הנהגת הקהילה

הנהגת הקהילה

גיל אפריאט

רועה הקהילה

דויד טרובק
אשר אינטרטר
רון קנטור
מוטי כהן

צוות ניהול הקהילה

יהודים משיחיים תל אביב