שושלת המשיח – ספר בראשית

מסתבר שספר בראשית נותן לנו רמזים ברורים על המשיח