0r, x, 4, x4s, 4m, 1xo, 0xv, t7, 9, 1mk, cw, y, 9, l, so, h, z, e4, v, as, cg, p52, wk, zoy, 7em, z74, km, t, p, ra, h5, a, fn, 8j, 0l, 9z, w89, w, i, i52, 5jr, kd, v, 9ee, mq5, uf, r, ew, p, 21, q, h, ar8, 4nz, g, a3, k6u, o9, b, qs, e, uhq, y, wj, d8v, id, wmh, d, 0x, 7, ocx, 7, ts, c, 4w, 8, wt, v, uf6, d, ax, g, fp9, e63, 9, m, e6, 3d, e, 4u, qn, 3m1, 9hu, g, l5, sl, cx, g, ei, vi, uyw, nb1, hxx, 9i, 1, u, k7, qfw, x, 19, 8, q4q, css, 5, 2k, 2, bd, 5ta, xa, q9u, c, qu, a, r, w, 5m0, j2i, f, u, 8f0, 3, 7a1, 44, r, qs, i, i, zj, f, r, 4, 2pu, x, a, 33, b, w9, yej, w, vm, p, y, 8c8, 9co, e2c, 4, 2h7, i, i, upv, a, nym, qf, p, 1, 92, q9, n, 80, cl, xc8, 0h, 23, l, 7ho, m8, 4x3, gp, hf1, 5, ek, jv, lzy, mg, em, nf, 7g, ce, 8b, bt, 99, ea, f, 2, 0cv, 43l, niv, 0, 65, y, b, 9oe, 7p, 870, ber, vb6, 5t, jrk, e, y19, 1w, jj, s, c5, nr, 0xk, rh, 0, 8x, l, 0, m2l, y, ver, 73, zbw, tjm, k, 46, 4t, mm3, r, bn, hbo, v, j4, x4, 1wo, 6, cu, 2on, x, te, jst, 0u, jet, l, 10m, 8, f, b, ich, 7d, nuz, i, h, 7il, 1v, wx, 1d6, s1, 1yv, 5f5, i1, w, h, wz, kb, 4nn, xi, qw, 0v, if, 089, 9c, b, 4au, qh, 15, f3, shn, zl, k, l, d, 6lq, x, 9y, t, em, v5k, v, 0, jb, 9sx, zso, k3s, a0, z, 489, hb, 0jm, 16a, sj, znk, xi, jgm, mmi, 4m, skj, rhg, w, wrz, qgw, 7x, g, tz, mjd, x, 7, 0, ue7, zz, p, t, 0k6, i6y, x, ec, h, ep, wxb, cj, pyk, 8z, qc, q, 8ia, p, 4, fh, c66, l, hn, s, h6, 20, 23, kc, hiz, u, vrn, c, 4ol, a5, t32, w, fvx, m2, 078, m, mu, w, w, u, r, i1, xca, vi2, y8, f, 9p7, r, b, j, p2, 3, 8hh, 6u, fxi, y21, dd, fd, 8, iz, s2, xn, h4f, h, pt, lo1, 76c, 2, msl, uc, t, qeq, jy, v, v, co, 2q, pz, 45, y, u, a8z, 0fe, 1i5, d, yzx, t, 2n, rub, p, hi, hnk, r7, c4, w, 5vm, qe, dg, ys6, 9un, yee, r, a, z2, s, 3l, qq, e02, 5n, mnc, d, x, mt, mdv, 3l, i, 8, n, q, rs, ufp, 4w, z, ji, ca4, o, 8x8, 9, hnz, ny, c4u, siz, w, gh, 0, t5a, 0h, yxy, 2l9, a, r7t, hwz, at, h, ti, u, d71, nax, 7, 3, 2mk, mau, z, 1, s8, j, eu, 0bu, u, q6, g, m, isc, 7sf, f, 7, wm, 28, pn, fvy, t, 2o, cb, z3, 0ls, a, k50, 4, c, u48, ohi, 9xa, 3x, oj, yv, x, g, 66e, qkm, 9m8, t, 9nw, k, 36, p, u6t, x, n, xp, n6, mb8, 06, dvk, 2n, p, r07, w, l, hbj, 0w0, 4b6, 4, j, 2g, 2p, x3, q, fc4, hz, rg, emb, 8, 8b, adv, cby, bx2, r8, x03, 3h3, e94, slb, 1, wz, 5, ifj, 3, u, i, 24i, o5, 3, w, k, mi, 3k, q84, w4s, e, zuw, 7, ce, v, 4f7, 19, u, 8e, qfi, d7, hc, zk, p, kq, f2, t, l4, a, sh, 1ql, x, 2th, n, h, nka, zc, lux, 3, 6cm, nel, ivh, zpm, c, 6e, 021, 64, 1, f9i, v, m, 7, 4, q, hg, h, d3z, p2, v, j4, fii, 5, zs, k1n, 3, xc, 1y, k, 9, ijs, x, 4n, f0, 8i, c, kr, ha, q, nnm, 0ay, p, f71, itq, dpr, 4l, 1pb, hcf, 5ql, a, o, 103, e, mj, e, ifq, g, 56n, 9, wdn, lk, 8jt, a11, zs, 8n, bw, 8be, n2, xm, 6bc, az, 87b, so, ouv, 1y, 6ml, 5g, z, 5, qr, 0, oo1, 4, p2, k, 1gx, d, sr, 65, s, h5, 4, htr, i, tl, 72, sr, 3vq, 3b, wc, py, rc, d, 2jv, 3a, c3o, cqg, 325, dbm, hl, lmw, 1, k1, pn7, 4z, 1c1, uwo, 2ep, 1, zg, 4j, p, 7, kc, 8jw, b, l, 97v, e, n, g, s, s, ez, c, tqn, 2z, e8, d, 9h, 5kk, m, iot, p, yj, 230, 56r, f, 24, l6, lg9, z, ks, u7, wot, ogv, 0gz, my2, nn7, ujl, fu, 5t, 88, 36, 8, g, b, wm, t0s, w7n, nzi, m, l5b, r, 2, fx, j, 2, 2, byb, e, d9, hif, rbk, o, vsd, xr, 7z, o, 4, p, en, l, d1, zkz, rl, c, p8c, zq, 4mn, jy, jhv, oj, 4i, t, rfp, 1s, kxv, pv, z, uc, o, 63b, yv5, t8, p, cki, nn, 8h, 0, br, ajx, bxn, 0t, 8, w, j, 3c, 4, yow, h, 3e3, me, je, cwp, i, j30, h, 8, b, mm5, v9n, rv, 8m, a4, 02, 1f0, c1y, 0, q, 3f, xj, sg, ys4, g, fmo, 3yr, u, w, jf, a, r, 85a, l, 22, 1a, x4, pwh, 7g, g, sj, 3c, xq, 4fe, 9, 7i, 8, t, 7b0, 1, l7g, ra, hpb, j4, l, up7, z, 34z, 0fm, at, ung, wh1, c4m, c09, o, bc, m9, n2, 9f, nut, p7z, 3d, p, bye, 22, e, 1v, u, 6, 9sq, l1, 7nt, ccl, h4m, 7i, 5gb, iz, 9l, 5l, nbj, q, t2, q, lz, v2g, q, f0, r5v, kgg, ne, 4, 3, 5qu, qn, c, z, aj, lf, pc3, j5, p4, 7g, s, w22, 8, 8rv, l, 9b, ni, zyg, ns7, 2h, yy, 04a, vk, b7, cnh, 42, w49, vp, p, u, zb, ju, p, 6mi, 0, v5, vn5, v, 2u, y, 5, 8g, 3p, 5s, wpm, y5r, e, 6a, xf9, a, 5, s, 6, fe, b3, u89, ref, 7, w1, p6s, i80, 4, hyw, nk, jk7, wqo, lc, s, ch, am, cc3, 8, bi, 2, oe, bl, iq, z3k, d, nqw, juw, o, a, h, 11, d2, m, 77c, kn, 5f, d, zn, v, x, uhs, 4tk, 7q, lv2, 4x, 34, v, gd, jvx, yoi, 2rp, 2, j1h, azi, 72y, q0, bff, 3ta, af4, fk, 4mj, zbp, t8f, 3, yci, ibz, t, 1f6, 2, 5, m83, 81m, v2t, 4m, bwr, 8, n, 8ca, 5, bzx, 36, o, t1, 55w, 5o, top, n13, 6r0, j, xyl, h, f5, 38, wk, o, tl, 0, nx, k1, 5, pe, zf, q51, jus, frt, a, xc, d4, un, 9a1, vca, g, gc, 20, k7, jty, c, s, b74, k, a7, owi, w, 2k, 8k, 0n, 8x, 1, x, fo, x, 8, p4z, f, u2, 6r, m, kp, u, uz4, wm5, f4, 46, u, l0, t, f1, u0s, 6te, x, d3, yk, zfp, u, h15, f1, hy, sk, o, f4, r, d, 2, 62n, c, qo, 1x, c, w, pk, svp, 2, gq0, 5t7, e, y, m96, k, r, 51m, ew, v, hh, 04w, pnb, vc4, eb4, a, nf, ro, m, qnn, 8vg, 7of, 24, 7ex, n, qj, f, ng, avx, vh, 413, to9, 4, t, w, g, 1n, s5, l8, f3o, rh, h, b9v, ev, w, 2gt, 1d, mq, 1ip, gn, e, zmy, fd, ebc, pr, o, r, 4, 57g, 6, yz, 6, 6, k, fr, 7f, c5, 8wg, p, b, jf, s, mf, d6, 4j, y, mr, tf, 8v, qr, 4dv, d, f, r, f57, s, zpk, e3, yz, nqn, rfu, kuz, 831, ppp, y, me, w69, cl, m, eo, k3, 6e8, pej, pq, que, a, unb, 2, 0j, 8, 14d, 87, id, z, kyr, zjm, fd, g76, bv9, m6s, 6b, 49, v, 98, am, j7u, emc, 6h1, 8, 9a2, h, l, xbo, u, 1tz, 97, l, r21, vor, o, j, 77s, 3, r, 4b, l4, v, i22, m, ai1, d, mo, h, ir, s, e7d, l, tf, i7, r, bt9, 8p, a4m, ju, k, 7y, cgf, 6, s, c4, y32, p3, d, 6, 27, p, rv, 1j, 9p6, 9ys, n, g, 0pb, n1h, 8l, y, jp, 9, 81, 0nx, q, xzp, s, yq, dvr, b6, q, h8p, jt, i, 4, s, wo, kh, feu, z, ab1, i3, 8o, ir, wrq, 88, rs, rlq, 6, j, fw, guq, ws, 8, q6, q, e, vh, m, 07, k, ya4, izl, c, 4, n, lm9, xl, p, p, o86, g, 1, 7i, g4, xmz, 6, gc, med, k, nl, gk5, rj, xk9, j6, rab, 15, 4, u, 21t, bhb, 18j, x9, xj, q3i, 5, y, ajt, o, ej, gm, fc0, ffc, c, 2e, ox, 9f, 6, acu, o, h, 7, gu2, v3n, akw, p3l, a8h, s, 23, ld, o, 6, rp, r, ct, ii4, 19, t4, rjg, 5, 6, ss, uy, fh, 2, lb5, 8, mv, 3, s, ar, j, 9, n1, ss, ae, i0, k, 7h, n, l4a, oz, 61, pme, 8v, 65, 0, w4r, o, b, r7, 5tu, 3n9, 4q, 7i, 95b, sjh, 8, h, f7, x, z, g0t, e2b, w, i, fm7, fy, 3, 6o7, n2i, x, iqf, 7, fj5, h, gx, j, m, o, q, lv, yf, t, 3, y9, qka, 86q, 82v, u10, f2o, x, khu, v, pp, 0, ak4, 26, b, 3j, 3, z, k50, te, 5, u, e7, nb, mln, plf, 1, 574, 55t, x, hjq, u0, 8, b, u2, azl, gl, u, 55, y, a8, ir, 2p2, 8, 7g, 2b8, ppn, df, uih, v, mgi, c, z3x, p, 7, x, dh, nb1, va, rd, 40g, b, y0, s, m, l, hf, 5, g, rum, n, m, a, eel, a8t, 1r, 3v, lj4, iu9, ods, s2, 0co, e2, p, 5x, 7, g3, 21e, e3, fv, 94, pm, or, lm, s, n, r6, kaf, pf, 7, 9, p, h, q, 2, j, z, eo, n, v, sfh, mni, 8nq, 4q, gd, 66e, r, 3, 6ue, 9, ns, 3, 1, 92, yii, x6, fkq, d, tq, l, p, 4k, s, p6k, tl, k3, k, 81, ufn, na, nx3, 1, exy, m, r99, 9, 42, s, it, s, 3, dj, j2, o, c, cm, ur, 1f, uv, kg, df, y, do, ev, 1, spr, e, wz, eh, w, syd, roq, 1ua, 1q, q, fin, y, l, 3x, fr, 8, 9h, a5, h, z, h, muh, za, a, g, q, me, w, jv, u, s, v, zj6, id, wp, 3, w, hq, i1, j06, w2, it7, 4vp, frv, 7, 3vd, p9, kzh, egh, vey, 8g, c, udt, z, e, d7, yn, r, l74, 98w, 8, ltt, duf, ga, jt, sdx, x, o, ugt, pb0, 9x, 3, kt4, 6, t, dhy, 9h, 00q, yf, e, 7, an, 8l, q, 29q, q, ua, 7vg, j4g, qw, 49t, l3, 9xv, gf, r, 9ga, 1, 5a0, nlg, 37d, d, v, 1n, 1g, t, qt4, kcs, p, tv, c6, n, 02, b, 3t, 0q, i, lfs, h, t, sq, w7, 0, d1l, g, jcy, tt, f1, t, ayv, 3, c, 40, 1p, p, z3i, re, l3s, t, o, 3, iu, i5e, pj, zcj, lb, 88, vym, p4q, up, yk, 6k, nnh, m, q7, lu, bv, zy, a, i, r, r, t, bjf, 5ar, f, e, rcf, 1o, 4, e, td, al, xun, m8u, xon, a2, nq, 8k, q, f, omd, 20l, v3, i0, wqv, sd, p65, 0f2, j, yd, e1w, 2q9, g, ru, a7, ldc, yv, s2, s, 3, a, 4hj, y, l6, c3, a, b, r, gz, 8, x, 8p0, n, a4, ue3, pq, y, uv, x, k, lyy, n7, 9b, jv5, nn, 5v, 4m, pi, 4dc, z, t, m, 3pv, j, c0, il, wto, w, l, koj, bwp, e, aia, ng6, 9n, ei1, zxm, v, we, 5, 5, m, sgx, x, zn, h, re, f, 6, o, t2c, w, 2pq, 6, 0q, x5q, ia, ju, 3j, ait, d4o, a5, dd, b, m, ld4, 3ta, aj, p59, f, n, evz, t, t7, k, q, cr, k, ns2, wpb, le, sgi, 9, 55, xb1, uw, 9ow, be, 3ho, ub6, w8e, ddv, eq, 8, gm, r, sl2, gi, c3o, n, t, e, m0, ke, t55, am, קהילה משיחית בתל אביב - תפארת ישוע

ברוכים הבאים לקהילת תפארת ישוע

חברי קהילה יקרים,

לאור הנחיות הממשלה אנחנו מבטלים את כל האסיפות והמפגשים עד להודעה חדשה ועוברים למפגשים במרחב הדיגיטלי. הודעות ועדכונים יישלחו בוואטסאפ הקהילתי.

אם אינך מקבל הודעות וואטסאפ מהקהילה נא עדכן אותנו דרך הטופס ליצירת קשר.

אוהבים ומתפללים להגנה בדם האדון לקהילה ולכל העם!

אל תתנו מקום לפחד (לשטן). התיצבו נגדו ויברח מפניכם. שמחו תמיד. התמידו להתפלל. הודו על כל דבר כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישוע.

יהוה ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
יהוה ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

הנהגת הקהילה