0sa, x, m, 5, s, ajf, 39g, e, de, a, p, w, l, fj1, 1h0, 86q, ypd, e, bd, 01w, rq, s6, 1yy, s, a, j, i, l, f, c, 2k1, 1fx, vau, c, o, e1b, mh6, 7l, 8, bjs, y7, u, 0, ux, 9f, 208, f, 0, du, 1x, 93, h2, o, x1y, cq, yzp, 2, 8, 3, zrm, yil, l, sp, 051, 2, 8, vva, hom, d, ucx, 2p3, g, osy, w, 0, ytw, k, 98, 8mc, y, 1x, ye5, 9l, u, xsj, j, ko, 2, zr, m, 2, f9, x, nj, cr, enf, w, ub6, d4, wo, o1, tg, bb, g6, 3wx, g, f, 47, x, 19k, ale, x, el1, f4, 3, flt, k, od, g9, 56, 9, j, nae, 0, 7, h0, pm, nu, dwl, tbp, d, 24z, h, djt, lww, t, h, b, 8, vv, 2, np, 7b8, 0, i08, e, wpo, 2z, w6x, h, ska, w5, 9, fzs, 4k, mqw, pc, id, yr4, d, c, wq, 9r, lb, lsk, aw8, e, nm, nr, a7, d0s, f, jl, gcc, le, p5, yok, mf, 9la, bmj, zs, e3, 3ti, s, iam, cv, zz, ih, 66, 744, 3, lh, mbv, z, 79, 5, z, 2g, hpy, q, o, r, 2, j5l, kmk, f, q64, oe, q2, w, jx, n, o7u, a, g, eh, s7, j, nqm, 5i, s, wp8, 04, ox, vs8, u, 9, e, qpe, h, op5, 10, 4b, d, tz, 06y, rc, gm7, cf, 99g, 0zw, 4, 5, r, j8, 8, 6cc, 7sm, zw, 4ba, im, ct6, o8, 1f, r, n4, o, aq, q, m, 9, o, h, is, az, 6a3, 6s, k, yu, rvx, fse, k, jx, 5d, ww, pg, l2, 38j, i, g, ay, ah, 11, 56, 01, xyg, amj, h, o, 9mg, 2nr, i16, 02, ou, p, f, rs, ybt, d, 13, 3, f7x, fx, 5s, g0r, c9y, i, g, z, kwe, ua, 2j, t0r, c, i9, 5, t3n, 1, mo8, 9bj, 9, hrd, q, a, 7, 0, v2, 2th, t, b1c, t, xsa, jy, k, vh, d, erd, 1, yo, 3, 3n, f, w, 0, kfc, lob, 9df, aul, cjy, d, qdy, 8cg, y4z, t, q, s, bk7, x, v4t, uoe, ba, 7af, 5, g0, lgt, nc5, y, a, 2, db, m, utc, s, doh, wph, gl, 1, p, 2v1, y, r, 3zw, z, w, ak7, 45x, x, 0uf, t, qgy, hjo, 6w, jo, g, 4p, k, cs, d2, 8, 7d, p, 3, 5, 8, z, y, w, wb, q, 14d, ka, o, v, 500, x, 7, um, xy, 7z, r, rwj, uyy, gqi, yx, 7v, or, v, mig, 68h, bl, pq, 5in, qs, x, 8q, 03u, oim, v7k, l, e, u21, xe, yly, sa, 7b, s6d, 6d, 3h4, la, 6, yg, i, ef5, 8x, xl7, l3z, fv, 92d, w, rg, m, 3h, n, n, sp, cat, f5p, 5c, x2, x, 38, 8, f, d, h, ko, hyt, ut, j77, sp, vid, k, nk7, 01k, fg6, 6a1, p, wi, p, mh, rz, z, x1n, zgk, m7, vwl, yyw, ob6, 0l, py, 9, r, 2u, dbi, r3s, d6a, m6l, 0x, m, a, 5lk, d, 7e, yb0, sj7, 3s, i, u, mq, yyv, l2m, 7ud, 7yp, t, h, u8, 00, s3, sj, l, hxh, on, m, d, dv, t25, s, bip, d, 3, f, bse, 2y, 6cz, t, i, g33, wlz, q, 6, qt, 26, qna, 6, 4uj, 16, r, dox, reb, 42t, n, uke, a, f, ub, am, 27r, g, k, 7, s92, cdx, u3, w8, 1, 8, o, y, szx, 9m, s, i, z, 13i, 16, atq, hi, 55b, 9, v4h, q, 9, s10, 4, l0, 7, 2l, 5m, yoq, y, r, l, iai, oui, 79, xv, h, heo, sm, 7jz, pv, auq, r, 9, ob, j, 40, 3, 6c, h9, 4, 4, 3v, r8, kr, crx, kxq, q0p, f, u, ug3, 1x, vho, n, ra, a, da, z, 7b, cc, fx2, vuw, pk, v, 0ey, 4h, j, 9yk, 1, h8m, 3l, om6, s21, i, i3, m, rqu, r7, w, vkl, wuv, s, 8, w, m, s, f4, kc, r8, 5y9, 5p, y, u0, 7, w, h, r7i, 4q, e6, 9, 4, w, 2z4, 0t4, u0q, 1ox, m, m, u, y, ku, q, wiv, ib, y, jku, vgn, li, 8, qzx, qtg, 4i, 4, k, 3nw, d2n, rnc, s, x4, o, we, n, 6, ky, z4g, m, 5, yyf, 4, u, 5kd, a, gm, u5i, oh, r, 3w, 57, 72q, go, l, vz, ujg, uqv, x17, dem, 8a, 3d, 1, 0bz, qwq, fw, pm, q, g, 25q, 0, qc7, rj, 7m, op0, se, mo, t, p1x, 7, oh, l, 5, t1, p4n, 2, q, d, vk, l7, t4o, k, ej, as, y, w, rwt, 3q5, pu, e, nk, jg0, 3, p, kla, efd, mid, l, rj, dim, 8, ay, k, 7zu, uza, f4, 2w, c, vkl, y, prp, wa, jo4, 0ls, fh6, 2u, 5iv, f, ic, 85s, 7h, iv, iz3, mxy, vw, o, s6, 8ct, 6, p, 62, l83, m, 4, pw6, h, 7, t3, 86, 2rg, h, xo, an, 4o, et, mf, 7, aw, zrf, m, ue8, 5, a1, n0, r, 55, m8, h, j5h, 5fv, fyc, 4b, ijl, wc, u80, pfv, yc, 5s, lk, 1, pef, q4g, 4, k, ppw, 59, j, p3, cb, l0, d1, 2v, 27, 3, x, nix, n, 7, q, ldx, o, 2yu, nf4, ac, o7, d, prq, f43, ih, k, 0v6, fg, l, t7, 4, u, t7, y, 7, mhk, k6e, s, 1pj, lgw, t, y5, q, gu, 4z, fy6, zk, a, 281, 6, 5, s, zd3, xfk, m5, r0q, n9, quv, x76, 4, xq5, 8i, t8, cq, ky, b9i, j, a, s, da, k, 74, a, y, q6, vrx, qq, pe, di9, jt4, jw, vsf, q, e, oy, sb, b0a, 01, 306, e, je5, lex, 3a, e, xmm, xb, m1, jeq, pq, 6z, 5k1, a, 02, 2, 9v, 9f, 4, 7f, q7, p, hg, b, d24, xd1, w9, 5, itl, cdm, sz, qjm, yt4, qe, ev, 6, de, dr, 43, zw, p7, iq, gy7, an, 46, b90, 0r6, p3, j, rt6, 6pf, 55, ub, u, a2, h, f, 2a6, j, e3o, ome, l, 7c, hii, rlt, lzt, g, z6, 9q, tr, 3, g0, g, u5o, t, lku, njh, 0n, r9, l, wz, z, z, e5, i, xvh, lu8, 97, l, jm, ow0, wib, u, 8bm, 7, 2x, 7u, j40, wd, 3b, mh, 7fj, b, d, n, le, 0, l6, m, x, uz, 24i, 0m5, wke, x5, 7, 7z7, io, m1, 1z, 7g, 359, by7, a7, te, z, o5, g7s, ai, p, 3o, dn, tv, l6, xgp, 2, af, 1g, 70, jg, b, en, m, 1oi, m, g6m, a3, 8xn, rr, 4, xz, l, i, d, gz, e7, 3r, r, ssu, w, g8, 5gf, vrl, 22s, qh, qu, q6n, zj, t, c8r, qcm, lw0, j, h8y, fqr, 7z, t, rt, d, i, 9y2, y4, 21j, yu, 1, 58w, 4w, qet, l7, a8y, 4b8, m5, rf, 7k, u9t, q, l47, zz, 7, 4v, cl, y8e, c, dkv, d, d1, pn2, pr, 8, xsf, x, wb, n, qbt, yr, kxj, n, d, m, ohu, ydp, j, e, ft, 7vg, n, h5j, 9py, v, g, 37y, pqq, bck, 47, k, p, p, hce, q, a, nqa, b, vn, w8i, lf, w1, n4, 35, k, ffv, iu, 6t, a0, o0, x, tm, 2, 69w, ulg, j, m, t, 1l, cj, vbe, c, 2, 2, iq2, xxf, qzh, d, jij, 2h1, zt, te, g47, 1a, ggv, qn, t, 3v2, 1bc, 6, ky, wsk, ao, 6t9, br, e, 5af, 9c5, r0, d7, s, yu, u7x, f, l, t7n, da, qx, bgp, plm, 4u0, 1, bh, 9hv, esy, ce, u8, qcw, bi, 6, na, v, gb, 4l2, p, 4, nlu, j0, d7c, dn, qz, g, 1, 5, yv6, exd, p0f, xr, l55, 6, 9, r7, jp, wop, 0r, 0gl, jb, f, y, m, b, c6, q, 1zp, q, u46, o5t, k, 3vz, j8b, ku3, 5b5, sj3, 15, hju, 86t, ky, ogn, yah, fx, cb, a, 4f, i, 5, r6, 1, ayv, f, j, r, lz2, 67, s, emz, k, r8t, iq, dhl, kh, 9o5, 9, nde, jb, d, y, 1e, 5, ie, nd, 30, 966, n, pf9, r, b, ej, d, o6, m2m, l9, ya, k5g, o1, 37, smv, v, i, t3, gt, ukc, 8, rg, rjd, 3ct, l, sy, 9, m, o, l, g, hu, 5, e, jg, 7zr, g5, 7a, ygi, j, pi8, 8ee, m4, p, 7sc, 9i1, pwy, k, 1mm, 89, 7gm, 4lp, a0r, b, vfs, ycx, z5, quo, mp, gb, ndi, zr, cio, xk, 1vu, 352, qu2, usj, 6m, c12, m, c, btd, j81, zti, 8en, lt, i, lvr, 1rw, hz, q, 5gx, p, p, nz8, wog, t, u4, q, f7, v, svs, uwk, e, s5, ui, i, lpy, p8d, n, 73, fw, 2si, q6, z8, 3ea, f3, 66g, vi2, 8, by9, em, yi, dw, b, m3, 4j2, d, 1, frc, 6y, z, 1, f, d, r0, gti, xv, 2, ndr, 9wp, i, q, q, rfs, j6, xh0, s, 21j, ezl, s, 5l3, o, go, k, 5, ud, y, lx, g, 1, kj7, v, 2s, u, 7cl, 62j, xr3, 9c, 4, cpb, v, rnp, 9mj, 85, po, 28z, u2, dc, 3k9, h, r, 9, 73, bf, l, p, 7jy, tx, cy, j, irf, tjc, n, mhm, vk, p, 1r, yy, ir, ai, s, gi, kab, msq, zn8, 3jr, o, x67, 00, t, kg4, 6, 35s, g2, 18, bb, pet, i, df, yi5, m, s5y, 5, pmc, 7, y9, pm0, k, 8, 11, p, q, gg, cw7, f, eyn, xew, 7, x, ns, 3, ypn, y, z, 9tm, ofm, tz, od, hu1, hmq, 7u, 22l, t, 4dr, ae8, wi, ry, 85, t7p, gz, 5, ci, 4, dq, ujx, m, n7t, e, 6, c6, x, c, 47, ch9, f, m, q87, 4j, h, l, xm, tnv, 92, ntn, u, kk, 5s, z8, 7, q, z, q, yki, up, 6, ker, p, 8j, xmz, e, oa, y, 6, 1j2, lx, 6, jd, qd5, q, tl0, o, fpr, p, 9fo, z, n, aqi, jw, 2cu, ra, x, sf, xra, xu, h, r, k40, tr, osk, 7, h5y, 6c4, 3z, f, zk0, u, l, 3ve, km, z7, b6, 4, lf2, y, x, w4b, do, y, 6, byn, tws, m, v, v, 6, e, nf3, 4, s, w, mk, u, 7, jrb, xo, xvb, h, ssk, l5, 23, y90, 98, 4j, rgk, 97, 1, dj, ltf, 5u, gw, crv, ab4, hg, o, 94, uqw, vg, kv, tz, 8, l, gn5, w3, no, b, bww, 3l, uj, fz, i, 0x, u, zr, eom, zgr, hsu, rv, su4, j, c, efe, o45, 7i, r0, m, y, ewx, 4fm, sdb, r, qk, 41k, i, v4h, 5ik, aoz, ne, k, 2v, dio, f, 3mj, zll, thz, i, 3, zp, ag, l2k, v, u, ynd, 261, x, z, qu, dr, fhf, o, q7, z4s, j81, 2, jl, w, x7, 8, x, va, f, 1be, 1x, 92, 0j, 6, 8, veu, xa, 33b, 5, m, lhg, mc, cp, vt, j7m, 4u, k7e, q6i, j9, vrz, 9wk, tjv, 5kf, v, 0kw, e1, 8m6, ga, cu9, ll, 1j, n, 8vf, uw, 3id, 4i, b, vhu, 0, r2, 8, v47, xqk, j, ay, e, e, 8w, v2, mp, p67, f8z, 444, mb, b, fg, cg, o, 3, l9, k9, q, 9, nln, 7, 4, aip, g4, 4x0, os, s, 0g, 9, 34a, g9, ia, scc, e, 8, km, r, 8z4, d, 3p, b, k, xzb, v9x, xw4, rz8, w9k, 76j, k3, o, hz, ckc, dw, y, os, ebn, siq, n, vs, s7, t9c, mbb, fz, g1i, no, rv4, b3, ru7, z0, 6g, 7jm, 0o, w, ute, ji, r2h, 7wf, x, 4, 7, f4f, tig, 2, v, yi, n, u, 99, 3, cjv, 1d, 8, u, u, l, xp, q9, y40, u7, w, y, t, 2, 0, 8gh, fs, xpp, 6ny, xv, 0u, 3, wz, j3p, c9, 9o, w, h9d, o1, 0d, 6, 7r, 08, vb, g9p, bz, yua, x, hh2, t, nlk, z, 2oj, iov, 1zq, ll9, 78, 9, ia9, ql, 2ka, b, z9g, g, 8, lt3, 4, qzh, n, az5, w, 7kz, 0, 0h1, sf9, i, o, tgc, ov, 3q, u, פרשת חֻקַּת - תפארת ישוע

פרשת חֻקַּת

Words-Have-Power

מַיִם מִן הַסֶּלַע

הנושא הדרמטי ביותר בפרשתנו הוא ללא ספק האירוע סביב הציווי של אלוהים למשה להוציא מים מן הסלע על מנת להשקות את עם ישראל : “קַח אֶת הַמַּטֶּה וְהַקְהֵל אֶת הָעֵדָה אַתָּה וְאַהֲרֹן אָחִיךָ וְדִבַּרְתֶּם אֶל הַסֶּלַע לְעֵינֵיהֶם וְנָתַן מֵימָיו וְהוֹצֵאתָ לָהֶם מַיִם מִן הַסֶּלַע”            (במדבר כ’ פסוק ח)

וְתֹאמְרוּ לָהָר הַזֶּה ‘זוּז מִפֹּה לְשָׁם’ – הוּא יָזוּז

כנראה שמשה לא ייחס למוצא פיו משמעות מספיק רבה ולא האמין בכוחן של המילים לגרום לסלע להפיק מים ועל כן היכה משה בסלע במקום לדבר אליו כאשר ציווה עליו אלוהים :“וַיָּרֶם מֹשֶׁה אֶת-יָדוֹ וַיַּךְ אֶת הַסֶּלַע בְּמַטֵּהוּ פַּעֲמָיִם ” (במדבר כ’ פסוק יא )

באותה מידה גם אנחנו יכולים למצוא את עצמנו ממעיטים בערכן של המילים שאנו מוציאים לאוויר העולם .

מַה שֶּׁתְּבַקְשׁוּ בִּתְפִלָּה וְאַתֶּם מַאֲמִינִים תְּקַבְּלוּהוּ

הסלע אמנם מפיק מים אך מיד לאחר מכן פונה אלוהים למשה ואהרון ואומר :

יַעַן לֹא-הֶאֱמַנְתֶּם בִּי, לְהַקְדִּישֵׁנִי לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ( דברים כ’ פסוק 12 )

מכאן אפשר להבין שמשה הפחית מהחשיבות שיש למילים והטיל ספק ביכולתן לשנות ולהשפיע על המציאות . הכוונה של הסיפור המקראי ללמד אותנו שלדיבור ולתפילה כוח עצום ורב ” גדול כחה של תפלת צדיק ” והמילים שאנחנו מוציאים מפינו מסוגלות לפעול נגדנו ובכך לעכב ולמנוע את הברכה שבמעשה ידינו אך גם לחולל נפלאות . אוצרות ישנים בסגנון מודרני . שבת שלום וסופ”ש מדהים חברים יקרים !

“וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר”

 

מאת : דוד טרובק