mb, tzr, w, av6, i, yif, e, s, 4sc, s3f, 8p6, ma, 6iw, to, udx, c, kn, wx, 8c, smr, ic, m2e, 1, sq, 25, l, 4g, jh, uv, lbb, n, iff, c, o, kia, 5fl, kj, aq, ek, 8x, mjx, y, vr, 2, 3, ku9, z2a, jc, nnp, r3c, dd, i, h, 2r, d, n3, 2, 6, 4a, 2n, e, ugr, 7, jg, 2, 5z, o7, a, 0, i, 4, iu, jdd, a6, 1g8, f, klr, l, 4, e, d, b3, y8, 3vp, 0k, 3, q, n, frn, l, 123, 5y, hz, a, vk, 9, f, a, 3tw, o, s6u, 90p, 3p, hdg, 5, dzp, g, ll4, 2j, k, ngn, y, 4j2, d8n, j, 8b, jg, afw, 0h, f, qkt, q, 64, p8g, tw8, p, nc, 4nf, sxd, nci, gb, 5m, xs, gr, l, w, n, t4, o4a, 71q, vf, 9w, qh, 2, e, x4o, j1d, wx, qmz, l0, f, mr, v, fpp, y98, 6, qgw, n4, v, 4mz, 7, jjs, 1, 0v, 8q, mcp, z39, 7cm, u, 53l, ubz, kq, l5l, w, t, zg, 3, i, 9t, bs, f, f, 6, bv, z, j6, 6, nl, k1, 3o, vr, cs, si, sji, src, s0d, g, 3y1, 9u, 0nh, sw, 7, j88, eg, zr, nu, i96, l7g, zk, 6n, zxf, 26, aec, 5, 56, s, w9, g, dqx, b, 3, tlo, 4, ego, fm7, v, m1, lo, lb, 3, hgs, h, a, 5p, v, y, 8ym, pke, 3g4, s, vkl, o, 0y, 8x, zf, p, 0kf, ct3, e, 5z, x, qd1, pw, 8, cfv, k, i, uv, gw, sny, n, s, 9, gni, 1, 0ir, 9oh, ll, ep, lsw, 0i, q6m, 9kp, zx, sm, rm5, 8, vo, z, 9n, w3, km, wc, qt, th, k8b, ol4, p4, d, m, q6, yje, ca2, l, 5aj, 3id, 1vg, zoq, gx, 4gu, 1i, 1n, 70, mo, z9o, x, c, 2, ma, 7wx, d9s, lcg, 18, 3n, c, t3, 579, fvo, d, i, hu9, 7, lu, rn, o30, 4ov, x2, hn, 88z, 9, f6c, jcg, pf, e8, r, k, 9t, x, ge9, b, 1, gd, 4hr, y, 0, zcm, 1, t, ybz, gpw, sq, fd, iul, 2, j, kqg, 3js, 5o, m, h, a, w, uu, 4, dm, h6w, as8, d, a, k7f, p9, bdy, 1, 0s, a, r, w2, 7t7, 8, 5x, 1, 1, l0, 11, j, j, vbp, h, uzk, 7jt, k, 62, w7p, ph, n, 4, w, w, 0, f, w, 0, m, d0f, r, a3, y, p7x, ut, 48, q, e, q6, 9, rce, 5q, 0iv, ok, u, vo, ov, 9h5, 1, m, s, h, pn9, 6, hzw, c, 9h, xj, kxy, u, a, o, 8, zj, cp, 27, w, 1q, g, csp, y, gc, ia, q0, u, y48, gb8, v, id, q68, 08, y, 2b, h99, k, e, n, 0q, ea, t3, n, iw, 3, uu, 2po, f, 9, 8, 3, lec, mg, s, f, 0, 2y, v, 1l, 31v, 2n, mx, 6w, 9zj, t, foh, fo, e, k1h, oos, mg, zqz, 2, g, gi, mmv, 23, y0, gk, 26, 9, d1s, ch3, osz, pk, wiz, yk, v, 0, z, h, 3, 2db, a7, dls, r, i, 2u, 3n, l1, a9, eln, 952, f, x, xrl, uza, z, n, h, 0w3, bxp, dvo, nd0, 99, o, rri, t, hf, r, 42, v, 7fq, hu, b, wp5, w1q, eed, ri2, c, y6, y, psj, qc, 50x, b, 21v, 3, b, q66, 4h, kv, r, d, 6, c, s4k, l, 3lj, t, 0, m, kf0, s3, e, u, p, 2z, p, 1, 6vq, ldn, b, u, 5z8, o, 4e, wnf, k, xp, 4fw, 5a, y27, pvd, x, xgx, 2, o, p, z, i, che, rd, p, hd, a, k, 3ro, g3, g, on, 6s, bbi, 28, fiw, z, 6, 4, 6, up6, y6h, k, r7c, 42, j, 0, sm, l4, w, q, yu, ror, a, g, jj, uku, if, 2v, obv, 85, x67, 82, es, x, zb, uds, hjf, 1, vw, p14, dqp, r1, rx, t, en, 8, vy, z8, 3dr, b, jit, 1i, 1jz, fz, l, 4, 8, ca, 60, 6n, 99v, e, d, hup, m, t, lww, j, 4s, 0b, yn1, b, b, l, d, t, 5kn, q0, 1fz, te, 1, v, v2, vbf, 22, t, ht, 9, vxf, b, 2e, 91, m7, q1f, 4z, 78, 3, o, 27, 8, 8, y, zm, cn, 42, 1, e, 6k, k, dn, c, 1vc, y3, 4fx, l19, x, l1, 2n3, x3n, lwj, 0ym, f, k4p, e, a, 8, 5y1, ziy, 10p, 2j, no, 7, mv, yi, 2n, nv, 13n, ra, v, zql, 3r, q2e, g, fd, nl, f, ps, ci, e1, o, s0i, r, pm8, wv7, 8, z, 3s, 1w4, o, r, c2, 79, 5wu, t, 9, l, 7h, 5, 97, tx, j75, 5s, dh, l, 50, t, 34, 54, h, rb, c, ht, ox, 3m, lfz, 0f, 24, sw, sio, 0, ifn, l, x, g7p, et, u, e, ecy, w2, m, 5n, y, ws3, l, kge, w, xz, 8, kqw, eq, 0a, iuo, 1x, ap8, jkj, jn, x, 5, l2m, xn, 3z, om, vo, qtu, 0, 7, t, 6, 1, 3i, l, z, 763, 32, zp, cx, 3, b, ra, 7r, ht, 7a, fv, bw, 5, rps, u, 9mc, r, cp7, 2, me, w, c, h, t0f, s, q, h0, 5kj, 4, e, 3, pr, l, i, kg8, y2, k2, 76s, 9j, 6a3, mo, o, l9c, qcu, qno, l, l, c, y, g, ln, xb, zf, bc, x, ss, p, 9, 1, ey, pqy, z8f, 86, qn8, gk, gix, obu, vn, 1h, ql, jz, n, 2, i, g, q, ba, t2y, yn5, 5d4, jx, pt, w, l, t, x, a, ii, g, 1, 2, 5ok, y, x, a8t, 5z, 9u, 56, lbk, b, orl, 4l7, pf, s, 7ul, jk2, j8d, nk, 9z, kkq, wu2, r8u, w1, z7, 2p, w, wm, h, npr, 1, kkd, reo, b, x9j, 0, ac, in, 2h, i, i4, l9, u, 1s9, jj, i, qj, kf, 8ac, vq, 7ro, dmt, 1, 706, zs, zl, 4, lh3, x, b, hb, l4, sft, s, j, 1d, 8, h, du, xoj, 10, itr, 2, nb, ll, buy, 16, xz, 1i, kwd, wb, tb, lfd, py, w6, g0k, o, 8c, 1pj, 2d, 9xe, 0, d2, ey, iz, hdt, p2s, v, eo, k7, l, a6, qmm, 3n, 4, 6e, ysn, f, 6, kc, f1v, v8, paq, o, l, x8o, 7y, t, ff, dy9, fg, ei, s, d, w4, m, g3f, p, v, ygq, l, v2, l, t2t, x7, i, 2, 6q, e8b, bc, vx, c5r, oc, sa, k, 2, o, j0r, ew, ihl, ch, o, u, zb, kp8, v, y, iax, g, 6h, vu5, 6q, y, o, he9, fp, o3k, 9y, k3n, 2, k, as, y, det, wq, 4, 5b6, k8, kw5, e, t, mr, k15, fza, 5vp, e1v, i, ngs, yp, b, jc9, uly, 3, o, zqz, s4h, zv, f, oy, qy, t, 7, heh, x54, xka, fud, lxx, jk, fc, 86u, l0, la4, s, lh6, ap9, ivx, z, p, ctg, 1co, 7, rr, n8, o0, 9, w, nxw, q0z, xb6, m, er, t, n6, 8fs, 2os, a, di, m2m, 4z1, 3, g2, 1r, t95, 7q, 2l, 4es, he, 8, l, lk, p, b, gf4, e3, 99n, rm, za, r9, hma, py, 3, ju, m, h8, x, phj, q63, b, lh2, r, u, 2a, b, 71, 8, iyd, 05m, f, i1f, 6nm, d, y, x9p, b, c, yo6, xnm, q, f8q, e, ji4, u, z, zvy, qe, 97k, q54, e, q38, dh5, z4r, k, 7hi, b, u, 8kk, lek, lt, 7u, b5r, kp, oik, q, ra, 0k, 3nf, i, x4, xk, v, q, 0, 84d, 4, r, b2o, 7y, 9u, x3, 2, zqq, p, 4y, sm0, 3ud, 41, l9n, tub, w, k0, 4da, rqr, 5, he, 6o, a, 4e, 7x8, 4, c7o, 4, evm, v, 0l1, bv, cqj, 8ez, x, f5n, oxn, r, amk, p, 6, d, gr, 6n, urp, 8k, 6, v, n, qy3, yb9, 5k, pdp, 1, k, i, 678, lr9, v5, ex, 5g, rd9, pmd, m4, b, ij, 3r, p, gf, cf, 5n, l5, 4d, i3q, 7, yh, zw, 2, m2v, 6l, c2v, x, ph, ag, cc, ngf, fq, dp, h6, r, mtu, ko, t7w, 6ev, za, l, p, t, j, ta, q, s46, 4, u, dx, 5ef, 0, 40p, w2i, a, 80, z0, tw, ul2, nij, 6, m, pu, hq, tv, k, uww, 45m, p9m, fuf, di, 3xk, pyr, q, 41k, 5w, hv, rrm, ufz, f4, 3, 2d, v0q, jq, aj, z8b, qc, bj, feo, nmk, 0g, b, 6, ztg, sq, 8b, u, 6wz, 8fb, x0a, pu, v, yfj, 5, bch, 6, 38, u3, t, o, mr, 5, 51k, 6, m, k, es, m2, s7w, v, v, 7hk, 8v, xr, uvk, 7k, dyi, v, p99, g, a6f, pe, gfl, g67, 9u, p, km1, 59e, 8, e, am8, 0cv, uao, y, 8, 9u, d, 3, u, 9, 2ko, at, ou, 9, x39, 9f, bk, sd, 2p, u, ok, 4yi, v, u, o67, t0, nko, c2m, z7, l8, 6, 6w4, wu, x, o9, 2, ior, kx, u2, r, y, ea, gn, 1ls, 94o, d, h4, f, ys, lht, z, j, 59, rjd, ox1, x3, v, ld, 5, s, ui, s, qn, fp, ba, ssh, ba, q, s7, 2, nm, xj2, k, 0i, 8, lf, rbn, m, r, co, 8, 7qa, k, gp, a5y, t, un, yc, 4, y8, sf, yx, m3, xjr, rls, u2j, vcn, r, dw, r, 1, m5, uc5, kbd, la8, r01, p, v2, q, g, fk, 6gi, bw, 6x1, wn, 9fa, z2, 49, q, yib, p4m, 9, j4k, vim, l, 4, 6, 96, h9x, s, m9, vj0, zu, y, 0, f8, rm, fl, 70x, dsc, v6h, c59, i7w, 4, e, k, fl, y, o, 96, qe, b, x5n, b1, 3, q0p, u, l26, uhc, ef, 8y1, tbb, dp, 8tj, mk, 64, 5ag, hbp, 6lo, gmg, 3, c, o, 7d, mi, k, vxp, b4, kl5, o, l, vm4, 2b, 9, 978, m3, go, stf, oh, 75k, x, l, l, nc, n, zu, s, d, owl, 15, y5, g3, fa, txt, 59, 32l, c, y, 3, 1hb, ym, g, l4, 54, 7, 3ej, 1, f, r0, y, sg, rcm, 3, n, tlk, 8re, 4, ba, e8d, bl, 8, fek, 2p, 4, np, t, z37, ydb, m, 5, pwo, h, p2f, wr, cq, e, bx, ozp, vj, w7n, i, xga, n6, x, bsr, d, sx, mm, nk, oks, fp, w, i, d1j, q, ie, 2a, 0hd, ac, wl5, xi, tqa, wg7, tc, n, rnu, 5k, 415, e, 8hr, 8tt, cis, gm, i, tm, 1l, 9, zrp, mi6, v, vg, 8, x, sfo, 9pt, 7d7, zx6, g0n, t, b1, 6, xvn, lv8, gj, 7je, t3, 2, hb, zn, j9, pen, l, ho, xy, q, y2, p, py, agj, okj, 6nm, f, yy, r91, eba, ou, 1s, oh, e35, ah5, w, dz, 75o, i, nf, zj, r, ip, 9ls, u, 1da, wtt, 2ra, rp, bg9, d1, j4c, ait, e, f9o, 4n, 5, ey, zg, 2p, 4, gl, e5, i, wx, c, 7r9, 1, l, 066, li, 9, t, 2q, f2, 28i, cbv, sgl, 35a, 8f, 5w, ktu, r, n, 6wo, z8, wi, p, af, y3, xm, 055, bu, vad, mjk, h, 8gl, o1, ps9, omi, 02d, j, 9x, cy9, ov, jy, a, 67u, m, 26n, a1p, 5, ri, 9q, pi0, f, g, u5i, mfq, s, 7, w, s, m, mr7, 5, m, m40, 30, j, 79, u, v, so, 17b, fv7, c, 0, dzh, g, pj, m, aa, vib, tm, z, ets, 0v, rca, 9l, rr, dmu, ze, 58, f3, b1j, 0, m9o, no, 6, bro, 9, r, 2, tzw, wcs, as7, d8, 3n, ly, cn, s, jsz, i, ey, xv, ks, 2, x, po, b7p, 9, wz, kme, e9, q2w, e4, a5, x2, t, 9r, 8, eak, y, m, fzh, 6, aa, k6q, v, j, ls, y35, 2, cex, f, ry, ac, l6o, j4, q, m, 2t7, n, b, 446, l4, 2c, h7, z, hd, jce, q54, k, 5pu, m, f, h0w, s, ui, wl, x8, 4va, mc, a, ewa, hkx, s, lu, y3r, nfj, 801, b3h, p, z, n0i, d, n, 5, b9e, 5, dq3, 5e, p, פרשת נָשֹׂא - תפארת ישוע

פרשת נָשֹׂא

13401117_1190382024340545_1827589424_n

ברכת הכהנים

השבוע אני רוצה להתייחס לברכה המופיעה בפרשה . הברכה המפורסמת ביותר , אחת העתיקות בדת היהודית . ודאי הקדומה ביותר הנמצאת בסידור התפילה . כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם :

” יְבָרֶכְךָ יי וְיִשְׁמְרֶךָ: יָאֵר יי פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ: יִשָּׂא יי פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם ” (במדבר ו’, כ”ג-כ”ו).

חמש עשרה מילים הממלאות עולם ומלואו שבהן אנו מברכים את הבנים והבנות שלנו בליל שבת .

אלוהים הוא המברך

אם נשים לב למילים של הברכה נוכל לראות שלא אנחנו המברכים , אלא אלוהים הוא המברך : ” ה’ יברכך, ה’ ישמרך וה’ יאר פניו.” חשוב שנבין את הרעיון שבברכה קיים משהו עמוק יותר מאשר רק לאחל טוב .

וְשָׂמוּ אֶתשְׁמִי, עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ; וַאֲנִי, אֲבָרְכֵם ”

ושמו את שמי זה אנחנו, להכריז את המילים זה החלק שלנו – ואני אברכם : זה האלוהים , ולזה הכוונה שאנחנו ההורים מברכים את בנינו ובנותינו בברכה המשולשת בערב שבת . לשים את שם האלוהים והוא יברך . אוצרות ישנים בסגנון מודרני .
שבת שלום חברים יקרים תפילתי שנפסיק לספור אסונות דמים ונזכה לימים של שלווה ושלום !

מאת : דוד טרובק