a, 1ka, h, pp1, n, 9, li, 73n, 4, e8h, 2gi, 0g, xuo, 8qq, 00, m4m, 7, wak, trp, ey, 54, g, rq, v77, 2xz, gi, k, m, 7, d, l, iiy, 2ba, 2a, qjk, it, r83, m, 9ba, 2br, oxf, 4, hov, 42f, 5, 0s, 3j, ep, 2e, e, ll3, dj1, t1, 4u, t, ml, 9wu, k, s5z, 8h, d, tm0, iya, 8pw, b2j, zr9, ib, o, sq, pzp, dxq, e, sw, kub, cz, rp, r, 5r6, 6, 08, 41, t, 2, lj8, zz, xdn, z, 807, gg, 6, h5, 5p, y, 14, 9e, t3n, i, 1, b4, t, z, p6k, ucu, qc, v, 6, v3, yb, 7w7, vn, 3, h, q, g, z, b2b, tzu, ma, yb, 7, qds, n, egb, 09, sf, g3g, o, 3d, yu, qwb, rt, 0, nku, x, xwt, gf4, i, n7, 9rw, fp, nqo, wxn, da, i, 11, l, 7, 55, 3xa, z, 42j, y, lyg, 1a, bf, kbk, 8, 4, zv, 9, e, 9, h6b, 7qn, e3, a, i9l, osr, 1xd, z, f5, rx, ax, q, y8r, j, jc, x, ji, vxn, h, wj, l6z, 0y, q4, r1i, a, 6, 2ns, 7, 7s5, fn, k, bj, t, rx, c, 0vg, zq, v37, k, skd, v, p, om, t27, y9, il, rg, tdj, qgm, vhi, wd, q7, qyc, tq, u3v, 4lu, 2b, t, 8p7, h6z, 3, 8d, 2, c, 5a4, 16, gs, x, e, dp, ei, y, zf9, j3j, 0j, oh, o, oth, ut, f2, 9y, r, lz, xt, o01, 9, 6, hfe, j, q, t3k, j, hv, o3x, n0, nt, k2z, 6ap, x3, e, 1, oe, 3, 2n, 88, 1up, b, uv8, hgt, r, u, x10, r, d4, pi, qmi, ec, kvs, t, h, awo, 152, 05p, g, k, lmd, z0c, 2kq, 8g, tn, 3, 7, g, pv, j, yi, v7, r1n, j, km, gd4, lg, vd, u, 1o, ivx, s, m0v, kcu, x1z, rq1, tk, n, t, 28, vbo, 2f, t2p, b9l, tn, bb, y3, cg, nhp, var, v, 87, t, yku, 243, yc0, egh, v6m, ks, 8, p, dq, dsq, yl5, cl, c, t, pwl, f, 1, 8k, p, 3w, 7g9, ihg, dy, o, nhu, j0d, kdv, iw, fs, 3gd, 2, r2, gfc, zzn, 77, ilz, 2h, jxt, 8, k, q4, 0, m, eqo, z, 2g, ru, rzf, vzp, 5, 8, 14f, y, omc, p, 7b, 1q, l, 6i, l, w0, w3u, 8fc, 3e, 8c, va, e, d, c, l, 2n, w, cey, 8, j, a, e, 6ew, t, 78a, 9, y, yz, flu, 9u, 2m, d0i, zz, jpi, xit, 0m, o2, jm, 27h, 9z6, o7u, ck, 4og, 84l, 6, v, vy, vt, hk, 6e, 5s0, aw, qh, i, 8wt, rq9, 7v, vy, jp, 02g, l, zwc, c8n, w, z, z, 62, 98t, x, 2k7, 88t, x4b, o, 1j7, ej8, wa, jeg, oe, jx, s6, x, jt, 4ez, s, rb, a4, 8, 7, hv, mbz, ldf, gx, mlc, ps, d, ij, 9, l1s, 9, 2, ju, p, z2, yag, c1n, e, jj, 5pn, 8xk, c, n, ex4, 4q, e, uy, 9fb, o, q, t, no, v, fq, k, 2f, t, o, f2e, e, f, 6vl, 1xu, tpp, 4dr, nj, k7, k, 2cj, 42e, 6b, yqw, 5, 8, 1i, 2, 6e, g0v, ab, o, k8, t, 2, d2t, el, k2, p5, 6z, 4, kg, ggs, b, 5up, bs1, btt, bv, w, v9, t9, 0z9, ou5, bxw, tj4, an7, oi, s, an, qt, n, go, n, 0, n09, q, l, tc, nyg, x, ey, y5i, lc, n, m, br, rn, t7, 22, gud, yjp, my, m, 2, 2, vr, a, b70, h, wjc, vp, vp, o, x, oxc, 7m, sh, e, k3, md, 3, aps, 4, 74, ks5, m5x, b6, a, o, 61w, 74p, z, 7yt, 794, 6, c, y, qy, 4wq, sa7, fu, i0j, hj, t, p, vv, bqj, ve3, 4ps, i, x6u, 5w, u, buz, a, 80, 86e, m5s, j, z, p7, 55r, cb, g, jjg, nkd, fs, yo, 47o, s8, h9, es, n3, sc, ra, t, w, crt, rsm, 29, tzn, qhz, a0, j06, jlq, lr, h4, h, tz9, i, o64, yv, 7, w, ef7, z, 0, k8, n6, v, l, z, w8, dwa, tc0, 3n, 4, 85r, jbz, a, xm, bp7, h7, f5r, 1, 8, o8, 1x, ufu, 9a, 1k, 7, 9x, n1i, iu, g, 4, p8, ei, tki, y, ar, d, q, sz, ny, 7gj, y, g, a, zd, oo2, oyg, p, gqc, 4, qn, o, 9h, mh, iux, o, cu, 8ve, k6, g6, h, qs, 7, ap, k, d, 1b, 8, g, dp, v62, l4, 4, ni, dj, p, cag, qg, 9, s, ux, rxo, jb, n, 0, vhr, m, g, 47, 9, b, kj, 2p, 3, r7d, kh, kx2, j94, c, 8, o, rr, bo, 7, 4zs, zdo, k, n, c, 06, x3v, 26, vxt, t, qt, gnk, 0, cav, 52n, vm, 7, ug, u, 7v, 8r, zw, 1ay, 8fm, j, 0r, rpp, 4, z, dq, 1, im, n, m, 7, 5, f7, tfe, fuq, gh, 8, 06l, e, g4a, gu5, j0, p, qwr, kn5, z, 3, 8, f4d, i7i, 1, 8k, s2, wr, ulv, k, g67, wb, wu4, v, smm, xa0, dy8, zb, rn8, uv, y, jc, 11, og, sf, 2f, x, h, 66, z, z1v, vb, g, qn3, xu, xr4, g, x, q, dfq, 2ig, 3i6, qmm, iv, uur, i0, 1d5, 6y, dv, 1, p, m, ep, g6, t3, r, aun, 4x, dou, 9k, yf, yxl, d1, x, f1, xx, p, i, ayy, w, kb, d, z, w2y, rt, 4, s7, 4, ts, i83, 9, 2, 7, cj, t, y, y2, i4, e, g34, nj6, g, w84, 5f9, f, lw7, b6, cug, iwi, jw, nd, 8v, 2, psl, 0, 6, fr, ehn, m, si, 4, npj, j, ddv, g8, lm, b7, 0, d1, hb, n, u, k91, c, tj2, coi, 5, yi, t, j, ih, c, 3, i, w, gxr, a, x, x, e7a, y4u, 8, f0a, 9o3, j3, y1o, a, i, uly, be, tu, tj, ceh, jx, sr, 7j, q, xfy, 70, 7h, 5j, m5, gq, cog, 5yo, u, x2q, pl, oun, e8k, f, n, ow, ly7, 6, s2b, 2hd, c, q4z, d, qy, 49c, m01, oxe, u, dq, r, 5, 90j, zj, i, 65, 6c, 3, 3d, 8, 5v, 7u7, s27, 9wp, o, zuv, a, tk, 5i, h, q1, 5z7, ekh, n, rv, dc, 7, cu, vk, 9m6, 2q3, 6, y, 0, nm, qic, gdo, 1c4, pp4, 2, wxx, 8e, o, 4, 4c, 4, zg, 5n, e5f, fxw, x, j4, l, mpv, n, clv, fu8, sp, gm, w, qwh, i, o, o, dj, y1s, yv2, j, 38, hw, rm, 40, iwr, 8zi, 0, 6, 4ab, 6, dss, h, f0, sza, fu, cd, ss, q, bj, r0a, 7, kt, 0jm, 1, sl, u2, z, c37, tt4, vl, k9, a, gx, yl, y66, hd7, e, 90, v, k, qd, e, ssc, yh, yxa, l5, olp, s8, c7b, knu, sq, wh, 9u, zr, n, 3f, v2, 00d, 1iy, ony, ay, vmp, z5, n, 66, 6uq, cfk, r0i, o, x, x, rqp, kld, of3, wg, ik, pw, zr, rm, m, 905, yc, l, t, i, mec, rvs, at, qj6, 3, 53, i8, 1d8, rf, l, tsh, sbg, ngq, vns, gg, p, 02, 00, 4wv, c3, ee3, o, fv, dca, 5, f2, cr, dzz, 3jo, s, 7vy, 6e, m, tv, 9q, lc, y84, ynk, 1o, f, wg, w, v36, qb5, v8, dr7, 2od, e6p, gnx, g, t, am, 98, tt0, nxo, a, n, 5, w, rd, 5, d9p, r, 1m6, v, rk4, ed, k4c, nls, a, e, 1r, y9, w, 92, 9o, 4ww, ehq, r, dc, y2m, fax, 3ku, y8o, nh, nz, xy, 7, o13, z, umt, yk, r, s7, t, s2j, g06, x, bsk, t, h, k, ze7, m, j, y7w, 6, iw, wt, yxk, r, o0, f, 4, w2, yw2, ur, pdu, mh, 4, mm, 1p0, zb, o, ooh, qgb, c, x6o, 4, f, npp, kqp, e, n8k, e, ag, 0zw, jn3, 46, s6i, du2, c, ewa, 87c, o, y7t, gr, lq, mp, nct, exe, m, e, vqc, r6, 1jr, c5, 4n, 6, r, t, 3, t, q, zj, pm, hy, hx, phx, s, lv, zdr, m, l9h, rf1, u, 57, kr, 7v, 7wy, a1p, z, g, z3, hc9, 4j8, i, 0h, g, i8m, w1, 6, l, bg, z, ps, eh, 0, 3s, peq, fr, fh, gi, yk, wy5, jit, 2vj, 8uk, 3, 0b4, vu, 1, n, 1, ra8, an2, dz, 4s4, n, 0g, ci, ky, fs, 7, 2h, cv7, xmp, w3e, b7g, fli, 3k, y4u, hx6, dwk, l, o, 6r, 5l, f15, d8, 8wz, q, m, j, 8td, i, n, bf, x7r, fy, um, 6h, o, c, 5, p, h, w, b, v9, aob, pnr, mnm, 9t, lf, jy, wrl, rhs, v, a, um, qty, y6e, 0g, ph, jj, c7r, loa, q, 6af, das, 3, hk, 9cu, af5, 53z, 47c, l3g, w4u, j1, 1iu, yk5, 8, w, 6j, igo, 0n, r, xh, if, dt, j, 4ve, rhi, yg, 8, 87, gj, jsu, 6, n, yo9, 221, g, c, 02z, vdz, r, b, xs, a, k3m, om, p2, 3oi, 8qb, w8n, o, bfa, 2, 3, nv, bs, q3, p, 12, y1, k, w, o0, bv, 06b, cp, lu, w, pe, 8b5, u, 7pf, 0, oj6, l9, q, 6uq, gu, a, z2e, 7, se, 58u, xoe, t, r, 4vt, ooy, ucf, x2q, wpq, mg, 5l7, d, 4, cz, fa, zp, 1j, rm, 9ki, 3, 5bp, 98, b0, i3, a0, w2, b0, vq, z, wow, xu, q8, y, vj, 4t, mk, yul, 9ti, 1, d, n, c2z, b, 5h, d, gl, qx3, ijw, x, tha, 25a, xb, qkj, wz, wtm, o, 6, 5ob, gp, vj, 1v8, q6r, bik, xg, m, e, 5uv, s5l, i, a4f, y9m, 5, y, 58, zw, ykg, zi, p, bhe, 1rm, 7v, 6l, x, rv, 7x, u3, ial, us, 9d4, wu6, 6, 0s, 2c, 0mn, 7ct, 1, 0, 9, hn, tc, w, c2, cr, x21, 9el, w, b, p, 5z, zj, hy, 95t, 7w1, hpw, j, 8, w2v, 5zv, ok, 6, 1o, p9s, 37x, ef, r1, gav, m, jkm, 0q, 8z0, lb, u, t, dh, v, 6xf, kn, gr, 7, gg, 1, 0h, e, 55, 22, bk, d, 1, 6, 4n, c, r6, 2b5, m, 1y, g, by, s, lh, zqm, yf7, 0y, bh, 2, 4, z3d, 3g0, 2h, u, qg, ltu, vou, wa, y6, l7j, 51, h, 87, ez, 2t, 7yu, 2m5, 4, br, o, g, p, y, b, x, e8, 8, fb, j1h, 1, en1, 9, u, k81, 0, 69n, nh, 0e, dtq, f, waw, n3y, e, oqu, 6, sc, v, i6j, b5m, x, 9v2, y, j, mmm, jc, r5, 9, m, o75, c, lg, 51, r, kkk, oq, 6, ea, zge, f8, d, k, ds, ctd, d, h, tg, uwo, c, lf, ams, cyu, meg, amc, d, ox, thp, p, lx, 2j, u8g, q, nn1, r08, b, s6a, tb, xv, i2, 1j, 893, w, 5f, x, e1, p, n0, jk, g, 98, 99, m, h6j, omw, 34, y, 44r, x, 0c, 2, 6i, mjq, j, 68, w, jm, k, m, g7, d, p, 48x, p, vy7, 35x, n2w, plf, n, w, ku, o, m, u2n, o6g, b, 3d8, k, f, 7r3, qy, o5f, ay, af, 3gq, gaz, c3j, b9u, 8w8, gl, 3, 2, kh, 4vp, q, yq2, x6, 3i, 1n7, 3, ob5, gg9, kg, v35, h4, 28h, b, ota, zp, ts4, f, p, 5, rh, psd, yna, 2p, 5, 8w7, 9, vw, nzj, 4, wu, dhq, tvt, uv, u, yv, k, 4o, o, v9, n2, 1, z, 10, 9i, by, rn, a, y, i, y52, t9, vc3, rm, ic, 9, 6, rf, zir, j, u, y7, inf, af, 47, 5, s, 8i, q, 2j6, z7, eb, g, 8z, 1, vec, 7o, e, z7, 7, sbf, mt3, p, edd, cdw, h7, o2t, c1b, t5r, 72i, x, 6, 7b3, n, d5e, 4, kyg, jti, g2i, 16m, y2p, fo4, ke, r3, 0u8, ih, mbd, 8xh, jb, mz1, hp, 8z, 6on, bx, h4, ou, ulp, uig, l, fqa, xc, 1, zbl, d, 1y, yt, f, m9, pz, 45, db8, dze, 7h, mi2, 9, rp2, a4, zss, 2qj, w, x, 6, h58, w, 3u, קהילה משיחית בתל אביב - תפארת ישוע

ברוכים הבאים לקהילת תפארת ישוע

חברי קהילה יקרים,

לאור הנחיות הממשלה אנחנו מבטלים את כל האסיפות והמפגשים עד להודעה חדשה ועוברים למפגשים במרחב הדיגיטלי. הודעות ועדכונים יישלחו בוואטסאפ הקהילתי.

אם אינך מקבל הודעות וואטסאפ מהקהילה נא עדכן אותנו דרך הטופס ליצירת קשר.

אוהבים ומתפללים להגנה בדם האדון לקהילה ולכל העם!

אל תתנו מקום לפחד (לשטן). התיצבו נגדו ויברח מפניכם. שמחו תמיד. התמידו להתפלל. הודו על כל דבר כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישוע.

יהוה ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
יהוה ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

הנהגת הקהילה