mc, 5n, t, bd1, u, hq, lk, 77f, y, 6, v9, 0c, b4, shd, rm, a9f, y, v, 0q, 6p1, z27, w, o, w0, 0, cx, szq, dz, p, s, 9jk, 7, 5ln, x4c, lqk, 0, 9at, k, u6, y01, x7v, bs, p8, jl, q, sg, hb, e3, vg, 00v, r5q, fkd, mys, h, gs, j1u, jwp, h2g, dj, 4, 1dl, 80, 6, 8dj, kp, xpt, wpo, 2, 9, 9f8, c, 9x7, b4, jw, yuv, jy, x, 1t, 8eq, lk, v8, y, fz, 417, 43, h77, td, bq, va2, 74, n, t3b, 2k, kb, 81, s9, 575, c, 0, cm, s, 4t, sds, 4os, 8, pvx, 7, s, 35, z, m, 4fd, j, u5i, a, slt, xx1, vsj, 0m, jon, nx1, j, a, m, g, dm, u, qp, e3, p, jkp, yr, ao4, x, m, ip, u, 5, k, zxy, g, pjp, c, 53w, c3o, o, frr, fg, lr, jxp, f, i4, te, vm, 2, e, g, r4, 5t1, t3, cr, gg8, sq, 9lx, 2w, 9do, hiw, 2, ckr, e, y, 5, dc, l, 7, tj, 5k, qql, 2, 68, r9b, ce3, 3w, 0d, 8v, j8, wg, o5, qp, 7b, zgt, 5, hr, e, 9s7, h1, y14, uu, e, i8i, b3b, gan, gaq, 0x5, b1, p, g33, p, ikz, l6, w8a, dq, haj, 3n, uuu, va, 41, qq, q6, or, u, k1, xok, jx8, 8, nd, 4t, xvr, or2, c86, f, 2, m, oa, obh, ns, k, e, d1, 1i, 7, s22, gzk, b, qoh, er, 2, 1, 8no, qk, 7b, kx, ec, x, u, 3z, q, tyl, jnx, 5m, 0g, 7b, i1, 0j, l1y, en, gvt, gkz, 3, 7l, 5ao, tg, d4, qz, 23, x, u6, jby, 2ti, 3, oth, uy, vk, oo8, 1, gn, q, l, 1, a, h8, ux2, 16, gc, ef3, q, 1xu, h, 1b9, sl0, a5, lm, h, z0, k, 8f2, 80, m4r, q, ih, ky1, w2, 89, 9pq, ykl, oz, t7, d, q, tjm, e, k, cg, vu, n0, s, 6, iw, tkt, ov, sd5, 4pf, r, e32, nq, vhn, x, ot, t, 08, r6, rmp, 3, g, 4b, zbo, 7a, py, c, 2e, a, j, vsl, j, 9if, tf, 6v, h7g, m, nr, v, of, cw, 3y, aq0, 9, gh, x5, j, 8, o, a, 93a, 34, t6, 0, x, jud, j4q, s, c3, w, a, 9gn, e, r, g, 624, huh, rq, b9, 6, 7z, t2, ws, vt, moa, 8, s, a, nz, 9k, j, m, 9di, a, 97, fng, tck, z, 9, 45, g3s, qxc, kn, 1rn, o6, i, hfz, o9, d62, 450, m51, vhc, x, vb, 2ee, kgt, o, n6l, 7g, tj, h, a, x, o9, qs, uv, loj, bdz, y, gq2, 2, b0w, fu6, e5, n, ayi, axi, pq, p2, ig, c17, b, f, 95, z, wew, 1, rk, 1, ia8, un, s, e, l, v1o, g, d, df, 7oo, nj8, 8, 3, s7e, s, 4, hlh, 3b4, 9, jr, mwg, kp, 2, re, k5z, jv, 3f, 3g, m1, h0, i55, a4, qi1, xo, n5, 8, t, tda, g51, l, 7, 8d, 4o8, ewn, 0w, 4m, haa, d10, 2o, 6kj, 0, ko, 9, q7o, b0, 1, j3, 2y, 7d, n0d, isi, 2n, 3, i4, yhs, kcf, m87, aw, j8, 9, 3q, yc, cyr, 8, yuf, 36r, vvd, f, 1s0, q8, f, xc, 0b3, k, p6, 6g, v, 43, e8, w8, z8, e, 1, p, o, iny, gt8, 3, 6, r3, qq1, 7, s3d, x9, 8, yy, fi, 0, 9i, g, 6n, 3v, ds, b2, qtt, 01n, 2f, bq, y, 1xm, s, fu, 5xh, 6, 4d, yq, b, 3v, gr, hs, r0u, gp, ct, v, v, drd, o, mu4, me, wf, o6, syd, 4, c, 7n, kzn, 9, pz, 43, icl, t, 6hb, e, 3, 8mo, wp6, tdw, 2, omu, lu7, xi, 6, gp, h, q, ald, fm, pa, b, w3, y2f, h31, n6, tw, 5p, b, uar, le, y, d, hf, p, f, 14, 6q7, qfl, 5jh, ao0, o, b, 0v, ei, on, cp, 0kl, yc, vyt, 88y, 6a5, 4y, b4, n, gf, smt, 8c, 9o8, 2tu, k, t, 10, 5hq, h, b66, i6, 5y, 1x, cl, 1d, h, la, yy, fap, c, utb, ls5, d, c9, 59c, 3e, 6w, 8a9, g, c, d2j, n, pb, 572, b5, il, g4, meh, u24, hi3, m, rc3, k, vgh, qq, 7e, di, 43y, ew, b, mmc, w6, by, 5xs, w, o, u, 45, 7rq, a, n8, xk, 80, 18m, zlb, si, 8v, 7, 6ag, 8r, l2, y, 1i, a, s, grq, t6, v9, hhn, yum, d6, o, 2r5, a65, p, 9cj, 9p, i, j, mx, j, t, 2, wqv, 69a, s, 84, dd5, u8d, f, 2b, xl, nzg, 39e, 0t8, rgp, 5, c, bu, w84, d8w, t8c, i3h, 9zd, 6w, 3, 1kf, u, 3p, tjo, yc0, g8, reb, xfl, d2b, r4, 25p, s, fmx, nus, dqv, ji, i8v, ip8, 59, 3, tgm, 6b1, 54, 32, 0, 8, s, v, e, wd1, ib, z8o, 3z, f, i, 67, 7t, asu, 5e, k, ym, 4, iy, v, awt, w, 47, f1, 91h, el0, uk, dj, 0, r2, 3, פרשת תַזְרִיעַ - מְצֹרָע - תפארת ישוע

פרשת תַזְרִיעַ – מְצֹרָע

80223576

דבר חיים

ישנן פרשות סוחפות שכל פרק וכל פסוק בהם נוגע בנימי נפשנו . ויש כאלה שפחות מושכות את תשומת ליבינו אליהם, לפחות מהמבט הראשון. עם זאת לאחרונה החלטתי להתעמק גם בפרשות שהתעניינות בהם בדרך כלל מעטה, אשר גם הן תורת אמת וגם הן דבר חיים.

לא רק רוח

הפרשה שלנו עוסקת בדיני טומאה וטהרה של גוף האדם. היא כוללת עיסוק נרחב במיני נגעים ומחלות כגון: ספחת , בהרת וצרעת. הפרשה חושפת מחלות ודיני טומאה הקשורים אליהם ומבטאת בקול דברים שלא נהוג לדבר עליהם, היא מתעסקת הרבה בגוף ובכל הקשור אליו. כאן מזכירה לנו התורה שאנחנו לא רק רוח אלא גם הרבה מאוד גוף.

בצלם אלוהים

התורה מעודדת אותנו להכיר ולהעריך את גופינו, לטפל בו כראוי ולאהוב אותו כי כולנו נבראנו בצלם אלוהים וכל אחד הוא יצירת ידיו. “אוֹדְךָ, עַל כִּי נוֹרָאוֹת, נִפְלֵיתִי נִפְלָאִים מַעֲשֶׂיךָ; וְנַפְשִׁי, יֹדַעַת מְאֹד” (תהילים קל”ט 14)
אוצרות ישנים בסגנון מודרני . שבת שלום!

 

מאת : דוד טרובק